Home Blog Page 9

VBO Makelaar: inconsistent woningmarktbeleid doet vertrouwen geen goed

0

Nootdorp, 10 oktober 2017 – Brancheorganisatie VBO Makelaar waarschuwt het aanstaande kabinet dat inconsistent en tegenstrijdig woningmarkbeleid van opeenvolgende kabinetten tot onrust en een afnemend consumentenvertrouwen leidt. Consumenten op de woningmarkt nemen verstrekkende beslissingen waarbij zij moeten kunnen uitgaan van lange termijn beleid. Het afschaffen van de wet Hillen, waardoor het volledig aflossen van een huis minder voordelig wordt, druist volledig in tegen het aflosbeleid van vorige kabinetten. Ook het zes maal sneller inperken van de hypotheekrenteaftrek vormt geen consistent woningmarktbeleid.

 

Streng leenbeleid

Een lichtpuntje van het Regeerakkoord is dat de Loan-to-Value (LTV) op 100% blijft; het te lenen hypotheekbedrag blijft gelijk aan de koopsom. Daarmee is de woningmarkt en zeker de starter enorm gebaat. Met het inperken en aflossen van de hypotheeklast heeft het kabinet Rutte II al een streng leenbeleid voor hypotheken ingesteld. Op basis daarvan hebben consumenten de hoogte van de woonlasten geraamd en is een hypotheekbedrag bepaald. Met de versnelde inperking van de hypotheekrenteaftrek en de boete op aflossen via het eigenwoningforfait worden de spelregels tussentijds weer drastisch gewijzigd. Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “De politiek moet zich realiseren dat de consument zich bij het aangaan van een hypotheek voor 30 jaar vastlegt. Die is niet gebaat met jojobeleid. De woningmarkt is niet op te delen in perioden van vier jaar. Consumenten moeten voor langere tijd weten waar ze aan toe zijn. Zij hebben continuïteit in beleid nodig dat kabinetsperiodes overschrijdt. Dat de hypotheekrenteaftrek nu zes keer zo snel wordt teruggedraaid verandert het speelveld en kan voor onrust zorgen en de woningmarkt negatief beïnvloeden. Daarnaast moeten berekeningen nog maar uitwijzen of de fiscale maatregelen voor de woonconsument budgetneutraal verlopen. Ook wachten we de verbinding tussen pensioen en hypotheek met belangstelling af.”

Integrale benadering woningmarkt

De hervorming van de woningmarkt was onder minister Blok nog niet voltooid. Het gebrek aan afstemming tussen vraag en aanbod en de kloof tussen huur en koop zorgen nog steeds voor onvoldoende doorstroming op de woningmarkt. Volgens VBO Makelaar kan het inperken van de fiscale beïnvloeding van de woningmarkt een rol spelen in de verbetering van die doorstroming en leiden tot een neutrale beslissing voor koop of huur. Maar dan moet wel gelijktijdig aan alle knoppen worden gedraaid en het rondpompen van subsidies in de huurmarkt ook worden herzien. Bovendien vraagt een en integrale benadering van de gehele woningmarkt om een goede afstemming van beleid voor ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt, belastingstelsel op de woningmarkt. Het is dan ook een gemiste kans dat er geen minister voor Wonen komt. Tijdens de verkiezingen van dit voorjaar gaf 78% van de kiezers uit de KiesWijzerWonen van VBO Makelaar ook de voorkeur aan zo’n minister.

Verduurzaming

Ook de verhoging van het BTW-tarief van 6 naar 9%, kan slecht uitpakken. Een aantal aannemersdiensten gaat nu naar het 9%-tarief. Dat bevordert de animo niet om achterstallig onderhoud te plegen of te investeren in duurzaamheid. Het handhaven van het lage BTW-tarief voor aannemersdiensten kan een slecht onderhouden woningvoorraad voorkomen. Woningen met een achterstallig onderhoud én een lage energieprestatie hebben een beduidend lagere verkoopwaarde. VBO Makelaar wijst er daarom op dat niet alleen de vergroening van huurwoningen maar ook van koopwoningen moet worden gesubsidieerd.

VBO Makelaar

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Met ruim 1.100 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Agrarisch Vastgoed.

Hypotheek nog dit jaar kan het verschil maken tussen net wel of niet

0

Slimme huizenkoper klaar voor hypotheekaanvraag

Amersfoort, 5 oktober 2017 – Huizenkopers die nog dit jaar een hypotheek willen afsluiten moeten zorgen dat ze alle belangrijke documenten voor een snelle aanvraag klaar hebben liggen. Dan kan de hypotheekaanvraag worden ingediend zodra de gewenste woning is gevonden en kan de offerte nog dit jaar worden verstrekt. Als noodzakelijke stukken bij de aanvraag ontbreken, onvolledig of verouderd zijn, ontstaat er direct vertraging. Omdat de hypotheeknormen volgend jaar veranderen kan dat het verschil maken tussen net wel of net niet kunnen kopen.

Leennormen veranderen

Woningzoekers die maximaal moeten lenen om een huis te kunnen kopen doen er verstandig aan om nog dit jaar een bindende offerte aan hun geldverstrekker te vragen. Volgend jaar daalt de maximale hypotheek naar 100% van de woningwaarde, dit jaar is dat nog 101%. Bij een woning met een taxatiewaarde van 250.000 euro scheelt dat alleen al 2.500 euro aan leenruimte, die dit jaar nog kan worden gebruikt om een deel van de overdrachtsbelasting, de notariskosten of het hypotheekadvies te betalen.

Regel nu de documenten

Voor een snelle verwerking van de hypotheekaanvraag is het van belang dat essentiële documenten in één keer goed en volledig worden aangeleverd. Sommigen daarvan vragen meer tijd en aandacht, zoals de werkgeversverklaring, aangifte inkomstenbelasting van 2016, opgave van een DUO studielening, opgave van schenkingen of leningen en natuurlijk het koopcontract en taxatierapport van de woning. Kopers van nieuwbouwwoningen hebben een lijst van meerwerkkosten nodig en van zzp-ers kan een accountantsverklaring worden verlangd. De bank of hypotheekadviseur heeft een volledige lijst van documenten die de koper op orde moet hebben voor een snelle offerteaanvraag.

Dringen voor een hypotheekofferte

In loop van december sluiten de hypotheekloketten bij de meeste geldverstrekkers. Aanvragen die daarna worden ingediend kunnen dan niet meer worden getoetst volgens de normen van 2017, daarvoor gelden dan de normen van 2018. De nieuwe hypotheeknormen worden binnenkort bekend gemaakt. Vereniging Eigen Huis adviseert kopers om samen met hun adviseur na te gaan of de nieuwe hypotheeknormen hun financieringsmogelijkheden volgend jaar beperken en zo nodig een dossier te maken waarin alle stukken zitten die nodig zijn voor een soepele verwerking van de hypotheekaanvraag.

Prijsstijgingen steeds vaker belemmering

Veel jonge huizenkopers sluiten een maximale hypotheek af omdat ze al vrijwel alle bijkomende kosten uit eigen portemonnee moeten betalen. Dertig procent van de respondenten van de Eigen Huis Marktindicator ervaren de stijgende huizenprijzen daarom als een belemmering om een huis te kunnen kopen. Dat is een toename van 5 procentpunten in een maand tijd. De Eigen Huis Marktindicator is de afgelopen maand met één punt gestegen naar 113 punten. Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt ligt daarmee weer op het niveau van mei tot en met juli van dit jaar.

Stichting Registratie Leed sleept BKR voor rechter

0

Bureau uit Tiel blijft uitspraak Hoge Raad over verwijderen registraties negeren

De nieuwe Stichting Registratie Leed bindt de strijd aan met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De stichting wil namens gedupeerden die vanwege een oude of kleine betalingsachterstand op de zwarte lijst van het BKR staan en daarom geen hypotheek kunnen krijgen, een collectieve rechtszaak aanspannen om hun negatieve registratie te laten verwijderen.

Ook zal de stichting het BKR aansprakelijk stellen voor de schade die mensen hebben geleden. Bijvoorbeeld omdat ze vanwege een onredelijke of onterechte registratie hun nieuwe huis niet konden kopen of niet konden meeprofiteren van de lage hypotheekrente. Registratie Leed schaart zich daarmee in een rij van stichtingen waarmee consumenten grote bedrijven aanpakken, zoals Verliespolis, die strijdt tegen woekerpolissen, en Hypotheekleed, die gedupeerden van de failliete DSB Bank bijstond.

Op dit moment hebben ruim 700.000 Nederlanders een negatieve registratie wegens betalingsachterstanden bij het BKR. Bij sommigen gaat het slechts om een schuld van een paar honderd euro bij een kredietverstrekker, postorderbedrijf of telecomaanbieder van jaren geleden. Dat kan grote gevolgen hebben. Hoewel die mensen weer financieel gezond zijn, kunnen ze vanwege deze registratie geen nieuwe hypotheek of lening afsluiten en bijvoorbeeld geen nieuw huis kopen, zo bleek onlangs uit onderzoek van NRC. (https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/11/helaas-geen-nieuw-huis-dankzij-bkr-12490030-a1569710)

Op basis van een arrest van de Hoge Raad uit 2011 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ8097) zijn kredietverstrekkers verplicht een belangenafweging te maken als iemand vraagt zijn negatieve registratie bij het BKR te laten verwijderen. Als iemand financieel gezond is en de oude schuld niet opweegt tegen de gevolgen, kan de registratie verwijderd worden. Het BKR heeft begin dit jaar echter zijn algemeen reglement aangepast, waardoor dit in de praktijk niet meer mogelijk is. Sindsdien moeten mensen een dure rechtszaak aanspannen. Volgens de stichting schendt het BKR daarmee de wet. Door een collectieve rechtszaak aan te spannen, hoeft niet elke gedupeerde zelf naar de rechter te stappen. Als de stichting de rechtszaak wint, kan ieder lid op basis van deze uitspraak een verzoek indienen om zijn registratie te laten verwijderen.

De Stichting Registratie Leed is een initiatief van juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland en bestaat uit een team van vrijwilligers, dat al jaren strijd voert tegen de praktijken van het BKR. ,,Sinds het BKR de nieuwe regels heeft ingevoerd hebben we al 46 rechtszaken moeten aanspannen. Tot nu toe hebben we alle zaken gewonnen, waarbij het vaak ging om kleine of oude betalingsachterstanden met grote gevolgen,” stelt initiatiefnemer Deepak Thakoerdien van Registratie Leed.

Bij een recente rechtszaak op 28 juli (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:5790)

oordeelde de rechter bijvoorbeeld dat het BKR de registratie moest verwijderen omdat een opgelopen achterstand van 400 euro bij HM niet opwoog tegen het niet kunnen afsluiten van een hypotheek voor een nieuw huis. Ook kan het BKR volgens de rechter niet eenzijdig het reglement aanpassen, want dat leidt tot rechtsonzekerheid voor consumenten.

Thakoerdien: ,,Iedereen op de zwarte lijst plaatsen en vervolgens weigeren om naar de individuele omstandigheden te kijken, kan nooit de intentie zijn geweest voor het oprichten van het Bureau Krediet Registratie. Er moet vanuit het individuele belang van de consument gekeken worden of een registratie nog redelijk is. Wij streven geen commercieel belang na, maar een moreel belang. Wij nemen het op voor alle gedupeerde deelnemers die buiten hun schuld om negatief geregistreerd staan en benadeeld worden door het nieuwe beleid van het BKR.”

Om de kosten van de rechtszaak te dekken vraagt de stichting 45 euro aan iedereen die zich via de website www.registratieleed.nl aanmeldt.

Na het artikel in NRC stelde de SP-fractie Kamervragen over de handelwijze van het BKR. Ook minister Dijsselbloem van financiën vindt dat deze praktijken moeten stoppen, zo bleek uit zijn antwoord op 14 september.

EINDE PERSBERICHT

Vereniging Eigen Huis: NHG-premie moet omlaag

0

Vereniging Eigen Huis: NHG-premie moet omlaag

Amersfoort, 22 september 2017 – De premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) moet omlaag, vindt Vereniging Eigen Huis. Sinds 2013 betaalt de koper bij het afsluiten 1% van het hypotheekbedrag voor de zekerheid die de NHG biedt. Die prijs is te hoog omdat het schaderisico is gehalveerd. Het vermogen van het waarborgfonds is in 10 jaar tijd ruim verdubbeld door de groei van het aantal hypotheken met NHG en door hoge premie-inkomsten. In een brief aan de NHG en Minister Plasterk roept de vereniging op om de premie met ingang van 2018 fors te verlagen.  

Koper betaalt vooral oplopend garantievermogen

Het garantievermogen van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is 10 jaar tijd gegroeid van 407 miljoen in 2007 tot meer dan € 1 miljard in 2017 en stijgt volgens prognoses door tot € 1,5 miljard in 2022. Aan de andere kant zorgen het herstel van de economie en de woningmarkt er voor dat het verzekerd risico van de NHG tussen 2015 en 2016 halveerde van € 18 miljard naar € 9 miljard. “De premie voor hypotheken met NHG kan daarom flink omlaag. De omvang van de reserves in relatie tot de risico’s biedt hiervoor méér dan voldoende ruimte” zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.

Rob Mulder: “op dit moment is NHG voor veel mensen gewoon te duur. We horen dan ook steeds vaker dat starters deze hypotheekzekerheid vanwege de hoge premie links te laten liggen”. Bij een hypotheek van € 225.000 gaat het om een bedrag van € 2.250. Omdat de maximale hypotheek volgend jaar niet hoger mag zijn dan de woningwaarde moeten alle bijkomende kosten, waaronder de NHG-premie, met eigen geld worden betaald.

Kopen zonder NHG slecht advies

Starters krijgen soms het advies om af te zien van de NHG-borg als de hoogte van de premie een probleem vormt. Daar zijn flinke risico’s aan verbonden. Met name in de eerste jaren zijn hun woonlasten relatief hoog, is de hypotheekschuld nog nauwelijks gedaald en biedt NHG belangrijke zekerheden bij calamiteiten die zich in een mensenleven kunnen voordoen. Als de woning daardoor noodgedwongen moet worden verkocht, neemt NHG een eventuele restschuld over. Bovendien wordt kopers een lagere rente onthouden als een hypotheek zonder NHG wordt geadviseerd. Dit rentevoordeel kan oplopen tot 0,7%. Hypotheken tot € 247.450 komen in aanmerking voor NHG-garantie.

Nederlanders betalen 400 miljoen teveel voor rood staan

0

Rood staan en leningen tegen te hoge rente: Nederlanders zijn zich er niet van bewust dat ze teveel betalen. Jawel.nl, onderdeel van VDZ, concludeert dit uit de cijfers van het CBS. 

Rente op leningen kan veel lager

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederlanders in juli 2017 voor bijna 9 miljard euro rood stonden. Als zij in plaats van rood staan hadden gekozen voor een krediet tegen een lagere rente, hadden zij totaal zo’n 400 miljoen kunnen besparen. 

Banken houden verschil in stand

De grootbanken (ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank) houden het verschil tussen rood staan en lenen in stand, aldus Pieter van der Zee, directeur Jawel.nl. “Wat veel mensen zich niet realiseren: rood staan is ook lenen. Sommige grootbanken hebben dochterondernemingen die een lagere rente voor leningen, wat roodstand in feite ook is, aanbieden. Maar klanten die vaak of structureel rood staan bij hun bank, worden door hun dochterondernemingen niet benaderd. Dat mag ook niet volgens de Nederlandse privacyregels. Maar ondertussen is de rente voor rood staan wel twee keer zo hoog als voor een consumptief krediet.”

Bewuster kiezen

Van der Zee vergelijkt geld met de energiemarkt: “Door over te stappen bespaar je veel geld, terwijl de stroom uit je stopcontact hetzelfde blijft. Stroom is immers stroom. Zo is het met een lening ook. Net als stroom is ook geld overal hetzelfde. Geld is immers geld. Overstappen levert bijna altijd voordeel op. Wij maken ons er sterk voor dat mensen bewuster kiezen. We lenen bijna allemaal wel eens geld, betaal dan niet te veel. Het kan je tot wel duizenden euro’s per jaar schelen.”

Over Jawel.nl

Jawel.nl richt zich op het oversluiten van kredieten en is medio 2017 opgericht en onderdeel van VDZ. De oprichters van VDZ hebben vele jaren ervaring in de financiële branche en begonnen in 1999 als onafhankelijk financieel intermediair. VDZ biedt een breed scala aan financiële producten en stelt daarbij nadrukkelijk persoonlijk klantcontact en betrokken advies voorop. VDZ werkt landelijk en heeft twee vestigingen, in Hengelo en Den Bosch. 

Home

Presentatie huurmarktcijfers NVM en VGM NL

0

Huurder woont steeds kleiner en duurder

 VGM NL en NVM: ‘Deregulering nodig om investeringen in huurmarkt te stimuleren’

 Nieuwegein, 12 september 2017 – De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector zijn in de eerste helft van 2017 opnieuw gestegen. Gemiddeld betalen huurders bij een verhuizing 6,9% meer per m² dan vorig jaar. In de grote steden is de prijsstijging per m² nog veel groter. In een oververhitte markt en door een goed economisch klimaat zijn huurders bereid om meer te betalen voor een steeds kleinere woning. Dit blijkt uit huurmarktcijfers van VGM NL en NVM over de eerste helft van 2017. Volgens de verenigingen zijn structurele maatregelen nodig om het aanbod vrije sector huurwoningen te vergroten. Ze doen een dringende oproep aan politiek Den Haag om de particuliere huurmarkt te dereguleren, zodat particuliere investeringen eindelijk van de grond kunnen komen.

 De cijfers van VGM NL en NVM hebben betrekking op circa 35.000 huurtransacties in de vrije sector (boven de liberalisatiegrens van 710,68 euro) op jaarbasis. In alle segmenten stegen de huurprijzen per m², met name die van appartementen. Meer dan driekwart van de transacties van appartementen vindt plaats in de grote steden. De ontwikkeling van de gemiddelde huurprijzen (bij mutatie) laat een gematigder beeld zien met een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar, naar € 999,-.

Amsterdam loopt nog steeds aan kop met een gemiddelde huurprijs van 18 euro per m², gevolgd door Utrecht, dat een sterke prijsstijging kende tot 12 euro per m². Ook in andere delen van het land stegen de huurprijzen, met als enige uitzondering Friesland, dat een minimale daling liet zien van -0,7%. Hier ligt de gemiddelde huurprijs onder de 8 euro per m².

Aanhoudende krapte

Door de aanhoudende krapte op de huurmarkt zijn huurders bereid om meer te betalen voor steeds kleinere woningen. Zo tellen zij in de stad Utrecht 700 euro per maand neer voor een woning van slechts 30 m². Eenzelfde bedrag in Roermond of Enschede levert een woning van 80 m² op. Voor huishoudens met behoorlijk meer bestedingsruimte – bijvoorbeeld 1.500 euro per maand – is in Amsterdam een appartement van ongeveer 95 m² te krijgen. In Amersfoort is voor dit geld een woning van 150 m² te vinden en in Druten is voor een paar honderd euro minder een woning van 172 m² beschikbaar.

Hoewel er in de eerste helft van 2017 meer nieuwbouwwoningen op de markt kwamen, had dit geen dempend effect op de prijzen. De huurprijzen gingen ook in het gestoffeerde (inclusief vloer en gordijnen) en gemeubileerde segment omhoog met respectievelijk 6,7% en 7,7%. Circa 20% van de transacties van makelaars van NVM en vastgoedmanagers van VGM NL vinden in deze categorieën plaats.

Doorstroming beperkt

Eric Verwey, voorzitter van VGM NL, maakt zich zorgen over het groeiend aantal ‘scheefwoners’ op de huurmarkt. “We kennen dit begrip uit de sociale huur, waar veel mensen met een te hoog inkomen in een goedkope corporatiewoning zitten. Maar ook de huidige vrije markt kent een snel groeiende groep bewoners die noodgedwongen in een te dure, en voor hun gezinssituatie vaak te kleine, huurwoning zitten. Ook dit zijn scheefwoners. Ze kunnen geen kant op en worden elke maand weer geconfronteerd met forse woonlasten.” Dit geldt voor circa 18% van de huurders. Zij zijn 36-40% van hun netto maandinkomen kwijt aan huurlasten.

Uit een enquête van VGM NL en NVM blijkt dat 1 op 8 huurders (circa 60.000 huishoudens) tegen zijn zin in een huurwoning zit, en liever een koopwoning had gehad. Als belemmeringen worden genoemd dat ze geen of te weinig hypotheek konden krijgen (51%) of geen geschikte woning konden vinden (39%). Ook scheiding of (hoge) leeftijd worden als redenen genoemd. De belangrijkste reden om te huren is voor huurders zowel boven als onder de liberalisatiegrens geen onderhoud. Huurders boven de liberalisatiegrens noemen daarnaast de locatie van de huurwoning en flexibiliteit als voornaamste redenen.

“De krapte op de huurmarkt belemmert de doorstroming”, aldus Verwey. “Veel huurders zitten vast in een woning die niet meer geschikt is voor hun veranderde gezinssituatie. Ze kunnen niet verhuizen naar een passende woning en houden de plaats bezet voor nieuwe instromers.” Uit de enquête blijkt dat een kwart van de huurders eigenlijk binnen 2 jaar wil verhuizen. Als belangrijkste belemmeringen bij het vinden van een nieuwe huurwoning noemen zij het beperkte aanbod en te hoge huurprijzen. In het segment onder de liberalisatiegrens worden de lange wachtlijsten ook als reden genoemd.

Onbalans op huurmarkt belemmert investeringen

NVM en VGM NL hopen dat het komende kabinet maatregelen neemt om de krapte op de huurmarkt aan te pakken. Ger Jaarsma, voorzitter NVM: “In vergelijking met andere landen kent Nederland veel sociale huurwoningen, maar zeer weinig vrije huur. Terwijl dit segment steeds belangrijker wordt, bijvoorbeeld door de opkomst van zzp’ers, die geen eigen huis kunnen of willen kopen. Daarbij komt dat er ook aan betaalbare koopwoningen een tekort is zodat een grote groep mensen geen kant op kan.

De vrije huursector biedt uitkomst, maar het aanbod is veel te klein en de grote vraag drijft de prijzen op. Er moeten veel meer huurwoningen bij. Het is van groot belang dat de investeringen in de huurmarkt op gang komen.”

Hiervoor is het nodig dat duidelijk wordt wie er verantwoordelijk is voor het stimuleren van de groei van het middensegment in de huurmarkt vinden VGM NL en NVM. Jaarsma: “De vrije huursector is het enige marktsegment waar geen subsidie naar toe gaat. Hierdoor is het bijna onmogelijk om in het middensegment woningen te realiseren voor particuliere investeerders. Bovendien heeft de particuliere huursector onder de liberalisatiegrens te maken met vrijwel dezelfde regels als de corporatiesector, terwijl zij geen publieke taak heeft. Particuliere beleggers ervaren dus oneerlijke concurrentie van corporaties, die zich goedkoop kunnen financieren omdat de overheid hun leningen borgt. Het zou goed zijn als het komende kabinet een einde maakt aan deze onbalans, en zo een impuls geeft aan investeringen in huurwoningen.”

Volgens NVM en VGM NL zou er een geleidelijke deregulering van de particuliere huursector moeten plaatsvinden. Jaarsma: “Ondanks dat er op dit moment geen regulering is boven de liberalisatiegrens kan het middensegment huur alleen tot bloei komen als duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling van deze categorie. Die partijen kunnen dan ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen, gesteund door aanpassingen van het huurbeleid.”

VGM NL (Vastgoedmanagement Nederland), de brancheorganisatie van vastgoedmanagers, en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM staan gezamenlijk voor circa 35.000 huurtransacties in de vrije sector op jaarbasis, waarmee een marktaandeel van circa 50% is gemoeid. Sinds 2014 registreren VGM NL en de NVM samen de transactiedata van huurwoningen. NVM en VGM NL streven naar een minder sterk gereguleerde woningmarkt, waarbij de keuzevrijheid van de consument leidend is bij de invulling van zijn of haar woonwens.

Jaarlijks onderzoek Vermogend Nederland

0

·               106.200 miljonairs in Nederland

·               Gemiddeld vermogen 2,9 miljoen euro, ongewijzigd sinds 2007

·               De gemiddelde miljonairsleeftijd is 60: een half jaar ouder dan in 2007

·               Meer vermogen in vennootschap, minder effecten in privé

·               16% doet actief aan ‘impact investing’

·               Zeeland heeft met 1,8% de grootste miljonairsdichtheid

·               Radio 1 en BNR populairste radiozenders bij miljonairs, FD en DFT populairste websites voor beleggingsnieuws

Jaarlijks onderzoek ‘Vermogend Nederland’

Miljonair van nu: druk met eigen vermogen en meer maatschappelijk betrokken

Al voor het vijfde jaar heeft Van Lanschot onder de naam Vermogend Nederland samen met het CBS een landelijk onderzoek gehouden naar de miljonair in ons land. Richard Bruens, Algemeen Directeur Private Banking en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot: “Vergeleken met voorgaande jaren zie je dat er meer wordt belegd en minder wordt gespaard. En bij die investeringen kijkt men samen met onze specialisten steeds vaker naar het maatschappelijk belang.” Vermogend Nederland onderzocht ook de mens achter de miljonair: ze voelen zich een stuk gezonder, zijn vaker getrouwd en scheiden veel minder dan niet-miljonairs.

Het landelijke onderzoek Vermogend Nederland bestaat uit een enquête onder de eigen klanten en een algemeen onderzoek dat het CBS al sinds 2007 houdt naar de miljonair in Nederland. Volgens het CBS mochten 106.200 huishoudens zich begin vorig jaar miljonair noemen, 500 meer dan het jaar ervoor. Ondanks die stijging is het totale vermogen van de miljonairs in ons land gelijk gebleven: ruim 300 miljard euro, gemiddeld 2,9 miljoen per persoon. Ook het aantal vrouwelijke miljonairs is gelijk gebleven: 23%.

Agrarische sector: meeste miljonairsOpvallend is dat bijna één op de vijf ondernemende miljonairs actief is in de landbouw. Daarvan is ongeveer de helft actief in de veeteelt en een kwart in bedrijven die granen of groenten telen.

Van alle provincies wonen relatief de meeste miljonairs in Zeeland (1,8%), gevolgd door Utrecht (1,6%). Qua woonplaatsen blijven Laren (NH), Blaricum en Bloemendaal met 10% de dichtstbevolkte miljonairsplaatsen van Nederland.

Minder sparen, meer beleggen en investerenVan de bezittingen bestaat op dit moment 13% uit bank- en spaartegoeden. Bijna de helft (48%) bestaat uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Bij niet-miljonairs is dit precies omgekeerd. De huidige lage rentestand heeft volgens 63% van de ondervraagde miljonairs (veel) invloed op de wijze waarop men met het vermogen omgaat. Bruens: “Dat is onder andere terug te zien in een forse daling van het onderbrengen van vermogen in spaartegoeden en deposito’s, vergeleken met vorige jaren. Liever investeert men in aandelen, beleggingsfondsen en vergelijkbare producten, maar ook meer in onroerend goed.”

Trend: meer vermogen in de vennootschapDe cijfers van het CBS van 2007 tot en met 2015 naar de verdeling van het vermogen laten een trend zien waarbij er steeds meer vermogen in de vennootschap van de ondernemende miljonair is ondergebracht en minder in effecten in privé. Bruens: “Op het eerste gezicht zou je op basis daarvan kunnen denken dat er minder wordt belegd in plaats van meer. Wat we zien is dat bijna de helft van de miljonairs vermogen in een holdingvennootschap heeft. Daarbij geven ondernemers aan dat driekwart van dat vermogen inzetbaar is voor beleggingen. Herkenbaar voor ons, want wij zien in de afgelopen jaren een toenemende behoefte aan professionele ondersteuning bij vermogensstructurering en financiële planning.”

Trend: maatschappelijk investerenEen duidelijke trend onder vooral jongere miljonairs in ons land is ‘Impact Investeren’, geld investeren in projecten waarbij naast winst ook maatschappelijke relevantie belangrijk is, zoals bijvoorbeeld milieu, duurzame energie of onderwijs. Bruens: “Toen wij hierover vijf jaar geleden bij ons onderzoek een vraag stelden, deed nog bijna niemand aan maatschappelijk investeren. Kijk je nu dan zie je dat één op de zeven ondervraagde miljonairs zich actief bezighoudt met impact investeren en in overleg met onze adviseurs zelfs een toenemend deel van het vermogen daaraan wil besteden. En bijna drie op de tien mensen die nog niet aan impact investeren doen, lijkt het wel interessant. We zagen de belangstelling voor maatschappelijk investeren klanten de afgelopen jaren sterk toenemen en begeleiden steeds meer van onze klanten hierbij. “

Ook voor vrijwilligerswerk zijn onze miljonairs wel te porren: zo’n 71% is bereid tijd en kennis ter beschikking te stellen aan sociale ondernemingen en 57% steekt nu al concreet tijd in deze en andere vormen van vrijwilligerswerk.

Rijkdom met offersDe eigen onderneming en het eigen vermogen vormen voor tweederde van de miljonairs de belangrijkste inkomstenbron. Zakelijke voorzichtigheid is daarbij aan de meesten van hen niet besteed: ze durven risico’s te nemen en trekken zich niet veel aan van conventies. Ook heeft het eigen bedrijf grote prioriteit. Bruens: “Ruim 65% van de ondernemer-miljonairs heeft voor het eigen bedrijf in de privésfeer zaken gelaten of opgeofferd. Het is dan ook niet vreemd dat zes van de tien het eigen bedrijf niet meteen zouden verkopen, ook niet als er een goed bod wordt gedaan. Opvallend daarbij is dat vrouwelijke miljonair-ondernemers veel minder dan mannen bereid zijn om voor zakelijk succes in hun privéleven grote offers te maken: slechts 9% is daartoe bereid, tegen 31% bij de mannen.”

Beheer van het vermogen vergt tijdMiljonairs besteden redelijk wat tijd aan financiële planning. Zes op de tien trekken hier een paar uur per maand voor uit. Ruim een kwart is er zelfs een paar uur per week mee bezig. Onderdeel van die financiële planning is samen met de adviseurs van Van Lanschot bepalen waaraan het vermogen het beste kan worden besteed. Bruens: “Voor een meerderheid van de ondervraagde miljonairs is het in stand houden van de huidige levensstijl en het pensioen daarbij het belangrijkst, gevolgd door schenkingen aan de familie. De oudere generatie reserveert meer voor goede doelen en het schenken aan familie. Jongeren daarentegen reserveren vaker fondsen om eerder te stoppen met werken, de studie van de kinderen, het aflossen van de hypotheek en om te investeren in het eigen bedrijf. Je ziet ook dat steeds meer miljonairs, als met de oude dag ook de gebreken komen, zélf hun zorg willen regelen. Ze komen dan naar ons om samen met onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken en het daarvoor benodigde bedrag te bepalen.”

Trends en verwachtingen Bruens over de komende jaren: “Ik verwacht dat bij onze klanten de vraag naar maatwerk en begeleiding bij het bepalen van de financiële toekomst nog verder zal toenemen. We zien nu al dat steeds meer klanten niet voor standaard beleggingsoplossingen willen kiezen, simpelweg omdat ze zich daarin minder herkennen. Daar gaan we met onze dienstverlening de komende jaren nog nadrukkelijker op inspelen.”

Gelukkiger en gezonderKijken we naar het privéleven van de miljonairs dan is het opvallend dat ze veel vaker gehuwd zijn dan niet-miljonairs (71% versus 45%) en dat ze het geheim van een succesvol huwelijk beter lijken te kennen. Van alle miljonairs is maar 7% gescheiden, de helft van het aantal bij niet-miljonairs (14%). Van alle miljonairs boven de 50 omschrijft 81% de gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer goed’. Dat is aanzienlijk hoger dan de 67% oudere niet-miljonairs. Sinds het eerste onderzoek Vermogend Nederland is de gemiddelde leeftijd van de miljonair in ons land met een half jaar gestegen naar bijna 60.

 

VEH: Makelaars wijzen kopers maar zelden op energiepotentie huis

0

Slechts een op de twaalf huizenkopers wordt actief door de makelaar gewezen op de mogelijkheden om het huis energiezuiniger te maken. Ook andere professionals die de koper in het traject tegenkomt beginnen er veelal niet uit zichzelf over. Zonder spontaan advies verduurzaamt 35% van de kopers, na advies is dat 55%. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De vereniging vindt dat hier een grote kans ligt nu we voor de enorme uitdaging staan om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Vereniging Eigen Huis doet een oproep aan alle bij de koop betrokken professionals om de koper hierbij te helpen.

Aankoop natuurlijk moment

 

Tijdens het aankoopproces van een woning komt de aanstaande huiseigenaar in gesprek met makelaar, hypotheekadviseur, bouwkundige of aannemer. De aankoop van een huis is een natuurlijk moment om de energiezuinigheid van het huis aan te pakken. Eventueel ongemak van bouwkundige ingrepen is het geringst als het huis nog niet bewoond is. Bovendien liggen financieringsmogelijkheden, zoals meefinancieren in de hypotheek, nog open. Professionals die kopers toch al tegenkomen kunnen de koper helpen door te wijzen op mogelijkheden en kansen.

Potentie is groot

Als huizenkopers door een bij de koop betrokken professional op de energiebesparingsmogelijkheden van een huis zijn gewezen, maken zij hier ook vaker werk van, zo blijkt. Een derde van de kopers neemt uit zichzelf maatregelen, na een ongevraagd advies door een professional is dat ruim de helft. Rob Mulder, directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis: “We staan voor de enorme opgave om alle koopwoningen te verduurzamen. Het is onvermijdelijk dat iedereen zijn steentje hieraan bijdraagt. Kopers hebben soms een duwtje in de rug nodig. Uit ons onderzoek blijkt dat dit effect heeft. Wij roepen iedereen die bij de aankoop van een huis betrokken is om hier werk van te maken. Juist het aankoopmoment moet optimaal benut worden om de verduurzaming van de woningvoorraad echt te versnellen.”

Makelaar pakt zijn rol niet

 

Bijna iedereen heeft bij de aankoop van een huis met een makelaar te maken. Dat maakt hem dé aangewezen professional om over energiebesparende maatregelen te beginnen, 78% van de respondenten verwacht dat ook. Eén op de vijf kopers heeft met de makelaar gesproken over hoe de energiezuinigheid van het huis kan worden verbeterd, maar moet daar in de meeste gevallen zelf over beginnen. Slechts bij 8% van alle kopers heeft de makelaar het initiatief genomen om energiebesparende maatregelen te bespreken. De rol van de makelaar is cruciaal. Hij kent het huis en spreekt de koper als eerste. Makelaarsorganisatie NVM heeft eerder laten weten hier een “prachtige rol” te zien voor de makelaar.

Ook andere professionals laten kans liggen

 

Wanneer de makelaar niet over verduurzaming begint, zullen huizenkopers ook minder snel met een bouwkundige of hypotheekadviseur de technische en financiële mogelijkheden daarvan bespreken. Kopers zien ook voor deze beroepsgroepen een rol weggelegd om over energiebesparende maatregelen te informeren. Vereniging Eigen Huis gaat het onderzoek naar de mate waarin professionals de koper over verduurzaming adviseren jaarlijks herhalen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 790 respondenten door Marlyse-Research in opdracht van Vereniging Eigen Huis.

Energiebesparende voorzieningen makkelijker te financieren met NHG

0

Het financieren van energiebesparende voorzieningen via een hypotheek mét Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is vanaf nu makkelijker. Huizenkopers en woningeigenaren hoeven voor de hypotheekaanvraag alleen nog maar een kostenspecificatie van deze voorzieningen aan te leveren.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter NHG, hoopt met deze aanpassing in haar voorwaarden woningverduurzaming te stimuleren. Dylan Dresens, directeur Beleid Ontwikkeling van het WEW licht toe: “In Nederland bezitten circa 4,4 miljoen huishoudens een eigen woning, waarvan er 1,3 miljoen NHG hebben. Voor hen én voor alle toekomstige woningeigenaren hebben wij de weg naar energiebesparing met een verantwoorde hypotheek toegankelijker gemaakt. Op die manier willen wij als WEW een impactvolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van woningen.”

Noodzaak tot verduurzaming

Steeds meer mensen zijn overtuigd van het nut en de noodzaak om hun woning te verduurzamen met bijvoorbeeld extra isolatie of zonnepanelen. Woningeigenaren dragen zo hun steentje bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Bovendien zorgen veel energiebesparende maatregelen voor lagere woonlasten. Als diezelfde maatregelen ook nog leiden tot meer wooncomfort en misschien wel een hogere woningwaarde, is verduurzamen wel heel aantrekkelijk.

Al veel mogelijk met NHG

Voor woningverduurzaming bestaan al aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Zo mag er een hogere hypotheek worden afgesloten. De maximale hypotheek bij aankoop van een woning is 101% van de woningwaarde. Als de koper de woning wil verduurzamen, kan dit bedrag worden verhoogd tot 106% van de woningwaarde. Iedereen kan dus beschikken over een extra budget voor energiebesparende voorzieningen ter hoogte van 5% van de woningwaarde.

Aanpassing maakt het nog makkelijker

Natuurlijk moet aangetoond worden dat het geld daadwerkelijk voor energiebesparende maatregelen gebruikt wordt. Voorheen moest de aanvrager vooraf de offerte overleggen van de leverancier die de maatregel gaat uitvoeren. Dit bleek tijdrovend, in een toch al hectisch proces. In overleg met de markt en de overheid heeft het WEW vastgesteld dat ook een passende en verantwoorde hypotheek afgegeven kan worden op basis van een kostenspecificatie van de maatregel vooraf. De controle achteraf om vast te stellen of het geld daadwerkelijk aan energiebesparende maatregelen besteed is, blijft bestaan. Door deze aanpassing in de NHG Voorwaarden Normen is het budget voor energiebesparende voorzieningen, dat tot op heden nog beperkt is gebruikt, toegankelijker geworden.

De Voorwaarden Normen van NHG, die per 20 juli 2017 zijn ingegaan, zijn te vinden op https://www.nhg.nl/V-N

MyCom en Tele2 gaan samenwerken in mobiele telefonie

0

MyCom gaat mobiele abonnementen van Tele2 verkopen.

De expertise van MyCom als grootste gespecialiseerde computer- en telecomretailer in combinatie met het schandalige snelle, nagelnieuwe 4G-netwerk van Tele2 zorgt ervoor dat de missie van MyCom en Tele2 om de markt open te breken en toegankelijk te maken voor iedereen extra kracht wint.

De stap van MyCom om mobiele abonnementen van Tele2 aan te bieden is logisch, omdat het speelveld in de branche is veranderd door de invoering van de Wet Financieel Toezicht (WFT) en de afname van fysieke spelers in winkelstraten. Wanneer je een telefoon op afbetaling koopt ga je eigenlijk een vorm van krediet aan. De Wet Financieel Toezicht (WFT) die op 1 mei 2017 is ingevoerd bepaalt dat bij een kredietbedrag van meer dan EUR 250 verplicht een toetsing bij het BKR moet worden gedaan. Onderzoek geeft aan dat consumenten hierdoor minder snel voor een telefoon op afbetaling kiezen, omdat de lening invloed heeft op het maximale leenbedrag van bijvoorbeeld hun hypotheek.

Daarom introduceerde MyCom eerder dit jaar al het ‘zo goed als nieuw concept’ samen met Infotheek Group, marktleider op het gebied van circulaire IT in Europa. Naast de verkoop van refurbished computers zijn ook de eerste stappen gezet in de verkoop van refurbished telefoons. Nu volgt de stap om mobiele abonnementen van Tele2 aan te bieden. “In Tele2 hebben wij een zeer ondernemende en betrouwbare telecom provider en partner gevonden,” zegt Marco Heestermans, algemeen directeur van MyCom. “Samen willen we de markt open breken en toegankelijk maken voor iedereen. 

MyCom onderscheidt zich niet alleen met nieuwe maar vooral ook met refurbished telefoons. Zo zijn we in staat op een consumentvriendelijke manier in te spelen op de nieuwe wet- en regelgeving en daarnaast toch de voordelen te bieden van een ‘zo goed als nieuwe’ telefoon. En vanaf nu kan dat ook nog eens in combinatie met een mobiel abonnement van Tele2, waardoor klanten gebruik kunnen maken van hun hoogwaardige 4G-netwerk,” aldus Heestermans.