Home Blog Page 4

BTIG Limited kondigt pensionering van Matt Cyzer in Londen aan

0

LONDEN, 13 september 2018 /PRNewswire/ — BTIG Limited [https://www.btig.com/], het Europees filiaal van BTIG, LLC, kondigde vandaag aan dat Matt Cyzer zal aftreden als voorzitter. De heer Cyzer werd in april 2012 aangesteld in de leidende rol bij de makelaar-handelaarsbedrijf in London. Voorafgaand aan zijn huidige rol, diende hij als president van het Pan-Europese bedrijf, en was hij een belangrijk lid van het operationele comité van de onderneming.

“We willen Matt bedanken voor zijn jarenlange leiding in Londen, waar hij ons begeleidt heeft tijdens de groei van onze Europese activiteiten en met het versterken van ons team en onze capaciteiten in de regio,” aldus Scott Kovalik, medeoprichter en Chief Executive Officer van BTIG. “We blijven dankbaar voor zijn toewijding aan ons succes en groei in Londen. Matts expertise en sterke relaties binnen de industrie zijn een enorme aanwinst geweest voor zowel onze klanten als het bedrijf.”

Toen de heer Cyzer bij BTIG in dienst trad, kreeg hij de taak om het aandelenaanbod van het bedrijf uit te breiden zodat producten en diensten met meerdere activaklassen erin werden opgenomen. Vandaag strekken de capaciteiten van het Europese team uit over aandelen, aandelenderivaten, door gebeurtenissen aangestuurde handel, buitenlandse valuta, futures en grondstoffen, een wereldwijde portfolio en ETF-handel, uitbestedingshandel, commissiebeheer en afwikkelingsdiensten met meerdere valuta’s. Tijdens het leiderschap van de heer Cyzer heeft BTIG zijn institutionele handelsvolumes verdrievoudigd. “Matt heeft het bedrijf door een periode van opmerkelijke transformatie en uitbreiding genavigeerd,” merkte Steven Starker, medeoprichter van BTIG op. “Zijn toewijding aan ons bedrijf was een belangrijke motor voor ons succes in het bieden van diensten buiten de V.S. We danken hem voor zijn inzet, en kijk ernaar uit om in de toekomst met hem samen te werken als Senior Advisor.”

Reagerend op de aankondiging, zei de heer Cyzer, “Ik wil mijn diepste waardering uiten voor de kans die mij geboden werd om leiding te geven aan dit bedrijf. Ik ben trots op onze collectieve prestaties en optimistisch over onze toekomst. Ik heb vertrouwen in ons leiderschapsteam en hun vermogen om het merk verder te ontwikkelen, en ik zal BTIG’s prestaties blijven toejuichen.”

Over BTIG BTIG is een wereldwijde financiële dienstverlener die zich specialiseert in institutionele handel, investeringsbankieren, onderzoek en aanverwante makelaarsdiensten. Met een uitgebreide wereldwijde aanwezigheid en meer dan 560 werknemers, zijn BTIG, LLC en zijn filialen actief vanuit 18 steden in de V.S., alsmede vanuit Europa, Azië en Australië. BTIG biedt uitvoering, expertise en inzichten op het gebied van aandelen, aandelenderivaten, ETF’s en vast inkomen, valuta en grondstoffen (futures, grondstoffen, buitenlandse valuta, rentetarieven, krediet, en converteerbare en preferente effecten). De kerncapaciteiten van het bedrijf bestaan uit wereldwijde uitvoering, portfolio, elektronisch en uitbestedingshandel, transitiebeheer, investeringsbankieren, prime brokerage, kapitaalinbreng, zakelijke toegang, onderzoek en strategie, commissiebeheer en meer.

Afstandsverklaring: https://www.btig.com/disclaimer [https://www.btig.com/disclaimer].

Ga voor meer informatie over BTIG naar www.btig.com [https://www.btig.com/].

Contactpersonen media: Adel Raslan +44.20.3878.8574 araslan@prosek.com [mailto:araslan@prosek.com]

Amanda Gold 212.738.6134 agold@btig.com [mailto:agold@btig.com]

Web site: https://www.btig.com/

Aandeel miljonairs stabiel gebleven, ondanks economische crisis

0

Tien jaar onderzoek (2006-2016) naar Nederlandse miljonairs

Aandeel miljonairs stabiel gebleven, ondanks economische crisis

De groep miljonairs in Nederland is vanaf 2010 stabiel gebleven ondanks de economische crisis. Jaarlijks onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van Van Lanschot de stand van zaken rond miljonairs* in Nederland. Deze keer werd het onderzoek aangevuld met een analyse van de ontwikkelingen en trends van de afgelopen tien jaar. 

·      Het aandeel miljonairs is sinds 2010 nagenoeg stabiel gebleven (112.000 in 2016) 

·      25% van de miljonairs is dat over vijf jaar niet meer

·      In Zeeland wonen relatief de meeste miljonairs, de minste in Groningen, Flevoland en Limburg

·      Gemeente Laren (NH) telt met 11% miljonairs het grootste aandeel miljonairs van alle gemeenten

·      Bij een vermogen van € 10 miljoen is een op de tien hoofdkostwinners een vrouw

·      Van de werkende miljonairs was bijna 20% in 2016 actief in de agrarische sector

112.000 miljonairs

Het aantal miljonairs is gegroeid van 72.000 in 2006 naar 112.000 in 2016. Gecorrigeerd door de prijsontwikkeling is er tussen 2006 en 2016 nog steeds een aanzienlijk verschil, namelijk 72.000 tegen 91.000. Rekening houden met de inflatiecorrectie is het aantal en aandeel miljonairs vanaf 2010nagenoeg stabiel gebleven.

Het CBS stelt vast dateen kwart van de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens vijf jaar later niet meer tot een miljonairshuishouden behoorde. Hoe kan dat? Dit wordt verklaard doordat een deel van de miljonairs niet heel veel meer heeft dan € 1 miljoen vrij belegbaar vermogen. Door opnamen uit vermogen, maar ook door herinvestering van een deel van het vermogen in een duurdere eigen woning of aflossing van de hypotheek houdt niet iedereen meer dan € 1 miljoen over. De lage rentestand en de jaarlijkse box 3-heffing geven extra druk op het vermogen. Zelfs als het belegbaar vermogen hoger blijft dan € 1 miljoen kan door inflatie de koopkracht van het vermogen lager worden dan € 1 miljoen

Zeeland top, Groningen, Flevoland en Limburg onderop

De gemeente Laren (NH) heeft met 11% miljonairs het hoogste aandeel miljonairs van alle gemeenten. Deze gemeente wordt op de voet gevolgd door Bloemendaal en Blaricum (beide 10% miljonairs) en Wassenaar (bijna 9%). Laren is sinds 2013 de nummer één, daarvoor stond Blaricum meestal bovenaan de lijst.

Desondanks is niet Noord-Holland, maar Zeeland de provincie met relatief de meeste miljonairs: 1,9% van alle particuliere huishoudens heeft daar € 1 miljoen of meer. Tien jaar geleden was dit nog Utrecht met 1,3%. Onderaan deze lijst staan Groningen, Flevoland en Limburg.

Meeste miljonairs zijn mannen

Nog steeds zijn de meeste miljonairs man. In twee derde van de gemiddelde Nederlandse huishoudens is de hoofdkostwinner een man, bij miljonairshuishoudens is dat acht op de tien. Hoe groter het vermogen, hoe groter het percentage mannelijke kostwinners. Bij een vermogen van € 10 miljoen is één op de tien hoofdkostwinners een vrouw. Vrouwelijke kostwinners in miljonairshuishoudens zijn gemiddeld iets ouder dan mannelijke. Gemiddeld genomen zijn miljonairs 58 jaar. Daar is de afgelopen 10 jaar weinig in veranderd.

Ondernemen loont

Ruim de helft van de miljonairs werkt als ondernemer, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als directeur-grootaandeelhouder. Een derde van de miljonairs is met pensioen. In 2016 staat 14% als werknemer op de loonlijst. Een paar verschuivingen in deze verhoudingen vallen op: bij een vermogen tussen € 2 miljoen en € 5 miljoen nam het aantal zelfstandig ondernemers toe en in de groep met een vermogen van € 5 miljoen of meer is het aantal directeur-grootaandeelhouders gegroeid.

Grootste sector is agrarisch

Bijna 20% van de werkende miljonairs werkt in de landbouw, bosbouw en visserij, de agrarische sector is daarmee de grootste bedrijfstak voor miljonairs. Deze groep is de afgelopen tien jaar aanzienlijk gegroeid, van 12% in 2006 tot 19% in 2016. De helft van deze agrarische miljonairs heeft een melkveebedrijf, een kwart verbouwt groente of granen. 

Van de werkende miljonairs was in 2016 11% als directeur-grootaandeelhouder in of via een financiële holding actief en ongeveer 15% in de specialistische zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld in advocatenkantoren of organisatie-adviesbureaus. Het aandeel miljonairs werkzaam in de handel is wat afgenomen, het aandeel miljonairs in de zorg is iets gegroeid.

Het onderzoek wijst op een verband tussen opleiding en bedrijfstak. Hoogopgeleide miljonairs zijn vaker werknemer in sectoren als zorg en specialistische dienstverlening. Laagopgeleide miljonairs zijn relatief vaak zelfstandig ondernemer, met name actief in de landbouw.

*) CBS verstaat onder een miljonair: een particulier huishouden met een vermogen van minstens € 1 miljoen. De waarde van het eigen huis en de hypotheekschuld tellen niet mee.

BTIG zet wereldwijde expansie verder met nieuw kantoor in Stockholm, Zweden

0

LONDEN, 6 september 2018 /PRNewswire/ — BTIG Limited [https://www.btig.com/] heeft vandaag aangekondigd dat het een vestiging heeft geopend in Stockholm, Zweden. Het kantoor in Stockholm is het derde kantoor van het bedrijf in Europa en zijn 18(de) kantoor wereldwijd. BTIG Limited opende zijn deuren in Londen in 2008. Vandaag de dag verleent BTIG diensten aan institutionele en zakelijke klanten vanuit zijn kantoren in de grootste financiële centra in de VS, en in Europa, Azië en Australië.

Stockholm is een nieuw belangrijk steunpunt in Europa, waar het bedrijf voordien al een kantoor opende in Edinburgh in juli 2015. Het nieuwe kantoor zal worden beheerd door Tony Nilsson, uitvoerend directeur en hoofd van Scandinavian Sales Trading. Meneer Nilsson heeft meer dan 20 jaar relevante ervaring in de sector in heel Europa. Vóór hij in Stockholm ging werken, was hij een senior lid van het Institutional Equity Sales Trading team van BTIG in Londen. Eerder in zijn carrière bekleedde meneer Nilsson verschillende gelijkaardige functies in Londen en Stockholm bij Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston, Danske Bank, Barclays en HSBC. In zijn nieuwe functie zal hij verslag uitbrengen aan Christopher Rollins, algemeen directeur van BTIG Limited.

“Stockholm is de ideale locatie voor ons om ons in Scandinavië te positioneren,” merkte meneer Rollins op. “Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Tony als de leider van onze inspanning onze superieure capaciteit om klanten te bereiken en onze voetafdruk in de regio verder kunnen uitbreiden.”

Al meer dan 10 jaar lang zorgt BTIG voor gedifferentieerde marktkleur en toegang tot waardevolle natuurlijke liquiditeit. Gebruikmakend van zijn team van op resultaten gerichte verkoop- en tradingprofessionals is BTIG dramatisch gegroeid in het hele continent en in de rest van de wereld. “Wij blijven onze multinationale merknaam bevorderen door middel van een strategische expansie in belangrijke markten,” zei Scott Kovalik, medeoprichter en algemeen directeur van BTIG. “Door een kantoor te openen in Stockholm, zijn wij in een betere positie om diensten te verlenen en te antwoorden op kansen en de behoeften van onze klanten in Scandinavië.”

Over BTIG BTIG is een mondiale financiële dienstverlener gespecialiseerd in institutionele trading, investeringsbankieren, onderzoek en verwante brokerage diensten. Met een grote wereldwijde voetafdruk en meer dan 560 werknemers, werken BTIG, LLC en zijn filialen vanuit 18 steden in de VS, en in Europa, Azië en Australië. BTIG biedt uitvoering, expertise en inzichten op het gebied van aandelen, aandelenderivaten, ETF’s en vast inkomen, valuta en grondstoffen (futures, grondstoffen, deviezen, rentevoeten, krediet en converteerbare en preferente effecten). De firma is vooral gespecialiseerd in mondiale uitvoering, portefeuille, elektronische en uitbesteedde trading, transitiebeheer, investeringsbankieren, prime brokerage, de inbreng van kapitaal, zakelijke toegang, onderzoek en strategie, commissiebeheer, enzovoort.

Vrijwaring: https://www.btig.com/disclaimer [https://www.btig.com/disclaimer]. Meer informatie over BTIG is te vinden op www.btig.com [http://www.btig.com/].

Contacten met de Media: Adel Raslan +44.20.3878.8574 araslan@prosek.com [mailto:araslan@prosek.com]

Amanda Gold 212.738.6134 agold@btig.com [mailto:agold@btig.com]

Web site: http://www.btig.com/

BTIG Limited benoemt Christopher Rollins tot algemeen directeur in Londen

0

LONDEN, 4 september 2018 /PRNewswire/ — BTIG [https://www.btig.com/] Limited, het Europese filiaal van BTIG, LLC, heeft vandaag aangekondigd dat Christopher Rollins is benoemd tot algemeen directeur (CEO, Chief Executive Officer) en dat hij deze functie onmiddellijk zal opnemen. Meneer Rollins zal de in Londen gevestigde broker-dealer activiteiten aanvoeren, na een succesvolle functie als uitvoerend directeur, International Equities, en hoofd van de U.S. Execution Services bij BTIG, LLC in New York.

Zijn taak is het uitbreiden van de bestaande reeks producten met meerdere activaklassen van BTIG en het zorgen voor een snellere groei van zijn geografische voetafdruk in heel Europa. Vóór BTIG werkte meneer Rollins meer dan 15 jaar in Goldman Sachs waar hij verschillende leiderschapsfuncties bekleedde, met inbegrip van uitvoerend directeur en mededirecteur van European Execution Services in Londen. Daarvoor werkte hij meer dan 10 jaar lang in het kantoor van de firma in New York, als uitvoerend directeur in Institutional Equities, met een focus op de uitvoering van aandelen en derivaten. Meneer Rollins studeerde af aan de Universiteit van Harvard.

“Sinds Chris bij het bedrijf is komen werken, heeft hij getoond dat hij een heel sterke leider is. Hij begrijpt hoe wij impact kunnen hebben en hij vertaalt een visie in tastbare resultaten voor de klant,” zei Scott Kovalik, mededoprichter en algemeen directeur van BTIG. “Zijn diepe banden in heel Europa en de VS zullen ons helpen onze positie als een belangrijke partner voor instellingen die een superieure dienstverlening wensen, verder te verstevigen.”

BTIG identificeert liquiditeitsoplossingen en voert handelsactiviteiten en transacties uit voor institutionele en zakelijke klanten in de hele wereld. Met zijn toegang tot meer dan 50 mondiale marktcentra voeren de in Europa gevestigde professionals van BTIG op het gebied van aandelenverkoop en trading, en zijn partners in de VS, Azië en Australië, transacties uit namens klanten in ontwikkelde, opkomende en frontier markten. Via zijn Europees hoofdkantoor in Londen en zijn kantoren in Edinburgh en Stockholm richt het niet-controversiële bedrijfsmodel van BTIG zich op het helpen van de klanten om de beste uitvoering te behalen, een steeds belangrijker wordende richtlijn onder MiFID II (richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten). In de post–MiFID II omgeving blijft BTIG zich onderscheiden door voorrang te geven aan de behoeften van de klant en door de evoluerende marktstructuur in de wereld te bevaren.

“Wij zijn ervan overtuigd dat Chris ons met succes zal helpen om de firma aan te sturen in zijn volgende groeifase,” zei Steven Starker, medeoprichter van BTIG. “Hij heeft een scherp inzicht in de gebieden waar wij kansen zien om onze band met onze klanten te versterken. Chris is de ideale persoon om onze zakelijke groei en de positie van de firma in de toekomst aan te drijven.”

Over BTIG BTIG is een mondiale financiële dienstverlener gespecialiseerd in institutionele trading, investeringsbankieren, onderzoek en verwante brokerage diensten. Met een grote wereldwijde voetafdruk en meer dan 560 werknemers, werken BTIG, LLC en zijn filialen vanuit 18 steden in de VS, en in Europa, Azië en Australië. BTIG biedt uitvoering, expertise en inzichten op het gebied van aandelen, aandelenderivaten, ETF’s en vast inkomen, valuta en grondstoffen (futures, grondstoffen, deviezen, rentevoeten, krediet en converteerbare en preferente effecten). De firma is vooral gespecialiseerd in mondiale uitvoering, portefeuille, elektronische en uitbesteedde trading, transitiebeheer, investeringsbankieren, prime brokerage, de inbreng van kapitaal, zakelijke toegang, onderzoek en strategie, commissiebeheer, enzovoort.

Vrijwaring: https://www.btig.com/disclaimer [https://www.btig.com/disclaimer].

Meer informatie over BTIG is te vinden op www.btig.com [https://www.btig.com/].

Contacten met de Media: Adel Raslan +44.20.3878.8574 araslan@prosek.com [mailto:araslan@prosek.com]

Amanda Gold +1.212.738.6134 agold@btig.com [mailto:agold@btig.com]

Web site: https://www.btig.com/

Toename kredietvraag, veel duurzame initiatieven

0

DEN HAAG, Nederland, August 27, 2018 /PRNewswire/ —

BNG Bank kijkt terug op een goed eerste halfjaar. Om haar klanten in staat te stellen maatschappelijke doelstellingen te realiseren, heeft de bank diverse initiatieven genomen op het gebied van onder meer het klimaat en exportfinanciering. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten was 30% hoger dan in de eerste helft van 2017. 

Duurzaamheid is een speerpunt in de dienstverlening van BNG Bank. De bank blijft een belangrijke financier van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, waarbij decentrale overheden, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen zo veel mogelijk worden ontzorgd. De bank heeft inmiddels meer dan 500.000 zonnepanelen gefinancierd, alsmede diverse projecten op het gebied van windenergie, biomassa, bio-energie, geothermie en warmtenetten. Via de in 2017 door de bank gelanceerde Maatschappelijk Vastgoed Scan hebben klanten inmiddels meer dan 3 miljoen msquared maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht om te verduurzamen.

In het afgelopen half jaar heeft de bank samen met verzekeraar NN EUR 300 miljoen beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen via het bedrijf Bewust Investeren. Recent werd de eerste lening verstrekt onder de Energietransitie Financieringsfaciliteit, een regeling die in 2017 in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgezet om investeringen in ‘onvolwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie te stimuleren. De bank heeft het afgelopen half jaar tevens leningen verstrekt voor uiteenlopende maatschappelijke initiatieven als het BNG Duurzaamheidsfonds, ‘Energiesponsoring’ via het bedrijf Softs, snel internet voor landelijke gebieden in Friesland en exportfinanciering.

De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg in de eerste helft van 2018 EUR 5,8 miljard, een stijging van EUR 1,4 miljard ten opzichte van de EUR 4,4 miljard in de eerste helft van 2017. Met name de kredietvraag van decentrale overheden was hoger. De bank heeft in de verslagperiode EUR 9,3 miljard (eerste helft 2017: EUR 9,9 miljard) aan langlopende financiering aangetrokken. Dit betrof onder meer de uitgifte van vijf benchmarkleningen – in euro’s en Amerikaanse dollars – in omvang variërend van 500 miljoen tot 2,5 miljard. De bank kon daarbij profiteren van aantrekkelijke marktomstandigheden.

Lagere nettowinst, renteresultaat stabiel 

Het eerste halfjaar van 2018 bedroeg de nettowinst EUR 207 miljoen, een daling van EUR 35 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2017. De belangrijkste oorzaak van deze daling is een lagere bijdrage van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties, dat uitkwam op EUR 85 miljoen positief (eerste helft 2017: EUR 132 miljoen positief). Evenals in 2017 is het positieve resultaat financiële transacties vooral het gevolg van de effecten van het opkoopprogramma van de ECB op de financiële markten. Het renteresultaat is met EUR 220 miljoen nagenoeg gelijk aan het resultaat over het eerste halfjaar 2017. Evenals in 2017 is het renteresultaat positief beïnvloed door de gunstige tarieven voor nieuw aangetrokken financiering.

Solvabiliteitsratio’s hoger  

Het balanstotaal is in de eerste helft van 2018 met EUR 4,1 miljard toegenomen tot EUR 144,1 miljard. Op 1 januari 2018 is de nieuwe accounting standaard (IFRS 9) voor financiële instrumenten van kracht geworden. De impact op het vermogen is uitgekomen op EUR 266 miljoen negatief, waarvan EUR 33 miljoen door de toename van de debiteurenvoorziening. De post kredieten nam in de verslagperiode met EUR 1,7 miljard af tot EUR 84,3 miljard, vooral door herclassificatie naar aanleiding van de overgang naar IFRS 9 van EUR 1,4 miljard aan rentedragende waardepapieren van klanten naar de post rentedragende waardepapieren tegen geamortiseerde kostprijs. De stijging van het balanstotaal wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de ruimere liquiditeitspositie van de bank bij de ECB.

In vergelijking met de IFRS 9 openingsbalans is het eigen vermogen van BNG Bank in de verslagperiode met EUR 0,2 miljard toegenomen tot EUR 4,9 miljard. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de nettowinst in de eerste helft van 2018. De naar risico gewogen solvabiliteit is in de verslagperiode verder toegenomen. De Tier 1-ratio steeg naar 38%. De leverage ratio nam ten opzichte van ultimo 2017 toe van 3,5% tot 3,6%. De stijging van 0,1% is vooral het gevolg van de toevoeging van de ingehouden winst 2017 aan het Tier 1-vermogen van de bank.

Vooruitzichten 

BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuwe verstrekte langlopende leningen groter zal zijn dan de EUR 9,5 miljard in 2017, vooral als gevolg van de grotere vraag van de decentrale overheden. De verwachte toename van de vraag vanuit de corporatiesector blijft nog achter. Ondanks de grote behoefte aan nieuwe woningen blijven woningcorporaties terughoudend met nieuwe investeringen. Het renteresultaat zal in 2018 naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 430 miljoen tot EUR 460 miljoen. Een betrouwbare uitspraak over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.

Statutaire naam met ingang van 27 augustus: BNG Bank N.V. 

Relevante wetswijzigingen en de Nederlandse Corporate Governance Code zijn voor BNG Bank aanleiding geweest om de statuten te actualiseren en moderniseren. Bij die gelegenheid is met ingang van 27 augustus 2018 de naam ‘BNG Bank N.V.’ nu ook in de statuten vastgelegd als vervanging van de statutaire naam ‘N.V. Bank Nederlandse Gemeenten’.

U vindt het volledige halfjaarbericht 2018 op http://www.bngbank.nl.

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van ruim EUR 140 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, energie en infrastructuur.  

GECONSOLIDEERDE BALANS 

In miljoenen euro’s: https://mma.prnewswire.com/media/735041/GECONSOLID…

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

In miljoenen euro’s: https://mma.prnewswire.com/media/735042/GECONSOLID…

    PRN NLD

CONTACT: Robert Bakker, Mobile: +31-6-462-96-189, robert.bakker@bngbank.nl

Hobo Hifi legt miljoenenclaim neer bij Rabobank na intrekking krediet

0

Dit bericht is van Hobo Hifi B.V.

Hobo Hifi, specialist in onder meer audio en video apparatuur, werd in oktober 2014 gedwongen het faillissement aan te vragen nadat de Rabobank zonder voorafgaande aankondiging per direct het krediet had opgezegd. Na het faillissement heeft Hobo Hifi een succesvolle doorstart gemaakt en is het de grootste zelfstandige specialist in het hogere segment voor beeld en geluid met 5 vestigingen en een webshop.

De directie en de eigenaar van Hobo Hifi hebben altijd gesteld dat de Rabobank onrechtmatig heeft gehandeld doordat de bank in 2014 welbewust het faillissement heeft veroorzaakt. Op het moment van opzegging was er geen sprake van enige betalingsachterstand, alle verplichtingen werden tijdig nagekomen en de onderneming was met de bank nog in gesprek over een reorganisatie. In strijd met de harde toezegging van de Rabobank om de resultaten van de reeds in gang gezette reorganisatie af te zullen wachten, kreeg Hobo Hifi volkomen onverwacht van de bank te horen dat het krediet met onmiddellijke ingang werd opgezegd, zonder de eigenaar en/of onderneming in de gelegenheid te stellen om het krediet aan de bank af te lossen, iets waartoe de eigenaar wel degelijk in staat was. Naast de opzegging van het krediet heeft de Rabobank alle voorraden van het bedrijf uit de winkels weggehaald en door BVA Auctions laten veilen met als gevolg een aanzienlijke kapitaalvernietiging van vele miljoenen euro’s.

Eind vorig jaar gebood de Rechtbank Gelderland de curator van Hobo Hifi al om de vorderingen op Rabobank over te dragen aan de eigenaar van Hobo Hifi, zodat deze een gerechtelijke procedure tegen Rabobank kon starten. De rechtbank overwoog toen onder meer dat “vraagtekens kunnen worden gezet bij het besluit van Rabobank om het krediet op te zeggen” en “uit de over en weer gewisselde standpunten de rechtbank niet kan afleiden dat de stellingname van de eigenaar (dat de Rabobank onrechtmatig heeft gehandeld) bij voorbaat kansloos is”. De eigenaar van Hobo Hifi is nu gerechtigd om namens de gefailleerde onderneming de Rabobank aansprakelijk te stellen voor de schade die is veroorzaakt door de opzegging van het krediet, die naar de mening van de eigenaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en onrechtmatig is. De uitspraak van de rechtbank en de stellige overtuiging van de eigenaar dat de Rabobank de belangen van Hobo Hifi en ook haar werknemers ten onrechte ondergeschikt heeft gemaakt aan haar eigen belang, heeft de eigenaar van Hobo Hifi, in navolging van de voormalige OAD-aandeelhouders, nu ook doen besluiten om de Rabobank aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, welke vooralsnog is geraamd op 8 miljoen euro. Omdat de Rabobank iedere aansprakelijkheid afwijst zal de rechter zich nu over de kwestie moeten buigen.

Zonnige tijden voor het MKB

0

Minder ondernemers met geldnood

Baarn, 6 augustus 2018 – Het aantal ondernemers met geldproblemen daalde in het tweede kwartaal met acht procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en met name ondernemers in horeca en detailhandel profiteren van de positieve economische ontwikkelingen. Uitzondering is er voor zelfstandigen in de zorgsector. Daar steeg het aantal bijstandsaanvragen met 17%.

Dat blijkt uit de IMK-index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het IMK publiceert de index sinds 2011 ieder kwartaal en baseert zich daarbij op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt in opdracht van die gemeenten of de ondernemingen in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. De index geeft een goed beeld van het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert en geldt als indicator voor het aantal faillissementen.

Verzadiging in de coachingsmarkt

In de zorgmarkt is een divers beeld zichtbaar. “Met name de markt voor coaches lijkt verzadigd te zijn”, vertelt Han Dieperink, algemeen directeur bij het IMK, “We zien dat veel coaches moeite hebben om zich goed te onderscheiden, terwijl het aantal coaches in de afgelopen jaren flink is toegenomen. Met die combinatie is er in de coachingsmarkt alleen met goed ondernemerschap, heldere keuzes en goede acquisitie voldoende inkomen te genereren”.

 

Rechter blijft maar BKR-registraties schrappen

0

Bureau uit Tiel negeert eis Kamer en minister over verwijderen registraties

Zoetermeer/Tiel, 24 Juli 2018 – Mensen die hun BKR-registratie willen verwijderen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand geen hypotheek of krediet krijgen, moeten daarvoor nog regelmatig naar de rechter. Van de vele rechtszaken die juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland heeft aangespannen om BKR-registraties te laten verwijderen, werden er sinds januari 35 afgehandeld. Daarvan werden er 28 gewonnen.

Deze praktijk druist in tegen de eis van de Minister van Financiën en de Tweede Kamer dat het Bureau Krediet Registratie (BKR) het verwijderen van disproportionele registraties makkelijker moet maken. Onlangs nog moest de rechtbank Midden-Nederland vonnis wijzen in een zaak waarbij kredietverstrekker Santander weigerde de registratie van een inwoner van Haarlem te verwijderen. Doordat de man een half jaar in Spanje woonde, had hij drie betalingstermijnen voor zijn iPad gemist, waardoor hij een betalingsachterstand van 56 euro had opgelopen. Hoewel hij die achterstand snel had ingehaald en het krediet jaren geleden had afgelost, had hij nog steeds een negatieve registratie achter zijn naam staan. Daardoor kreeg hij geen hypotheek en geen creditcard, hoewel hij een goede baan met een stabiel inkomen heeft. De rechter oordeelde dat het handhaven van een BKR-registratie niet in verhouding staat tot de gevolgen voor Haarlemmer. Zijn belangen wegen zwaarder dan die van Santander. Daarom heeft de rechtbank Santander bevolen de registratie bij het BKR te laten verwijderen.

Dynamiet heeft dit jaar al bij 35 van dergelijke rechtszaken een uitspraak verkregen of een schikking bereikt. Op zeven na werden die allemaal gewonnen. Bijna 80 procent. Dat slagingspercentage neemt alleen maar toe. Steeds oordeelde de rechter dat een negatieve registratie niet opwoog tegen de gevolgen voor de consument en dat het BKR mensen van de zwarte lijst moest halen. Ter vergelijking: van de 335 mensen die de afgelopen twee jaar zelf naar de geschillencommissie van het BKR stapten, kregen er uiteindelijk slechts 30 gelijk.

De juridisch dienstverlener stelt dat er ondanks Kamervragen en een dringend advies van de Minister van Financiën nog nauwelijks iets veranderd is bij het bureau in Tiel. In januari publiceerde het BKR de zogeheten ‘handreiking belangenafweging’. Daarin staat hoe consumenten een verzoek kunnen doen om verwijdering van hun gegevens en hoe de belangen tussen de hoogte van de betalingsachterstand of schuld en de gevolgen voor de consument worden afgewogen. Die belangenafweging is in 2011 verplicht gesteld door een arrest van de Hoge Raad. Als de schuld niet opweegt tegen de gevolgen, moet de registratie geschrapt worden, aldus de hoogste rechter. ,,In de praktijk blijven kredietverstrekkers en banken echter door doof voor dit soort verzoeken. Sterker nog: we hebben bewijs dat het BKR banken adviseert om een negatieve registratie niet te vermelden als weigeringsgrond voor een hypotheek,” stelt  directeur Deepak Thakoerdien van Dynamiet.nl. ,,Dan kunnen mensen dat niet als argument gebruiken om een rechtszaak aan te spannen.”

In 2017 stonden 10,6 miljoen Nederlanders geregistreerd bij het BKR. Het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand daalde vorig jaar van 730.000 naar 687.000.

Rechter blijft maar BKR-registraties schrappen

0

Bureau uit Tiel negeert eis Kamer en minister over verwijderen registraties

Zoetermeer/Tiel, 24 Juli 2018 – Mensen die hun BKR-registratie willen verwijderen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand geen hypotheek of krediet krijgen, moeten daarvoor nog regelmatig naar de rechter. Van de vele rechtszaken die juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland heeft aangespannen om BKR-registraties te laten verwijderen, werden er sinds januari 35 afgehandeld. Daarvan werden er 28 gewonnen.

Deze praktijk druist in tegen de eis van de Minister van Financiën en de Tweede Kamer dat het Bureau Krediet Registratie (BKR) het verwijderen van disproportionele registraties makkelijker moet maken. Onlangs nog moest de rechtbank Midden-Nederland vonnis wijzen in een zaak waarbij kredietverstrekker Santander weigerde de registratie van een inwoner van Haarlem te verwijderen. Doordat de man een half jaar in Spanje woonde, had hij drie betalingstermijnen voor zijn iPad gemist, waardoor hij een betalingsachterstand van 56 euro had opgelopen. Hoewel hij die achterstand snel had ingehaald en het krediet jaren geleden had afgelost, had hij nog steeds een negatieve registratie achter zijn naam staan. Daardoor kreeg hij geen hypotheek en geen creditcard, hoewel hij een goede baan met een stabiel inkomen heeft. De rechter oordeelde dat het handhaven van een BKR-registratie niet in verhouding staat tot de gevolgen voor Haarlemmer. Zijn belangen wegen zwaarder dan die van Santander. Daarom heeft de rechtbank Santander bevolen de registratie bij het BKR te laten verwijderen.

Dynamiet heeft dit jaar al bij 35 van dergelijke rechtszaken een uitspraak verkregen of een schikking bereikt. Op zeven na werden die allemaal gewonnen. Bijna 80 procent. Dat slagingspercentage neemt alleen maar toe. Steeds oordeelde de rechter dat een negatieve registratie niet opwoog tegen de gevolgen voor de consument en dat het BKR mensen van de zwarte lijst moest halen. Ter vergelijking: van de 335 mensen die de afgelopen twee jaar zelf naar de geschillencommissie van het BKR stapten, kregen er uiteindelijk slechts 30 gelijk.

De juridisch dienstverlener stelt dat er ondanks Kamervragen en een dringend advies van de Minister van Financiën nog nauwelijks iets veranderd is bij het bureau in Tiel. In januari publiceerde het BKR de zogeheten ‘handreiking belangenafweging’. Daarin staat hoe consumenten een verzoek kunnen doen om verwijdering van hun gegevens en hoe de belangen tussen de hoogte van de betalingsachterstand of schuld en de gevolgen voor de consument worden afgewogen. Die belangenafweging is in 2011 verplicht gesteld door een arrest van de Hoge Raad. Als de schuld niet opweegt tegen de gevolgen, moet de registratie geschrapt worden, aldus de hoogste rechter. ,,In de praktijk blijven kredietverstrekkers en banken echter door doof voor dit soort verzoeken. Sterker nog: we hebben bewijs dat het BKR banken adviseert om een negatieve registratie niet te vermelden als weigeringsgrond voor een hypotheek,” stelt  directeur Deepak Thakoerdien van Dynamiet.nl. ,,Dan kunnen mensen dat niet als argument gebruiken om een rechtszaak aan te spannen.”

In 2017 stonden 10,6 miljoen Nederlanders geregistreerd bij het BKR. Het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand daalde vorig jaar van 730.000 naar 687.000.

VEH: Helft geldvertrekkers frustreert energiebesparing

0

VEH: Helft geldvertrekkers frustreert energiebesparing

Amersfoort, 23 juli 2018 – Huizenkopers krijgen bij een kwart van de geldverstrekkers ‘nee’ te horen als ze de wettelijk toegestane 106% willen lenen om hun nieuwe woning energiezuiniger te maken. Een kleine 30% wil hun klanten wel meer lenen voor verduurzaming van hun woning, maar berekenen daarvoor een renteopslag over het hele hypotheekbedrag die kan oplopen tot meer dan een half procent.

Vereniging Eigen Huis roept banken en andere geldverstrekkers op om kopers te helpen bij de verduurzaming van hun nieuwe huis,zonder daarvoor drempels op te werpen. Straffen met een hogere rente hoort daar zeker niet bij. De vereniging schrijft hierover een brief aan minister Ollongren.

Meer lenen mag wel, maar lukt vaak niet

Bij het afsluiten van een hypotheek kan een koper sinds 2013 maximaal 106% van de woningwaarde lenen om zijn nieuwe huis energiezuinig te maken. Vereniging Eigen Huis onderzocht deze mogelijkheid bij 31 geldverstrekkers. Maar liefst acht daarvan doen hier niet aan mee: ING, Aegon, Argenta, Moneyou, Tulp Hypotheken, Van Lanschot, Philips Pensioenfonds en Lloyds Bank. Negen anderen berekenen hun klanten voor deze verduurzamingshypotheek een soms forse meerprijs. “Zo gaat het grootste voordeel van de energiebesparing naar de bank in plaats van naar de klant”, zegt Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis. Veertien geldverstrekkers laten zien hoe het wel moet: daar kan je wel extra lenen om je nieuwe woning energiezuinig te maken, zonder dat je daarvoor een hogere hypotheekrente betaalt.

SNS hypotheek veel duurder door energiebesparing

Iemand die een woning koopt met een waarde van € 300.000 kan maximaal € 318.000 lenen, mits het extra geld wordt besteedt aan isolatie, zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. Bij SNS betalen klanten hiervoor de hoogste renteopslag. Deze bank berekent over de gehele hypotheek maar liefst 0,55% bovenop de normale rente, waardoor de jaarlijkse lasten € 1.750 (bruto) stijgen.

Terugverdienen met isoleren

Een huis met een energielabel F komt na dak-, gevel, en vloerisolatie en met HR++ glas in aanmerking voor energielabel B. Deze investering kost ruim € 17.000 voor een gemiddelde tussenwoning. De eigenaar die deze verbeteringen uitvoert zal zijn jaarlijkse energierekening met ruim € 1.300 zien dalen. Maar bij SNS gaat de netto hypotheeklast door de renteopslag ruim € 1.000 omhoog (42% IB). Stolwijk: “De mogelijkheid om het geld dat je in isolatie hebt gestopt terug te verdienen gaat dan in rook op. Je terugverdientijd loopt namelijk op tot meer dan 50 jaar”.