Home Blog Page 3

VEH: hypotheekadviseurs en makelaars schieten tekort bij energieadvies

0

VEH: hypotheekadviseurs en makelaars schieten tekort bij energieadvies

Amersfoort, 21 februari 2018 – Acht op de tien huizenkopers krijgt geen informatie over energiebesparende maatregelen in hun nieuwe woning en de mogelijkheden om dat te financieren. Hypotheekadviseurs en makelaars vertellen hun klanten nauwelijks hoe zij hun nieuwe woning energiezuiniger en duurzamer kunnen maken. Vereniging Eigen Huis wil dat dit snel verbetert en dringt er op aan dat consumenten hierbij actief worden geadviseerd en geholpen. 

Vereniging Eigen Huis vindt hiervoor steun bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De minister stelt het energieadvies volgende maand aan de orde in het Platform Hypotheken, een overlegorgaan tussen het Rijk, toezichthouder AFM en de hypotheeksector. Ook zij wil dat financiële professionals meer doen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van woningen.

Makelaars en hypotheekadviseurs laten energie-advies vaak links liggen

Slechts 20% van de makelaars en hypotheekadviseurs adviseert zijn klanten over energiebesparing en verduurzaming, 80% doet dat niet. Over ruimere financieringsmogelijkheden of gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen, zoals woningisolatie en dubbel glas, wordt vaak niets gezegd en ontbreekt de kennis. Hierdoor blijft een enorm verbeterpotentieel onbenut.

Maarten-Eeke van der Veen, beleidsadviseur energie bij Vereniging Eigen Huis: “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen wordt van iedereen een bijdrage verlangd. Het kopen van een huis is bij uitstek het moment om een woning energiezuiniger te maken. Kopers staan wel degelijk open voor besparingsadvies. Makelaars en hypotheekadviseurs moeten zich hier veel beter in verdiepen en hun klanten op een goede manier helpen”.

Had ik dat maar geweten

Een koper kan tot 6% meer lenen als hij met dat geld de energieprestatie van de woning verbetert. De lagere energielasten compenseren dan de iets hogere hypotheeklasten. Daarnaast zijn er subsidies en gunstige leningen voor warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen. De meeste mensen weten niet hoe ze het beste hun nieuwe of huidige woning energiezuiniger kunnen maken, hoe ze dit het beste kunnen aanpakken en verstandig kunnen financieren. Zij verwachten dat hun makelaar en hypotheekadviseur hen daar juist wél mee helpt.

 

Succesvolle NHG-hypotheek voor zzp’ers krijgt vervolg

0

Het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarin zzp’ers met behulp van een inkomensverklaring al na 12 maanden een hypotheek kunnen afsluiten, is zeer succesvol gebleken. Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 zzp’ers een hypotheek kunnen aanvragen. Het WEW wil nu ook acceptatiekaders voor andere ondernemingsvormen ontwikkelen. Hierdoor kunnen straks nog meer ondernemers al binnen 1 jaar een verantwoorde hypotheek afsluiten.

Het WEW, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), zet zich in voor doelgroepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zoals zelfstandigen, starters of senioren. Het afgelopen jaar heeft het WEW het daarom voor zzp’ers mogelijk gemaakt om al na 1 jaar ondernemerschap een hypotheek met NHG af te sluiten, in plaats van de 3 jaar die hiervoor gebruikelijk was. Met deze NHG-hypotheek kan een woning gefinancierd worden met een koopsom tot €265.000 (vanaf 1 januari 2018). Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, is de NHG kostengrens maximaal €280.900.

Snel, laagdrempelig en verantwoord

Om zzp’ers al zo snel een veilige hypotheek te kunnen verstrekken is de inkomensverklaring geïntroduceerd. Onafhankelijke experts stellen het ondernemersinkomen vast aan de hand van de jaarcijfers, IB aangiftes, jaaropgaves en andere financiële stukken. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Hierna kan vervolgens eenvoudig het reguliere hypotheektraject worden gevolgd. Zo wordt het proces voor zzp’er, hypotheekadviseur en geldverstrekker vergemakkelijkt. Bovendien biedt de hypotheek met NHG voor zzp’er én geldverstrekker minder financiële risico’s.

Breed draagvlak

Uit onderzoek onder 1000 zzp’ers die in 2017 hun ondernemersinkomen hebben laten vaststellen blijkt dat zij zeer tevreden zijn over deze werkwijze. Ook de hypotheekverstrekkers ervaren de voordelen. Siebe Hiemstra, Manager Hypotheken bij Aegon: “De beoordeling door een externe deskundige partij, die op geen enkele wijze betrokken is bij de hypotheekaanvraag, borgt de onafhankelijke vaststelling van het ondernemersinkomen. We vinden het fantastisch dat we zo een verantwoorde hypotheek kunnen aanbieden aan startende zzp’ers”.

Uitbreiden naar meer ondernemerstypen

Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW: “Wij vinden dat iedereen evenveel mogelijkheden moet hebben voor een verantwoorde financiering van de eigen woning, ongeacht de aard van het dienstverband en contractvorm. Wij willen daarom mét en voor de markt ook acceptatiekaders ontwikkelen voor andere ondernemingsvormen, zodat meer ondernemers toegang krijgen tot een verantwoorde hypotheek. Wij hopen deze in 2018 te introduceren.”

 

VEH en Consumentenbond starten proces tegen Delta Lloyd

0

VEH en Consumentenbond starten proces tegen Delta Lloyd over te hoge boeterente

Amersfoort/Den Haag 6 februari 2018

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond starten een proces tegen geldverstrekker Delta Lloyd. Inzet is de te hoge boeterente die klanten voor 14 juli 2016 betaalden voor het oversluiten van hun hypotheek naar een lagere hypotheekrente.

De consumentenorganisaties eisen dat Delta Lloyd conform de AFM leidraad een herberekening maakt voor klanten die hun hypotheek voor 14 juli 2016 hebben overgesloten, of hun hypotheek boven de boetevrije ruimte hebben afgelost.

De consumentenorganisaties willen een principiële rechtelijke uitspraak over de wijze waarop Delta Lloyd de boeterente berekende. Als de rechter de consumentenorganisaties in het gelijk stelt, opent dat de weg voor klanten van andere banken om ook de in die jaren te veel betaalde boeterente terug te krijgen.

Procedure na eerder moreel appel

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat onder meer Delta Lloyd een zeer consumentonvriendelijke rekenmethode hanteerde. Vorig jaar deed Vereniging Eigen Huis al een moreel appel op alle financiële instellingen om de boeterente met terugwerkende kracht opnieuw te berekenen. Hieraan gaven Delta Lloyd en andere geldverstrekkers geen gehoor. Ook een sommatie van de Consumentenbond en VEH had geen effect.

Boeterente was bijna altijd te hoog

Tussen 2011 en 2016 hebben ongeveer 100.000 huiseigenaren hun hypotheek vervroegd overgesloten naar een lagere rente. Daarvoor betaalden zij een boeterente. In de wet staat dat die boete niet hoger mag zijn dan een redelijke vergoeding voor het verlies dat de geldverstrekker leed door het openbreken van het rentecontract. In de praktijk echter waren de in rekening gebrachte boetes bijna allemaal hoger.

In maart 2017 kwam de toezichthouder AFM met een leidraad die aangeeft hoe de banken en andere geldverstrekkers de boeterente moeten berekenen. Klanten die hun hypotheek na 14 juli 2016 hebben overgesloten worden na herberekening volgens deze richtlijn  gecompenseerd, als blijkt dat de betaalde boeterente te hoog is geweest. VEH en Consumentenbond willen dat ook consumenten die voor die datum een te hoge boeterente hebben betaald worden gecompenseerd.

VEH: schrap ‘rentestraf’ bij stijgende woningwaarde

0

VEH: schrap ‘rentestraf’ bij stijgende woningwaarde

Amersfoort, 2 februari 2018 – Hypotheekklanten van Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Argenta, Van Lanschot en Merius zitten gedurende hun gehele renteperiode vast aan een rente opslag, ook al is daar door een waardestijging van het huis al lang geen grond meer voor. Vereniging Eigen Huis wil van deze vijf geldverstrekkers dat zij de ‘rentestraf’ schrappen, zodra de waarde van de woning voldoende is gestegen ten opzichte van de hypotheek. Bij alle andere geldverstrekkers is dit wel mogelijk. 

Opslag moet er ook weer af kunnen

Vereniging Eigen Huis vindt het dubieus dat bij Nationale Nederlanden, Delta Lloyd (*), Argenta, van Lanschot en Merius een risico-opslag niet kan vervallen als de woning tijdens een rentevaste periode in waarde stijgt. Daarmee neemt het risico voor de bank af. Argenta en Merius houden zelfs gedurende de gehele looptijd van de hypotheek geen rekening met stijging van de waarde van de woning en maken het daardoor voor de klant nog erger. Bij deze twee geldverstrekkers betaalt een klant 30 jaar lang steeds dezelfde opslag als toen hij het huis kocht, hoezeer de waarde van de woning in al die jaren ook is toegenomen. Dat kan hem vele duizenden euro’s aan onnodig betaalde rente schelen. De risico-opslag ontaardt zo in een rentestraf, vindt de vereniging. 

(*) muv de Delta Lloyd Plus hypotheek 

Verkeerde keuze door slechte informatie

Onderzoek onder 30 geldverstrekkers wijst verder uit dat de 5 genoemde geldverstrekkers ook in hun voorwaarden ernstig tekort schieten. De vereniging vindt de informatie over rente opslagen diffuus en volstrekt onvoldoende, waardoor veel klanten niet weten dat zij over de gehele renteperiode een hogere rente betalen, ook al wordt hun huis in de loop der jaren flink meer waard. Als zij hierover wel goed waren geïnformeerd, dan hadden zij waarschijnlijk voor een andere hypotheek gekozen, vermoedt de vereniging. Vereniging Eigen Huis wil dat dit probleem wordt opgelost en dringt er in een brief aan de betreffende geldverstrekkers op aan om de voorwaarden aan te passen aan wat gebruikelijk is in de markt, zodat risico-opslagen ook weer kunnen vervallen.

Wat is rente opslag

Iemand die zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG ) een hypotheek afsluit die hoger is dan 65% van de waarde van de woning, betaalt in de meeste gevallen een rente opslag. De opslag is afhankelijk van de hoogte van lening ten opzichte van de woningwaarde en varieert tussen 0,1% en 0,95%. Geldverstrekkers hebben in toenemende mate risicoklassen, waardoor ook kleinere waardestijgingen rentevoordeel kunnen opleveren. Door de lage hypotheekrente kiezen steeds meer huiseigenaren voor een lange rentevaste periode. In 2017 was die gemiddeld 16,5 jaar. Alleen al door de huidige waardestijgingen kan de opslag bij bijna alle banken al na een paar jaar worden verlaagd, of geheel vervallen.

Rekenvoorbeeld 

Iemand koopt een woning van 280.000 euro en sluit bij Nationale Nederlanden een hypotheek af van € 270.000. Hij kiest voor een rentevaste periode van 20 jaar. Omdat hij ruim 95% van de waarde van de woning leent, komt er bovenop de basisrente van 2,7% een opslag van 0,4%. Deze opslag blijft bij Nationale Nederlanden 20 jaar van kracht. Bij andere banken kan deze opslag door de waardestijging vaak al na 3 jaar vervallen. Bij Nationale Nederlanden Betaalt deze huiseigenaar jaarlijks van € 1.080 (bruto) rente teveel.

Rentevoordeel met hogere WOZ-waarde

Veel huiseigenaren kunnen hun voordeel doen met de nieuwe WOZ waardebepaling die zij in de eerste maanden van het jaar van hun gemeente ontvangen. Zodra de waarde van een woning voldoende is gestegen, kan hun rente opslag vaak vervallen. Daardoor daalt de hypotheekrente en nemen de maandlasten af. Meestal moet de klant zelf het initiatief nemen om de renteopslag te laten vervallen. Op eigenhuis.nl kan iedere huiseigenaar zien of zijn geldverstrekker deze opslag tussentijds kan laten vervallen en hoe hiervoor een verzoek moet worden ingediend. 

WOZ niet altijd voldoende

Als bewijs om een rente opslag te schrappen, volstaat bij de meeste geldverstrekkers de WOZ-waardebepaling die huiseigenaren binnenkort van hun gemeente ontvangen. Alleen ASR, Bijbouwe, BNP Paribas, Lloyds Bank, Merius, Munt Hypotheken, NIBC, Triodos, en Venn Hypothekenverlangen daarvoor een taxatierapport. De kosten hiervan werpen voor de huiseigenaar een drempel op om de opslag aan te laten passen. Vereniging Eigen Huis roept ook deze geldverstrekkers op om de WOZ-waardebepaling te accepteren. Landelijk stijgt de woningwaarde gemiddeld met bijna 6% ten opzichte van een jaar eerder, maar in gemeenten als Amsterdam en Utrecht is de stijging aanzienlijk hoger. 

VEH: scheve woningmarkt roept om flexibele NHG grens

0

VEH: scheve woningmarkt roept om flexibele NHG grens

Amersfoort, 31 januari 2018 – Vereniging Eigen Huis pleit bij minister Ollongren voor onderzoek naar flexibilisering van de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De huidige werkwijze met één landelijke koopgrens voor de nationale hypotheekbescherming werkt niet meer. Een huis kopen met NHG zekerheid is nu vooral in de regionaal nog mogelijk. In oververhitte woningmarkten wordt nog maar 5% van de woningen verkocht met een NHG hypotheek, terwijl dat in krimpregio’s soms bijna 70% is.

Door de hoge huizenprijzen in en rond veel grote steden kunnen starters daar nauwelijks meer gebruik maken van het NHG vangnet. Daarvoor zijn de huizenprijzen te hoog opgelopen. Deze koopstarters kunnen niet anders dan een hoge hypotheek afsluiten zonder hypotheekbescherming. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat juist zij financieel het grootste risico lopen en het meest kwetsbaar zijn. Daardoor lopen zij ook een korting op hun hypotheekrente mis.

Starters met hoogste risico’s missen steeds vaker NHG bescherming

NHG beschermt starters tegen de risico’s van een hypothecaire lening tot € 265.000. Daarmee is NHG voor met name starters een belangrijke steun in de rug bij de aankoop van hun eerste woning. Een NHG hypotheek biedt hen zekerheid die bescherming biedt tegen financiële risico’s zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding. Bovendien is de hypotheekrente voor een hypotheek met NHG tot wel 0,7% lager dan bij een volledige hypotheek zonder NHG.

Grote en groeiende verschillen

In oververhitte woningmarkten worden de meeste woningen boven het NHG maximum verkocht. Rondom Amsterdam werden in gemeenten als Landsmeer en Oostzaan vorig jaar nog maar 5% van de verkochte woningen gefinancierd met een NHG hypotheek. Ook in Diemen en Amstelveen nam het NHG aandeel sterk af. In en rond Utrecht is dat niet anders; in Bunnik halveerde vorig jaar het aantal NHG financieringen.

In krimpregio’s als Limburg en Groningen is het beeld omgekeerd. Door de lagere huizenprijzen kan in veel gemeenten meer dan de helft van de verkochte woningen wél met NHG zekerheid worden gefinancierd. In Harlingen, Den Helder en Heerlen was dat vorig jaar rond de 60% en in Kerkrade en Delfzijl al bijna 70%. Landelijk nam het aandeel NHG hypotheken af van 39% in 2016 naar 36,4% in 2017. (*)

Onderzoek naar flexibele NHG grens nodig

Vereniging Eigen Huis roept de minister op om te onderzoeken hoe NHG beter kan aansluiten op de realiteit van verschillende woningmarkten. Bij een regio-georiënteerde vaststelling  van de kostengrens kan met omstandigheden zoals bevolkingskrimp en omstandigheden van specifieke doelgroepen rekening worden gehouden. Het NHG-instrument kan dan worden ingezet om het lokale en regionale woonbeleid te ondersteunen.

De grens van een hypotheek met NHG wordt nu jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde landelijke woningprijs. Omdat de regionale verschillen steeds verder uiteenlopen, vallen veel starters al snel af als zij willen wonen in regio’s met hoge en stijgende huizenprijzen. Daar zijn nauwelijks nog woningen te vinden die nog binnen de landelijke kostengrens vallen.

(*) Bron: Analyse van 2016 en 2017 door Hypotheken Data Netwerk HDN, vereniging voor financiële dienstverlening zonder winstoogmerk.

 

BKR zwicht voor druk: registraties toch verwijderd

0

Reglement aangepast na gewonnen rechtszaken door Dynamiet en Kamervragen

ZOETERMEER/TIEL – Nederlanders die geen hypotheek of lening kunnen krijgen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand op de zwarte lijst van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel staan, kunnen die negatieve registratie weer laten verwijderen.

Onder druk van tientallen verloren rechtszaken, aangespannen door Dynamiet Nederland, en diverse Kamervragen is het BKR gezwicht. Het heeft zijn reglementen zo veranderd dat het verwijderen van terechte registraties toch mogelijk is.

Juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland voert al een jaar lang een verbeten strijd tegen de schendingen van consumentenrechten door het BKR. ,,Daarom voelt dit als overwinning. We hebben altijd al gezegd dat het verwijderen van terechte negatieve registraties kan en mag en zelfs dat het wettelijk moet. Nu geeft het BKR dit zelf ook toe,” stelt directeur Deepak Thakoerdien van Dynamiet.nl.

Het bureau helpt jaarlijks vele mensen om van hun negatieve registratie af te komen. Daarbij doet Dynamiet.nl een beroep op het arrest van de Hoge Raad uit 2011. Dat stelt dat kredietverstrekkers altijd een belangenafweging moeten maken wanneer iemand om verwijdering van zijn registratie vraagt. Als de schuld niet opweegt tegen de gevolgen, moet die geschrapt worden, aldus de hoogste rechter.

In februari 2017 wijzigde het BKR ineens zijn reglementen, waardoor kredietverstrekkers en banken de registratie niet meer konden verwijderen. Daardoor moesten consumenten voor elk verzoek een rechtszaak aanspannen. Dynamiet.nl spande sinds de nieuwe BKR-regels 63 rechtszaken aan, waarvan er nog 22 lopen. Op drie na werden alle zaken gewonnen of buiten de rechtbank om geschikt. Steeds oordeelde de rechter dat de negatieve registratie niet opwoog tegen de gevolgen. ,,We konden deze rechtszaken met onze ogen dicht doen. De rechter oordeelde steeds hetzelfde,” vertelt Thakoerdien. Hij verwacht nu dat nieuwe rechtszaken niet meer nodig zijn.

Het BKR kreeg het afgelopen jaar veel kritiek. Media als NRC en FD besteedden aandacht aan de slachtoffers van het nieuwe beleid. Bijna zeshonderd gedupeerden meldden zich aan bij de Stichting Registratieleed om een collectieve rechtszaak tegen het BKR aan te spannen. De Tweede Kamer stelde in juli en augustus vragen, waarop minister Dijsselbloem van financiën voor het einde van het jaar een oplossing eiste van het BKR. Nu die er is gekomen, is de collectieve rechtszaak niet meer nodig.

Het BKR heeft 22 januari een nieuw reglement en een nieuwe ‘Handreiking Belangenafweging’ gepubliceerd. Daarin erkent het dat terechte registraties na een belangenafweging toch verwijderd kunnen worden als die disproportioneel zijn. Daarvan is sprake naarmate de individuele omstandigheden van een consument zwaarder wegen of naarmate de gevolgen van een registratie groter zijn. Als het belang van registratie zwaarder weegt, blijft die gehandhaafd. Met de handreiking kunnen kredietverleners verzoeken van consumenten beoordelen en de registratie schrappen.

EINDE PERSBERICHT 

MATRIX ICO brengt 13.227,5 ETHs op voor 50 miljoen tokens

0

SINGAPORE, 22 januari 2018 /PRNewswire/ — “We maken slimme contracten voor iedereen toegankelijk”, aldus Steve Deng, AI-hoofdwetenschapper bij MATRIX, op 16 januari tijdens een blockchaincongres in Hongkong, slechts één dag voordat MATRIX bekendmaakte dat ICO als groot succes was afgesloten met een opbrengst van 13.227,5 ETHs.

De blockchainstart-up werd officieel opgericht in september 2016 en streeft naar een marktwaarde van USD 360 miljoen en een plek in de top 100 van wereldwijde cryptocurrencies. Investeerders zijn uiteraard geïnteresseerd en krijgen steeds meer vertrouwen.

Toen Deng samen met zijn team de 1(e) prijs won in de AI-wedstrijd Pascal en COCO onder de wereldtop, had de professor aan de universiteit van Tsinghua wellicht niet verwacht hoe kunstmatige intelligentie, oftewel AI, de toekomst van blockchain zou vormen zoals hij dat nu doet. Zijn team richt zich op een Bayes-algoritme dat is gebaseerd op ‘deep learning’. Deng was PI voor verschillende, nationale onderzoeksprojecten. Nu heeft hij de leiding over het ontwerp van een ‘machine learning’-algoritme voor MATRIX.

Met een fusie van blockchain en AI-technologie heeft MATRIX een revolutionaire blockchain 3.0 cryptocurrency-oplossing ontwikkeld die een aanzienlijk vergrootte transactiesnelheid biedt, algemene gebruikers met NLP-technologie (Natural Language Processing) mogelijk maakt, beveiliging verbetert onder intelligent contract en gebruikmaakt van miningactiviteit met universele waarde.

“Bitcoin-mining verbruikt 17 procent van de totale, wereldwijde rekenkracht. Dit is verspillend voor de mens voor hashberekening.” Het MATRIX-team streeft ernaar de status quo uit te dagen. Het team, inclusief toonaangevende experts als Bill Li (Chief Network Architect), Ethan Tian (Chief RD Engineer) en Tim Shi (Chief Chip Scientist) werken aan een nieuw Bayes-miningsysteem. Deze miningactiviteiten bieden ondersteuning voor medische diagnoses, complexe financiële modellen, gedragsherkenning en andere non-cryptosituaties waarin enorme rekenkracht wordt vereist.

Owen Tao, CEO van MATRIX, met graden in zowel natuurkunde als economie van de universiteit van Peking, meldde tijdens datzelfde congres dat MATRIX een open source-ecosysteem is en dat er een duidelijke roadmap klaarligt voor de toekomst. “Infrastructuur en privéketen zullen in september 2018 gereed zijn en de miningfaciliteit en big data-toepassingen in maart 2020,” aldus Tao. “Sectoren als krediet/medisch/energie/slimme steden/financiën krijgen hier in grote mate mee te maken.”

https://mma.prnewswire.com/media/631374/Matrix_Team.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/631374/Matrix_Team.jpg]

MATRIX ICO feiten:


— MATRIX ICO beëindigd om 3:07:02 op 17 januari (UTC).
— Er zijn in totaal 13.227,5 ETHs verkocht in 212 transacties.
— MATRIX ICO Coin Investor: 3888 transacties
— MATRIX ICO gebruikersgegevens: Geregistreerde gebruikers, 69.543;
Actieve gebruikers: 60.924; KYC-gebruikers: 22.926.
Over Matrix

MATRIX is ontwikkeld als blockchain van de nieuwe generatie en maakt gebruikt van de nieuwste AI-technieken (Artificial Intelligence) om het landschap van cryptocurrency te revolutioneren. MATRIX onderscheidt zichzelf van eerdere blockchains door baanbrekende technologieën te gebruiken bij het bouwen van autonome en zelfoptimaliserende AI-blockchainnetwerken met multichain-samenwerking en loskoppeling van gegevens- en regelblokken.

Contact

MATRIX AI Network
public@MATRIX.space [mailto:public@MATRIX.space]
https://www.MATRIX.space [https://www.matrix.space/]

Referentie:


— Telegram: https://t.me/matrixainetwork [https://t.me/matrixainetwork]
— Zakelijke white paper: http://bit.ly/bizwp [http://bit.ly/bizwp]
— Technische white paper: http://bit.ly/technwp [http://bit.ly/technwp]
— Officiële website: https://www.matrix.space [https://www.matrix.space/]
— E-mailadres: public@matrix.space [mailto:public@matrix.space]
— Facebook: https://www.facebook.com/MATRIXAINetworks
[https://www.facebook.com/MATRIXAINetworks]
— Volg het project op Twitter: @matrixainetwork
[https://twitter.com/matrixainetwork]
— Bespreek op reddit: MATRIXAINETWORK
— Interview met AI-hoofdwetenschapper Steve Deng
https://www.youtube.com/watch?v=5bPcIgrOdgMfeature=youtu.bea
[https://www.youtube.com/watch?v=5bPcIgrOdgMfeature=youtu.bea]
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/631374/Matrix_Team.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/631374/Matrix_Team.jpg]

CONTACT: Guoqiang Zhang, +86 186 1164 1002, gqzhang@matrix.space

Web site: https://www.MATRIX.space/

Meer bijstandsaanvragen door ondernemers

0

Veel ondernemersproblemen staan los van het economisch klimaat

Meer bijstandsaanvragen door ondernemers

Baarn, 22 januari 2018 – Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het afgelopen kwartaal toegenomen, ondanks de algehele economische opleving.

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen, die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In de helft van die  gevallen blijkt  dit zo te zijn. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen. De IMK-Index steeg in het vierde kwartaal met 15% ten opzichte van het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2016 daalde het aantal bijstandsaanvragen overigens wel (met acht procent).

“Gemiddelden zeggen weinig over het welzijn van alle zelfstandige ondernemers. Ook al lijkt het gemiddeld beter te gaan met ondernemend Nederland, toch toont de IMK-Index aan dat voor een grote groep zelfstandige ondernemers dit niet het geval is”, zegt Han Dieperink, directeur van het IMK, “en voor de helft van die groep is het bedrijf in de kern wel degelijk levensvatbaar. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat  deze bedrijven wel overeind blijven. Dat is goed voor de ondernemer, maar net zo goed voor de samenleving”.

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van veel in-de-kern-gezonde ondernemingen en daarmee aan de vermindering van maatschappelijke schadelast.

BB&T meldt sterk vierde kwartaal en record aan kwartaalomzet; verwaterde winst per aandeel steeg 16,1 procent op jaarbasis in vergelijking met he

0

WINSTON-SALEM, North Carolina, 19 januari 2018 /PRNewswire/ — BBT Corporation meldde vandaag sterke resultaten voor het vierde kwartaal van 2017. Netto-inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders was $ 614 miljoen. De winst per verwaterd gewoon aandeel was $ 0,77 voor het vierde kwartaal van 2017, een stijging van 16,1 procent op jaarbasis ten opzichte van $ 0,74 in het afgelopen kwartaal.

Exclusief fusie-gerelateerde en herstructureringskosten van $ 22 miljoen bruto ($ 14 miljoen netto) en aanpassingen als gevolg van belastinghervormingen die resulteerden in netto uitgaven van $ 43 miljoen, de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders was een recordbedrag van $ 671 miljoen, of $ 0,84 per verwaterd aandeel, een stijging van 30,5 procent op jaarbasis ten opzichte van $ 0,78 in het afgelopen kwartaal.

Nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders was $ 597 miljoen ($ 0,74 per verwaterd aandeel) voor het derde kwartaal van 2017 en $ 592 miljoen ($ 0,72 per verwaterd aandeel) voor het vierde kwartaal van 2016.

Over het volledige jaar, bedroeg de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders $ 2,2 miljard, of $ 2,74 per verwaterd aandeel. Voor 2016, bedroeg de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders $ 2,3 miljard, of $ 2,77 per verwaterd aandeel. Exclusief fusie-gerelateerde en herstructureringskosten en geselecteerde items, bedroeg de aangepaste verwaterde winst per aandeel $ 3,14 voor 2017, een stijging van 9,4 procent in vergelijking met de $ 2,87 voor 2016.

“We hadden een zeer sterk vierde kwartaal met een recordomzet en een goede kostenbeheersing,” aldus voorzitter en CEO Kelly S. King. “De vergelijkbaar belastbare omzet bedroeg $ 2,9 miljard, een stijging van 7,4 procent op jaarbasis in vergelijking met het afgelopen kwartaal. We verwachten een sterke omzetgroei voor 2018.

“Totale uitgaven voor het kwartaal waren $ 1,9 miljard en onze GAAP-efficiency was 64,7 procent, voornamelijk als gevolg van de gemaakte onkosten als gevolg van het aannemen van de belastinghervorming,” aldus King. “Onze aangepaste efficiencyratio van 57,2 procent weerspiegelt een aanzienlijke vooruitgang in onze optimalisatie-inspanningen.

“Terwijl de gemiddelde bedrag aan totale leningen in wezen gelijk bleven ten opzichte van het afgelopen kwartaal, stegen de kernleningen op jaarbasis met 3,9 procent, wat exclusief de primaire auto, woninghypotheek en PCI-leningen was, die volgens de planning een daling kende.” aldus King. “Onze kredietkwaliteit is zeer sterk, de niet-presterende activa werd verbeterd en de achterstallige betalingen en de netto afschrijvingen van leningen 90+ dagen waren relatief stabiel, met zeer lage niveaus.”

Hoogtepunten prestaties vierde kwartaal 2017


— Vergelijkbaar belastbare omzet kende een recordbedrag van $ 2,9 miljard
voor het vierde kwartaal, een stijging van $ 53 miljoen ten opzichte van
het derde kwartaal van 2017

— Niet-rentedragend uitgaven bedroegen $ 1,9 miljard, een stijging van $
110 miljoen in vergelijking met het derde kwartaal van 2017

— Belastinghervorming en gerelateerde acties resulteerden in netto
uitgaven van $ 43 miljoen of $ 0,05 per aandeel

— Gemiddelde leningen en leasebedragen aangehouden voor investeringen
bedroeg $ 142,7 miljard, gelijk gebleven in vergelijking met het derde
kwartaal van 2017

— Gemiddelde borgsommen bedroegen $ 158,0 miljard in vergelijking met $
157,4 miljard voor het derde kwartaal van 2017

— De kwaliteit van de activa blijft zich verbeteren ten opzichte van het
voorgaande kwartaal

— Kapitaalniveaus bleven over de hele linie sterk


Presentatie van de winst en overzicht kwartaalprestaties

Om naar BBT’s live conferentiegesprek over de winst in het vierde kwartaal van 2017 te luisteren kunt u om 8:00 ET bellen met 866-519-2796 en de deelnemerscode 885781 gebruiken. Tijdens het conferentiegesprek over de winst zal een prestentatie gebruikt worden die beschikbaar gesteld wordt op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. Herhalingen van het conferentiegesprek zullen gedurende 30 dagen beschikbaar zijn via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, met inbegrip van een bijlage met de reconciliatie van de niet-GAAP-toelichtingen, is beschikbaar op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. BBT’s samenvatting van de kwartaalprestaties voor het vierde kwartaal voor 2017, bevat gedetailleerde financiële schema’s, en is beschikbaar op de website van BBT op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Over BBT

BBT is een van de grootste holdingvennootschappen voor financiële diensten in de V.S., met $ 221,6 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $ 38,9 miljard op 31 december 2017. BBT, bouwt voort op een lange traditie van uitmuntendheid in gemeenschapsbankieren en biedt een breed scala aan financiële diensten inclusief bankieren voor de detailhandel en commerciële sector, investeringen, verzekeringen, vermogensbeheer, activabeheer, hypotheken, zakelijk bankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BBT, gevestigd in Winston-Salem, N.C., exploiteert meer dan 2.000 financiële centra in 15 staten en in Washington, D.C.
BBT is een Fortune 500-bedrijf, en wordt consequent erkend door Greenwich Associates voor hun uitstekende klantenservice voor bankieren in kleine en middelgrote markten. Meer informatie over BBT en het volledige aanbod aan producten en diensten is beschikbaar op BBT.com.

Kapitaalratio’s zijn voorwaardelijk.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die bepaald worden door andere methoden dan die, die overeenstemmen met de boekhoudprincipes zoals die over het algemeen aanvaard worden in de Verenigde Staten (“GAAP”). Het management van BBT maakt gebruik van deze “non-GAAP”-maatstaven in hun analyse van de prestaties van het bedrijf en de doeltreffendheid van de bedrijfsvoering. Het management is van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht geven in de lopende bedrijfsvoering, dat het de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden verbetert en dat het de gevolgen toont van belangrijke items in de huidige periode. Het bedrijf is van mening dat een betekenisvolle analyse van de financiële prestaties een goed begrip van de onderliggende factoren vereist. Het management van BBT is van mening dat beleggers deze non-GAAP financiële maatstaven nuttig zouden kunnen vinden. Deze toelichtingen mogen niet beschouwd worden als een vervanging van de financiële maatstaven zoals vastgesteld in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatstaven die door andere bedrijven gebruikt worden. Hieronder vindt u een lijst met de verschillende soorten non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht gebruikt zijn:


— De aangepaste verwaterde winst per aandeel is non-GAAP in zoverre dat
het fusie-gerelateerde en herstructureringskosten en andere
geselecteerde items, na aftrek van belastingen, uitsluit. BBT’s
management gebruikt deze maatstaaf in hun analyse van de
bedrijfsprestaties. BBT’s management is van mening dat deze maatstaaf
zal zorgen voor een beter inzicht in de lopende bedrijfsvoering en dat
het de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande
perioden verbetert, en dat het dat gevolgen toont van aanzienlijke
winsten en kosten.
— De aangepaste efficiencyratio is non-GAAP in zoverre dat het
effectenwinst (-verliezen), afschrijving van immateriële activa,
fusie-gerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde
items, na aftrek van belastingen, uitsluit. BBT’s management gebruikt
deze maatstaaf in hun analyse van de bedrijfsprestaties. BBT’s
management is van mening dat deze maatstaaf zal zorgen voor een beter
inzicht in de lopende bedrijfsvoering en dat het de vergelijkbaarheid
van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden verbetert, en dat
het dat gevolgen toont van aanzienlijke winsten en kosten.
— Materiële gewone aandelen en gerelateerde maatstaven zijn
non-GAAP-maatstaven die de gevolgen voor immateriële activa en de
bijbehorende afschrijving uitsluiten. Deze maatstaven zijn nuttig voor
het consistent evalueren van de bedrijfsprestaties, ongeacht of deze
intern verkregen of ontwikkeld zijn. BBT’s management maakt gebruik van
deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal en rendement te beoordelen
ten opzichte van het balansrisico en is van mening dat beleggers ze
wellicht nuttig zouden kunnen vinden tijdens hun analyse van het
bedrijf.
Een verzoening van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is opgenomen in BBT’s samenvatting van de kwartaalprestaties voor het vierde kwartaal voor 2017, dat op BBT.com beschikbaar is.

Dit nieuwsbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995, met betrekking tot de financiële situatie, bedrijfsresultaten, zakelijke plannen en de toekomstige prestaties van BBT. Toekomstgerichte verklaringen worden niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen en aannames van het management met betrekking tot de bedrijfsvoering van BBT, de economie alsmede andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico’s en veranderingen in moeilijk te voorspellen omstandigheden. BBT’s werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van hetgeen overwogen wordt in deze toekomstgerichte verklaringen. Woorden zoals “voorziet”, “gelooft”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “is van plan”, “plant”, “beraamt”, “zou”, “zal”, “dient”, “zou kunnen” en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel zouden kunnen verschillen van de verwachte resultaten. Hoewel er geen zekerheid geboden kan worden dat een lijst met risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, zijn er enkele belangrijke factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel zouden kunnen verschillen van de verwachte resultaten opgenomen in deze toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren zijn, zonder beperking, als volgt en bevatten evenals de risico’s en onzekerheden die nader besproken worden onder Item 1A-Risicofactoren in ons Jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2016 en zoals vermeld in alle navolgende deponeringen van BBT bij de Securities and Exchange Commission:


— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat zal resulteren
in, onder andere, een verslechtering van de kredietkwaliteit en/of een
verminderde vraag naar krediet, verzekeringen of andere diensten;
— ontwrichting van de nationale of mondiale financiële markten, inclusief
de impact van een verslechtering van de obligaties van de Amerikaanse
overheid door één van de ratingbureaus, de economische instabiliteit
en recessieve omstandigheden in Europa, de uiteindelijke uittreding van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
— veranderingen van de rente, inclusief rentewijzigingen doorgevoerd door
de Federal Reserve, kasstroomherzieningen kunnen een negatieve invloed
hebben op de netto rentemarge en/of de omvang en waarde van de leningen
uitgegeven of aangehouden alsmede op de waarde van andere aangehouden
financiële activa;
— de concurrentiedruk tussen instellingen voor borgsommen en andere
financiële diensten kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen op wetgevend, regelgevend of boekhoudkundig gebied,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijven
waar BBT zaken meedoet;
— gemeentelijke, provinciale of nationale belastingdiensten kunnen een
belastingpositie innemen die nadelige gevolgen heeft voor BBT;
— BBT’s kredietwaardigheid kan verlaagd worden;
— ongunstige veranderingen kunnen zich voordoen op de effectenmarkten;
— concurrenten van BBT kunnen meer financiële middelen tot hun
beschikking hebben om producten te ontwikkelen waardoor ze zich in een
betere concurrentiepositie kunnen bevinden dan BBT en zij kunnen
onderworpen zijn aan andere wettelijke normen dan BBT;
— risico’s met betrekking tot cyberbeveiliging, waaronder “denial of
service”, “hacking” en “identiteitsdiefstal” kunnen nadelige gevolgen
hebben voor BBT’s zakelijke en financiële prestaties of reputatie, en
BBT kan aansprakelijk gesteld worden voor financiële verliezen
opgelopen door derden, als gevolg van inbreuken tijdens
gegevensuitwisselingen tussen financiële instellingen;
— hogere dan verwachte kosten gerelateerd aan IT-infrastructuur of het
uitblijven van een succesvolle implementatie van toekomstige
systeemverbeteringen zouden negatieve gevolgen kunnen hebben op BBT’s
financiële situatie en bedrijfsresultaat en zou kunnen leiden tot
aanzienlijke extra kosten voor BBT;
— natuurlijke of andere rampen, waaronder terreurdaden, kunnen negatieve
gevolgen hebben voor BBT, een wezenlijk verstoring van BBT’s
bedrijfsvoering teweegbrengen of de mogelijkheid of bereidheid van
klanten om toegang te verkrijgen tot de producten en diensten van BBT
beïnvloeden;
— de kosten die verband houden met de integratie van de bedrijven van BBT
en eventuele fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, waaronder
het vermogen om met succes fusies en overnames te voltooien en/of te
integreren of om binnen de verwachte tijdspanne de verwachte
kostenbesparingen of omzetgroei die verband houden met de fusies en
overnames volledig te realiseren, kunnen nadelige gevolgen hebben voor
de financiële situatie en de bedrijfsresultaten;
— significante juridische en regelgevende procedures kunnen aanzienlijke
nadelige gevolgen hebben voor BBT;
— ongunstige uitspraken in gerechtelijke procedures of met betrekking tot
andere claims en regelgevende en ander overheidsonderzoeken of -vragen
kunnen leiden tot negatieve publiciteit, protesten, boetes, straffen,
beperkingen met betrekking tot de bedrijfsvoering van BBT of diens
vermogen om zijn activiteiten uit te breiden alsmede andere negatieve
gevolgen, die allemaal reputatieschade kunnen veroorzaken en een
negatieve impact kunnen hebben op BBT’s financiële situatie en
bedrijfsresultaten;
— risico’s die voortvloeien uit het uitgebreide gebruik van modellen;
— maatregelen voor risicobeheer die mogelijk niet doeltreffend zijn;
— borgsomverloop, verlies van klanten en/of inkomsten na afgeronde
fusies/overnames kunnen de verwachtingen overtreffen; en
— wijdverbreid systeemuitval, veroorzaakt door het falen van kritieke
interne systemen of kritieke diensten geleverd door derden, kunnen
negatieve gevolgen hebben voor BBT’s financiële situatie en
bedrijfsresultaten.
Lezers worden geadviseerd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, aangezien die alleen over de situatie op het moment van publicatie spreken. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt, of gesuggereerd, in toekomstgerichte verklaringen. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, of regelgeving, neemt BBT geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te herzien of bij te werken, om welke reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021; Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732: MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

Huiseigenaren laten massaal geld liggen bij nieuwe rente hypotheek

0

Ruim 90% van de huiseigenaren accepteert bij renteherziening ‘gewoon’ het nieuwe rentevoorstel van de hypotheek van zijn bank. Van deze groep heeft bijna 60% zelfs niet overwogen om over te stappen naar een andere geldverstrekker. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 575 leden. Veel van deze huiseigenaren zouden elders waarschijnlijk goedkoper uit zijn. De vereniging roept huiseigenaren bij renteherziening daarom op actief op zoek te gaan naar concurrerende aanbiedingen.

Sinds 2013 dienen geldverstrekkers klanten drie maanden voor het verlopen van de rentevaste periode te informeren over de nadere herziening van de rente. Vereniging Eigen Huis ondervroeg  leden met een hypotheek waarvan de rentevaste periode afliep in de periode 2015-2017. Veel huiseigenaren uit het onderzoek (60%) hebben een hypotheek bij één van de drie grote banken. Bijna 6 op de 10 huiseigenaren die bij hun huidige bank blijven, tekenen zonder verder onderzoek het voorstel van de geldverstrekker. De overige 42% tekent niet klakkeloos bij het kruisje, maar doet eerst in meerdere of mindere mate onderzoek. De belangrijkste informatiebronnen voor deze mensen zijn internet (59%) en de hypotheekadviseur (38%). Als reden om wel over te stappen wordt vooral een lage rente genoemd (52%). Van de mensen die overwegen om over te stappen, stapt slechts 20% daadwerkelijk over.

Vereniging Eigen Huis constateert dat veel huiseigenaren geld laten liggen door zonder verder onderzoek het aanbod van hun huidige bank te accepteren. Zeker voor de huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek bij een van de drie grote banken, kan overstappen naar een andere aanbieder lucratief zijn. Gemiddeld laten zij een lagere hypotheekrente van 0,3% voor een rentevaste periode van 10 jaar liggen. Bij een aflossingsvrije hypotheek van 2 ton gaat het dan om een bruto verschil van 50 euro per maand. Voor een rentevaste periode van 20 jaar is het verschil zelfs 0,7%. Dit verschil is te verklaren door de concurrerende tarieven van nieuwkomers op de hypotheekmarkt en de toenemende renteopslagen voor aflossingsvrije hypotheken die de grote drie banken in rekening brengen. Aan een overstap naar een andere aanbieder zijn weliswaar kosten verbonden, maar deze kunnen vaak snel terug verdiend worden.

Opvallend in het onderzoek is ook dat huiseigenaren die overstappen naar een andere geldverstrekker veel vaker (42%) een rentevaste periode van 20 jaar of langer kiezen. Bij de huiseigenaren die bij de huidige geldverstrekker blijven is dit percentage slechts 10%. Dit verschil is te verklaren door de vaak niet concurrerende tarieven die banken aanbieden voor de langere rentevaste perioden. Huiseigenaren worden op deze manier gedwongen om te kiezen voor een kortere periode.

Vereniging Eigen Huis vindt dat een deel van de huiseigenaren er verstandig aan zou doen het moment  van renteherziening te gebruiken om kritisch te kijken of hun aflossingsvrije hypotheek aanpassing behoeft. Zij kunnen het grote renteverschil tussen de oude en de nieuwe rente in zetten voor aflossing. Hierdoor worden mogelijke problemen bij het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek of na pensionering voorkomen zonder dat de maandlasten omhoog gaan.