Home Blog Page 3

Groeiende vrees voor handelsoorlog in Azië-Pacific

0

AMSTERDAM, May 24, 2018 /PRNewswire/ —


– Ongerustheid over protectionistische maatregelen neemt toe  
– Bijna helft exporteurs in de regio verwacht omzetdaling van 10 tot 20 procent 
– Binnenlandse leveranciers juist positief gestemd 


Wereldwijd nemen de zorgen over een handelsoorlog toe door de protectionistische koers van de Verenigde Staten. De verwachting is dat Aziatische landen hierdoor het hardst geraakt zullen worden. Dit zet op termijn niet alleen een rem op de wereldwijde groei van het bbp, die dit jaar waarschijnlijk stijgt naar 3,2 procent – de sterkste groei sinds 2011 – maar leidt er ook toe dat exporteurs in de regio voor een sterke omzetdaling vrezen. Leveranciers die actief zijn in de binnenlandse markt zien juist mogelijkheden voor groei. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Azie-Pacific van Atradius, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in Australie, China, Hongkong, India, Indonesie, Japan, Singapore en Taiwan is onderzocht.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/695735/Atradius_Logo.jpg )

Een verslechtering van het wereldwijde handelsklimaat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de regio Azie-Pacific. Maar liefst 45 procent van de exporteurs die actief zijn in deze regio verwacht dat hun omzet hierdoor met 10 tot 20 procent zal afnemen. Zo is ruim de helft van de exporteurs in China pessimistisch over de effecten die mogelijke handelsbarrieres, zoals hogere importtarieven, kunnen hebben op hun omzet. Deze mening wordt gedeeld door leveranciers in Indonesie (65 procent), Taiwan (48 procent) en Hongkong (47 procent): landen die nauwe handelsbetrekkingen hebben met China. Leveranciers die zich vooral richten op de binnenlandse markt beschouwen het protectionisme juist als een kans. Dit geldt bijvoorbeeld in Indonesie voor bijna 3 op de 10 van deze bedrijven.

Ondanks het negatieve sentiment streven landen in de regio ernaar hun handelsrelaties met bedrijven in andere delen van de wereld te versterken. Hierbij richten zij het vizier vooral op Australie. Het is dan ook geen toeval dat 54 procent van de exporteurs in Australie optimistisch is over de omzetontwikkeling. Deze positieve verwachtingen worden ook door Japanse bedrijven gedeeld.

Aziatische bedrijven terughoudend met krediet 

Door het onzekere politieke en economische klimaat zijn exporterende bedrijven in Azie-Pacific terughoudend met het verstrekken van handelskredieten. Dit heeft een zichtbaar effect op het aantal binnen- en buitenlandse transacties dat op krediet is gesloten tussen handelspartners in de regio. Dit is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald: van 45,9 procent in 2017 naar 43,6 procent in 2018. De termijn waarin bedrijven aan hun betalingsverplichtingen voldoen, is toegenomen van 55 dagen in 2017 naar 57 dagen in 2018. Bedrijven uit alle landen in de regio – met uitzondering van China en Singapore – zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met een toename in de betalingsduur. De belangrijkste redenen om vorderingen als oninbaar af te schrijven, waren een faillissement of stopzetten van de bedrijfsactiviteiten.

“Naar verwachting is ook dit jaar sprake van een sterke groei van het internationale bbp. In 2019 zal deze groei echter licht dalen en 3 procent bedragen. Hoewel deze groei een breed draagvlak heeft, zijn er ook risico’s die de groei op termijn kunnen belemmeren. Dit geldt in het bijzonder voor Azie-Pacific, waar de onzekerheid aanhoudt over de mogelijke gevolgen van het protectionisme in de VS en het risico van een handelsoorlog”, zegt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius. “Ook een verdere groeivertraging van de Chinese economie en geopolitieke risico’s kunnen groei in deze regio in de weg staan. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op het ondernemersvertrouwen en mogelijk tot een stijging van het aantal faillissementen leiden. Het is dan ook cruciaal dat exporteurs tijdig maatregelen treffen om hun kasstromen te beschermen.”

“Het beoordelen van kredietrisico’s vormt de kern van de relaties die wij aangaan met onze klanten. Aziatische bedrijven die zich concentreren op de binnenlandse markt profiteren mogelijk wel van de liberalisering van internationale handel als nieuwe handelsovereenkomsten worden gesloten of bestaande verdragen uitgebreid. Hierbij ondersteunen wij onze klanten met informatie waarmee zij kunnen vaststellen of zij met de juiste handelspartners in zee gaan”, voegt Eric den Boogert, directeur van Atradius Azie toe.

In de Betalingsbarometer voor Azie-Pacific geeft Atradius inzicht in de belangrijkste oorzaken van betalingsrisico’s, de gevolgen hiervan voor de winstgevendheid van bedrijven en de visie van ondernemers over ontwikkelingen in de betalingsmoraal voor de komende 12 maanden. Het volledige rapport kan worden gedownload in de rubriek Publicaties [https://atradius.nl/publicaties ] op www.atradius.nl [http://www.atradius.nl ] .

Over Atradius Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

CONTACT: Voor meer informatie: Atradius Corporate Communications, Christine Gerryn, Tel.: +31-20-553-2047, E-mail: christine.gerryn@atradius.com, http://www.atradius.com

VEH: Persoonsgegevens huiseigenaren onbeschermd op straat

0

VEH: Persoonsgegevens huiseigenaren onbeschermd op straat

Amersfoort, 2 mei 2018 – Het Kadaster verstrekt tegen betaling niet alleen woninginformatie maar ook vergaande persoonsgegevens van de eigenaren. Iedereen kan online koop- en hypotheekakten opvragen. Daarin staat persoonlijke informatie van huidige en vorige eigenaren zoals geboortedata, woonadressen, burgerlijke staat, paspoortnummers, de koopsom van de woning en de hoogte van de ingeschreven hypotheek. Dit zal ook na ingang van de Europese privacywet AVG op 25 mei niet veranderen.

Vereniging Eigen Huis is al langere tijd bezorgd over de ruime wijze waarop het Kadaster privacygevoelige gegevens van huiseigenaren vrijgeeft en de gevolgen die dat kan hebben als deze gegevens op straat komen te liggen. De vereniging pleit er voor dat iemand die bij het Kadaster persoonsgegevens van een ander opvraagt, moet aantonen daarbij een gerechtvaardigd belang te hebben. In de praktijk zijn dit professionals die betrokken zijn bij woningtransacties zoals makelaars, notarissen en taxateurs.

Kadaster geen uitzondering op privacyregels

De AVG maakt een uitzondering voor nationale registers zoals het Kadaster, indien de inbreuk op privacy ‘noodzakelijk en evenredig’ is. Volgens Vereniging Eigen Huis kan de huidige werkwijze van het Kadaster deze toets niet doorstaan. Gevoelige persoonsgegevens kunnen onnodig en ongecontroleerd op straat komen. Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis: “Wij pleiten er voor dat persoonlijke gegevens alleen kunnen worden opgevraagd als daar een gerechtvaardigd belang voor is. Bijvoorbeeld als een notaris moet verifiëren of iemand rechtmatig eigenaar is van een woning of als een gerechtsdeurwaarder beslag moet kunnen leggen.”

In een interview dat begin mei verschijnt in Eigen Huis Magazine zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens: “Het Kadaster moet wellicht adviezen gaan geven aan notarissen over dingen die niet meer in aktes mogen worden opgenomen, omdat ze anders via het Kadaster in de openbaarheid komen. En dat mag niet.”

Onderzoek naar risico’s openbare persoonsgegevens

Ook in andere registers worden van huiseigenaren veel gegevens vastgelegd, zoals de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het WOZ-waardeloket, het energielabel en het VvE-register bij de Kamer van Koophandel. Koppeling van al deze gegevens kan een schat aan persoonlijke informatie opleveren.

Livy introduceert het woningdaten: de juiste match voor iedereen

0

Deze maand lanceert Livy een innovatief concept: het woningdaten. Hierbij worden woningzoekers en -eigenaren op basis van hun vooraf ingevulde profiel en een aantal aanvullende criteria, gematcht. Iedereen die wil woningdaten kan gratis een eigen Mijnhuiszaken account aanmaken. Woningeigenaren zien op basis van hun aangemaakte profiel direct hoeveel matches er voor hun huis zijn. En woningzoekenden krijgen een overzicht van de beschikbare matches én te koop staande woningen. 

In het matchingsproces wordt niet alleen gekeken naar budget en woonwensen, maar ook naar de levensfase waarin de woningzoekende zit en de buurt die daarbij past. Bij het woningdaten staan dus niet de huizen, maar juist de bewoners centraal. Mensen willen nu eenmaal graag in een buurt met gelijkgestemden wonen waar ze alle nodige voorzieningen bij de hand hebben.

Daarnaast kunnen woningzoekenden in hun persoonlijke, beveiligde MijnHuiszaken omgeving ook vrijblijvend bekijken hoeveel hypotheek ze kunnen krijgen, welke maandlasten daarbij horen én het aanbod van hypotheekverstrekkers bekijken. Ook zien ze meteen welke woningen daarbij passen.

Bij Livy draait alles om de consument. De aangesloten NVM makelaars zijn niet pand- maar klantgericht. Ze staan tijdens het hele proces klaar om advies en begeleiding te bieden. Daarom worden ze ook coaches genoemd. Ze ondersteunen waar nodig en kunnen taken overnemen waar de consument minder goed in is. 

Woningdaten maakt de huizenmarkt laagdrempelig en transparant voor iedereen. In de huidige markt is dit een geheel nieuwe manier van werken die precies aansluit op de behoeften van de moderne woonconsument.

Het woningdaten is vanaf nu voor alle woonconsumenten beschikbaar. De dienstverlening van de coaches en hypotheekadviseurs wordt vervolgens landelijk uitgerold.

2SCALE ondersteunt Dodore met blockchain app voor Afrikaanse boeren

0

2SCALE ondersteunt Dodore in hun missie om productie en inkomsten van Afrikaanse boeren te verhogen

2SCALE, een incubatorprogramma dat lokaal ondernemerschap stimuleert, geeft een subsidie van 50.000 euro aan Dodore Kenya Ltd. Dit fintech-bedrijf kan dankzij deze bijdrage in landbouwketens in Afrika de zogenoemde Agri-wallet gaan invoeren. Deze unieke, op blockchain gebaseerde, mobiele app helpt boeren te sparen voor bedrijfsmiddelen om zo hun landbouwproductie en inkomsten te verhogen.

De Agri-wallet is uniek door de manier waarop geoormerkte fondsen uitsluitend zijn te gebruiken voor activiteiten die inkomsten genereren, en niet voor persoonlijke consumptie. Dit helpt boeren geld opzij te zetten, hun financieringskosten te verlagen en minder afhankelijk te zijn van bedrijfsaankopen op krediet. Tegelijkertijd wordt hiermee het kredietrisico voor kredietverstrekkers verminderd.

Dodore geeft met de Agri-wallet toegang tot financiering aan kleine boeren, coöperaties, agri- bedrijven en leveranciers van grondstoffen, en gebruikt onder meer algoritmen om betere risicomodellen te bouwen. Samen met banken en handelsfinancieringsaanbieders ontwikkelt Dodore manieren om goedkoop en verantwoord kredietbeslissingen te nemen. Boerengemeenschappen werken hiermee toe naar volledige financiële inclusie. 

Sijmen de Hoogh, mede-oprichter en directeur van Dodore: “We zijn zeer verheugd over de samenwerking met 2SCALE. Dankzij deze subsidie kunnen we de groei van onze technologie-gedreven financiële diensten in landbouwketens bevorderen, en voldoen aan de sterke vraag van boeren naar de Agri-wallet. We gaan deze introduceren bij duizenden boeren die deelnemen aan het 2SCALE-programma.”

2SCALE biedt een scala aan ondersteunende diensten aan partners in negen landen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Daardoor kunnen deze partners hoogwaardige voedselproducten produceren, bewerken en leveren aan lokale, regionale en nationale eindgebruikersmarkten, onder wie lage-inkomensconsumenten. Arno Maatman, directeur 2SCALE: “Door samenwerking met Dodore krijgen lokale boeren een Agri-wallet spaarplan waarmee ze kunnen investeren in hun boerderij om hun productie te verhogen. Het is een samenwerking die precies aansluit bij onze missie en visie en waar we dus ook ontzettend naar uitkijken.”

Over 2SCALE 

2SCALE is een consortium van drie partijen: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het International Fertilizer Development Center (IFDC) en BoP Innovation Center (BoPInc). Het door Nederland gefinancierde project ‘Toward Sustainable Clusters in Agribusiness through Learning in Entrepreneurship’ (2SCALE) wordt uitgevoerd door IFDC en BoPInc.

Over Dodore 

Dodore Kenya Ltd is een fintech-bedrijf in Amsterdam en Nairobi dat innovatieve technologie gebruikt om kleine boeren en andere kwetsbare groepen (lage inkomensgroepen, vrouwen en jongeren) te machtigen en toegang te geven tot geoormerkte financiering.

QMC kondigt overeenkomst aan inzake kredietfonds van R$ 150 miljoen voor torenbouw in Brazilië met ING

0

CONTACT: Juliana Souza, +55 (11) 3643-2724, juliana.souza@cdn.com.br

Web site: http://www.qmctelecom.com.br/

VEH: hypotheekadvies onzeker door complexiteit fiscale regels

0

VEH: Hypotheekberekeningen onzeker en riskant door complexiteit fiscale regels

Amersfoort, 23 april 2018 – Vereniging Eigen Huis wil dat de Belastingdienst huiseigenaren op verzoek een ‘beschikking renteaftrekstand’ verstrekt. Alleen dan is er zekerheid over de resterende periode van hypotheekrenteaftrek. In een brief aan Staatssecretaris Snel uit de vereniging haar zorgen over de toenemende complexiteit van de fiscale regels rond de eigen woning en vraagt om op korte termijn met oplossingen te komen.

Overzicht weg door complexe regelgeving

Veranderingen in de persoonlijke situatie zoals scheiden, samenwonen, verhuizen, bijlenen voor verbouwing en aflossen op de hypotheek maken een correcte fiscale behandeling van een hypotheek vaak buitengewoon complex. Daar komen fiscale wijzigingen bij, zoals de sinds 2013 verplichte aflossing, de bijleenregeling en het afschaffen van de Wet Hillen.

De vereniging vermoedt dat er nu al door adviseurs veelvuldig fouten worden gemaakt door het gebrek aan betrouwbare gegevens over de fiscale geschiedenis van huiseigenaren. Daardoor lopen huiseigenaren het risico dat zij in de toekomst geconfronteerd worden met forse belastingcorrecties. De overheid is verantwoordelijk voor de toenemende complexiteit van de fiscale eigenwoningregeling en moet burgers helpen bij het bepalen van hun fiscale situatie.

Zonder fiscale zekerheid geen betrouwbaar hypotheekadvies

Voor het berekenen van de toekomstige netto maandlasten van een hypotheek is het noodzakelijk dat de adviseur precies weet voor welke hoogte en hoeveel jaar zijn klant al renteaftrek heeft genoten. Zonder die kennis kan hij geen goed advies geven over de netto hypotheeklasten. De belastingdienst heeft als enige een volledig inzicht in het fiscale verleden van een huiseigenaar en kan hem door middel van de beschikking de noodzakelijke fiscale zekerheid geven.

Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid  moet zorgen dat de Belastingdienst de burger helpt bij het bepalen van zijn fiscale situatie. De Raad van State kwam onlangs tot dezelfde conclusie.

BB&T rapporteert recordwinst voor kwartaal van $0,94 per verwaterd aandeel, een stijging met $0,17, of 22%, ten opzichte van het vierde kwartaal

0

BBT rapporteert recordwinst voor kwartaal van $0,94 per verwaterd aandeel, een stijging met $0,17, of 22%, ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

WINSTON-SALEM, North Carolina, 20 april 2018 /PRNewswire/ — BBT Corporation heeft vandaag een recordwinst gerapporteerd voor het eerste kwartaal van 2018. De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $745 miljoen. De winst per verwaterd gewoon aandeel was $0,94 voor het eerste kwartaal van 2018, een stijging ten opzichte van $0,77 in het laatste kwartaal. De resultaten voor het eerste kwartaal leverden een rendement op jaarbasis op gemiddelde activa van 1,45 procent en een rendement op jaarbasis op het eigen vermogen van gewone aandeelhouders van 11,43 procent.

Exclusief fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten vóór belasting van $28 miljoen ($22 miljoen na belasting), bedroegen de netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders $767 miljoen of $0,97 per verwaterd aandeel.

De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $614 miljoen ($0,77 per verwaterd aandeel) voor het vierde kwartaal van 2017 en $378 miljoen ($0,46 per verwaterd aandeel) voor het eerste kwartaal van 2017.

“We hebben een recordkwartaal achter de rug met strikte kostencontrole en lagere belastinguitgaven”, aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. “Onze rendementen op gemiddelde activa en het gemiddeld eigen vermogen van gewone aandeelhouders waren hoger dan ze ooit zijn geweest sinds vóór de kredietcrisis.

Totale kosten anders dan voor rente voor het kwartaal bedroegen $1,69 miljard, $169 miljoen minder dan in het vorige kwartaal. Exclusief fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en eenmalige kosten in het vorige kwartaal met betrekking tot de aanneming van de belastinghervorming, waren de kosten anders dan voor rente $39 miljoen lager, een resultaat van strikte kostencontrole en verdere voortgang van onze pogingen tot optimalisering”, verklaarde King.

“Tijdens het eerste kwartaal hebben we tot ons genoegen een verhoging van 13,6 procent in het dividend op onze gewone aandelen kunnen aankondigen, waarmee we de voordelen van de belastinghervorming delen met onze aandeelhouders. Dit volgt op acties die we hebben genomen in december van vorig jaar, toen we extra investeringen in onze partners en community’s hebben gedaan. We hebben ook ons minimum uurloon verhoogd van $12 naar $15 per uur”.

“Eerder deze maand hebben we plannen aangekondigd om Regions Insurance over te nemen. Die overname past prima in onze strategie en vergroot ons netwerk van detailhandelsverzekeringen in belangrijke markten voor BBT in het zuidoosten en nieuwere markten in Texas, Louisiana en Indiana”, aldus King.

Hoogtepunten prestaties eerste kwartaal 2018


— Winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $0,94, een stijging met $0,17
ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

— Belastbare equivalente opbrengsten bedroegen $2,84 miljard, een daling
van $71 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

— Niet-rente uitgaven bedroegen $1,69 miljard, een daling met $169 miljoen
vergeleken met het vierde kwartaal van 2017

— Gemiddelde leningen en leases die werden aangehouden voor investeringen,
bedroegen $142,9 miljard, een stijging van $194 miljoen of 0,6 procent
op jaarbasis ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

— Gemiddelde deposito’s bedroegen $157,1 miljard, vergeleken met $158,0
miljard voor het vierde kwartaal van 2017

— Kwaliteit van activa blijft sterk

— Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk
Presentatie resultaten en samenvatting kwartaalprestaties

Als u wilt luisteren naar de live conference call over de resultaten van BBT in het eerste kwartaal van 2018, vandaag om 8 uur ‘s ochtends (ET), belt u 866-519-2796 en voert u de deelnemerscode 876127 in. Tijdens de conference call over de resultaten wordt een presentatie gebruikt die daarna ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. De conference call kan gedurende 30 dagen worden afgeluisterd via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6326592).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP verklaringen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. De samenvatting van de kwartaalprestaties van BBT in het eerste kwartaal van 2018, die gedetailleerde financiële gegevens bevat, is beschikbaar op de website van BBT op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Over BBT

Per 31 maart 2018 is BBT een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $220,7 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van ongeveer $40,6 miljard. Het fundament van BBT is een lange traditie van uitstekende dienstverlening in de banksector, en BBT biedt een breed scala aan financiële services, waaronder bankdiensten voor de detailhandel en zakelijke bankdiensten, investeringen, verzekering, vermogensbeheer, activumbeheer, hypotheken, bankdiensten voor grotere ondernemingen, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BBT is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in meer dan 2.000 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. Het bedrijf staat op de Fortune 500-lijst en wordt als bank voor het midden- en kleinbedrijf stelselmatig erkend voor uitstekende klantenservice door de Greenwich Associates. Kijk voor meer informatie over BBT en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio’s zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet zijn bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (“GAAP”) in de Verenigde Staten. Het management van BBT gebruikt deze “niet-GAAP”-maatstaven in de analyse van de prestaties van het Bedrijf en de efficiëntie van de activiteiten. Het management denkt dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten, de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande perioden en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke posten in de huidige periode. Het Bedrijf denkt dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestaties. Het management van BBT denkt dat voor investeerders deze financiële niet-GAAP-maatstaven bruikbaar zijn. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP, noch is deze per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gehanteerd:


— De aangepaste verwaterde winst per aandeel is een niet-GAAP-maatstaf, in
de zin dat fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en andere
geselecteerde posten zijn uitgesloten, na aftrek van belastingen. Het
management van BBT hanteert deze maatstaf in haar analyse van de
prestaties van het Bedrijf. Het management van BBT gelooft dat deze
maatstaf een beter inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de
vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in voorliggende perioden,
en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.

— De aangepaste efficiëntieratio is een niet-GAAP-maatstaf in de zin dat
deze winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële
activa, fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en andere
geselecteerde posten buiten beschouwing laat. Het management van BBT
hanteert deze maatstaf in haar analyse van de prestaties van het
Bedrijf. Het management van BBT gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten in voorliggende perioden, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.

— Actief aandelenkapitaal en gerelateerde kapitaalratio’s zijn
niet-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en daaraan
gerelateerde afschrijving buiten beschouwing laten. Deze maatstaven zijn
nuttig voor de consistente evaluatie van de bedrijfsprestaties, ongeacht
of het gaat om overgenomen of intern ontwikkelde activiteiten. Het
management van BBT hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van het
kapitaal en het rendement ten opzichte van het balansrisico te
beoordelen en denkt dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun
analyse van het Bedrijf.

— De aangepaste netto-rentemarge is een niet-GAAP-maatstaf in de zin dat
het een schatting betreft van de gevolgen voor het equivalent van het
belastbare netto rente-inkomen in het geval de hervorming van de
belastingwetgeving geen doorgang had gevonden. Het management van BBT
gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft in de lopende
activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in
voorliggende perioden, en daarnaast de effecten van de
belastinghervorming aantoont.
Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BBT’s prestaties in het eerste kwartaal van 2018, dat is te vinden op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings] .

Dit persbericht bevat “uitspraken over verwachtingen voor de toekomst”, in de zin van de ‘Private Securities Litigation Reform Act’ van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsplannen en toekomstige prestaties van BBT. Uitspraken over verwachtingen voor de toekomst zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar in plaats daarvan op overtuigingen en aannames van het management met betrekking tot de activiteiten van BBT, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat uitspraken over verwachtingen betrekking hebben op de toekomst, zijn die onderworpen aan inherente onzekerheden, risico’s en wijzigingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BBT kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die worden overwogen in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Termen als “anticipeert”, “denkt”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “bedoelt”, “plant”, “projecteert”, “kan”, “zal”, “moet”, “kon” en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die worden gepresenteerd in de uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, zonder beperking, alsmede de risico’s en onzekerheden die tot in detail worden besproken onder “Item 1A-Risk Factors” in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2017 en in stukken die BBT daarna nog heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission:


— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal,
hetzij regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder
meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of
een teruglopende vraag naar krediet, verzekeringen en andere diensten;
— verstoringen in de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse
overheid door een van de kredietbeoordelaars, de economische
instabiliteit en recessieomstandigheden in Europa en het uiteindelijke
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
— veranderingen in het renteklimaat, inclusief wijzigingen in het
rentetarief door de Federal Reserve, samen met herbeoordelingen van
cashflows, kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en
waarde van (aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de
waarde van andere financiële activa;
— de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen in wet- en regelgeving of boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfstakken waarbinnen BBT actief is;
— lokale en nationale belastingdiensten en belastingdiensten op
staatsniveau kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn voor
BBT;
— de kredietbeoordeling van BBT kan achteruit gaan;
— er kunnen nadelige veranderingen optreden op de effectenmarkten;
— concurrenten van BBT kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
of producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BBT, en kunnen onderhevig zijn aan andere regelgeving
dan BBT;
— cyber-veiligheidsrisico’s, waaronder “denial-of-service”, “hacking” en
“identiteitsdiefstal”, kunnen de zakelijke en financiële prestaties en
reputatie van BBT negatief beïnvloeden, en BBT kan aansprakelijk
worden gesteld voor financiële verliezen waarmee derden te maken
krijgen als gevolg van inbreuk op gegevens die worden gedeeld onder
financiële instellingen;
— kosten hoger dan verwacht met betrekking tot de IT-infrastructuur of het
mislukken van de implementatie van toekomstige systeemuitbreidingen
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BBT en kunnen leiden tot aanzienlijke extra
kosten voor BBT;
— natuurrampen en andere rampen, inclusief terroristische acties, kunnen
nadelige effecten hebben op BBT in die zin dat zulke gebeurtenissen de
bedrijfsactiviteiten van BBT wezenlijk kunnen verstoren en de
mogelijkheid of bereidheid van de klanten van BBT om een beroep te doen
op de financiële diensten van BBT nadelig kunnen beïnvloeden;
— kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BBT en fusiepartners, kunnen groter uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en overnames te voltooien
en/of te integreren, of de verwachte bezuinigingen of omzetgroei in
verband met fusies en overnames te realiseren binnen het verwachte
tijdsbestek, kan een negatief effect hebben op de financiële toestand
en bedrijfsresultaten;
— gewichtige rechtszaken en regelgevingsprocedures kunnen een wezenlijk
negatieve uitwerking hebben op BBT;
— ongunstige oplossing van wettelijke procedures of andere claims en
onderzoeken door regelgevende instanties en andere overheidsinstellingen
of andere onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit,
protesten, boetes, geldstraffen, beperkingen van de activiteiten van
BBT of het vermogen van het bedrijf om de activiteiten uit te breiden
en andere negatieve consequenties, hetgeen allemaal de reputatie kan
schaden en negatieve gevolgen kan hebben voor de financiële
omstandigheden en bedrijfsresultaten van BBT;
— risico’s voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
— maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;
— afname van deposito’s door natuurlijk verloop, klantverlies en/of
inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter
zijn dan verwacht; en
— wijdverspreide systeemonderbrekingen, veroorzaakt door storingen in
kritieke interne systemen of kritieke diensten verleend door derden,
kunnen een negatief gevolg hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BBT.
Lezers wordt aangeraden niet bovenmatig te vertrouwen op deze uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, die uitsluitend geldig zijn op de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden voorspeld in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BBT niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige uitspraken over verwachtingen voor de toekomst om welke reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021 of Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732 of MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021 of Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732 of MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

VEH: Huiseigenaar wil niet dat bank belt over hypotheek

0

VEH: Huiseigenaar wil niet dat bank belt over aflossingsvrije hypotheek

Amersfoort, 16 april 2018 – Ruim een derde van de huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek denkt de lening na 30 jaar niet te kunnen terugbetalen, terwijl dit wel de bedoeling is. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder bijna 1.200 leden met een aflossingsvrije hypotheek. Ook is opvallend dat 85% het niet op prijs stelt als de bank hierover contact opneemt.

Overwaarde is niet voldoende voor verlenging

Veel mensen met een hoge aflossingsvrije hypotheek denken dat de overwaarde van hun huis voldoende is om de lening na 30 jaar te verlengen. Dat kan een misrekening blijken omdat bij verlenging opnieuw wordt getoetst op de betaalbaarheid van de lening. Dan is de kans aanwezig dat de hypotheek niet kan doorlopen omdat de maandelijkse lasten te hoog blijken door een combinatie van een lager inkomen na pensionering, een hogere rente en het gemis van renteaftrek, die na 30 jaar ophoudt. De ultieme consequentie kan dan zijn dat het huis moet worden verkocht, ook al levert het dan meer op dan de hypotheekschuld. Een scenario waar velen niet aan moeten denken.

Vrijwillig aflossen

Ruim twee miljoen huiseigenaren hebben in het verleden een volledige of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek afgesloten. Ruim de helft (53%) heeft door vrijwillig af te lossen zelf de hypotheek verlaagd. De andere helft (47%) heeft dit niet gedaan.

Veranderen van hypotheek niet populair

Voor de meeste mensen is hun aflossingsvrije hypotheek door de lage rentelasten nu en in de nabije toekomst prima betaalbaar. Hoewel een op de vier huiseigenaren heeft overwogen om hun lening om te zetten naar een annuïteitenhypotheek, zagen zij daarbij belemmeringen. Vooral de hoge kosten van de hypotheekadviseur en de hogere maandlasten na omzetten vormen voor velen een forse drempel.

Aanpassingen niet nodig om af te lossen

“Omzetten van de hypotheek hoeft ook niet, want je kunt ook vrijwillig en boetevrij aflossen”, zegt hypotheekspecialist Michel Ligtlee van Vereniging Eigen Huis. De vereniging roept geldverstrekkers en adviseurs op om klanten hier voortvarend bij te helpen, bijvoorbeeld door hen te infomeren over de mogelijkheden van aflossen als de maandlasten na een renteherziening sterk dalen, of door het aanbieden van rentemiddeling. “Het huidige lage renteniveau zorgt voor fors lagere maandlasten na het oversluiten van een hypotheek, na rentemiddeling of na het aflopen van de rentevaste periode. Als deze besparing gebruikt wordt om de aflossingsvrije hypotheek mee te verlagen, kan het snel gaan. Bij een hypotheek van € 200.000 en een rentedaling van 5 % naar 2 % dalen de maandelijkse netto lasten met bijna € 300 (bij 42% inkomstenbelasting). Door dit geld gedurende 10 jaar voor aflossing te gebruiken, daalt de hypotheekschuld met € 37.000 tot € 163.000.”

Atradius rapporteert totale omzet van EUR 1.837,2 miljoen over 2017, een stijging van 5,1 procent bij constante wisselkoersen

0

AMSTERDAM, March 19, 2018 /PRNewswire/ —


– Totale omzet van EUR 1.837,2 miljoen, een stijging van 4,3 procent in vergelijking
met 2016 (5,1 procent bij constante wisselkoersen)
– Betere combined ratio van 77,4 procent
– Resultaat uit verzekeringen en diensten van EUR 260,1 miljoen, een stijging van 8,8
procent
– Resultaat na belastingen van EUR 186,2 miljoen
– Eigen vermogen en Tier 2 solvabiliteitskapitaal stegen met 6,6 procent tot
EUR 2,1 miljard, als gevolg van winstgeneratie
– Solide solvabiliteitsratio boven 200 procent
– Verhoging Moody’s credit rating van Atradius naar ‘A2’ van ‘A3’ in maart 2018
– 93 procent retentie bevestigt streven naar uitmuntende dienstverlening


(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150513/743985 )

Verkoop en winst In 2017 behaalde Atradius opnieuw uitstekende resultaten met constante en positieve bijdragen van de hele Groep. De culturele verbondenheid met onze klanten, die dicht bij onze teams staan, en het gebruik van vernieuwende instrumenten zijn bepalend voor onze financiële slagkracht. De winst voor het jaar bedroeg 186,2 miljoen euro en kwam er dankzij een stijging van de totale omzet met 4,3 procent.

Winst- en verliesresultaten (miljoen
euro) 2017 2016 % Verandering
Totale opbrengsten (verzekeringen en
diensten) 1.837,2 1.760,7 4,3%
Resultaat uit verzekeringen en diensten 260,1 239,0 8,8%
Resultaat na belastingen 186,2 211,8 (12,1%)
Bruto schaderatio (bruto schaden /
verzekeringsopbrengsten) 41,7% 41,6%
Bruto kostenratio (bruto kosten /
verzekeringsopbrengsten) 35,7% 36,4%
Bruto combined ratio 77,4% 78,0%
Balansresultaten (miljoen euro)
Totale activa 4.519,2 4.417,7 2,3%
Eigen vermogen en achtergestelde
schuldpositie 2.076,8 1.948,9 6,6%


Inkomsten uit verzekeringen Atradius’ totale omzet over 2017 steeg met 4,3 procent tot EUR 1.837,2 miljoen tegenover EUR 1.760,7 miljoen in 2016 (5,1 procent bij constante wisselkoersen). De inkomsten uit verzekeringen bedroegen EUR 1.718,9 miljoen, dit is een groei van 2,0 procent (2,7 procent bij constante wisselkoersen). Noord-Amerika, Azië en Centraal- en Oost-Europa vertoonden een veelbelovende omzetgroei, wat strookt met onze ambities in die regio’s. De bedrijfsactiviteiten voor multinationals (Global) en Bonding presteerden goed.

Schaden De schaderatio vóór herverzekering kwam uit op een uitstekende 41,7 procent en blijft daarmee vrijwel op hetzelfde niveau als in 2016. Dit is voornamelijk het gevolg van een aanhoudende hoge risicoaanvaarding en een degelijk risicobeheer.

Kosten De kostenratio scoorde met 35,7 procent in 2017 beter dan de 36,4 procent in 2016 als gevolg van een strikte beheersing van de kosten in combinatie met ambitieuze investeringen in informatietechnologie.

Resultaat uit verzekeringen en diensten Het resultaat uit verzekeringen en diensten van Atradius steeg van EUR 239 miljoen in 2016 naar EUR 260,1 miljoen in 2017, goed voor een stijging van 8,8 procent. De positieve ontwikkelingen in alle segmenten resulteerden opnieuw in een uitstekende bruto combined ratio van 77,4 procent, tegenover 78,0 procent in 2016.

Resultaat na belastingen De betere resultaten uit verzekeringen en bedrijfsuitoefening en lagere financieringsbaten in vergelijking met 2016 leveren een jaarresultaat na belastingen van EUR 186,2 miljoen op. Een stevige winst die te danken is aan de hogere inkomsten en een stabiele schaderatio, met inbegrip van de buitengewone impact van geassocieerde deelnemingen (EUR 11,7 miljoen bijzondere waardevermindering in 2017 en EUR 22,2 miljoen gerealiseerde winsten in 2016).

Solvabiliteitsratio In 2017 werd het ‘partieel intern model’ van Grupo Catalana Occidente voor het berekenen van de minimumkapitaalvereiste volgens Solvency II door het college van toezichthouders goedgekeurd, wat onze risicobeheersing en risicokwantificering verder ten goede kwam. De solvabiliteitsratio die aan het einde van 2017 door Atradius werd opgetekend, kwam daarmee boven 200 procent uit.

Rating Atradius’ solide financiële situatie en haar leidende positie in de kredietverzekeringsindustrie weerspiegelen zich in de robuuste credit ratings toegekend door A.M. Best (‘A’ excellent, vooruitzichten stabiel) en Moody’s (‘A2’, vooruitzichten stabiel).

Moody’s heeft Atradius in maart 2018 opgewaardeerd naar ‘A2’ van ‘A3’. Deze opwaardering door Moody’s is een erkenning van de sterke en consistente winstgevendheid en van de solide vermogenspositie.

Vooruitzichten Ook in 2018 wordt een wereldwijde economische groei verwacht, waardoor ook de verzekerbare omzet van onze klanten zal blijven toenemen. Dit betekent dat de prijzen verder onder druk komen te staan. Handelsbelemmeringen zouden een domper op de wereldhandel kunnen zetten, terwijl de aanhoudende bezorgdheid rond de Brexit een bedreiging vormt voor ondernemingen die sterk inzetten op uitvoer. Ondanks die ongerustheid verwachten we in 2018 een behoorlijk stabiele groei, met een veelal stabiele insolventiegraad.

Isidoro Unda, Voorzitter en CEO van Atradius licht toe: “Een stabiele onderneming uitbouwen waar onze klanten en partners steeds op kunnen rekenen voor een uitmuntende dienstverlening over de hele lijn, waar ook ter wereld, is al jaren een prioriteit voor Atradius. Nu het bedrijfsklimaat opklaart, moeten onze klanten snel kunnen inspelen op de kansen die zich overal voordoen. We blijven innovatieve diensten lanceren, zoals Atradius Insights in 2016 en Atradius Atrium in 2017. Dankzij deze diensten kunnen onze klanten kort op de bal spelen en betere beslissingen nemen met betrekking tot hun kredietbeheer. Door met onze klanten mee te denken, kunnen we hen beter ondersteunen in het beheer van hun handelskredieten, zodat hun onderneming in alle veiligheid kan groeien.”

Over Atradius Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld. Meer informatie vindt u op http://www.atradius.com

http://www.atradius.nl       Twitter: https://twitter.com/atradius

YouTube: https://www.youtube.com/user/atradiusgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atradius          

CONTACT: Voor meer informatie: Atradius, Corporate Communications Marketing, Mariëlla Dalstra-van Emst, Tel. +31(0)20-553-2394, Mob. +31(0)6-1297-8985, E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

VEH: Hypotheek met maatwerk nog nauwelijks mogelijk

0

VEH: Hypotheek met maatwerk nog nauwelijks mogelijk

Grootste kans op maatwerk bij banken

Amersfoort, 13 maart 2018 – Slechts 10 van de 23 door Vereniging Eigen Huis onderzochte geldverstrekkers bieden hun klanten actief maatwerk hypotheek oplossingen aan. Opvallend genoeg zijn dit vooral banken. Verzekeraars en nieuwe geldverstrekkers op de hypotheekmarkt laten het veelal bewust afweten om maatwerkhypotheken aan te bieden. Hierdoor kunnen veel mensen die niet in een standaard profiel passen daar ook geen hypotheek afsluiten.

Nog steeds te weinig maatwerkhypotheken

Vereniging Eigen Huis onderzocht of geldverstrekkers als banken, verzekeraars en nieuwkomers op de hypotheekmarkt gebruik maken van de mogelijkheden om verantwoord maatwerk aan te bieden. Medio vorig jaar heeft het Platform Maatwerk voor hypotheekverstrekking* hiervoor een aantal oplossingen aangedragen. ‘Bij veel geldverstrekkers ontbreekt het nog steeds aan concrete en voorspelbare invulling van maatwerk. Daardoor is de kans groot dat klanten met een afwijkend profiel bot vangen als zij een hypotheek aanvragen om een huis te kunnen kopen’, aldus Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Nauwelijks maatwerk voor senioren en starters

Met name voor senioren en koopstarters lopen tegen belemmeringen aan door gebrek aan maatwerk. Zij krijgen geen passende hypotheek, terwijl dat in hun financiële situatie vaak wel verantwoord is. Bij senioren gaat het bijvoorbeeld om huiseigenaren die verhuizen naar een woning met lagere hypotheeklasten of om mensen die eerder stoppen met werken, waardoor een AOW-gat ontstaat. Ook als voldoende eigen middelen aanwezig zijn, kan geen nieuwe hypotheek worden afgesloten.

Bij koopstarters gaat het vaak om de beoordeling van flexibele arbeidscontracten en het bestendig inkomen.

Nieuwkomers willen alleen standaardhypotheken verstrekken

Uit het onderzoek blijkt dat een vijftal geldverstrekkers (Argenta, BijBouwe, Merius, Moneyou en vooralsnog NIBC) geen hypotheken aanbiedt aan mensen die niet aan de standaard inkomensnormen voldoen. Een van deze partijen zegt daarover: ‘Wij willen de kosten laag houden met aantrekkelijke productvoorwaarden en een scherpe rente, in combinatie met een snel, voorspelbaar en zoveel mogelijk geautomatiseerd acceptieproces’.

Een achttal geldverstrekkers (ASR, Lloyds Bank, Aegon, Centraal Beheer, Venn Hypotheken, Delta Lloyd, Woonfonds en vooralsnog MUNT) neemt geen voorwaarden op voor maatwerk in het kredietbeleid. Maatwerk is alleen mogelijk als een aanvraag tijdens het acceptatieproces toch niet blijkt te passen binnen de reguliere normen.

Maatwerkinformatie kan veel beter

Tien hypotheekaanbieders bieden wel maatwerkhypotheken aan, maar de informatie die zij daarover verstrekken is vaak vaag en weinig concreet, vindt Vereniging Eigen Huis. Een onafhankelijk hypotheekadviseur kan daarmee niet vaststellen of de aanvraag die hij voor een klant doet ook kans van slagen heeft. Door deze onzekerheid zullen adviseurs klanten niet kunnen helpen, of hen onnodig op kosten jagen als de aanvraag met verschillende hypotheekaanbieders moet worden besproken.

ING is een positieve uitzondering en biedt een concreet kader voor maatwerk. Als er bij de klant bijvoorbeeld sprake is van een inkomensterugval voor de pensioendatum van maximaal vier jaar, dan kan deze periode worden overbrugd met eigen vermogen. Veel andere hypotheekaanbieders willen in dit scenario alleen het inkomen, en niet het vermogen van de klant meerekenen.

* Platform Maatwerk: om belemmeringen bij hypotheekverstrekking weg te nemen is vorig jaar door de toenmalig Minister voor Wonen en Rijksdienst het Platform Maatwerk opgestart. Aan het platform namen diverse banken en verzekeraars, hypotheekadviseurs, de NVB, het VvV, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen en de AFM deel.