Home Blog Page 2

2SCALE ondersteunt Dodore met blockchain app voor Afrikaanse boeren

0

2SCALE ondersteunt Dodore in hun missie om productie en inkomsten van Afrikaanse boeren te verhogen

2SCALE, een incubatorprogramma dat lokaal ondernemerschap stimuleert, geeft een subsidie van 50.000 euro aan Dodore Kenya Ltd. Dit fintech-bedrijf kan dankzij deze bijdrage in landbouwketens in Afrika de zogenoemde Agri-wallet gaan invoeren. Deze unieke, op blockchain gebaseerde, mobiele app helpt boeren te sparen voor bedrijfsmiddelen om zo hun landbouwproductie en inkomsten te verhogen.

De Agri-wallet is uniek door de manier waarop geoormerkte fondsen uitsluitend zijn te gebruiken voor activiteiten die inkomsten genereren, en niet voor persoonlijke consumptie. Dit helpt boeren geld opzij te zetten, hun financieringskosten te verlagen en minder afhankelijk te zijn van bedrijfsaankopen op krediet. Tegelijkertijd wordt hiermee het kredietrisico voor kredietverstrekkers verminderd.

Dodore geeft met de Agri-wallet toegang tot financiering aan kleine boeren, coöperaties, agri- bedrijven en leveranciers van grondstoffen, en gebruikt onder meer algoritmen om betere risicomodellen te bouwen. Samen met banken en handelsfinancieringsaanbieders ontwikkelt Dodore manieren om goedkoop en verantwoord kredietbeslissingen te nemen. Boerengemeenschappen werken hiermee toe naar volledige financiële inclusie. 

Sijmen de Hoogh, mede-oprichter en directeur van Dodore: “We zijn zeer verheugd over de samenwerking met 2SCALE. Dankzij deze subsidie kunnen we de groei van onze technologie-gedreven financiële diensten in landbouwketens bevorderen, en voldoen aan de sterke vraag van boeren naar de Agri-wallet. We gaan deze introduceren bij duizenden boeren die deelnemen aan het 2SCALE-programma.”

2SCALE biedt een scala aan ondersteunende diensten aan partners in negen landen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Daardoor kunnen deze partners hoogwaardige voedselproducten produceren, bewerken en leveren aan lokale, regionale en nationale eindgebruikersmarkten, onder wie lage-inkomensconsumenten. Arno Maatman, directeur 2SCALE: “Door samenwerking met Dodore krijgen lokale boeren een Agri-wallet spaarplan waarmee ze kunnen investeren in hun boerderij om hun productie te verhogen. Het is een samenwerking die precies aansluit bij onze missie en visie en waar we dus ook ontzettend naar uitkijken.”

Over 2SCALE 

2SCALE is een consortium van drie partijen: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het International Fertilizer Development Center (IFDC) en BoP Innovation Center (BoPInc). Het door Nederland gefinancierde project ‘Toward Sustainable Clusters in Agribusiness through Learning in Entrepreneurship’ (2SCALE) wordt uitgevoerd door IFDC en BoPInc.

Over Dodore 

Dodore Kenya Ltd is een fintech-bedrijf in Amsterdam en Nairobi dat innovatieve technologie gebruikt om kleine boeren en andere kwetsbare groepen (lage inkomensgroepen, vrouwen en jongeren) te machtigen en toegang te geven tot geoormerkte financiering.

QMC kondigt overeenkomst aan inzake kredietfonds van R$ 150 miljoen voor torenbouw in Brazilië met ING

0

CONTACT: Juliana Souza, +55 (11) 3643-2724, juliana.souza@cdn.com.br

Web site: http://www.qmctelecom.com.br/

VEH: hypotheekadvies onzeker door complexiteit fiscale regels

0

VEH: Hypotheekberekeningen onzeker en riskant door complexiteit fiscale regels

Amersfoort, 23 april 2018 – Vereniging Eigen Huis wil dat de Belastingdienst huiseigenaren op verzoek een ‘beschikking renteaftrekstand’ verstrekt. Alleen dan is er zekerheid over de resterende periode van hypotheekrenteaftrek. In een brief aan Staatssecretaris Snel uit de vereniging haar zorgen over de toenemende complexiteit van de fiscale regels rond de eigen woning en vraagt om op korte termijn met oplossingen te komen.

Overzicht weg door complexe regelgeving

Veranderingen in de persoonlijke situatie zoals scheiden, samenwonen, verhuizen, bijlenen voor verbouwing en aflossen op de hypotheek maken een correcte fiscale behandeling van een hypotheek vaak buitengewoon complex. Daar komen fiscale wijzigingen bij, zoals de sinds 2013 verplichte aflossing, de bijleenregeling en het afschaffen van de Wet Hillen.

De vereniging vermoedt dat er nu al door adviseurs veelvuldig fouten worden gemaakt door het gebrek aan betrouwbare gegevens over de fiscale geschiedenis van huiseigenaren. Daardoor lopen huiseigenaren het risico dat zij in de toekomst geconfronteerd worden met forse belastingcorrecties. De overheid is verantwoordelijk voor de toenemende complexiteit van de fiscale eigenwoningregeling en moet burgers helpen bij het bepalen van hun fiscale situatie.

Zonder fiscale zekerheid geen betrouwbaar hypotheekadvies

Voor het berekenen van de toekomstige netto maandlasten van een hypotheek is het noodzakelijk dat de adviseur precies weet voor welke hoogte en hoeveel jaar zijn klant al renteaftrek heeft genoten. Zonder die kennis kan hij geen goed advies geven over de netto hypotheeklasten. De belastingdienst heeft als enige een volledig inzicht in het fiscale verleden van een huiseigenaar en kan hem door middel van de beschikking de noodzakelijke fiscale zekerheid geven.

Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid  moet zorgen dat de Belastingdienst de burger helpt bij het bepalen van zijn fiscale situatie. De Raad van State kwam onlangs tot dezelfde conclusie.

BB&T rapporteert recordwinst voor kwartaal van $0,94 per verwaterd aandeel, een stijging met $0,17, of 22%, ten opzichte van het vierde kwartaal

0

BBT rapporteert recordwinst voor kwartaal van $0,94 per verwaterd aandeel, een stijging met $0,17, of 22%, ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

WINSTON-SALEM, North Carolina, 20 april 2018 /PRNewswire/ — BBT Corporation heeft vandaag een recordwinst gerapporteerd voor het eerste kwartaal van 2018. De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $745 miljoen. De winst per verwaterd gewoon aandeel was $0,94 voor het eerste kwartaal van 2018, een stijging ten opzichte van $0,77 in het laatste kwartaal. De resultaten voor het eerste kwartaal leverden een rendement op jaarbasis op gemiddelde activa van 1,45 procent en een rendement op jaarbasis op het eigen vermogen van gewone aandeelhouders van 11,43 procent.

Exclusief fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten vóór belasting van $28 miljoen ($22 miljoen na belasting), bedroegen de netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders $767 miljoen of $0,97 per verwaterd aandeel.

De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $614 miljoen ($0,77 per verwaterd aandeel) voor het vierde kwartaal van 2017 en $378 miljoen ($0,46 per verwaterd aandeel) voor het eerste kwartaal van 2017.

“We hebben een recordkwartaal achter de rug met strikte kostencontrole en lagere belastinguitgaven”, aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. “Onze rendementen op gemiddelde activa en het gemiddeld eigen vermogen van gewone aandeelhouders waren hoger dan ze ooit zijn geweest sinds vóór de kredietcrisis.

Totale kosten anders dan voor rente voor het kwartaal bedroegen $1,69 miljard, $169 miljoen minder dan in het vorige kwartaal. Exclusief fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en eenmalige kosten in het vorige kwartaal met betrekking tot de aanneming van de belastinghervorming, waren de kosten anders dan voor rente $39 miljoen lager, een resultaat van strikte kostencontrole en verdere voortgang van onze pogingen tot optimalisering”, verklaarde King.

“Tijdens het eerste kwartaal hebben we tot ons genoegen een verhoging van 13,6 procent in het dividend op onze gewone aandelen kunnen aankondigen, waarmee we de voordelen van de belastinghervorming delen met onze aandeelhouders. Dit volgt op acties die we hebben genomen in december van vorig jaar, toen we extra investeringen in onze partners en community’s hebben gedaan. We hebben ook ons minimum uurloon verhoogd van $12 naar $15 per uur”.

“Eerder deze maand hebben we plannen aangekondigd om Regions Insurance over te nemen. Die overname past prima in onze strategie en vergroot ons netwerk van detailhandelsverzekeringen in belangrijke markten voor BBT in het zuidoosten en nieuwere markten in Texas, Louisiana en Indiana”, aldus King.

Hoogtepunten prestaties eerste kwartaal 2018


— Winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $0,94, een stijging met $0,17
ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

— Belastbare equivalente opbrengsten bedroegen $2,84 miljard, een daling
van $71 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

— Niet-rente uitgaven bedroegen $1,69 miljard, een daling met $169 miljoen
vergeleken met het vierde kwartaal van 2017

— Gemiddelde leningen en leases die werden aangehouden voor investeringen,
bedroegen $142,9 miljard, een stijging van $194 miljoen of 0,6 procent
op jaarbasis ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017

— Gemiddelde deposito’s bedroegen $157,1 miljard, vergeleken met $158,0
miljard voor het vierde kwartaal van 2017

— Kwaliteit van activa blijft sterk

— Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk
Presentatie resultaten en samenvatting kwartaalprestaties

Als u wilt luisteren naar de live conference call over de resultaten van BBT in het eerste kwartaal van 2018, vandaag om 8 uur ‘s ochtends (ET), belt u 866-519-2796 en voert u de deelnemerscode 876127 in. Tijdens de conference call over de resultaten wordt een presentatie gebruikt die daarna ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. De conference call kan gedurende 30 dagen worden afgeluisterd via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6326592).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP verklaringen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. De samenvatting van de kwartaalprestaties van BBT in het eerste kwartaal van 2018, die gedetailleerde financiële gegevens bevat, is beschikbaar op de website van BBT op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Over BBT

Per 31 maart 2018 is BBT een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $220,7 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van ongeveer $40,6 miljard. Het fundament van BBT is een lange traditie van uitstekende dienstverlening in de banksector, en BBT biedt een breed scala aan financiële services, waaronder bankdiensten voor de detailhandel en zakelijke bankdiensten, investeringen, verzekering, vermogensbeheer, activumbeheer, hypotheken, bankdiensten voor grotere ondernemingen, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BBT is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in meer dan 2.000 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. Het bedrijf staat op de Fortune 500-lijst en wordt als bank voor het midden- en kleinbedrijf stelselmatig erkend voor uitstekende klantenservice door de Greenwich Associates. Kijk voor meer informatie over BBT en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio’s zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet zijn bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (“GAAP”) in de Verenigde Staten. Het management van BBT gebruikt deze “niet-GAAP”-maatstaven in de analyse van de prestaties van het Bedrijf en de efficiëntie van de activiteiten. Het management denkt dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten, de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande perioden en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke posten in de huidige periode. Het Bedrijf denkt dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestaties. Het management van BBT denkt dat voor investeerders deze financiële niet-GAAP-maatstaven bruikbaar zijn. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP, noch is deze per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gehanteerd:


— De aangepaste verwaterde winst per aandeel is een niet-GAAP-maatstaf, in
de zin dat fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en andere
geselecteerde posten zijn uitgesloten, na aftrek van belastingen. Het
management van BBT hanteert deze maatstaf in haar analyse van de
prestaties van het Bedrijf. Het management van BBT gelooft dat deze
maatstaf een beter inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de
vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in voorliggende perioden,
en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.

— De aangepaste efficiëntieratio is een niet-GAAP-maatstaf in de zin dat
deze winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële
activa, fusiegerelateerde kosten, reorganisatiekosten en andere
geselecteerde posten buiten beschouwing laat. Het management van BBT
hanteert deze maatstaf in haar analyse van de prestaties van het
Bedrijf. Het management van BBT gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten in voorliggende perioden, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.

— Actief aandelenkapitaal en gerelateerde kapitaalratio’s zijn
niet-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en daaraan
gerelateerde afschrijving buiten beschouwing laten. Deze maatstaven zijn
nuttig voor de consistente evaluatie van de bedrijfsprestaties, ongeacht
of het gaat om overgenomen of intern ontwikkelde activiteiten. Het
management van BBT hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van het
kapitaal en het rendement ten opzichte van het balansrisico te
beoordelen en denkt dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun
analyse van het Bedrijf.

— De aangepaste netto-rentemarge is een niet-GAAP-maatstaf in de zin dat
het een schatting betreft van de gevolgen voor het equivalent van het
belastbare netto rente-inkomen in het geval de hervorming van de
belastingwetgeving geen doorgang had gevonden. Het management van BBT
gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft in de lopende
activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in
voorliggende perioden, en daarnaast de effecten van de
belastinghervorming aantoont.
Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BBT’s prestaties in het eerste kwartaal van 2018, dat is te vinden op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings] .

Dit persbericht bevat “uitspraken over verwachtingen voor de toekomst”, in de zin van de ‘Private Securities Litigation Reform Act’ van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsplannen en toekomstige prestaties van BBT. Uitspraken over verwachtingen voor de toekomst zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar in plaats daarvan op overtuigingen en aannames van het management met betrekking tot de activiteiten van BBT, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat uitspraken over verwachtingen betrekking hebben op de toekomst, zijn die onderworpen aan inherente onzekerheden, risico’s en wijzigingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BBT kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die worden overwogen in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Termen als “anticipeert”, “denkt”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “bedoelt”, “plant”, “projecteert”, “kan”, “zal”, “moet”, “kon” en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die worden gepresenteerd in de uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, zonder beperking, alsmede de risico’s en onzekerheden die tot in detail worden besproken onder “Item 1A-Risk Factors” in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2017 en in stukken die BBT daarna nog heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission:


— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal,
hetzij regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder
meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of
een teruglopende vraag naar krediet, verzekeringen en andere diensten;
— verstoringen in de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse
overheid door een van de kredietbeoordelaars, de economische
instabiliteit en recessieomstandigheden in Europa en het uiteindelijke
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
— veranderingen in het renteklimaat, inclusief wijzigingen in het
rentetarief door de Federal Reserve, samen met herbeoordelingen van
cashflows, kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en
waarde van (aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de
waarde van andere financiële activa;
— de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen in wet- en regelgeving of boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfstakken waarbinnen BBT actief is;
— lokale en nationale belastingdiensten en belastingdiensten op
staatsniveau kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn voor
BBT;
— de kredietbeoordeling van BBT kan achteruit gaan;
— er kunnen nadelige veranderingen optreden op de effectenmarkten;
— concurrenten van BBT kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
of producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BBT, en kunnen onderhevig zijn aan andere regelgeving
dan BBT;
— cyber-veiligheidsrisico’s, waaronder “denial-of-service”, “hacking” en
“identiteitsdiefstal”, kunnen de zakelijke en financiële prestaties en
reputatie van BBT negatief beïnvloeden, en BBT kan aansprakelijk
worden gesteld voor financiële verliezen waarmee derden te maken
krijgen als gevolg van inbreuk op gegevens die worden gedeeld onder
financiële instellingen;
— kosten hoger dan verwacht met betrekking tot de IT-infrastructuur of het
mislukken van de implementatie van toekomstige systeemuitbreidingen
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BBT en kunnen leiden tot aanzienlijke extra
kosten voor BBT;
— natuurrampen en andere rampen, inclusief terroristische acties, kunnen
nadelige effecten hebben op BBT in die zin dat zulke gebeurtenissen de
bedrijfsactiviteiten van BBT wezenlijk kunnen verstoren en de
mogelijkheid of bereidheid van de klanten van BBT om een beroep te doen
op de financiële diensten van BBT nadelig kunnen beïnvloeden;
— kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BBT en fusiepartners, kunnen groter uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en overnames te voltooien
en/of te integreren, of de verwachte bezuinigingen of omzetgroei in
verband met fusies en overnames te realiseren binnen het verwachte
tijdsbestek, kan een negatief effect hebben op de financiële toestand
en bedrijfsresultaten;
— gewichtige rechtszaken en regelgevingsprocedures kunnen een wezenlijk
negatieve uitwerking hebben op BBT;
— ongunstige oplossing van wettelijke procedures of andere claims en
onderzoeken door regelgevende instanties en andere overheidsinstellingen
of andere onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit,
protesten, boetes, geldstraffen, beperkingen van de activiteiten van
BBT of het vermogen van het bedrijf om de activiteiten uit te breiden
en andere negatieve consequenties, hetgeen allemaal de reputatie kan
schaden en negatieve gevolgen kan hebben voor de financiële
omstandigheden en bedrijfsresultaten van BBT;
— risico’s voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
— maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;
— afname van deposito’s door natuurlijk verloop, klantverlies en/of
inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter
zijn dan verwacht; en
— wijdverspreide systeemonderbrekingen, veroorzaakt door storingen in
kritieke interne systemen of kritieke diensten verleend door derden,
kunnen een negatief gevolg hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BBT.
Lezers wordt aangeraden niet bovenmatig te vertrouwen op deze uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, die uitsluitend geldig zijn op de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden voorspeld in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BBT niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige uitspraken over verwachtingen voor de toekomst om welke reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021 of Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732 of MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021 of Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732 of MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

VEH: Huiseigenaar wil niet dat bank belt over hypotheek

0

VEH: Huiseigenaar wil niet dat bank belt over aflossingsvrije hypotheek

Amersfoort, 16 april 2018 – Ruim een derde van de huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek denkt de lening na 30 jaar niet te kunnen terugbetalen, terwijl dit wel de bedoeling is. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder bijna 1.200 leden met een aflossingsvrije hypotheek. Ook is opvallend dat 85% het niet op prijs stelt als de bank hierover contact opneemt.

Overwaarde is niet voldoende voor verlenging

Veel mensen met een hoge aflossingsvrije hypotheek denken dat de overwaarde van hun huis voldoende is om de lening na 30 jaar te verlengen. Dat kan een misrekening blijken omdat bij verlenging opnieuw wordt getoetst op de betaalbaarheid van de lening. Dan is de kans aanwezig dat de hypotheek niet kan doorlopen omdat de maandelijkse lasten te hoog blijken door een combinatie van een lager inkomen na pensionering, een hogere rente en het gemis van renteaftrek, die na 30 jaar ophoudt. De ultieme consequentie kan dan zijn dat het huis moet worden verkocht, ook al levert het dan meer op dan de hypotheekschuld. Een scenario waar velen niet aan moeten denken.

Vrijwillig aflossen

Ruim twee miljoen huiseigenaren hebben in het verleden een volledige of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek afgesloten. Ruim de helft (53%) heeft door vrijwillig af te lossen zelf de hypotheek verlaagd. De andere helft (47%) heeft dit niet gedaan.

Veranderen van hypotheek niet populair

Voor de meeste mensen is hun aflossingsvrije hypotheek door de lage rentelasten nu en in de nabije toekomst prima betaalbaar. Hoewel een op de vier huiseigenaren heeft overwogen om hun lening om te zetten naar een annuïteitenhypotheek, zagen zij daarbij belemmeringen. Vooral de hoge kosten van de hypotheekadviseur en de hogere maandlasten na omzetten vormen voor velen een forse drempel.

Aanpassingen niet nodig om af te lossen

“Omzetten van de hypotheek hoeft ook niet, want je kunt ook vrijwillig en boetevrij aflossen”, zegt hypotheekspecialist Michel Ligtlee van Vereniging Eigen Huis. De vereniging roept geldverstrekkers en adviseurs op om klanten hier voortvarend bij te helpen, bijvoorbeeld door hen te infomeren over de mogelijkheden van aflossen als de maandlasten na een renteherziening sterk dalen, of door het aanbieden van rentemiddeling. “Het huidige lage renteniveau zorgt voor fors lagere maandlasten na het oversluiten van een hypotheek, na rentemiddeling of na het aflopen van de rentevaste periode. Als deze besparing gebruikt wordt om de aflossingsvrije hypotheek mee te verlagen, kan het snel gaan. Bij een hypotheek van € 200.000 en een rentedaling van 5 % naar 2 % dalen de maandelijkse netto lasten met bijna € 300 (bij 42% inkomstenbelasting). Door dit geld gedurende 10 jaar voor aflossing te gebruiken, daalt de hypotheekschuld met € 37.000 tot € 163.000.”

Atradius rapporteert totale omzet van EUR 1.837,2 miljoen over 2017, een stijging van 5,1 procent bij constante wisselkoersen

0

AMSTERDAM, March 19, 2018 /PRNewswire/ —


– Totale omzet van EUR 1.837,2 miljoen, een stijging van 4,3 procent in vergelijking
met 2016 (5,1 procent bij constante wisselkoersen)
– Betere combined ratio van 77,4 procent
– Resultaat uit verzekeringen en diensten van EUR 260,1 miljoen, een stijging van 8,8
procent
– Resultaat na belastingen van EUR 186,2 miljoen
– Eigen vermogen en Tier 2 solvabiliteitskapitaal stegen met 6,6 procent tot
EUR 2,1 miljard, als gevolg van winstgeneratie
– Solide solvabiliteitsratio boven 200 procent
– Verhoging Moody’s credit rating van Atradius naar ‘A2’ van ‘A3’ in maart 2018
– 93 procent retentie bevestigt streven naar uitmuntende dienstverlening


(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150513/743985 )

Verkoop en winst In 2017 behaalde Atradius opnieuw uitstekende resultaten met constante en positieve bijdragen van de hele Groep. De culturele verbondenheid met onze klanten, die dicht bij onze teams staan, en het gebruik van vernieuwende instrumenten zijn bepalend voor onze financiële slagkracht. De winst voor het jaar bedroeg 186,2 miljoen euro en kwam er dankzij een stijging van de totale omzet met 4,3 procent.

Winst- en verliesresultaten (miljoen
euro) 2017 2016 % Verandering
Totale opbrengsten (verzekeringen en
diensten) 1.837,2 1.760,7 4,3%
Resultaat uit verzekeringen en diensten 260,1 239,0 8,8%
Resultaat na belastingen 186,2 211,8 (12,1%)
Bruto schaderatio (bruto schaden /
verzekeringsopbrengsten) 41,7% 41,6%
Bruto kostenratio (bruto kosten /
verzekeringsopbrengsten) 35,7% 36,4%
Bruto combined ratio 77,4% 78,0%
Balansresultaten (miljoen euro)
Totale activa 4.519,2 4.417,7 2,3%
Eigen vermogen en achtergestelde
schuldpositie 2.076,8 1.948,9 6,6%


Inkomsten uit verzekeringen Atradius’ totale omzet over 2017 steeg met 4,3 procent tot EUR 1.837,2 miljoen tegenover EUR 1.760,7 miljoen in 2016 (5,1 procent bij constante wisselkoersen). De inkomsten uit verzekeringen bedroegen EUR 1.718,9 miljoen, dit is een groei van 2,0 procent (2,7 procent bij constante wisselkoersen). Noord-Amerika, Azië en Centraal- en Oost-Europa vertoonden een veelbelovende omzetgroei, wat strookt met onze ambities in die regio’s. De bedrijfsactiviteiten voor multinationals (Global) en Bonding presteerden goed.

Schaden De schaderatio vóór herverzekering kwam uit op een uitstekende 41,7 procent en blijft daarmee vrijwel op hetzelfde niveau als in 2016. Dit is voornamelijk het gevolg van een aanhoudende hoge risicoaanvaarding en een degelijk risicobeheer.

Kosten De kostenratio scoorde met 35,7 procent in 2017 beter dan de 36,4 procent in 2016 als gevolg van een strikte beheersing van de kosten in combinatie met ambitieuze investeringen in informatietechnologie.

Resultaat uit verzekeringen en diensten Het resultaat uit verzekeringen en diensten van Atradius steeg van EUR 239 miljoen in 2016 naar EUR 260,1 miljoen in 2017, goed voor een stijging van 8,8 procent. De positieve ontwikkelingen in alle segmenten resulteerden opnieuw in een uitstekende bruto combined ratio van 77,4 procent, tegenover 78,0 procent in 2016.

Resultaat na belastingen De betere resultaten uit verzekeringen en bedrijfsuitoefening en lagere financieringsbaten in vergelijking met 2016 leveren een jaarresultaat na belastingen van EUR 186,2 miljoen op. Een stevige winst die te danken is aan de hogere inkomsten en een stabiele schaderatio, met inbegrip van de buitengewone impact van geassocieerde deelnemingen (EUR 11,7 miljoen bijzondere waardevermindering in 2017 en EUR 22,2 miljoen gerealiseerde winsten in 2016).

Solvabiliteitsratio In 2017 werd het ‘partieel intern model’ van Grupo Catalana Occidente voor het berekenen van de minimumkapitaalvereiste volgens Solvency II door het college van toezichthouders goedgekeurd, wat onze risicobeheersing en risicokwantificering verder ten goede kwam. De solvabiliteitsratio die aan het einde van 2017 door Atradius werd opgetekend, kwam daarmee boven 200 procent uit.

Rating Atradius’ solide financiële situatie en haar leidende positie in de kredietverzekeringsindustrie weerspiegelen zich in de robuuste credit ratings toegekend door A.M. Best (‘A’ excellent, vooruitzichten stabiel) en Moody’s (‘A2’, vooruitzichten stabiel).

Moody’s heeft Atradius in maart 2018 opgewaardeerd naar ‘A2’ van ‘A3’. Deze opwaardering door Moody’s is een erkenning van de sterke en consistente winstgevendheid en van de solide vermogenspositie.

Vooruitzichten Ook in 2018 wordt een wereldwijde economische groei verwacht, waardoor ook de verzekerbare omzet van onze klanten zal blijven toenemen. Dit betekent dat de prijzen verder onder druk komen te staan. Handelsbelemmeringen zouden een domper op de wereldhandel kunnen zetten, terwijl de aanhoudende bezorgdheid rond de Brexit een bedreiging vormt voor ondernemingen die sterk inzetten op uitvoer. Ondanks die ongerustheid verwachten we in 2018 een behoorlijk stabiele groei, met een veelal stabiele insolventiegraad.

Isidoro Unda, Voorzitter en CEO van Atradius licht toe: “Een stabiele onderneming uitbouwen waar onze klanten en partners steeds op kunnen rekenen voor een uitmuntende dienstverlening over de hele lijn, waar ook ter wereld, is al jaren een prioriteit voor Atradius. Nu het bedrijfsklimaat opklaart, moeten onze klanten snel kunnen inspelen op de kansen die zich overal voordoen. We blijven innovatieve diensten lanceren, zoals Atradius Insights in 2016 en Atradius Atrium in 2017. Dankzij deze diensten kunnen onze klanten kort op de bal spelen en betere beslissingen nemen met betrekking tot hun kredietbeheer. Door met onze klanten mee te denken, kunnen we hen beter ondersteunen in het beheer van hun handelskredieten, zodat hun onderneming in alle veiligheid kan groeien.”

Over Atradius Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld. Meer informatie vindt u op http://www.atradius.com

http://www.atradius.nl       Twitter: https://twitter.com/atradius

YouTube: https://www.youtube.com/user/atradiusgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atradius          

CONTACT: Voor meer informatie: Atradius, Corporate Communications Marketing, Mariëlla Dalstra-van Emst, Tel. +31(0)20-553-2394, Mob. +31(0)6-1297-8985, E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

VEH: Hypotheek met maatwerk nog nauwelijks mogelijk

0

VEH: Hypotheek met maatwerk nog nauwelijks mogelijk

Grootste kans op maatwerk bij banken

Amersfoort, 13 maart 2018 – Slechts 10 van de 23 door Vereniging Eigen Huis onderzochte geldverstrekkers bieden hun klanten actief maatwerk hypotheek oplossingen aan. Opvallend genoeg zijn dit vooral banken. Verzekeraars en nieuwe geldverstrekkers op de hypotheekmarkt laten het veelal bewust afweten om maatwerkhypotheken aan te bieden. Hierdoor kunnen veel mensen die niet in een standaard profiel passen daar ook geen hypotheek afsluiten.

Nog steeds te weinig maatwerkhypotheken

Vereniging Eigen Huis onderzocht of geldverstrekkers als banken, verzekeraars en nieuwkomers op de hypotheekmarkt gebruik maken van de mogelijkheden om verantwoord maatwerk aan te bieden. Medio vorig jaar heeft het Platform Maatwerk voor hypotheekverstrekking* hiervoor een aantal oplossingen aangedragen. ‘Bij veel geldverstrekkers ontbreekt het nog steeds aan concrete en voorspelbare invulling van maatwerk. Daardoor is de kans groot dat klanten met een afwijkend profiel bot vangen als zij een hypotheek aanvragen om een huis te kunnen kopen’, aldus Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Nauwelijks maatwerk voor senioren en starters

Met name voor senioren en koopstarters lopen tegen belemmeringen aan door gebrek aan maatwerk. Zij krijgen geen passende hypotheek, terwijl dat in hun financiële situatie vaak wel verantwoord is. Bij senioren gaat het bijvoorbeeld om huiseigenaren die verhuizen naar een woning met lagere hypotheeklasten of om mensen die eerder stoppen met werken, waardoor een AOW-gat ontstaat. Ook als voldoende eigen middelen aanwezig zijn, kan geen nieuwe hypotheek worden afgesloten.

Bij koopstarters gaat het vaak om de beoordeling van flexibele arbeidscontracten en het bestendig inkomen.

Nieuwkomers willen alleen standaardhypotheken verstrekken

Uit het onderzoek blijkt dat een vijftal geldverstrekkers (Argenta, BijBouwe, Merius, Moneyou en vooralsnog NIBC) geen hypotheken aanbiedt aan mensen die niet aan de standaard inkomensnormen voldoen. Een van deze partijen zegt daarover: ‘Wij willen de kosten laag houden met aantrekkelijke productvoorwaarden en een scherpe rente, in combinatie met een snel, voorspelbaar en zoveel mogelijk geautomatiseerd acceptieproces’.

Een achttal geldverstrekkers (ASR, Lloyds Bank, Aegon, Centraal Beheer, Venn Hypotheken, Delta Lloyd, Woonfonds en vooralsnog MUNT) neemt geen voorwaarden op voor maatwerk in het kredietbeleid. Maatwerk is alleen mogelijk als een aanvraag tijdens het acceptatieproces toch niet blijkt te passen binnen de reguliere normen.

Maatwerkinformatie kan veel beter

Tien hypotheekaanbieders bieden wel maatwerkhypotheken aan, maar de informatie die zij daarover verstrekken is vaak vaag en weinig concreet, vindt Vereniging Eigen Huis. Een onafhankelijk hypotheekadviseur kan daarmee niet vaststellen of de aanvraag die hij voor een klant doet ook kans van slagen heeft. Door deze onzekerheid zullen adviseurs klanten niet kunnen helpen, of hen onnodig op kosten jagen als de aanvraag met verschillende hypotheekaanbieders moet worden besproken.

ING is een positieve uitzondering en biedt een concreet kader voor maatwerk. Als er bij de klant bijvoorbeeld sprake is van een inkomensterugval voor de pensioendatum van maximaal vier jaar, dan kan deze periode worden overbrugd met eigen vermogen. Veel andere hypotheekaanbieders willen in dit scenario alleen het inkomen, en niet het vermogen van de klant meerekenen.

* Platform Maatwerk: om belemmeringen bij hypotheekverstrekking weg te nemen is vorig jaar door de toenmalig Minister voor Wonen en Rijksdienst het Platform Maatwerk opgestart. Aan het platform namen diverse banken en verzekeraars, hypotheekadviseurs, de NVB, het VvV, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen en de AFM deel.

Duurzame initiatieven, hogere winst en dividend

0

DEN HAAG, Nederland, March 12, 2018 /PRNewswire/ —

BNG Bank heeft een goed jaar achter de rug, aldus de nieuwe bestuursvoorzitter Gita Salden. Voor de klanten zijn in lijn met het overheidsbeleid nieuwe producten ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en exportfinanciering. Daarnaast zijn de belangrijkste financiële doelstellingen gerealiseerd. De winst en de solvabiliteitsratio’s zijn gestegen. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om het dividendpercentage te verhogen van 25% naar 37,5%.

Om haar rol als betrokken partner voor een duurzamer Nederland verder in te vullen heeft BNG Bank in het verslagjaar meer dan 150.000 zonnepanelen gefinancierd via het bedrijf Rooftop Energy en het project ‘Boer kiest Zon’ en door directe financiering van onder meer gemeenten en woningcorporaties. Ook werden projecten op het gebied van windenergie, biomassa, bio-energie, geothermie en warmtenetten gefinancierd. In het najaar is de Maatschappelijk Vastgoed Scan geïntroduceerd. Via deze online tool hebben gemeenten in enkele maanden tijd 1 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht om te verduurzamen. In december heeft de bank het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht. Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen bij dit fonds een lening afsluiten vanaf EUR 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Initieel verstrekt BNG Bank EUR 10 miljoen aan het fonds met de intentie om dit in de komende drie jaar te laten groeien tot EUR 25 miljoen. De ontvangen rente en aflossingen zijn weer beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Ter financiering van haar duurzame activiteiten heeft BNG Bank in het verslagjaar twee nieuwe duurzame obligaties uitgegeven. In totaal heeft de bank sinds 2014 zes duurzame obligaties ter waarde van EUR 4,1 miljard geplaatst, waarmee ze op dit terrein tot de koplopers in het bankenlandschap behoort.

BNG Bank begon in 2017 ook met herfinanciering onder de Exportkredietgarantieregeling van de Rijksoverheid. Afgelopen jaar zijn drie transacties gedaan voor een totale waarde van meer dan USD 300 miljoen. BNG Bank sluit hiermee aan op de wens van het kabinet om de Nederlandse export te bevorderen en exporterende Nederlandse bedrijven te ondersteunen.

Het totaalbedrag aan verstrekte langlopende leningen kwam in 2017 uit op EUR 9,5 miljard, waarvan het overgrote deel werd verstrekt aan gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Het totaalbedrag daalde met EUR 0,7 miljard ten opzichte van 2016, onder invloed van de relatief lage marktvraag. Per eind 2017 bedroeg de totale langlopende kredietportefeuille EUR 80,1 miljard (eind 2016: EUR 81,0 miljard).

Hogere nettowinst  De nettowinst steeg in het jaar 2017 met 6,5% naar EUR 393 miljoen. Het renteresultaat nam dankzij de gunstige tarieven voor nieuwe financiering toe tot EUR 435 miljoen, een stijging van EUR 30 miljoen ten opzichte van het jaar 2016. Het resultaat financiële transacties kwam uit op EUR 181 miljoen positief (2016: EUR 118 miljoen positief). De ongerealiseerde marktwaardeveranderingen (EUR 128 miljoen) hebben sterk bijgedragen aan dit resultaat, dat onder invloed van de stijging van de langlopende rente in 2017 en de afgenomen krediet- en liquiditeitsopslagen van de meeste rentedragende waardepapieren tot stand kwam. Ook de gerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties waren sterk positief, mede onder invloed van het doorlopende opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank.

Solvabiliteitsratio’s stijgen  De solvabiliteit van BNG Bank is in de verslagperiode verder toegenomen. De Tier 1-ratio van de bank steeg tot bijna 37%. Onder invloed van de stijging van het Tier 1-vermogen en de daling van het balanstotaal is de leverage ratio van de bank ten opzichte van ultimo 2016 met 0,5% toegenomen tot 3,5%.

Dividendpercentage omhoog  De positieve ontwikkeling van de leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om een hoger dividendpercentage voor te stellen. De huidige en de verwachte ontwikkeling van de kapitalisatie van de bank maakt dit mogelijk. In 2018 zal naar verwachting zekerheid worden verkregen over de invoering van de leverage ratio, waarna BNG Bank haar kapitalisatie- en dividendbeleid zal evalueren. Vooruitlopend op definitieve regelgeving wordt voorgesteld om 37,5% (2016: 25%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 141 miljoen (2016: EUR 91 miljoen). Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. Het dividend bedraagt EUR 2,53 (2016: EUR 1,64) per aandeel van nominaal EUR 2,50.

Vooruitzichten 2018  Met ingang van 1 januari 2018 dient BNG Bank haar balans en resultatenrekening te rapporteren conform de nieuwe standaard voor financiële instrumenten (IFRS 9). Op basis van de huidige inzichten zal de overgang naar de beginbalans conform de nieuwe standaard leiden tot een daling van het eigen vermogen van ongeveer EUR 270 miljoen, vooral veroorzaakt door aanpassingen in het kader van hedge accounting. Ruim EUR 170 miljoen betreft een daling van de cashflow hedge reserve. Omdat deze reserve geen onderdeel uitmaakt van het Tier 1-vermogen, zijn de effecten voor de Tier 1-ratio en de leverage ratio relatief beperkt. Het renteresultaat zal in 2018 naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 390 tot EUR 440 miljoen. Een betrouwbare verwachting van de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.

Het volledige jaarverslag van BNG Bank wordt gepubliceerd op donderdag 29 maart via http://www.bngbank.nl .

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van EUR 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland. 

GECONSOLIDEERDE BALANS 

In miljoenen euro’s


31-12-2017 31-12-2016
ACTIVA
Kasmiddelen 2.996 6.417
Bankiers 13.997 11.795
Financiële activa tegen reële waarde via het
resultaat 2.006 2.350
Derivaten 8.982 15.412
Financiële activa voor verkoop beschikbaar 14.110 15.437
Kredieten 86.008 87.576
Waardeaanpassingen kredieten in portfolio
hedge accounting 11.813 14.894
Deelnemingen met invloed van betekenis en
joint ventures 47 46
Onroerende zaken bedrijfsmiddelen 17 17
Overige activa 19 56
Activa aangehouden voor verkoop 30 –
TOTAAL ACTIVA 140.025 154.000
PASSIVA
Bankiers 2.393 3.530
Financiële passiva tegen reële waarde via het
resultaat 944 1.190
Derivaten 21.870 24.780
Schuldbewijzen 104.127 112.180
Toevertrouwde middelen 5.472 7.556
Achtergestelde schulden 31 31
Overige passiva 235 247
Totaal passiva 135.072 149.514
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en gerealiseerde reserves 3.366 3.106
Hybride kapitaal 733 733
Herwaarderingsreserve 268 275
Cashflow hedge reserve 193 3
Nettowinst 393 369
4.953 4.486
TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 140.025 154.000


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

In miljoenen euro’s


2017 2016
– Rentebaten 5.905 6.126
– Rentelasten -5.470 -5.721
Renteresultaat 435 405
– Provisiebaten 26 28
– Provisielasten -3 -3
Provisieresultaat 23 24
– Verkoopresultaten AFS-portefeuille 47 34
– Overige gerealiseerde resultaten 6 28
– Marktwaardeveranderingen financiële
instrumenten 128 55
Resultaat financiële transacties 181 118
Resultaten uit deelnemingen 2 4
Overige resultaten 2 2
Resultaat uit activa aangehouden voor verkoop – 34
TOTAAL BATEN 643 588
Personeelskosten -44 -38
Andere beheerskosten -26 -26
Afschrijvingen -2 -2
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN -72 -66
Bijzondere waardeverminderingen 6 29
Mutatie voorziening voor oninbaarheid 4 4
Resolutieheffing -9 -16
Bankenbelasting -36 -35
TOTAAL OVERIGE LASTEN -35 -19
WINST VOOR BELASTINGEN 536 502
Belastinglast -143 -134
NETTOWINST 393 369


BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 27008387

    PRN NLD

CONTACT: Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag, T 070-3750-750, www.bngbank.nl

Heidrick & Struggles voegt wereldwijd 18 nieuwe partners en directeuren toe voor Headhunting Services en Heidrick Consulting

0

Heidrick Struggles voegt wereldwijd 18 nieuwe partners en directeuren toe voor Headhunting Services en Heidrick Consulting

CHICAGO, 9 maart 2018 /PRNewswire/ — Heidrick Struggles [http://www.heidrick.com/] , een vooraanstaande wereldwijde leverancier van diensten op het gebied van headhunting, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van de organisatie en het team, alsmede cultuurvorming, heeft 18 nieuwe partners en directeuren toegevoegd aan de sectoren voor technologie, industrie, consumenten en financiën, alsmede aan sectoren in het onlangs uitgebreide kantoor in Kopenhagen.

https://mma.prnewswire.com/media/139127/heidrick_struggles_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/139127/heidrick_struggles_logo.jpg]

Onder de 18 nieuwe partners en directeuren bevinden zich onder meer drie nieuwe consultants. Dit werd op 7 februari [http://heidrick.mediaroom.com/2018-02-07-Heidrick-Struggles-Launches-Heidrick-Consulting-Business]aangekondigd tijdens de introductie van het nieuwe Heidrick Consulting-bedrijf. Karla Martin [http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Martin_Karla_23771] en Barbara Spitzer [http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Spitzer_Barbara_23759] hebben zich als partners bij Heidrick Consulting aangesloten; Shaloo Kakkar Kulkarni [http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Kulkarni_Shaloo_23731] als directeur.

“We zien wereldwijd een groeiende vraag naar onze expertise om klanten te adviseren over leiderschapstalenten zodat de prestaties van hun organisatie versneld kunnen worden,” aldus Krishnan Rajagopalan, President en Chief Executive Officer, Heidrick Struggles. “Deze nieuwe consultants zullen gebruik maken van ons platform en ons intellectuele eigendom om onze klanten te voorzien van talent- en adviesdiensten die ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in een snel veranderende en onzekere wereld.”

Segment Wereldwijde technologieën en dienstverlening: partners Charul Madan (New Delhi) en Tom Murray (Boston) en directeur Akhil Verma (New York)


— Madan
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Madan_Charul_23768]
trad in november 2017 bij de firma in dienst vanuit een klein
headhuntersbedrijf waar hij als belangrijke aandeelhouder werkzaam was
als Managing Partner. Meer dan 18 jaar geleden begon hij zijn carrière
als headhunter en hij heeft tot op heden meer dan 300 succesvolle
headhunting-opdrachten uitgevoerd.
— Murray
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Murray_Tom_23917]
heeft uitgebreide ervaring op het gebied van human resources,
talentbeheer en werving. Hij was de eerste Chief Talent Officer voor
Dell Technologies, waar hij verantwoordelijk was voor de talentstrategie
voor kaderleden, alsmede voor talentbeheer, training en ontwikkeling en
successieplanning.
— Verma
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Verma_Akhil_23912] is
afkomstig van WNS Global Services waar hij de Corporate SVP voor Noord-
en Zuid-Amerika was. Hij zal zich richten op big data analyse,
kunstmatige intelligentie en machine learning, alsmede
procesautomatisering en robotica.
Segment Industriële sector: Scott Adams, directeur (Atlanta), Hunter Hohlt, directeur (Washington D.C.) en Christine Yasaitis, directeur (New York)


— Adams
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Adams_Scott_23920]
heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van headhunting, binnen
diverse sectoren, zowel in de publieke als de particuliere sector, van
besloten genootschappen en kleine startende bedrijven tot wereldwijde
Fortune 500-bedrijven.
— Hohlt
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Hohlt_Hunter_23770]
is lid van het Segment voor ruimtevaart, defensie en luchtvaart, en
verstrekt advies- en leiderschapsdiensten op het gebied van het werven
van kaderleden voor klanten binnen defensie en de ruimtevaartsector.
Voorafgaand aan deze functie was hij werkzaam bij PwC Strategy en Booz
Company.
— Yasaitis
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Yasaitis_Christine_23
855] maakt deel uit van het Segment voor ruimtevaart, defensie en
luchtvaart, en verstrekt advies- en leiderschapsdiensten aan Amerikaanse
en internationale klanten binnen defensie, en de luchtvaart- en
ruimtevaartsector, alsmede aan private equity-klanten die zich bezig
houden met investeringen in de industriële en ruimtevaartsector.
Segment Consumentenmarkten: partner Mike Gibney (Los Angeles) en directeur Reenu Saraf (Mumbai)


— Gibney
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Gibney_Mike_23749]
brengt 20 jaar ervaring op het gebied van strategieën, organisatorische
transformatie en het afstemmen van uitvoerende teams met zich mee. Hij
heeft werkervaring op het gebied van consumentenproducten, industriële
producten, medische apparatuur, geneesmiddelen, olie en gas, en de
transportsector.
— Saraf
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Saraf_Reenu_23845]
treed bij de firma in dienst vanuit een ander toonaangevend wereldwijd
headhuntersbedrijf, waar zij Marktleider voor consumentenmarkten in
India was, en leiding gaf aan een nationaal team verantwoordelijk voor
zowel consumentenopdrachten als voor levenswetenschappen. In de loop van
haar carrière, heeft ze leidinggegeven aan 200 zoekopdrachten binnen
verschillen sectoren waaronder consumentenproducten, detailhandel,
digitale media, media en onderwijs.
Het Segment Financiële diensten verwelkomt Paul Charles, partner (San Francisco) terug bij het bedrijf


— Charles
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Charles_Paul_16449]
keert na drie jaar bij een ander wereldwijd headhuntersbedrijf terug
naar Heidrick Struggle, waar hij zijn carrière begonnen is. Hij zal
werkzaam zijn in de bedrijfsonderdelen voor Vermogensbeheer en
Juridische en nalevingsaangelegenheden. Hij zal zich concentreren op de
headhunting van senior leidinggevenden en het leveren van advies met
betrekking tot vermogensbeheer, private equity, particulier krediet en
durfkapitaal.
Kopenhagen kantoor: partners Niels Bentzen, Peter Christiansen, Anne Mette Dissing-Imerkaer, Henrik Elsig Anderson en Frank Halborg; en Annbritt Nielsen, directeur
Met de afronding van Heidrick Struggles’ overname van Amrop-Denmark op 1 januari heeft de firma zes consultants toegevoegd aan het toonaangevende team in Kopenhagen.

“Door de uitbreiding van het talent in ons kantoor in Kopenhagen zullen we beter in staat zijn om te voldoen aan de behoeften van onze Scandinavische klanten op het gebied van talent en leiderschap,” aldus Jan Norgaard Lauridsen, verantwoordelijke partner voor de bedrijfsvoering van het Heidrick Struggles kantoor in Kopenhagen.


— Bentzen
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Bentzen_Niels_23898]
maakt deel uit van het Segment Wereldwijde technologieën en
dienstverlening, en geeft advies aan klanten in de technologie- en
mediasectoren, en ook op het gebied van digitale transformatie binnen
een verscheidenheid aan sectoren.
— Christiansen
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Christiansen_Peter_23
900] maakt deel uit van het Segment Financiële diensten, waar hij
advies geeft aan klanten in verschillende sectoren, waaronder advies
over bedrijfs- en investeringsbankieren, retailbankieren, financiële
diensten voor consumenten, verzekeringen, private equity,
vermogensbeheer en pensioenfondsen.
— Dissing-Immerkaer
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Dissing-Immerkr_Anne%
20Mette_23876] maakt deel uit van het Segment Industriële sector en
Consumentenmarkten, en heeft meer dan een decennium lang ervaring
opgedaan op het gebied van headhunting.
— Elsig Anderson
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Elsig%20Andersen_Henr
ik_23886] geeft leiding aan het Scandinavische Segment van Heidrick
Consulting, en houdt zich uitsluitend bezig met
leiderschapsbeoordelingen, trainingen op het gebied van coaching en
leiderschapsontwikkeling in zowel de particuliere als publieke sector.
— Halborg
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Halborg_Frank_23885]
maakt deel uit van het wereldwijde Segment Financiële dienstverlening.
Voorafgaande aan Heidrick Struggles was hij partner bij een ander
headhuntersbedrijf, en was hij tien jaar lang een managing director
binnen de banksector.
— Nielsen
[http://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Nielsen_Annbritt_2387
5] is verantwoordelijk voor het headhunten voor senior kaderleden binnen
alle functies voor financiële en professionele diensten in
Scandinavië, en richt zich op de zoekopdrachten binnen digitaal
bankieren, gegevenswetenschappen, informatietechnologie, operations en
risicobeheer.
Over Heidrick Struggles:
Heidrick Struggles levert diensten om tegemoet te komen aan de behoeften voor uitvoerend talent en leiderschap van ‘s werelds beste organisaties en het bedrijf is een vooraanstaande leverancier van leidinggevend advies en teameffectiviteit, cultuurvorming en headhunting-diensten. Heidrick Struggles begon meer dan 60 jaar geleden met de werkzaamheden die verbonden zijn aan headhunting. Vandaag de dag levert de firma geïntegreerde leiderschapsoplossingen en staat het zijn klanten bij om de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk. ® www.heidrick.com [http://www.heidrick.com/].

Contactpersonen media:
Alexandra Brown +1 312.496.1871
abrown@heidrick.com [mailto:abrown@heidrick.com]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/139127/heidrick_struggles_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/139127/heidrick_struggles_logo.jpg]

Web site: http://www.heidrick.com/

Tradeweb Markets lanceert activiteitenrapport voor kwartaal

0

Gemiddeld dagelijks transactievolume groeit naar meer dan $430 miljard wereldwijd

NEW YORK, 22 februari 2018 /PRNewswire/ — Tradeweb Markets, een toonaangevende ontwikkelaar en handelaar in internationale vast-inkomen-, derivaten- en ETF-markten, kondigde vandaag de vrijgave aan van transactieactiviteiten voor het kwartaal, voor haar gecombineerde, institutionele, grootschalige platforms en retailplatforms voor het vierde kwartaal van 2017. Marktdeelnemers kunnen nu hun volume-activiteit voor wereldwijde tarieven, krediet, geldmarkten en vermogensbedrijven van Tradeweb Markets op kwartaalbasis inzien.

“Tradeweb Markets is een van de meest betekenisvolle wereldwijde financiële marktplaatsen geworden, met meer dan $430 miljard aan dagelijks handelsvolume,” zei Lee Olesky, CEO van Tradeweb Markets. “Door meer informatie te delen over onze uitgebreide liquiditeitspools in vast inkomen, derivaten en ETF’s, geloven wij dat marktdeelnemers de impact van e-trading beter kunnen begrijpen; dat een grotere connectiviteit, efficiëntie en transparantie betere toegang tot liquiditeit geeft.”

Veel van de recente groei die zich voordeed bij Tradeweb Markets in het vierde kwartaal komt voort uit nieuwe innovatie en cliënten die zich voorbereiden op elektronische handel onder MiFID II. Zo groeide de handel in rentederivaten met 51% op jaarbasis in het vierde kwartaal, met een groter gebruik van compressiehandel en de introductie van Automated Intelligent Execution (AiEX [http://www2.tradeweb.com/l/105492/2018-02-15/31rcsc]).

Het verbinden van institutionele en retail liquiditeitspools voor kredietproducten speelde ook een rol bij een groei van 107% in Amerikaanse hoogwaardige bedrijfsobligaties, en voorafgaand aan de Europese vernieuwingen, vond er bij Tradeweb Markets ook een groei van 44% plaats in de handel in Europese bedrijfsobligaties op jaarbasis.

Voor meer informatie over de activiteitenrapporten van Tradeweb Markets gaat u naar http://www.Tradeweb.com/Market_Activity_Reports/ [http://www.tradeweb.com/Market_Activity_Reports/].

Over Tradeweb Markets

Tradeweb Markets ontwikkelt en exploiteert veel van de meest efficiënte financiële markten in de wereld, waarbij het een grotere transparantie en efficiëntie biedt aan de marktdeelnemers in vast inkomen, derivaten en ETF’s. Met zijn focus op het toepassen van technologie om een grotere efficiëntie te bewerkstelligen in de hele levenscyclus van de transacties, was Tradeweb een pionier in de verwerking van vaste inkomenstransacties van begin tot einde (STP) en biedt het op dit moment ondersteuning voor markten van meer dan 20 activaklassen met elektronische uitvoering, verwerking, posttransactionele analyses en marktdata in een integrale werkstroom. Tradeweb Markets bedient de markten van leverancier tot klant via het institutionele platform van Tradeweb, grootschalige transacties via het Dealerweb en de in de VS gevestigde retail vastrentende gemeenschap via Tradeweb Direct. Klanten vertrouwen op Tradeweb als aandrijver van de evolutie van vast inkomen en derivaten door middel van de flexibele handelsarchitectuur en efficiëntere, transparantere markten. Ga voor meer informatie naar www.Tradeweb.com [http://www.tradeweb.com/].

Clayton McGratty, Tradeweb Markets +1-646-430-6054 Clayton.McGratty@Tradeweb.com [mailto:Clayton.McGratty@Tradeweb.com]

Jonathan Rick, Tradeweb Markets +1-646-430-6133 Jonathan.Rick@Tradeweb.com [mailto:Jonathan.Rick@Tradeweb.com]

Web site: http://www.tradeweb.com/