Home Blog Page 2

Meer ondernemers met geldnood

0

Economische groei leidt tot meer privé-uitgaven dan verantwoord

Het aantal ondernemers met geldproblemen steeg in het derde kwartaal onverwachts met 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar ondanks de positieve economische ontwikkelingen. Het aantal bijstandsaanvragen nam het meest toe in de bouw en industrie, terwijl het aantal hulpvragen in de zorg juist flink daalde.

Dat blijkt uit de IMK-index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het IMK publiceert de index sinds 2011 ieder kwartaal en baseert zich daarbij op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt in opdracht van die gemeenten of de ondernemingen in de kern wel gezonde bedrijven zijn. De index geeft een goed beeld van het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert en geldt als indicator voor het aantal toekomstige faillissementen. 

Minder voorzichtig

“Het lijkt erop dat veel ondernemers door de economische zonneschijn minder voorzichtig zijn geworden en privé wat meer willen profiteren van goede tijden”, vertelt Han Dieperink, algemeen directeur bij het IMK, “en als het dan echt even tegenzit, kunnen de gevolgen groot zijn, ook wanneer een bedrijf in de kern gezond is”. 

De financiering van mkb-bedrijven en met name de financiering van werkkapitaal is nog steeds problematisch. Vaak is de bestaande financiering niet passend qua structuur of omvang. Het IMK investeerde daarom in het platform ‘Financiering voor MKB’, waarmee ondernemers kosteloos op weg worden geholpen naar financiering en ontving daarvoor een nominatie voor de Computable Award voor de beste ict-oplossing voor het mkb.

Advanced Markets lanceert bedrijf in VK

0

Door de FCA gereguleerde entiteit heeft nieuw kantoor in Londen en data center

LONDEN, 31 oktober 2018 /PRNewswire/ — Advanced Markets, een verschaffer van institutionele liquiditeit inzake deviezen en prime-of-prime diensten, heeft Advanced Markets (UK) Limited (AM (UK)), een door de FCA gereguleerde onderneming, gelanceerd. De entiteit omvat nieuwe handelsservers in de data centra LD4 en LD5 van Equinix evenals een nieuw kantoor in Londen dat wordt geleid door een veteraan in de sector, Nina Baksh.

“De lancering van onze integrale activiteit in Londen is een belangrijke stap in de mondiale strategie van het bedrijf,” zei Anthony Brocco, oprichter en algemeen directeur van Advanced Markets. “Op deze manier kunnen wij een betere dienstverlening verzekeren voor onze institutionele broker- en fondsenbeheerklanten in het Verenigd Koninkrijk en Europa, door te zorgen voor een regionale matching motor die volledig is dwars gekoppeld met onze bancaire en niet-bancaire liquiditeitsverschaffers.”

Volgens de bepalingen van zijn FCA-registratie kan AM (UK) enkel handelen als een Matched Principal Broker, wat betekent dat het elke klanttransactie moet koppelen aan een compenserende transactie met een liquiditeitsverschaffer. Dit model beperkt niet alleen maar het marktrisico van de firma, maar ook stemt het de belangen van de firma af op die van de klanten.

Verder is AM (UK) beperkt tot het handelen met enkel bekwame professionele tegenpartijen, overeenkomstig het mondiale beleid van het bedrijf.

Gebruikmakend van Direct Market Access (DMA/STP), het liquiditeitsmodel van Advanced Markets waarvan het bedrijf de pionier was bij de lancering in 2006, kunnen deelnemers in deviezenmarkten anoniem transacties verrichten betreffende prijzen die de leidende liquiditeitsverschaffers streamen in een volledig transparante en anonieme marktstructuur. De combinatie van het DMA/STP-model van het bedrijf en zijn robuuste lage latentie verhandelingsinfrastructuur hebben de participatie van leidende brokers, fondsenbeheerders en andere instellingen aangedreven.

Over Advanced Markets

Advanced Markets is een wholesale-aanbieder van prime-of-prime liquiditeit, krediet- en technologieoplossingen voor banken en brokers in de hele wereld. De producten van het bedrijf ondersteunen verhandeling met directe markttoegang in spot deviezen en edele metalen, evenals contracts for differences (CFD) betreffende een reeks financiële en commodity producten. Voorts levert het spot deviezen-, edele metalen- en CFD-verhandeling en kredietoplossingen en -diensten aan fondsenbeheerders, commodity verhandelingsadviseurs en zakelijke klanten.

Via zijn wholesale-klantenbestand dient de liquiditeit van Advanced Markets uiteindelijk meer dan 40.000 institutionele en individuele klanten in meer dan 30 landen wereldwijd. (Het bedrijf werkt niet rechtstreeks met retail-verhandelaars.)

Advanced Markets is gezamenlijk eigendom van Macquarie Americas Corp Inc. (een 100%-dochteronderneming van Macquarie Bank), BGC Partners en het bedrijfsmanagement.

Contacten met de Media: info@advancedmarkets.com [mailto:info@advancedmarkets.com] +1 704 544 9446

Web site: http://www.advancedmarketsfx.com/

Nederlandse exporteurs wachten steeds langer op betaling facturen

0

AMSTERDAM, October 29, 2018 /PRNewswire/ —

Nederlandse exporteurs moeten steeds langer wachten tot hun uitstaande facturen worden voldaan. De betalingsachterstanden door buitenlandse afnemers stegen van gemiddeld 12 dagen in 2017 tot 17 dagen in 2018. De gemiddelde betalingsduur waar Nederlandse bedrijven mee te maken hebben is mede daardoor gestegen tot 42 dagen. Verder is de DSO (Days Sales Outstanding) toegenomen van 41 dagen in 2017 naar 46 dagen in 2018: de grootste stijging in Europa. Een langere betalingsduur kan een negatieve impact hebben op de liquiditeit van een bedrijf. 43,6 procent van Nederlandse bedrijven zegt dan ook dat zij last hebben van achterstallige betalingen door zakelijke klanten. Van deze groep ziet 14,9 procent zich gedwongen aanvullende financiering te regelen of een rekening-courantkrediet aan te vragen (14,4 procent). Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor West-Europa waarin kredietverzekeraar Atradius de betalingsmoraal van 2.770 bedrijven in 13 landen heeft onderzocht.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg )

Het aantal Nederlandse bedrijven dat te maken heeft met te late betalingen door zakelijke klanten is wel gedaald: van 92,5 procent in 2017 naar 87,4 procent in 2018. Betalingsachterstanden kwamen vaker voor bij binnenlandse dan buitenlandse klanten, hoewel sprake was van een toename bij buitenlandse handelsrelaties. De betalingsachterstanden van klanten in het binnenland bleven stabiel en bedroegen gemiddeld 15 dagen. Binnenlandse klanten kregen iets meer tijd (27 dagen) om hun facturen te voldoen dan buitenlandse klanten (24 dagen). Deze wijzigingen in betalingstermijnen en de lichte stijging van betalingsachterstanden resulteerden in een toename van vier dagen van de gemiddelde betalingsduur (42 dagen). Toch slagen Nederlandse leveranciers er net als hun collega’s in Duitsland er het beste in zakelijke facturen snel betaald te krijgen. Beide landen scoren hierbij boven het Europees gemiddelde.

Binnenlandse betalingsachterstanden gevolg onvoldoende financiële middelen  

Binnenlandse betalingsachterstanden kwamen bij ruim een derde van de bedrijven vooral voor vanwege onvoldoende financiële middelen. Dat is veel minder dan in 2017, toen 52,8 procent dit als reden aanvoerde. Bovendien is dit ruim beneden het Europese gemiddelde (47,3 procent). Ruim 3 op de 10 bedrijven noemden complexe betalingsprocedures als belangrijkste oorzaak. Dat is een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen dit 18,9 procent bedroeg. De belangrijkste reden voor betalingsachterstanden van buitenlandse handelspartners waren geschillen over de kwaliteit van goederen en diensten (30,2 procent) : bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017 (17,2 procent). Hierna werden onvoldoende financiële middelen (27 procent) als belangrijke oorzaak genoemd.

Net als andere bedrijven in West-Europa beschouwen Nederlandse exporteurs het protectionisme van de Amerikaanse regering als grootste belemmering voor wereldwijde groei, gevolgd door de negatieve effecten van geopolitieke spanningen. “De vooruitzichten voor wereldwijde groei verliezen aan kracht. Dit betekent dat we voor 2019 voorzichtiger zijn met onze groeiprognoses. Zo zet deze ontwikkeling een rem op de neerwaartse trend van wereldwijde faillissementen, die volgend jaar met slechts één procent dalen”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Dit zijn signalen dat de vooruitzichten wereldwijd verslechteren en handelsrisco’s toenemen. Het beschermen van uitstaande vorderingen is voor bedrijven dan ook cruciaal. Met een kredietverzekering kunnen zij risico’s beperken en groeimogelijkheden benutten door zaken te doen met betrouwbare en kredietwaardige handelspartners.”

Een exemplaar van de Betalingsbarometer van Atradius voor Nederland is beschikbaar op http://www.atradius.nl in de rubriek Publicaties. Het volledige rapport met de resultaten van West-Europa kan worden gedownload via http://www.atradius.com

Over Atradius  

Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

http://www.atradius.nl Twitter [http://twitter.com/atradiusnl ] LinkedIn [http://www.linkedin.com/company/atradius-nederland ] Youtube [http://www.youtube.com/atradiusnl ]

CONTACT: Atradius, Corporate Communications Marketing, Mariëlla Dalstra-van Emst, Tel. +31-(0)20-553-2394, Mob. +31-(0)6-1297-8985, E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Rufus Pollock, Andrew Keen, Victor Pineda en Muhammad Yunus, Keynote-sprekers tijdens de Smart City Expo

0

BARCELONA, Spanje, October 29, 2018 /PRNewswire/ —

Smart City Expo World Congress [http://www.smartcityexpo.com/en/home ] (SCEWC), het toonaangevende internationale evenement voor steden, zal in 2018 haar achtste editie hosten, met als thema Steden om in te leven. Van 13 – 15 november zullen meer dan 400 sprekers en denkers uit vakgebieden variërend van technologie en slim bestuur tot het delen van economie en mobiliteit in de Fira de Barcelona’s Gran Via samenkomen. Onder de topsprekers voor de 2018 editie bevinden zich Rufus Pollock, econoom en oprichter van Open Knowledge International; Andrew Keen, econoom en auteur van How to fix the Future en Cult of the Amateur; Víctor Pineda, deskundige in sociale ontwikkeling en pleitbezorger voor de rechten van gehandicapten; en Muhammad Yunus , de sociale ondernemer, bankier en econoom van Bangladesh, en winnaar van de 2006 Nobelprijs voor de Vrede. 

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )

(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/713858/Smart_City_Expo_World_Congress__Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/775104/Keynote_Speakers.jpg )

Het thema van deze editie richt zich op het benadrukken van het ultieme en gemeenschappelijk doel om de leefbaarheid van steden te verbeteren. En de keynote-sprekers voor de 2018 SCEWC illustreren dit doel. De eerste keynote-spreker is de Britse econoom Rufus Pollock, oprichter van Open Knowledge International en een erkende wereldwijde expert op het gebied van open data en open kennis. Hij heeft met meerdere overheden en instellingen samengewerkt, zoals bijvoorbeeld de Wereldbank en de VN.

Andrew Keen zal ook deelnemen aan de SCEWC. Keen is een ondernemer en auteur, en wordt beschouwd als een van ‘s werelds meest bekende hedendaagse analisten op het gebied van digitale handel en cultuur. In 2015 werd hij door GQ magazine vermeld in hun lijst met de “100 Meest verbonden mannen”.

De derde keynote zal gehouden worden door Víctor Pineda, voorzitter van World Enabled, een educatieve organisatie zonder winstoogmerk die de rechten en waardigheid van mensen met een handicap promoot en die werkt aan het bouwen van Cities for All [Steden voor iedereen]. Pineda is een professor aan de Universiteit van Californië, Berkeley, en heeft nauw samengewerkt met steden en instellingen zoals de Wereldbank, Verenigde Naties, UNESCO en UNICEF.

De laatst keynote-spreker is Muhammad Yunus, winnaar van de 2006 Nobelprijs voor de Vrede. De professor, alom bekend als de bankier van de armen, richtte in 1983 de Grameen Bank in Bangladesh op, ondersteund door de overtuiging dat het verkrijgen van krediet een fundamenteel mensenrecht is. Yunus, vermeld als nummer 2 op de lijst met de ‘Top 100 Wereldwijde denkers in 2008’, opgesteld door het Foreign Policy tijdschrift, dient ook in de raad van bestuur van de United Nations Foundation.

Bij de volgende editie van SCEWC verwacht men meer dan 700 steden van over de hele wereld, 700 exposanten en meer dan 400 sprekers en 20.000 deelnemers uit 120 landen.

CONTACT: Folc Lecha, Tel.+34-93-233-35-55, flecha@firabarcelona.com

Aflossingsvrije hypotheek? Doe dan de gratis hypotheekscan van VEH

0

Aflossingsvrije hypotheek? Doe dan de gratis hypotheekscan van VEH

Al 63.000 huiseigenaren weten of zij hun aflossingsvrije hypotheek ook in de toekomst kunnen blijven betalen dankzij de gratis rekenhulp van Vereniging Eigen Huis. De vragen over huis en hypotheek op www.scanuwaflossingsvrijehypotheek.nl zijn snel en eenvoudig in te vullen. De website en rekenhulp zijn gegarandeerd anoniem en de resultaten komen in een overzichtelijk rapport, dat eveneens gratis is.

De hypotheekscan van Vereniging Eigen Huis is een makkelijke manier om zelf te onderzoeken hoe je er later financieel voor staat. De uitkomst kan een grote groep huiseigenaren geruststellen. Anderen krijgen het advies om naar hun hypotheekadviseur te gaan en te bespreken welke maatregelen ze nu kunnen nemen zodat problemen over een aantal jaren kunnen worden voorkomen.

Voor zo’n 200.000 huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek dreigen de maandlasten later onbetaalbaar te worden als het toekomstig pensioen lager is dan het huidige inkomen, terwijl de hypotheekrente hoger kan zijn en het voordeel van renteaftrek vervalt. De betaalbaarheid van de hypotheeklasten kan dan een probleem worden. Iemand die zijn hypotheek na 30 jaar wil verlengen komt dan niet door de onvermijdelijke leentoets bij de bank. Dan zal er vaak niets anders overblijven dan het huis te verkopen. Ongeveer tien procent van de twee miljoen mensen met een hypotheek waarop niet wordt afgelost loopt dit risico. Negentig procent kan de rentelasten ook na pensionering nog goed betalen.

VEH: Aflossingsvrije hypotheek zorgelijk voor 200.000 huiseigenaren

0

Aflossingsvrije hypotheek zorgelijk voor 200.000 huiseigenaren

VEH Hypotheekscan al 56.000 keer ingevuld

Amersfoort, 22 oktober 2018 – Voor 200.000 huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek dreigen de maandlasten onbetaalbaar te worden als hun inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, in de toekomst daalt. Ongeveer tien procent van de twee miljoen mensen met een dergelijke hypotheek loopt dit risico. Negentig procent van de huiseigenaren die hun hypotheek niet aflossen kunnen de rentelasten ook na pensionering nog goed betalen. Dit blijkt uit een eerste analyse van ruim 56.000 mensen die de speciale hypotheekscan* van Vereniging Eigen Huis hebben ingevuld.

Zicht op hypotheekrisico

“Het onderwerp leeft duidelijk onder huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek”, zegt Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis. “De hypotheekscan is op 1 oktober geïntroduceerd, tegelijkertijd met de ‘aflossingsblij’ campagne van de banken. Het is een eenvoudige manier om zelf te onderzoeken hoe je er later financieel voor staat. De uitkomst kan een grote groep huiseigenaren geruststellen. Anderen krijgen het advies om naar hun hypotheekadviseur te gaan en te bespreken welke maatregelen ze nu kunnen nemen zodat problemen over een aantal jaren kunnen worden voorkomen”.

Te hoge hypotheeklasten

De betaalbaarheid van de hypotheek kan een probleem worden als het toekomstig pensioen lager is dan het huidige inkomen, terwijl de hypotheekrente hoger kan zijn en het voordeel van renteaftrek vervalt. De huiseigenaar die zijn hypotheek na 30 jaar wil verlengen komt dan niet door de onvermijdelijke leentoets bij de bank. Dan zal er vaak niets anders overblijven dan het huis te verkopen.

*De hypotheekscan van Vereniging Eigen Huis is een gratis, eenvoudig en volledig anoniem te gebruiken hulpmiddel op www.scanuwaflossingsvrijehypotheek.nl . De resultaten worden in een overzichtelijk rapport gepresenteerd

BB&T rapporteert kwartaalresultaten van $ 1,01 per verwaterd aandeel; een stijging van $ 0,27 of 36,5 procent, in vergelijking met het derde kwar

0

WINSTON-SALEM, North Carolina, 18 oktober 2018 /PRNewswire/ — BBT Corporation meldde vandaag sterke resultaten voor het derde kwartaal van 2018. De netto inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroeg $ 789 miljoen. De winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $ 1,01 voor het derde kwartaal van 2018, een stijging van $ 0,99 vergeleken met het afgelopen kwartaal. De resultaten voor het derde kwartaal produceerden een rendement op jaarbasis op het gemiddelde vermogen, van 1,49 procent en een jaarlijks rendement op gemiddeld gemeenschappelijk eigen vermogen van 11,69 procent.

Exclusief de fusiegerelateerde en herstructureringskosten voor aftrek van belastingen, ter waarde van $ 18 miljoen ($ 13 miljoen na aftrek van belastingen), netto inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroeg $ 802 miljoen, of $ 1,03 per verwaterd aandeel.

Nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders was $ 775 miljoen ($ 0,99 per verwaterd aandeel) voor het tweede kwartaal van 2018 en $ 597 miljoen ($ 0,74 per verwaterd aandeel) voor het derde kwartaal van 2017.

“We zijn verheugd om een recordwinst aan te kunnen kondigen, aangestuurd door sterke inkomsten, een breed gedragen kredietgroei en een solide kostenbeheersing,” aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. “De inkomsten overschreden $ 2,9 miljard omdat we recordbedragen behaalden in zowel de netto rentebaten en de niet-rentedragende inkomsten.

“We blijven tal van strategieën uitvoeren om een meer gediversifieerde en veerkrachtige winstgevendheid te creëren terwijl er aanzienlijk wordt geïnvesteerd in ons digitale platform om uitstekende klantervaringen te creëren.

“De netto rentebaten waren het gevolg van een kredietgroei van 5,8 procent,” zei King “Niet-rentedragend inkomen werd geleid door verzekeringsinkomsten, die profiteerden van de Regions Insurance overname en de organische groei.”

“De kwaliteit van de activa blijft uitstekend en onderging in het derde kwartaal verdere verbeteringen. Niet-presterende activa en achterstallige leningen met een looptijd van 90 dagen of meer, zagen en nog verdergaande daling,” aldus King.

“We zijn trots op onze medewerkers die nauw samen blijven werken met onze klanten en gemeenschappen die te maken hebben gehad met de recente orkanen,” zei King. “We werken samen met het Amerikaanse Rode Kruis, Samaritan’s Purse en een groot aantal andere plaatselijke liefdadigheidsinstellingen om aanhoudende hulpverlening te bieden.”

Hoogtepunten van de prestaties voor het derde kwartaal van 2018


— Winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $ 1,01, een stijging van $
0,02 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018

— Verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 1,03, exclusief
fusiegerelateerde en herstructureringskosten
— Rendement op gemiddelde activa was 1,49 procent
— Rendement op gemiddeld gemeenschappelijk eigen vermogen was 11,69
procent
— Rendement op gemiddeld materieel gemeenschappelijk eigen vermogen
was 20,00 procent
— Vergelijkbaar belastbare inkomsten bedroegen $ 3,0 miljard, een stijging
van $ 52 miljoen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018

— De netto rentemarge was 3,47 procent, een stijging van twee
basispunten in vergelijking met het voorgaande kwartaal
— Niet-rentedragend inkomen steeg met $ 17 miljoen, voornamelijk als
gevolg van de overname van Regions Insurance
— De verhouding vergoeding-inkomen was 42,3 procent, in vergelijking
met 42,5 procent in het voorgaande kwartaal
— Niet-rentedragend uitgaven waren $ 1,7 miljard, een stijging van $ 22
miljoen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018

— Regions Insurance voegde $ 31 miljoen aan bedrijfskosten toe
gedurende het derde kwartaal van 2018
— Niet-rentedragende kosten bleven in wezen gelijk in vergelijking met
het derde kwartaal van 2017
— Personeelskosten bestonden onder andere uit verhogingen gerelateerd
aan bepaalde vergoedingen verschuldigd na uitdiensttreding, die
gecompenseerd werden door niet-rentedragende inkomsten
— De GAAP efficiëntieverhouding was 59,5 procent, in vergelijking met
59,7 procent voor het voorgaande kwartaal
— De aangepaste efficiëntieverhouding was 57,3 procent, in
vergelijking met 57,4 procent voor het voorgaande kwartaal
— Gemiddelde leningen en leasen, aangehouden voor beleggingen bedroegen $
146,2 miljard, een stijging van $ 2,1 miljard, of 5,8 procent op
jaarbasis in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018

— Gemiddelde commerciële en industriële leningen stegen met $ 352
miljoen, of 2,3 procent op jaarbasis
— Gemiddelde woninghypotheken daalden met $ 1,2 miljard, of 16,6
procent op jaarbasis
— Gemiddelde indirecte leningen stegen met $ 478 miljoen, of 11,3
procent op jaarbasis
— Gemiddeld doorlopend krediet steeg met $ 116 miljoen, of 16,3
procent op jaarbasis
— Gemiddelde deposito’s bedroegen $ 157,3 miljard in vergelijking met $
157,7 miljard voor het tweede kwartaal van 2018

— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s stegen met $ 211 miljoen,
of 1,6 procent op jaarbasis
— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s vertegenwoordigden 34,4
procent van de totale deposito’s, in vergelijking met 34,2 procent
in het voorgaande kwartaal
— De kosten van gemiddelde rentedragende deposito’s was 0,66 procent
op jaarbasis, een stijging van negen basispunten
— De kosten van de gemiddelde totale deposito’s was 0,43 procent op
jaarbasis, een stijging van zes basispunten
— De kwaliteit van activa blijft uitstekend

— Niet-presterende activa was 0,27 procent van de totale activa; het
laagste niveau sinds 2006
— 0,29 procent van de leningen aangehouden voor belegging bestond uit
achterstallige, groeiende leningen van 90 dagen of meer, in
vergelijking met 0,30 procent in het voorgaande kwartaal
— Netto oninbare schulden bedroeg 0,35 procent van de gemiddelde
leningen en leasen, een stijging van vijf basispunten
— De vergoeding voor de verhouding dekkingsverliezen was 2,86 keer de
niet-renderende leningen aangehouden voor beleggingen, in
tegenstelling tot 2,74 keer in het voorgaande kwartaal
— De voorziening voor verliezen op leningen en leasen bedroeg 1,05
procent van de leningen aangehouden voor beleggingen, onveranderd in
vergelijking met het voorgaande kwartaal
— Kapitaalniveaus bleven over de hele linie sterk

— Gewone aandelen tier 1-kapitaal ten opzichte van risico-gewogen
activa was 10,2 procent
— Tier 1 op risico-gebaseerd kapitaal bedroeg 11,9 procent
— Het totale kapitaal was 13,89 procent
— Kredietkapitaal was 10,0 procent
Presentatie van de winst en overzicht kwartaalprestaties

Om naar BBT’s live conferentiegesprek over de winst in het derde kwartaal van 2018 te luisteren, kunt u om 8:00 ET bellen met 866-519-2796 en gebruik maken van de deelnemerscode 876127. Tijdens het conferentiegesprek over de winst zal een prestentatie gebruikt worden die beschikbaar gesteld wordt op onze website https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. Herhalingen van het conferentiegesprek zal 30 dagen lang beschikbaar zijn via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6326592).

De presentatie, met inbegrip van een bijlage met de reconciliatie van non-GAAP-vermeldingen, is beschikbaar op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. BBT’s samenvatting van de kwartaalprestaties voor het derde kwartaal van 2018, bevat gedetailleerde financiële schema’s, en is beschikbaar op de website van BBT op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Over BBT

BBT is een van de grootste holdingvennootschappen voor financiële diensten in de V.S. met $ 222,9 miljard aan activa en het bedrijf kende op 30 september 2018 een marktkapitalisatie van ongeveer $ 37,4 miljard. BBT bouwt voort op een lange traditie van uitmuntendheid in gemeenschapsbankieren en biedt een breed scala aan financiële diensten, inclusief bankieren voor de detailhandel en commerciële sector, investeringen, verzekeringen, vermogensbeheer, activabeheer, hypotheken, zakelijk bankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BBT is gevestigd in Winston-Salem, N.C., en exploiteert meer dan 1.900 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. BBT wordt consequent erkend door Greenwich Associates voor hun uitstekende klantenservice voor bankieren in kleine en middelgrote markten. Meer informatie over BBT en het volledige aanbod aan producten en diensten is beschikbaar op BBT.com.

De vermogensverhoudingen zijn voorwaardelijk.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die bepaald worden door andere methoden dan die, die in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige principes zoals die over het algemeen aanvaard worden in de Verenigde Staten (“GAAP”). Het management van BBT maakt gebruik van deze “non-GAAP”-maatstaven in hun analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiëntie van de bedrijfsvoering. Het management is van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht geven in de lopende bedrijfsvoering, dat het de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden verbetert en dat het de gevolgen toont van belangrijke items in de huidige periode. Het bedrijf is van mening dat een betekenisvolle analyse van zijn financiële prestaties, een goed begrip van de onderliggende factoren vereist. Het management van BBT is van mening dat beleggers deze non-GAAP financiële maatstaven nuttig zouden kunnen vinden. Deze toelichtingen mogen niet beschouwd worden als een substituut voor financiële maatstaven zoals bepaald volgens GAAP, noch dat ze noodzakelijkerwijs vergelijkbaar zijn met non-GAAP prestatiemaatstaven die door andere bedrijven gebruikt worden. Hieronder vindt u een lijst met de verschillende soorten non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht gebruikt zijn:


— De aangepaste efficiëntieratio is non-GAAP in zoverre dat het
effectenwinsten (-verliezen), afschrijving van immateriële activa,
fusiegerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde
items uitsluit. BBT’s management gebruikt deze maatstaaf voor het
analyseren van de bedrijfsprestaties. Het management van BBT is van
mening dat deze maatstaaf zal zorgen voor een beter inzicht in de
lopende bedrijfsvoering, dat het de vergelijkbaarheid van resultaten ten
opzichte van voorgaande perioden zal verbeteren, en dat het de gevolgen
zal tonen van aanzienlijke winsten en kosten.
— Materiële gewone aandelen en gerelateerde maatstaven zijn
non-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en de
bijbehorende afschrijving uitsluiten. Deze maatstaven zijn nuttig voor
het consistent evalueren van de prestaties van een bedrijf, ongeacht of
het intern is verkregen of ontwikkeld. Het management van BBT maakt
gebruik van deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal en rendement te
beoordelen ten opzichte van het balansrisico en het bedrijf is van
mening dat beleggers deze informatie wellicht nuttig zouden kunnen
vinden tijdens hun analyse van het bedrijf.
— De netto rentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge
aanpast om de impact van purchase accounting uit te sluiten. De
rentebaten en gemiddelde saldi voor PCI-leningen worden in hun geheel
uitgesloten omdat de verwerking van deze leningen kan resulteren in
aanzienlijke en ongebruikelijke trends in opbrengsten. De purchase
accounting markeringen en de gerelateerde afschrijving voor a) effecten
verworven van de FDIC tijdens de overname van Colonial en b)
non-PCI-leningen, deposito’s en langlopende schulden verkregen van
Susquehanna en National Penn zijn uitgesloten zodat hun opbrengsten
ingeschat kunnen worden tegen de tarieven voorafgaande aan de overname.
Het management van BBT is van mening dat de aanpassingen van de
margeberekening van de netto rente voor bepaalde activa en passiva,
nuttige informatie biedt voor beleggers over de prestaties van BBT’s
verdienende activa.
— De aangepaste verwaterde winst per aandeel is Non-GAAP in zoverre dat
het fusiegerelateerde kosten en herstructureringskosten en andere
geselecteerde items uitsluit, na aftrek van belastingen. Het management
van BBT gebruikt deze maatstaaf in hun analyse van de
bedrijfsprestaties en is van mening dat deze maatstaaf zal zorgen voor
een beter inzicht in de lopende bedrijfsvoering. Dat het tevens de
vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden
verbetert, en dat het de gevolgen van aanzienlijke winsten en kosten
toont.
— De aangepaste operationele verhoudingen voor hefboomwerking is non-GAAP
in zoverre dat het effectenwinsten (-verliezen), afschrijving van
immateriële activa, fusiegerelateerde en herstructureringskosten en
andere geselecteerde items uitsluit. Het management van BBT gebruikt
deze maatstaaf in hun analyse van de bedrijfsprestaties en is van mening
dat deze maatstaaf zal zorgen voor een beter inzicht in de lopende
bedrijfsvoering. Dat het tevens de vergelijkbaarheid van resultaten ten
opzichte van voorgaande perioden verbetert, en dat het dat gevolgen van
aanzienlijke winsten en kosten toont.
— De aangepaste prestatieverhoudingen zijn non-GAAP in zoverre dat ze
fusiegerelateerde en herstructureringskosten uitsluiten, en, in het
geval van rendement op het gemiddelde materiële gemeenschappelijk eigen
vermogen, de afschrijving van immateriële activa. Het management van
BBT gebruikt deze maatstaven in hun analyse van de bedrijfsprestaties
en is van mening dat deze maatstaven zullen zorgen voor een beter
inzicht in de lopende bedrijfsvoering. Dat het tevens de
vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden
verbetert, en dat het de gevolgen van aanzienlijke winsten en kosten
toont.
Een verzoening van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is opgenomen in BBT’s samenvatting van de kwartaalprestaties voor het derde kwartaal voor 2018, dat beschikbaar is op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Dit nieuwsbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995, met betrekking tot de financiële situatie, bedrijfsresultaten, zakelijke plannen en de toekomstige prestaties van BBT. Toekomstgerichte verklaringen worden niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen en aannames van het management met betrekking tot de bedrijfsvoering van BBT, de economie alsmede andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico’s en veranderingen in moeilijk te voorspellen omstandigheden. BBT’s werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van hetgeen wordt overwogen in deze toekomstgerichte verklaringen. Woorden zoals “voorziet”, “gelooft”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “is van plan”, “plant”, “beraamt”, “zou”, “zal”, “dient”, “zou kunnen” en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel zouden kunnen verschillen van de verwachte resultaten. Hoewel er geen zekerheid geboden kan worden dat een lijst met risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, zijn enkele belangrijke factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel zouden kunnen verschillen van de verwachte resultaten, opgenomen in deze toekomstgerichte verklaringen, evenals de risico’s en onzekerheden die onder Item 1A-Risicofactoren nader besproken worden in ons Jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2017, en in alle navolgende deponeringen van BBT bij de Securities and Exchange Commission:


— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat resulteert in,
onder andere, een lagere groei van deposito’s en/of activa, een
verslechtering van de kredietkwaliteit en/of een verminderde vraag naar
krediet, verzekeringen of andere diensten;
— ontwrichting van de nationale of mondiale financiële markten, inclusief
de gevolgen van een afwaardering van de obligaties van de Amerikaanse
overheid door een van de ratingbureaus, de economische instabiliteit en
recessieve omstandigheden in Europa, de uiteindelijke uittreding van het
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
— veranderingen van de rente, inclusief rentewijzigingen doorgevoerd door
de Federal Reserve, evenals kasstroomherzieningen kunnen een negatieve
invloed hebben op de netto rentemarge en/of de omvang en waarde van de
leningen en deposito’s alsmede de waarde van andere activa en passiva;
— de concurrentiedruk tussen instellingen voor deposito’s en andere
financiële diensten kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen op wetgevend, regelgevend of boekhoudkundig gebied,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en invoering van de
Dodd-Frank Act kunnen een negatief effect hebben op de bedrijven waar
BBT zaken meedoet;
— gemeentelijke, staat of nationale belastingautoriteiten kunnen een
belastingpositie innemen die nadelige gevolgen heeft voor BBT;
— BBT’s kredietwaardigheid kan verlaagd worden;
— ongunstige veranderingen kunnen zich voordoen op de effectenmarkten;
— concurrenten van BBT kunnen meer financiële middelen tot hun
beschikking hebben om producten te ontwikkelen waardoor ze zich in een
betere concurrentiepositie kunnen bevinden dan BBT en zij kunnen
onderworpen zijn aan andere wettelijke normen dan BBT;
— risico’s met betrekking tot cyberbeveiliging kunnen nadelige gevolgen
hebben voor BBT’s zakelijke en financiële prestaties of reputatie, en
BBT kan aansprakelijk gesteld worden voor financiële verliezen
opgelopen door derden als gevolg van inbreuken op gegevensuitwisselingen
tussen financiële instellingen;
— hoger dan verwachte kosten gerelateerd aan IT-infrastructuur of het
uitblijven van een succesvolle invoering van toekomstige
systeemverbeteringen zouden een negatieve impact kunnen hebben op BBT’s
financiële situatie en het bedrijfsresultaat en zouden aanleiding tot
voor aanzienlijke extra kosten voor BBT;
— natuurlijke of andere rampen, waaronder terreurdaden, kunnen negatieve
gevolgen hebben voor BBT, BBT’s bedrijfsvoering of de mogelijkheid of
bereidheid van klanten om toegang te verkrijgen tot de producten en
diensten van BBT wezenlijk verstoren;
— de kosten die verband houden met de integratie van de bedrijven van BBT
en eventuele fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, waaronder
het vermogen om met succes fusies en overnames te voltooien en/of te
integreren of om binnen de verwachte tijdspanne de verwachte
kostenbesparingen of omzetgroei die verband houden met de fusies en
overnames volledig te realiseren, kunnen nadelige gevolgen hebben voor
de financiële situatie en de bedrijfsresultaten;
— significante juridische en regelgevende procedures kunnen een
aanzienlijk nadelig effect hebben op BBT;
— ongunstige uitspraken in gerechtelijke procedures of met betrekking tot
andere claims en regelgevende en ander overheidsonderzoeken of -vragen
kunnen leiden tot negatieve publiciteit, protesten, boetes, straffen,
beperkingen met betrekking tot de bedrijfsvoering van BBT of diens
vermogen om zijn activiteiten uit te breiden alsmede andere negatieve
gevolgen, die allemaal reputatieschade kunnen veroorzaken en een
negatieve impact kunnen hebben op BBT’s financiële situatie en
bedrijfsresultaten;
— risico’s die voortvloeien uit het uitgebreide gebruik van modellen;
— maatregelen voor risicobeheer die mogelijk niet volledig effectief zijn;
— reductie in het aantal deposito’s, verlies van klanten en/of inkomsten
na afgeronde fusies/overnames kunnen hoger uitvallen; en
— een wijdverbreid systeemuitval, veroorzaakt door het falen van kritieke
interne systemen of kritieke diensten geleverd door derden, kunnen
negatieve gevolgen hebben voor BBT’s financiële situatie en
bedrijfsresultaten.
Lezers wordt geadviseerd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, aangezien die alleen over de situatie op het moment van publicatie spreken. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden vermeld, of gesuggereerd, in toekomstgerichte verklaringen. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, of regelgeving, neemt BBT geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te herzien of bij te werken, om welke reden dan ook.


CONTACT: ANALISTEN – Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021 of Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732; MEDIA – Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

Tien jaar na “Duurzaamheid De Grote Leugen”

0

Tien jaar geleden organiseerden wij het succesvolle symposium: “Duurzaamheid, de grote leugen”.

Op dit symposium waren sprekers als Thomas Ummels (directeur OVG), Gerard van Drielen (lid college van bestuur Hogeschool Rotterdam), Raymond Kwast (adviseur HermanDeGroot), George van Hooydonk (Director Dutch Real Estate MN) en Ed Nijpels (voorzitter NLingenieurs) aanwezig om de genodigden te prikkelen tot het ondernemen van duurzame acties.

Nu, tien jaar later, is het energieakkoord tot stand gekomen en gepresenteerd door de voorzitter Klimaatberaad, Ed Nijpels. Het resultaat van dit energieakkoord bestaat kortweg uit: wind, zon, warmtepomp en isolatie. Halen we hiermee de in Parijs gestelde klimaatdoelen?

Haalbaarheid

Optimistisch bekeken kan worden vastgesteld dat 20% van de elektriciteitsbehoefte effectief kan worden opgewekt met wind en zon. Blijft er nog 80% over aan duurzame energiebehoefte. Het plaatsen van warmtepompen zoals wordt voorgesteld is helaas niet de oplossing. Omdat een warmtepomp elektriciteit gebruikt, zal de vraag naar elektriciteit alleen maar stijgen. Doordat deze vraag sterk zal schommelen door het jaar heen (men wil op hetzelfde moment verwarmen), is dit met de huidige infrastructuur niet haalbaar. Daarbij moet men niet vergeten dat veel huidige woningen moeten worden aangepast met laagtemperatuursystemen om de woningen te kunnen verwarmen.

Wie ontvangt de rekening?

Laten we Amsterdam even als voorbeeld aanhalen met 414.550 woningen. Als we uitgaan van

€ 55.000 investering per woning aan techniek en bouwkundige aanpassingen (onder andere isolatie), betekent dit een totaalinvestering van 22,8 miljard euro, een bedrag dat door de bewoners van deze stad moet worden opgebracht. Hiervan komt 57% voor rekening van de woningcorporaties.

Voor de gemeente Amersfoort zijn de kosten voor 57.974 woningen berekend op 3,2 miljard euro.

Inmiddels hebben diverse andere gemeenten, waaronder Apeldoorn, Zwolle en Woerden, de benodigde kosten voor het gasloos maken van een woning in kaart gebracht en geraamd op € 60.000 per woning.

De overheid wil graag uw woning aangepast zien met de aanschaf van een warmtepomp en (extra) isolatie (exclusief zonnepanelen). De kosten hiervoor komen naar het nu uit ziet voor uw eigen rekening. Voor mensen die de investering van € 55.000 niet kunnen betalen zal een overdraagbare hypotheek volgens de overheid oplossing bieden. Bijzonder is dat dezelfde overheid tijdens de financiële crisis besloot mensen aan te sporen om schulden af te lossen omdat de nationale schuld te hoog was en huizen onder water stonden.

De oplossing!

Om tot de ideale oplossing te komen, moeten wij eerst terug naar de basis. De gestelde doelen in Parijs gaan over het reduceren van onze CO2-uitstoot. Als gebruik wordt gemaakt van CO2-vrije energie in de vorm van elektriciteit, warmte en koude, is een investering in een warmtepomp, laagtemperatuursysteem en extra isolatie overbodig. Maar hoe komen we dan aan CO2- vrije energie?

Er bestaan meerdere alternatieven: Ultra Diepe Geothermie,waterstof en een nieuwe vorm van kernenergie. De laatste twee genoemde energie opwekvormen zijn meer voor de langere termijn: 25 tot 40 jaar. Dit omdat deze technieken wereldwijd nog een lang ontwikkeltraject nodig hebben.

Ultra-Diepe Geothermie kan per direct worden gerealiseerd in Nederland en is de uitgelezen manier om energie duurzaam en CO2-vrij op te wekken. Bij Ultra-Diepe Geothermie wordt elektriciteit opgewekt met warmte die van nature in de aarde voorkomt. Na de productie van deze CO2-vrije elektriciteit blijft restwarmte over. Deze warmte wordt aan het warmtenet geleverd en zo gebruikt voor de verwarming van woningen. Daarnaast kan de warmte gebruikt worden om koude op te wekken, hetgeen met name in de zomer interessant is voor utiliteitsgebouwen. Hiermee produceert een Ultra-Diepe Geothermiecentrale op een duurzame manier de voor Nederland drie belangrijkste energieproducten.

Voor Nederland is deze technologie nieuw, maar over de hele wereld wordt deze technologie al gebruikt, zoals in Italië, Frankrijk, België, IJsland, VS en Indonesië De Duitse stad München (anderhalf miljoen inwoners) wordt in 2040 geheel voorzien van deze vorm van energie. Momenteel worden in Nederland initiatieven genomen en onderzoek gedaan naar Ultra-Diepe Geothermie.

Ultra-Diepe Geothermie in combinatie met warmtenetten is de meest efficiënte manier van verduurzaming!

En de kosten?

Die zijn met gemiddeld € 6.000 per woning slechts een tiende van de beoogde kosten voor het huidige verduurzamingsplan. Slechts een aansluiting op het warmtenet is nodig om als eigenaar gebruik te kunnen maken van deze duurzame energieproducten. Overigens wordt momenteel onderzoek gedaan om de kosten verder te reduceren naar een nog gunstigere investering van slechts € 2.000 per woning voor eigenaren.

Kijken we naar de totale investering voor de gemeente Amsterdam dan is de investering slechts 6,7 miljard euro tegenover de eerder genoemde 22,8 miljard euro. Voor de gemeente Amersfoort zal de investering slechts 996 miljoen euro bedragen tegenover de 3,2 miljard. Een aanzienlijk verschil in investeringen! De investeringen voor Ultra-Diepe Geothermiecentrales worden overigens gedragen door investeerders en beleggers, en zal niet geheel voor de rekening komen van bewoners.

Om de gestelde klimaatdoelen in Parijs te behalen, is draagvlak een van de belangrijkste aandachtspunten. Hoge investeringskosten voor eigenaren zal weinig publieke draagvlak creëren. Daarnaast zijn ook andere factoren van belang. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van arbeidskrachten voor het isoleren en plaatsen van de nieuwe technologie in de woningen. Voor Amersfoort komt dit neer op 1.600 personen per jaar, 30 jaar lang. En wat te denken van Amsterdam?

Ten slotte, niet het veranderen van het gebruik maar het vraagstuk bij de bron aanpakken, dat is de weg naar een efficiënte manier van CO2-besparing. Duurzaamheid, De Grote Leugen? Iets om over na te denken op de Dag van de Duurzaamheid.

Zoektocht hypotheek tijdrovend en stressvol, vooral voor starters

0

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van SNS in september 2018 onder ruim 1.031 Nederlanders vanaf 18 jaar. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft leeftijd, geslacht, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en opleiding.

Over SNS

SNS is een Nederlandse bank voor consumenten en zzp’ers. De bank denkt slim mee met haar klanten en helpt de gewone Nederlander om financieel weerbaarder te worden. SNS zorgt dat bankieren je echt iets oplevert. Niet alleen met voordeel en gewoon goede betaal- en spaarrekeningen, verzekeringen en hypotheken. Maar ook door een seintje te geven als het beter kan. In heldere taal, zodat geldzaken begrijpelijk zijn en je goede keuzes kunt maken. En door kennis te delen voor meer financieel inzicht voor de gewone Nederlander. SNS is er al 200 jaar voor haar klanten. Met zo’n 200 winkels door heel Nederland en 1600 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Utrecht. SNS maakt met ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank onderdeel uit van de Volksbank. Samen maken zij de missie bankieren met de menselijke maat van de Volksbank waar. Voor meer informatie: www.snsbank.nl

Over de Volksbank

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht en is de drijvende kracht op de achtergrond en ontwikkelt vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl

Neem voor meer informatie contact op met

Jascha Hagendoorn

Woordvoerder de Volksbank

jascha.hagendoorn@devolksbank.nl

+31 6 10 33 40 02

VEH: ‘Schrap bankkosten bij aanpassen aflossingsvrije hypotheek’

0

VEH: ‘Schrap bankkosten bij aanpassen aflossingsvrije hypotheek’

Amersfoort, 28 september 2018 – Vereniging Eigen Huis roept banken op om geen kosten in rekening te brengen wanneer klanten tijdens de ‘Aflossingsblij’ campagne van banken hun aflossingsvrije hypotheek willen aanpassen. Het doel van de campagne is mensen bewust te maken van de mogelijke gevolgen als de hypotheek na 30 jaar afloopt. De lening moet dan zijn afgelost en kan alleen worden verlengd als het inkomen hiervoor toereikend is. Voor een groep mensen is het noodzakelijk dat zij in actie komen om hun toekomstige financiële situatie in kaart te brengen en zo nodig maatregelen nemen.

De campagne gaat volgens Vereniging Eigen Huis pas echt werken als de drempels voor het aanpassen van een aflossingsvrije hypotheek worden verlaagd. De vereniging heeft hierover een brief gestuurd naar ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS bank.

Aanpassing hypotheek vaak duur

Veel huiseigenaren zien op tegen het veranderen van hun voordelige aflossingsvrije hypotheek. Bij het oversluiten naar een annuïteitenhypotheek kan de boeterente oplopen tot duizenden euro’s, terwijl tegelijkertijd de maandelijkse hypotheeklasten zullen stijgen doordat er wordt afgelost. De bank kan deze overstap aantrekkelijker maken door de kosten van hypotheekaanpassingen zoveel mogelijk te schrappen.

Risico’s aflossingsvrij vaak onbekend

De gevolgen aan het einde van de looptijd van een aflossingsvrije hypotheek kunnen groot zijn. De lening moet dan opnieuw worden getoetst aan het inkomen, dat bij een pensioen flink lager kan zijn. Bovendien zal van hypotheekrenteaftrek vaak geen sprake meer zijn en de kans is reëel dat de rente dan hoger is dan nu. Deze optelsom kan er voor zorgen dat de huidige hypotheek niet kan worden voortgezet. In het uiterste geval moet dan het huis worden verkocht. Om dit ongewenste scenario te voorkomen is het belangrijk dat huiseigenaren de hypotheekrisico’s tijdig in kaart brengen en in actie komen als dat nodig blijkt. Voor de meeste mensen met een aflossingsvrije hypotheek duurt het nog 10 tot 15 jaar voordat hun lening afloopt. Deze periode is vaak ook nodig om er dan beter voor te staan.

Kosteloze quick scan

Vereniging Eigen Huis biedt op www.scanuwaflossingsvrijehypotheek.nl een gratis en simpel te gebruiken hulpmiddel. Iedereen met een aflossingsvrije hypotheek kan snel en eenvoudig zien of het nodig is in actie te komen. De resultaten worden in een overzichtelijk rapportje gepresenteerd.

Het actualiteitenprogramma EenVandaag besteedt zaterdag 29 september aandacht aan de risico’s van aflossingsvrije hypotheken.