Home Blog Page 2

BB&T rapporteert kwartaalresultaten van $ 1,01 per verwaterd aandeel; een stijging van $ 0,27 of 36,5 procent, in vergelijking met het derde kwar

0

WINSTON-SALEM, North Carolina, 18 oktober 2018 /PRNewswire/ — BBT Corporation meldde vandaag sterke resultaten voor het derde kwartaal van 2018. De netto inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroeg $ 789 miljoen. De winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $ 1,01 voor het derde kwartaal van 2018, een stijging van $ 0,99 vergeleken met het afgelopen kwartaal. De resultaten voor het derde kwartaal produceerden een rendement op jaarbasis op het gemiddelde vermogen, van 1,49 procent en een jaarlijks rendement op gemiddeld gemeenschappelijk eigen vermogen van 11,69 procent.

Exclusief de fusiegerelateerde en herstructureringskosten voor aftrek van belastingen, ter waarde van $ 18 miljoen ($ 13 miljoen na aftrek van belastingen), netto inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroeg $ 802 miljoen, of $ 1,03 per verwaterd aandeel.

Nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders was $ 775 miljoen ($ 0,99 per verwaterd aandeel) voor het tweede kwartaal van 2018 en $ 597 miljoen ($ 0,74 per verwaterd aandeel) voor het derde kwartaal van 2017.

“We zijn verheugd om een recordwinst aan te kunnen kondigen, aangestuurd door sterke inkomsten, een breed gedragen kredietgroei en een solide kostenbeheersing,” aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. “De inkomsten overschreden $ 2,9 miljard omdat we recordbedragen behaalden in zowel de netto rentebaten en de niet-rentedragende inkomsten.

“We blijven tal van strategieën uitvoeren om een meer gediversifieerde en veerkrachtige winstgevendheid te creëren terwijl er aanzienlijk wordt geïnvesteerd in ons digitale platform om uitstekende klantervaringen te creëren.

“De netto rentebaten waren het gevolg van een kredietgroei van 5,8 procent,” zei King “Niet-rentedragend inkomen werd geleid door verzekeringsinkomsten, die profiteerden van de Regions Insurance overname en de organische groei.”

“De kwaliteit van de activa blijft uitstekend en onderging in het derde kwartaal verdere verbeteringen. Niet-presterende activa en achterstallige leningen met een looptijd van 90 dagen of meer, zagen en nog verdergaande daling,” aldus King.

“We zijn trots op onze medewerkers die nauw samen blijven werken met onze klanten en gemeenschappen die te maken hebben gehad met de recente orkanen,” zei King. “We werken samen met het Amerikaanse Rode Kruis, Samaritan’s Purse en een groot aantal andere plaatselijke liefdadigheidsinstellingen om aanhoudende hulpverlening te bieden.”

Hoogtepunten van de prestaties voor het derde kwartaal van 2018


— Winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $ 1,01, een stijging van $
0,02 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018

— Verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 1,03, exclusief
fusiegerelateerde en herstructureringskosten
— Rendement op gemiddelde activa was 1,49 procent
— Rendement op gemiddeld gemeenschappelijk eigen vermogen was 11,69
procent
— Rendement op gemiddeld materieel gemeenschappelijk eigen vermogen
was 20,00 procent
— Vergelijkbaar belastbare inkomsten bedroegen $ 3,0 miljard, een stijging
van $ 52 miljoen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018

— De netto rentemarge was 3,47 procent, een stijging van twee
basispunten in vergelijking met het voorgaande kwartaal
— Niet-rentedragend inkomen steeg met $ 17 miljoen, voornamelijk als
gevolg van de overname van Regions Insurance
— De verhouding vergoeding-inkomen was 42,3 procent, in vergelijking
met 42,5 procent in het voorgaande kwartaal
— Niet-rentedragend uitgaven waren $ 1,7 miljard, een stijging van $ 22
miljoen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018

— Regions Insurance voegde $ 31 miljoen aan bedrijfskosten toe
gedurende het derde kwartaal van 2018
— Niet-rentedragende kosten bleven in wezen gelijk in vergelijking met
het derde kwartaal van 2017
— Personeelskosten bestonden onder andere uit verhogingen gerelateerd
aan bepaalde vergoedingen verschuldigd na uitdiensttreding, die
gecompenseerd werden door niet-rentedragende inkomsten
— De GAAP efficiëntieverhouding was 59,5 procent, in vergelijking met
59,7 procent voor het voorgaande kwartaal
— De aangepaste efficiëntieverhouding was 57,3 procent, in
vergelijking met 57,4 procent voor het voorgaande kwartaal
— Gemiddelde leningen en leasen, aangehouden voor beleggingen bedroegen $
146,2 miljard, een stijging van $ 2,1 miljard, of 5,8 procent op
jaarbasis in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018

— Gemiddelde commerciële en industriële leningen stegen met $ 352
miljoen, of 2,3 procent op jaarbasis
— Gemiddelde woninghypotheken daalden met $ 1,2 miljard, of 16,6
procent op jaarbasis
— Gemiddelde indirecte leningen stegen met $ 478 miljoen, of 11,3
procent op jaarbasis
— Gemiddeld doorlopend krediet steeg met $ 116 miljoen, of 16,3
procent op jaarbasis
— Gemiddelde deposito’s bedroegen $ 157,3 miljard in vergelijking met $
157,7 miljard voor het tweede kwartaal van 2018

— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s stegen met $ 211 miljoen,
of 1,6 procent op jaarbasis
— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s vertegenwoordigden 34,4
procent van de totale deposito’s, in vergelijking met 34,2 procent
in het voorgaande kwartaal
— De kosten van gemiddelde rentedragende deposito’s was 0,66 procent
op jaarbasis, een stijging van negen basispunten
— De kosten van de gemiddelde totale deposito’s was 0,43 procent op
jaarbasis, een stijging van zes basispunten
— De kwaliteit van activa blijft uitstekend

— Niet-presterende activa was 0,27 procent van de totale activa; het
laagste niveau sinds 2006
— 0,29 procent van de leningen aangehouden voor belegging bestond uit
achterstallige, groeiende leningen van 90 dagen of meer, in
vergelijking met 0,30 procent in het voorgaande kwartaal
— Netto oninbare schulden bedroeg 0,35 procent van de gemiddelde
leningen en leasen, een stijging van vijf basispunten
— De vergoeding voor de verhouding dekkingsverliezen was 2,86 keer de
niet-renderende leningen aangehouden voor beleggingen, in
tegenstelling tot 2,74 keer in het voorgaande kwartaal
— De voorziening voor verliezen op leningen en leasen bedroeg 1,05
procent van de leningen aangehouden voor beleggingen, onveranderd in
vergelijking met het voorgaande kwartaal
— Kapitaalniveaus bleven over de hele linie sterk

— Gewone aandelen tier 1-kapitaal ten opzichte van risico-gewogen
activa was 10,2 procent
— Tier 1 op risico-gebaseerd kapitaal bedroeg 11,9 procent
— Het totale kapitaal was 13,89 procent
— Kredietkapitaal was 10,0 procent
Presentatie van de winst en overzicht kwartaalprestaties

Om naar BBT’s live conferentiegesprek over de winst in het derde kwartaal van 2018 te luisteren, kunt u om 8:00 ET bellen met 866-519-2796 en gebruik maken van de deelnemerscode 876127. Tijdens het conferentiegesprek over de winst zal een prestentatie gebruikt worden die beschikbaar gesteld wordt op onze website https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. Herhalingen van het conferentiegesprek zal 30 dagen lang beschikbaar zijn via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6326592).

De presentatie, met inbegrip van een bijlage met de reconciliatie van non-GAAP-vermeldingen, is beschikbaar op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. BBT’s samenvatting van de kwartaalprestaties voor het derde kwartaal van 2018, bevat gedetailleerde financiële schema’s, en is beschikbaar op de website van BBT op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Over BBT

BBT is een van de grootste holdingvennootschappen voor financiële diensten in de V.S. met $ 222,9 miljard aan activa en het bedrijf kende op 30 september 2018 een marktkapitalisatie van ongeveer $ 37,4 miljard. BBT bouwt voort op een lange traditie van uitmuntendheid in gemeenschapsbankieren en biedt een breed scala aan financiële diensten, inclusief bankieren voor de detailhandel en commerciële sector, investeringen, verzekeringen, vermogensbeheer, activabeheer, hypotheken, zakelijk bankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BBT is gevestigd in Winston-Salem, N.C., en exploiteert meer dan 1.900 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. BBT wordt consequent erkend door Greenwich Associates voor hun uitstekende klantenservice voor bankieren in kleine en middelgrote markten. Meer informatie over BBT en het volledige aanbod aan producten en diensten is beschikbaar op BBT.com.

De vermogensverhoudingen zijn voorwaardelijk.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die bepaald worden door andere methoden dan die, die in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige principes zoals die over het algemeen aanvaard worden in de Verenigde Staten (“GAAP”). Het management van BBT maakt gebruik van deze “non-GAAP”-maatstaven in hun analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiëntie van de bedrijfsvoering. Het management is van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht geven in de lopende bedrijfsvoering, dat het de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden verbetert en dat het de gevolgen toont van belangrijke items in de huidige periode. Het bedrijf is van mening dat een betekenisvolle analyse van zijn financiële prestaties, een goed begrip van de onderliggende factoren vereist. Het management van BBT is van mening dat beleggers deze non-GAAP financiële maatstaven nuttig zouden kunnen vinden. Deze toelichtingen mogen niet beschouwd worden als een substituut voor financiële maatstaven zoals bepaald volgens GAAP, noch dat ze noodzakelijkerwijs vergelijkbaar zijn met non-GAAP prestatiemaatstaven die door andere bedrijven gebruikt worden. Hieronder vindt u een lijst met de verschillende soorten non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht gebruikt zijn:


— De aangepaste efficiëntieratio is non-GAAP in zoverre dat het
effectenwinsten (-verliezen), afschrijving van immateriële activa,
fusiegerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde
items uitsluit. BBT’s management gebruikt deze maatstaaf voor het
analyseren van de bedrijfsprestaties. Het management van BBT is van
mening dat deze maatstaaf zal zorgen voor een beter inzicht in de
lopende bedrijfsvoering, dat het de vergelijkbaarheid van resultaten ten
opzichte van voorgaande perioden zal verbeteren, en dat het de gevolgen
zal tonen van aanzienlijke winsten en kosten.
— Materiële gewone aandelen en gerelateerde maatstaven zijn
non-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en de
bijbehorende afschrijving uitsluiten. Deze maatstaven zijn nuttig voor
het consistent evalueren van de prestaties van een bedrijf, ongeacht of
het intern is verkregen of ontwikkeld. Het management van BBT maakt
gebruik van deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal en rendement te
beoordelen ten opzichte van het balansrisico en het bedrijf is van
mening dat beleggers deze informatie wellicht nuttig zouden kunnen
vinden tijdens hun analyse van het bedrijf.
— De netto rentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge
aanpast om de impact van purchase accounting uit te sluiten. De
rentebaten en gemiddelde saldi voor PCI-leningen worden in hun geheel
uitgesloten omdat de verwerking van deze leningen kan resulteren in
aanzienlijke en ongebruikelijke trends in opbrengsten. De purchase
accounting markeringen en de gerelateerde afschrijving voor a) effecten
verworven van de FDIC tijdens de overname van Colonial en b)
non-PCI-leningen, deposito’s en langlopende schulden verkregen van
Susquehanna en National Penn zijn uitgesloten zodat hun opbrengsten
ingeschat kunnen worden tegen de tarieven voorafgaande aan de overname.
Het management van BBT is van mening dat de aanpassingen van de
margeberekening van de netto rente voor bepaalde activa en passiva,
nuttige informatie biedt voor beleggers over de prestaties van BBT’s
verdienende activa.
— De aangepaste verwaterde winst per aandeel is Non-GAAP in zoverre dat
het fusiegerelateerde kosten en herstructureringskosten en andere
geselecteerde items uitsluit, na aftrek van belastingen. Het management
van BBT gebruikt deze maatstaaf in hun analyse van de
bedrijfsprestaties en is van mening dat deze maatstaaf zal zorgen voor
een beter inzicht in de lopende bedrijfsvoering. Dat het tevens de
vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden
verbetert, en dat het de gevolgen van aanzienlijke winsten en kosten
toont.
— De aangepaste operationele verhoudingen voor hefboomwerking is non-GAAP
in zoverre dat het effectenwinsten (-verliezen), afschrijving van
immateriële activa, fusiegerelateerde en herstructureringskosten en
andere geselecteerde items uitsluit. Het management van BBT gebruikt
deze maatstaaf in hun analyse van de bedrijfsprestaties en is van mening
dat deze maatstaaf zal zorgen voor een beter inzicht in de lopende
bedrijfsvoering. Dat het tevens de vergelijkbaarheid van resultaten ten
opzichte van voorgaande perioden verbetert, en dat het dat gevolgen van
aanzienlijke winsten en kosten toont.
— De aangepaste prestatieverhoudingen zijn non-GAAP in zoverre dat ze
fusiegerelateerde en herstructureringskosten uitsluiten, en, in het
geval van rendement op het gemiddelde materiële gemeenschappelijk eigen
vermogen, de afschrijving van immateriële activa. Het management van
BBT gebruikt deze maatstaven in hun analyse van de bedrijfsprestaties
en is van mening dat deze maatstaven zullen zorgen voor een beter
inzicht in de lopende bedrijfsvoering. Dat het tevens de
vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden
verbetert, en dat het de gevolgen van aanzienlijke winsten en kosten
toont.
Een verzoening van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is opgenomen in BBT’s samenvatting van de kwartaalprestaties voor het derde kwartaal voor 2018, dat beschikbaar is op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Dit nieuwsbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995, met betrekking tot de financiële situatie, bedrijfsresultaten, zakelijke plannen en de toekomstige prestaties van BBT. Toekomstgerichte verklaringen worden niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen en aannames van het management met betrekking tot de bedrijfsvoering van BBT, de economie alsmede andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico’s en veranderingen in moeilijk te voorspellen omstandigheden. BBT’s werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van hetgeen wordt overwogen in deze toekomstgerichte verklaringen. Woorden zoals “voorziet”, “gelooft”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “is van plan”, “plant”, “beraamt”, “zou”, “zal”, “dient”, “zou kunnen” en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel zouden kunnen verschillen van de verwachte resultaten. Hoewel er geen zekerheid geboden kan worden dat een lijst met risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, zijn enkele belangrijke factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel zouden kunnen verschillen van de verwachte resultaten, opgenomen in deze toekomstgerichte verklaringen, evenals de risico’s en onzekerheden die onder Item 1A-Risicofactoren nader besproken worden in ons Jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2017, en in alle navolgende deponeringen van BBT bij de Securities and Exchange Commission:


— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat resulteert in,
onder andere, een lagere groei van deposito’s en/of activa, een
verslechtering van de kredietkwaliteit en/of een verminderde vraag naar
krediet, verzekeringen of andere diensten;
— ontwrichting van de nationale of mondiale financiële markten, inclusief
de gevolgen van een afwaardering van de obligaties van de Amerikaanse
overheid door een van de ratingbureaus, de economische instabiliteit en
recessieve omstandigheden in Europa, de uiteindelijke uittreding van het
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
— veranderingen van de rente, inclusief rentewijzigingen doorgevoerd door
de Federal Reserve, evenals kasstroomherzieningen kunnen een negatieve
invloed hebben op de netto rentemarge en/of de omvang en waarde van de
leningen en deposito’s alsmede de waarde van andere activa en passiva;
— de concurrentiedruk tussen instellingen voor deposito’s en andere
financiële diensten kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen op wetgevend, regelgevend of boekhoudkundig gebied,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en invoering van de
Dodd-Frank Act kunnen een negatief effect hebben op de bedrijven waar
BBT zaken meedoet;
— gemeentelijke, staat of nationale belastingautoriteiten kunnen een
belastingpositie innemen die nadelige gevolgen heeft voor BBT;
— BBT’s kredietwaardigheid kan verlaagd worden;
— ongunstige veranderingen kunnen zich voordoen op de effectenmarkten;
— concurrenten van BBT kunnen meer financiële middelen tot hun
beschikking hebben om producten te ontwikkelen waardoor ze zich in een
betere concurrentiepositie kunnen bevinden dan BBT en zij kunnen
onderworpen zijn aan andere wettelijke normen dan BBT;
— risico’s met betrekking tot cyberbeveiliging kunnen nadelige gevolgen
hebben voor BBT’s zakelijke en financiële prestaties of reputatie, en
BBT kan aansprakelijk gesteld worden voor financiële verliezen
opgelopen door derden als gevolg van inbreuken op gegevensuitwisselingen
tussen financiële instellingen;
— hoger dan verwachte kosten gerelateerd aan IT-infrastructuur of het
uitblijven van een succesvolle invoering van toekomstige
systeemverbeteringen zouden een negatieve impact kunnen hebben op BBT’s
financiële situatie en het bedrijfsresultaat en zouden aanleiding tot
voor aanzienlijke extra kosten voor BBT;
— natuurlijke of andere rampen, waaronder terreurdaden, kunnen negatieve
gevolgen hebben voor BBT, BBT’s bedrijfsvoering of de mogelijkheid of
bereidheid van klanten om toegang te verkrijgen tot de producten en
diensten van BBT wezenlijk verstoren;
— de kosten die verband houden met de integratie van de bedrijven van BBT
en eventuele fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, waaronder
het vermogen om met succes fusies en overnames te voltooien en/of te
integreren of om binnen de verwachte tijdspanne de verwachte
kostenbesparingen of omzetgroei die verband houden met de fusies en
overnames volledig te realiseren, kunnen nadelige gevolgen hebben voor
de financiële situatie en de bedrijfsresultaten;
— significante juridische en regelgevende procedures kunnen een
aanzienlijk nadelig effect hebben op BBT;
— ongunstige uitspraken in gerechtelijke procedures of met betrekking tot
andere claims en regelgevende en ander overheidsonderzoeken of -vragen
kunnen leiden tot negatieve publiciteit, protesten, boetes, straffen,
beperkingen met betrekking tot de bedrijfsvoering van BBT of diens
vermogen om zijn activiteiten uit te breiden alsmede andere negatieve
gevolgen, die allemaal reputatieschade kunnen veroorzaken en een
negatieve impact kunnen hebben op BBT’s financiële situatie en
bedrijfsresultaten;
— risico’s die voortvloeien uit het uitgebreide gebruik van modellen;
— maatregelen voor risicobeheer die mogelijk niet volledig effectief zijn;
— reductie in het aantal deposito’s, verlies van klanten en/of inkomsten
na afgeronde fusies/overnames kunnen hoger uitvallen; en
— een wijdverbreid systeemuitval, veroorzaakt door het falen van kritieke
interne systemen of kritieke diensten geleverd door derden, kunnen
negatieve gevolgen hebben voor BBT’s financiële situatie en
bedrijfsresultaten.
Lezers wordt geadviseerd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, aangezien die alleen over de situatie op het moment van publicatie spreken. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden vermeld, of gesuggereerd, in toekomstgerichte verklaringen. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, of regelgeving, neemt BBT geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te herzien of bij te werken, om welke reden dan ook.


CONTACT: ANALISTEN – Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021 of Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732; MEDIA – Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

Tien jaar na “Duurzaamheid De Grote Leugen”

0

Tien jaar geleden organiseerden wij het succesvolle symposium: “Duurzaamheid, de grote leugen”.

Op dit symposium waren sprekers als Thomas Ummels (directeur OVG), Gerard van Drielen (lid college van bestuur Hogeschool Rotterdam), Raymond Kwast (adviseur HermanDeGroot), George van Hooydonk (Director Dutch Real Estate MN) en Ed Nijpels (voorzitter NLingenieurs) aanwezig om de genodigden te prikkelen tot het ondernemen van duurzame acties.

Nu, tien jaar later, is het energieakkoord tot stand gekomen en gepresenteerd door de voorzitter Klimaatberaad, Ed Nijpels. Het resultaat van dit energieakkoord bestaat kortweg uit: wind, zon, warmtepomp en isolatie. Halen we hiermee de in Parijs gestelde klimaatdoelen?

Haalbaarheid

Optimistisch bekeken kan worden vastgesteld dat 20% van de elektriciteitsbehoefte effectief kan worden opgewekt met wind en zon. Blijft er nog 80% over aan duurzame energiebehoefte. Het plaatsen van warmtepompen zoals wordt voorgesteld is helaas niet de oplossing. Omdat een warmtepomp elektriciteit gebruikt, zal de vraag naar elektriciteit alleen maar stijgen. Doordat deze vraag sterk zal schommelen door het jaar heen (men wil op hetzelfde moment verwarmen), is dit met de huidige infrastructuur niet haalbaar. Daarbij moet men niet vergeten dat veel huidige woningen moeten worden aangepast met laagtemperatuursystemen om de woningen te kunnen verwarmen.

Wie ontvangt de rekening?

Laten we Amsterdam even als voorbeeld aanhalen met 414.550 woningen. Als we uitgaan van

€ 55.000 investering per woning aan techniek en bouwkundige aanpassingen (onder andere isolatie), betekent dit een totaalinvestering van 22,8 miljard euro, een bedrag dat door de bewoners van deze stad moet worden opgebracht. Hiervan komt 57% voor rekening van de woningcorporaties.

Voor de gemeente Amersfoort zijn de kosten voor 57.974 woningen berekend op 3,2 miljard euro.

Inmiddels hebben diverse andere gemeenten, waaronder Apeldoorn, Zwolle en Woerden, de benodigde kosten voor het gasloos maken van een woning in kaart gebracht en geraamd op € 60.000 per woning.

De overheid wil graag uw woning aangepast zien met de aanschaf van een warmtepomp en (extra) isolatie (exclusief zonnepanelen). De kosten hiervoor komen naar het nu uit ziet voor uw eigen rekening. Voor mensen die de investering van € 55.000 niet kunnen betalen zal een overdraagbare hypotheek volgens de overheid oplossing bieden. Bijzonder is dat dezelfde overheid tijdens de financiële crisis besloot mensen aan te sporen om schulden af te lossen omdat de nationale schuld te hoog was en huizen onder water stonden.

De oplossing!

Om tot de ideale oplossing te komen, moeten wij eerst terug naar de basis. De gestelde doelen in Parijs gaan over het reduceren van onze CO2-uitstoot. Als gebruik wordt gemaakt van CO2-vrije energie in de vorm van elektriciteit, warmte en koude, is een investering in een warmtepomp, laagtemperatuursysteem en extra isolatie overbodig. Maar hoe komen we dan aan CO2- vrije energie?

Er bestaan meerdere alternatieven: Ultra Diepe Geothermie,waterstof en een nieuwe vorm van kernenergie. De laatste twee genoemde energie opwekvormen zijn meer voor de langere termijn: 25 tot 40 jaar. Dit omdat deze technieken wereldwijd nog een lang ontwikkeltraject nodig hebben.

Ultra-Diepe Geothermie kan per direct worden gerealiseerd in Nederland en is de uitgelezen manier om energie duurzaam en CO2-vrij op te wekken. Bij Ultra-Diepe Geothermie wordt elektriciteit opgewekt met warmte die van nature in de aarde voorkomt. Na de productie van deze CO2-vrije elektriciteit blijft restwarmte over. Deze warmte wordt aan het warmtenet geleverd en zo gebruikt voor de verwarming van woningen. Daarnaast kan de warmte gebruikt worden om koude op te wekken, hetgeen met name in de zomer interessant is voor utiliteitsgebouwen. Hiermee produceert een Ultra-Diepe Geothermiecentrale op een duurzame manier de voor Nederland drie belangrijkste energieproducten.

Voor Nederland is deze technologie nieuw, maar over de hele wereld wordt deze technologie al gebruikt, zoals in Italië, Frankrijk, België, IJsland, VS en Indonesië De Duitse stad München (anderhalf miljoen inwoners) wordt in 2040 geheel voorzien van deze vorm van energie. Momenteel worden in Nederland initiatieven genomen en onderzoek gedaan naar Ultra-Diepe Geothermie.

Ultra-Diepe Geothermie in combinatie met warmtenetten is de meest efficiënte manier van verduurzaming!

En de kosten?

Die zijn met gemiddeld € 6.000 per woning slechts een tiende van de beoogde kosten voor het huidige verduurzamingsplan. Slechts een aansluiting op het warmtenet is nodig om als eigenaar gebruik te kunnen maken van deze duurzame energieproducten. Overigens wordt momenteel onderzoek gedaan om de kosten verder te reduceren naar een nog gunstigere investering van slechts € 2.000 per woning voor eigenaren.

Kijken we naar de totale investering voor de gemeente Amsterdam dan is de investering slechts 6,7 miljard euro tegenover de eerder genoemde 22,8 miljard euro. Voor de gemeente Amersfoort zal de investering slechts 996 miljoen euro bedragen tegenover de 3,2 miljard. Een aanzienlijk verschil in investeringen! De investeringen voor Ultra-Diepe Geothermiecentrales worden overigens gedragen door investeerders en beleggers, en zal niet geheel voor de rekening komen van bewoners.

Om de gestelde klimaatdoelen in Parijs te behalen, is draagvlak een van de belangrijkste aandachtspunten. Hoge investeringskosten voor eigenaren zal weinig publieke draagvlak creëren. Daarnaast zijn ook andere factoren van belang. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van arbeidskrachten voor het isoleren en plaatsen van de nieuwe technologie in de woningen. Voor Amersfoort komt dit neer op 1.600 personen per jaar, 30 jaar lang. En wat te denken van Amsterdam?

Ten slotte, niet het veranderen van het gebruik maar het vraagstuk bij de bron aanpakken, dat is de weg naar een efficiënte manier van CO2-besparing. Duurzaamheid, De Grote Leugen? Iets om over na te denken op de Dag van de Duurzaamheid.

Zoektocht hypotheek tijdrovend en stressvol, vooral voor starters

0

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van SNS in september 2018 onder ruim 1.031 Nederlanders vanaf 18 jaar. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft leeftijd, geslacht, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en opleiding.

Over SNS

SNS is een Nederlandse bank voor consumenten en zzp’ers. De bank denkt slim mee met haar klanten en helpt de gewone Nederlander om financieel weerbaarder te worden. SNS zorgt dat bankieren je echt iets oplevert. Niet alleen met voordeel en gewoon goede betaal- en spaarrekeningen, verzekeringen en hypotheken. Maar ook door een seintje te geven als het beter kan. In heldere taal, zodat geldzaken begrijpelijk zijn en je goede keuzes kunt maken. En door kennis te delen voor meer financieel inzicht voor de gewone Nederlander. SNS is er al 200 jaar voor haar klanten. Met zo’n 200 winkels door heel Nederland en 1600 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Utrecht. SNS maakt met ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank onderdeel uit van de Volksbank. Samen maken zij de missie bankieren met de menselijke maat van de Volksbank waar. Voor meer informatie: www.snsbank.nl

Over de Volksbank

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht en is de drijvende kracht op de achtergrond en ontwikkelt vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl

Neem voor meer informatie contact op met

Jascha Hagendoorn

Woordvoerder de Volksbank

jascha.hagendoorn@devolksbank.nl

+31 6 10 33 40 02

VEH: ‘Schrap bankkosten bij aanpassen aflossingsvrije hypotheek’

0

VEH: ‘Schrap bankkosten bij aanpassen aflossingsvrije hypotheek’

Amersfoort, 28 september 2018 – Vereniging Eigen Huis roept banken op om geen kosten in rekening te brengen wanneer klanten tijdens de ‘Aflossingsblij’ campagne van banken hun aflossingsvrije hypotheek willen aanpassen. Het doel van de campagne is mensen bewust te maken van de mogelijke gevolgen als de hypotheek na 30 jaar afloopt. De lening moet dan zijn afgelost en kan alleen worden verlengd als het inkomen hiervoor toereikend is. Voor een groep mensen is het noodzakelijk dat zij in actie komen om hun toekomstige financiële situatie in kaart te brengen en zo nodig maatregelen nemen.

De campagne gaat volgens Vereniging Eigen Huis pas echt werken als de drempels voor het aanpassen van een aflossingsvrije hypotheek worden verlaagd. De vereniging heeft hierover een brief gestuurd naar ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS bank.

Aanpassing hypotheek vaak duur

Veel huiseigenaren zien op tegen het veranderen van hun voordelige aflossingsvrije hypotheek. Bij het oversluiten naar een annuïteitenhypotheek kan de boeterente oplopen tot duizenden euro’s, terwijl tegelijkertijd de maandelijkse hypotheeklasten zullen stijgen doordat er wordt afgelost. De bank kan deze overstap aantrekkelijker maken door de kosten van hypotheekaanpassingen zoveel mogelijk te schrappen.

Risico’s aflossingsvrij vaak onbekend

De gevolgen aan het einde van de looptijd van een aflossingsvrije hypotheek kunnen groot zijn. De lening moet dan opnieuw worden getoetst aan het inkomen, dat bij een pensioen flink lager kan zijn. Bovendien zal van hypotheekrenteaftrek vaak geen sprake meer zijn en de kans is reëel dat de rente dan hoger is dan nu. Deze optelsom kan er voor zorgen dat de huidige hypotheek niet kan worden voortgezet. In het uiterste geval moet dan het huis worden verkocht. Om dit ongewenste scenario te voorkomen is het belangrijk dat huiseigenaren de hypotheekrisico’s tijdig in kaart brengen en in actie komen als dat nodig blijkt. Voor de meeste mensen met een aflossingsvrije hypotheek duurt het nog 10 tot 15 jaar voordat hun lening afloopt. Deze periode is vaak ook nodig om er dan beter voor te staan.

Kosteloze quick scan

Vereniging Eigen Huis biedt op www.scanuwaflossingsvrijehypotheek.nl een gratis en simpel te gebruiken hulpmiddel. Iedereen met een aflossingsvrije hypotheek kan snel en eenvoudig zien of het nodig is in actie te komen. De resultaten worden in een overzichtelijk rapportje gepresenteerd.

Het actualiteitenprogramma EenVandaag besteedt zaterdag 29 september aandacht aan de risico’s van aflossingsvrije hypotheken.

 

"Foutieve maandlasten op websites banken en vergelijkers"

0

Moneywise onderzocht 21 websites van banken en vergelijkingswebsites en ziet grote verschillen in de bruto en netto maandlasten op deze websites. Het verschil in de netto maandlast loopt zelfs op tot €110 per maand. De consument wordt hiermee volkomen op het verkeerde been gezet en maakt op die manier de keuze voor een hypotheek of adviseur die uiteindelijk niet het beste blijkt te zijn.

Consument kan niet vertrouwen op de getoonde maandlasten
Een consument begint de zoektocht voor een nieuwe hypotheek in bijna alle gevallen op internet. Banken, adviseurs en vergelijkingswebsites voeren op datzelfde internet een harde strijd om zo goed mogelijk bij die klant in beeld te komen. Voorbeelden met lagere maandlasten kunnen dan helpen om consumenten over de streep trekken om klant te worden. Consumenten moet er echter op kunnen vertrouwen dat de getoonde maandlasten bij alle websites correct zijn en dat blijkt niet het geval.

Verschillen zijn echt te groot
Een bruto maandlast berekenen kan eigenlijk niet misgaan. Het berekenen van rente en aflossing (de zogenaamde annuïteit) is een wiskundige berekening. Als de uitgangspunten voor elke berekening hetzelfde zijn, kan daar geen verschil in ontstaan bij de ene of de andere website.

Voor het berekenen van de netto maandlast geldt voor iedereen dezelfde fiscale spelregels. Afwijkingen kunnen ontstaan door te rekenen met een iets lagere WOZ waarde of afrondingen. De verschillen lopen echter op tot € 72 en zelfs € 110. Dat zijn verschillen die te groot zijn om uit te leggen.

Bruto maandlast zou leidend moeten zijn
Consumenten doen er goed aan vooral rekening te houden met de bruto maandlast. Deze bestaat uit rente en aflossing en zal in alle gevallen maandelijks aan de bank betaald moet worden. De bank houdt op geen enkele manier rekening met het belastingvoordeel en de lagere netto maandlast.

Toch is inzicht in de netto maandlast ook belangrijk voor de consument. Deze moet dan uiteraard wel correct zijn. Het valt op dat sommige partijen vooral schermen met de netto maandlast. Hoe lager deze is, hoe groter de kans is dat een consument deze partij kiest voor het regelen van een hypotheek.

Link: https://www.moneywise.nl/onderzoek/hypotheek/20-9-…

Oost-Europa: groei vertraagt, handelskredietrisico neemt toe

0

AMSTERDAM, September 18, 2018 /PRNewswire/ —

Verslechterende betalingsmoraal zet liquiditeitspositie Turkse bedrijven verder onder druk 

Terwijl in de rest van Oost-Europa sprake is van een stabiele economische groei van zo’n 3 procent, staat de economie in Turkije onder een steeds hogere druk. Door de verslechterende betalingsmoraal hebben Turkse bedrijven het vaakst in de regio te maken met achterblijvende betalingen door binnen- en buitenlandse afnemers. Turkije heeft dan ook het hoogste percentage – 59,9 procent – achterstallige facturen en veruit het hoogste aantal – 1,9 procent – oninbare facturen. Polen, dat in de top 10 van landen staat waar exporteurs dit jaar een stijging van de omzet verwachten, presteert daarentegen sterk. Dat biedt goede perspectieven voor de Nederlandse handelsmissie die Polen in oktober bezoekt. Dit en meer blijkt uit de Betalingsbarometer voor Oost-Europa van Atradius, waarin de betalingsmoraal van ruim 1.400 bedrijven in Turkije, Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije, Bulgarije en Roemenië is onderzocht.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/745317/Atradius_NV_Infographic.jpg )

De stabiele economische groei in Oost-Europa komt volgens Atradius vooral voort uit een robuuste binnenlandse vraag. Wel verwacht zij dat dit sterke momentum zal vertragen tot 2,5 procent, omdat de regionale groei afneemt en de stimulans voor buitenlandse handel vanuit de eurozone afkoelt. Dit kan effecten hebben op de liquiditeitspositie van bedrijven en leiden grotere handelskredietrisico’s. Zo verwacht een kwart van de bedrijven dat de DSO (Days Sales Outstanding) in de komende twaalf maanden zal toenemen, terwijl slechts 13 procent een daling verwacht. Bedrijven in Turkije (43 procent) en Roemenië (30 procent) maken zich hierover het meest zorgen. Dat is niet voor niets, want het aantal achterstallige betalingen bij binnenlandse afnemers als gevolg van onvoldoende liquide middelen in de regio nam in 2018 flink toe (+10,4 procent).

Turkije één van snelste omzetdalers 

Het pessimisme van buitenlandse investeerders en handelspartners over de Turkse economie blijft groeien, sinds de Turkse lira in een duikvlucht is beland en Turkije met een steeds grotere buitenlandse schuldenlast kampt. Hoewel Turkije nu nog op de zesde plaats staat in de top 10 van exportlanden buiten de Europese Unie, is zij óók de op één na snelste omzetdaler in 2017. Het land staat daarnaast ook op de tweede positie als verwachte omzetdaler in 2018. Terwijl de binnenlandse (gemiddeld 54 dagen) en de buitenlandse betalingstermijnen (44 dagen) al ver boven het regionaal gemiddelde liggen (respectievelijk 35 en 34 dagen), duurt het nóg langer voordat Turkse bedrijven hun facturen betaald krijgen: gemiddeld 97 dagen bij binnenlandse en 84 dagen bij buitenlandse klanten. Onvoldoende financiële middelen, complexe betalingsprocedures en een inefficiënt banksysteem zijn hiervan belangrijke oorzaken. Veel ondernemers zijn somber over de economische vooruitzichten. Zo verwacht 37 procent dat het betalingsgedrag van klanten – vooral in de duurzame consumptiegoederen en bouw – zal verslechteren, in vergelijking met een regionaal gemiddelde van 17 procent. Ruim de helft van de bedrijven beschouwt het protectionisme van de Amerikaanse regering met een mogelijke handelsoorlog tot gevolg als grootste bedreiging van de wereldwijde economische groei.

Polen veelbelovend 

Polen is één van best presterende landen in Oost-Europa en dat biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven die naar dit land exporteren. De normale betalingstermijn is korter dan gemiddeld, maar de doorsnee betalingsduur ligt rond wat gebruikelijk is voor de regio. Wel hebben bedrijven in Polen iets vaker dan gemiddeld te maken met late betalingen. Hoewel de gemiddelde DSO scherp is gedaald, met bijna twee weken ten opzichte van vorig jaar, is het wel de op één na hoogste in Oost-Europa en hoger dan het regionaal gemiddelde (75 in vergelijking met 59 dagen). Veel bedrijven in de regio (66 procent) zetten elektronische facturering in om een snellere betaling af te dwingen. Poolse bedrijven maken relatief veel gebruik van e-invoicing. Dit geldt voor bijna driekwart van de bedrijven: na Tsjechië (78 procent) is dit het op twee na hoogste aantal bedrijven in de regio (66 procent).

“2018 gaat waarschijnlijk de boeken in als opnieuw een succesvol jaar, met een wereldwijde groei van het bbp van 3,2 procent, het hoogste niveau sinds 2011. De kansen voor groei op lange termijn worden tegelijkertijd steeds kleiner voor landen in Oost-Europa die zich richten op de export en verbonden zijn met Europese leveranciersketens”, benadrukt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Als de internationale groei vertraagt, kan dit leiden tot een verslechtering van de liquiditeitspositie van bedrijven en een toename van handelskredietrisico’s. Turkije kent daarbij een eigen problematiek met onder meer politieke uitdagingen en een hoge inflatie. Tegen deze achtergrond is het van groot belang om het betalingsgedrag van klanten nauw te volgen en het risico op wanbetaling te beperken door middel van bescherming via een kredietverzekering. Zo kunnen bedrijven die zakendoen met Oost-Europa hun groeikansen uitbreiden, hun cashflow verbeteren en hun winstgevendheid beschermen.”

In de Betalingsbarometer voor Oost-Europa geeft Atradius inzicht in de belangrijkste oorzaken van betalingsrisico’s, de gevolgen hiervan voor de winstgevendheid van bedrijven en de visie van ondernemers over ontwikkelingen in de betalingsmoraal voor de komende 12 maanden. Het volledige rapport kan worden gedownload in de rubriek Publicaties op https://atradius.nl/publicaties

Over Atradius Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

http://www.atradius.nl                    

Twitter [http://twitter.com/atradiusnl ] LinkedIn [http://www.linkedin.com/company/atradius-nederland ] Youtube [http://www.youtube.com/atradiusnl ]        

CONTACT: Voor meer informatie: Atradius, Corporate Communications Marketing, Mariëlla Dalstra-van Emst, Tel. +31 (0)20 553 2394, Mob. +31 (0)6 1297 8985, E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

BTIG Limited kondigt pensionering van Matt Cyzer in Londen aan

0

LONDEN, 13 september 2018 /PRNewswire/ — BTIG Limited [https://www.btig.com/], het Europees filiaal van BTIG, LLC, kondigde vandaag aan dat Matt Cyzer zal aftreden als voorzitter. De heer Cyzer werd in april 2012 aangesteld in de leidende rol bij de makelaar-handelaarsbedrijf in London. Voorafgaand aan zijn huidige rol, diende hij als president van het Pan-Europese bedrijf, en was hij een belangrijk lid van het operationele comité van de onderneming.

“We willen Matt bedanken voor zijn jarenlange leiding in Londen, waar hij ons begeleidt heeft tijdens de groei van onze Europese activiteiten en met het versterken van ons team en onze capaciteiten in de regio,” aldus Scott Kovalik, medeoprichter en Chief Executive Officer van BTIG. “We blijven dankbaar voor zijn toewijding aan ons succes en groei in Londen. Matts expertise en sterke relaties binnen de industrie zijn een enorme aanwinst geweest voor zowel onze klanten als het bedrijf.”

Toen de heer Cyzer bij BTIG in dienst trad, kreeg hij de taak om het aandelenaanbod van het bedrijf uit te breiden zodat producten en diensten met meerdere activaklassen erin werden opgenomen. Vandaag strekken de capaciteiten van het Europese team uit over aandelen, aandelenderivaten, door gebeurtenissen aangestuurde handel, buitenlandse valuta, futures en grondstoffen, een wereldwijde portfolio en ETF-handel, uitbestedingshandel, commissiebeheer en afwikkelingsdiensten met meerdere valuta’s. Tijdens het leiderschap van de heer Cyzer heeft BTIG zijn institutionele handelsvolumes verdrievoudigd. “Matt heeft het bedrijf door een periode van opmerkelijke transformatie en uitbreiding genavigeerd,” merkte Steven Starker, medeoprichter van BTIG op. “Zijn toewijding aan ons bedrijf was een belangrijke motor voor ons succes in het bieden van diensten buiten de V.S. We danken hem voor zijn inzet, en kijk ernaar uit om in de toekomst met hem samen te werken als Senior Advisor.”

Reagerend op de aankondiging, zei de heer Cyzer, “Ik wil mijn diepste waardering uiten voor de kans die mij geboden werd om leiding te geven aan dit bedrijf. Ik ben trots op onze collectieve prestaties en optimistisch over onze toekomst. Ik heb vertrouwen in ons leiderschapsteam en hun vermogen om het merk verder te ontwikkelen, en ik zal BTIG’s prestaties blijven toejuichen.”

Over BTIG BTIG is een wereldwijde financiële dienstverlener die zich specialiseert in institutionele handel, investeringsbankieren, onderzoek en aanverwante makelaarsdiensten. Met een uitgebreide wereldwijde aanwezigheid en meer dan 560 werknemers, zijn BTIG, LLC en zijn filialen actief vanuit 18 steden in de V.S., alsmede vanuit Europa, Azië en Australië. BTIG biedt uitvoering, expertise en inzichten op het gebied van aandelen, aandelenderivaten, ETF’s en vast inkomen, valuta en grondstoffen (futures, grondstoffen, buitenlandse valuta, rentetarieven, krediet, en converteerbare en preferente effecten). De kerncapaciteiten van het bedrijf bestaan uit wereldwijde uitvoering, portfolio, elektronisch en uitbestedingshandel, transitiebeheer, investeringsbankieren, prime brokerage, kapitaalinbreng, zakelijke toegang, onderzoek en strategie, commissiebeheer en meer.

Afstandsverklaring: https://www.btig.com/disclaimer [https://www.btig.com/disclaimer].

Ga voor meer informatie over BTIG naar www.btig.com [https://www.btig.com/].

Contactpersonen media: Adel Raslan +44.20.3878.8574 araslan@prosek.com [mailto:araslan@prosek.com]

Amanda Gold 212.738.6134 agold@btig.com [mailto:agold@btig.com]

Web site: https://www.btig.com/

Aandeel miljonairs stabiel gebleven, ondanks economische crisis

0

Tien jaar onderzoek (2006-2016) naar Nederlandse miljonairs

Aandeel miljonairs stabiel gebleven, ondanks economische crisis

De groep miljonairs in Nederland is vanaf 2010 stabiel gebleven ondanks de economische crisis. Jaarlijks onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van Van Lanschot de stand van zaken rond miljonairs* in Nederland. Deze keer werd het onderzoek aangevuld met een analyse van de ontwikkelingen en trends van de afgelopen tien jaar. 

·      Het aandeel miljonairs is sinds 2010 nagenoeg stabiel gebleven (112.000 in 2016) 

·      25% van de miljonairs is dat over vijf jaar niet meer

·      In Zeeland wonen relatief de meeste miljonairs, de minste in Groningen, Flevoland en Limburg

·      Gemeente Laren (NH) telt met 11% miljonairs het grootste aandeel miljonairs van alle gemeenten

·      Bij een vermogen van € 10 miljoen is een op de tien hoofdkostwinners een vrouw

·      Van de werkende miljonairs was bijna 20% in 2016 actief in de agrarische sector

112.000 miljonairs

Het aantal miljonairs is gegroeid van 72.000 in 2006 naar 112.000 in 2016. Gecorrigeerd door de prijsontwikkeling is er tussen 2006 en 2016 nog steeds een aanzienlijk verschil, namelijk 72.000 tegen 91.000. Rekening houden met de inflatiecorrectie is het aantal en aandeel miljonairs vanaf 2010nagenoeg stabiel gebleven.

Het CBS stelt vast dateen kwart van de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens vijf jaar later niet meer tot een miljonairshuishouden behoorde. Hoe kan dat? Dit wordt verklaard doordat een deel van de miljonairs niet heel veel meer heeft dan € 1 miljoen vrij belegbaar vermogen. Door opnamen uit vermogen, maar ook door herinvestering van een deel van het vermogen in een duurdere eigen woning of aflossing van de hypotheek houdt niet iedereen meer dan € 1 miljoen over. De lage rentestand en de jaarlijkse box 3-heffing geven extra druk op het vermogen. Zelfs als het belegbaar vermogen hoger blijft dan € 1 miljoen kan door inflatie de koopkracht van het vermogen lager worden dan € 1 miljoen

Zeeland top, Groningen, Flevoland en Limburg onderop

De gemeente Laren (NH) heeft met 11% miljonairs het hoogste aandeel miljonairs van alle gemeenten. Deze gemeente wordt op de voet gevolgd door Bloemendaal en Blaricum (beide 10% miljonairs) en Wassenaar (bijna 9%). Laren is sinds 2013 de nummer één, daarvoor stond Blaricum meestal bovenaan de lijst.

Desondanks is niet Noord-Holland, maar Zeeland de provincie met relatief de meeste miljonairs: 1,9% van alle particuliere huishoudens heeft daar € 1 miljoen of meer. Tien jaar geleden was dit nog Utrecht met 1,3%. Onderaan deze lijst staan Groningen, Flevoland en Limburg.

Meeste miljonairs zijn mannen

Nog steeds zijn de meeste miljonairs man. In twee derde van de gemiddelde Nederlandse huishoudens is de hoofdkostwinner een man, bij miljonairshuishoudens is dat acht op de tien. Hoe groter het vermogen, hoe groter het percentage mannelijke kostwinners. Bij een vermogen van € 10 miljoen is één op de tien hoofdkostwinners een vrouw. Vrouwelijke kostwinners in miljonairshuishoudens zijn gemiddeld iets ouder dan mannelijke. Gemiddeld genomen zijn miljonairs 58 jaar. Daar is de afgelopen 10 jaar weinig in veranderd.

Ondernemen loont

Ruim de helft van de miljonairs werkt als ondernemer, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als directeur-grootaandeelhouder. Een derde van de miljonairs is met pensioen. In 2016 staat 14% als werknemer op de loonlijst. Een paar verschuivingen in deze verhoudingen vallen op: bij een vermogen tussen € 2 miljoen en € 5 miljoen nam het aantal zelfstandig ondernemers toe en in de groep met een vermogen van € 5 miljoen of meer is het aantal directeur-grootaandeelhouders gegroeid.

Grootste sector is agrarisch

Bijna 20% van de werkende miljonairs werkt in de landbouw, bosbouw en visserij, de agrarische sector is daarmee de grootste bedrijfstak voor miljonairs. Deze groep is de afgelopen tien jaar aanzienlijk gegroeid, van 12% in 2006 tot 19% in 2016. De helft van deze agrarische miljonairs heeft een melkveebedrijf, een kwart verbouwt groente of granen. 

Van de werkende miljonairs was in 2016 11% als directeur-grootaandeelhouder in of via een financiële holding actief en ongeveer 15% in de specialistische zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld in advocatenkantoren of organisatie-adviesbureaus. Het aandeel miljonairs werkzaam in de handel is wat afgenomen, het aandeel miljonairs in de zorg is iets gegroeid.

Het onderzoek wijst op een verband tussen opleiding en bedrijfstak. Hoogopgeleide miljonairs zijn vaker werknemer in sectoren als zorg en specialistische dienstverlening. Laagopgeleide miljonairs zijn relatief vaak zelfstandig ondernemer, met name actief in de landbouw.

*) CBS verstaat onder een miljonair: een particulier huishouden met een vermogen van minstens € 1 miljoen. De waarde van het eigen huis en de hypotheekschuld tellen niet mee.

BTIG zet wereldwijde expansie verder met nieuw kantoor in Stockholm, Zweden

0

LONDEN, 6 september 2018 /PRNewswire/ — BTIG Limited [https://www.btig.com/] heeft vandaag aangekondigd dat het een vestiging heeft geopend in Stockholm, Zweden. Het kantoor in Stockholm is het derde kantoor van het bedrijf in Europa en zijn 18(de) kantoor wereldwijd. BTIG Limited opende zijn deuren in Londen in 2008. Vandaag de dag verleent BTIG diensten aan institutionele en zakelijke klanten vanuit zijn kantoren in de grootste financiële centra in de VS, en in Europa, Azië en Australië.

Stockholm is een nieuw belangrijk steunpunt in Europa, waar het bedrijf voordien al een kantoor opende in Edinburgh in juli 2015. Het nieuwe kantoor zal worden beheerd door Tony Nilsson, uitvoerend directeur en hoofd van Scandinavian Sales Trading. Meneer Nilsson heeft meer dan 20 jaar relevante ervaring in de sector in heel Europa. Vóór hij in Stockholm ging werken, was hij een senior lid van het Institutional Equity Sales Trading team van BTIG in Londen. Eerder in zijn carrière bekleedde meneer Nilsson verschillende gelijkaardige functies in Londen en Stockholm bij Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston, Danske Bank, Barclays en HSBC. In zijn nieuwe functie zal hij verslag uitbrengen aan Christopher Rollins, algemeen directeur van BTIG Limited.

“Stockholm is de ideale locatie voor ons om ons in Scandinavië te positioneren,” merkte meneer Rollins op. “Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Tony als de leider van onze inspanning onze superieure capaciteit om klanten te bereiken en onze voetafdruk in de regio verder kunnen uitbreiden.”

Al meer dan 10 jaar lang zorgt BTIG voor gedifferentieerde marktkleur en toegang tot waardevolle natuurlijke liquiditeit. Gebruikmakend van zijn team van op resultaten gerichte verkoop- en tradingprofessionals is BTIG dramatisch gegroeid in het hele continent en in de rest van de wereld. “Wij blijven onze multinationale merknaam bevorderen door middel van een strategische expansie in belangrijke markten,” zei Scott Kovalik, medeoprichter en algemeen directeur van BTIG. “Door een kantoor te openen in Stockholm, zijn wij in een betere positie om diensten te verlenen en te antwoorden op kansen en de behoeften van onze klanten in Scandinavië.”

Over BTIG BTIG is een mondiale financiële dienstverlener gespecialiseerd in institutionele trading, investeringsbankieren, onderzoek en verwante brokerage diensten. Met een grote wereldwijde voetafdruk en meer dan 560 werknemers, werken BTIG, LLC en zijn filialen vanuit 18 steden in de VS, en in Europa, Azië en Australië. BTIG biedt uitvoering, expertise en inzichten op het gebied van aandelen, aandelenderivaten, ETF’s en vast inkomen, valuta en grondstoffen (futures, grondstoffen, deviezen, rentevoeten, krediet en converteerbare en preferente effecten). De firma is vooral gespecialiseerd in mondiale uitvoering, portefeuille, elektronische en uitbesteedde trading, transitiebeheer, investeringsbankieren, prime brokerage, de inbreng van kapitaal, zakelijke toegang, onderzoek en strategie, commissiebeheer, enzovoort.

Vrijwaring: https://www.btig.com/disclaimer [https://www.btig.com/disclaimer]. Meer informatie over BTIG is te vinden op www.btig.com [http://www.btig.com/].

Contacten met de Media: Adel Raslan +44.20.3878.8574 araslan@prosek.com [mailto:araslan@prosek.com]

Amanda Gold 212.738.6134 agold@btig.com [mailto:agold@btig.com]

Web site: http://www.btig.com/

BTIG Limited benoemt Christopher Rollins tot algemeen directeur in Londen

0

LONDEN, 4 september 2018 /PRNewswire/ — BTIG [https://www.btig.com/] Limited, het Europese filiaal van BTIG, LLC, heeft vandaag aangekondigd dat Christopher Rollins is benoemd tot algemeen directeur (CEO, Chief Executive Officer) en dat hij deze functie onmiddellijk zal opnemen. Meneer Rollins zal de in Londen gevestigde broker-dealer activiteiten aanvoeren, na een succesvolle functie als uitvoerend directeur, International Equities, en hoofd van de U.S. Execution Services bij BTIG, LLC in New York.

Zijn taak is het uitbreiden van de bestaande reeks producten met meerdere activaklassen van BTIG en het zorgen voor een snellere groei van zijn geografische voetafdruk in heel Europa. Vóór BTIG werkte meneer Rollins meer dan 15 jaar in Goldman Sachs waar hij verschillende leiderschapsfuncties bekleedde, met inbegrip van uitvoerend directeur en mededirecteur van European Execution Services in Londen. Daarvoor werkte hij meer dan 10 jaar lang in het kantoor van de firma in New York, als uitvoerend directeur in Institutional Equities, met een focus op de uitvoering van aandelen en derivaten. Meneer Rollins studeerde af aan de Universiteit van Harvard.

“Sinds Chris bij het bedrijf is komen werken, heeft hij getoond dat hij een heel sterke leider is. Hij begrijpt hoe wij impact kunnen hebben en hij vertaalt een visie in tastbare resultaten voor de klant,” zei Scott Kovalik, mededoprichter en algemeen directeur van BTIG. “Zijn diepe banden in heel Europa en de VS zullen ons helpen onze positie als een belangrijke partner voor instellingen die een superieure dienstverlening wensen, verder te verstevigen.”

BTIG identificeert liquiditeitsoplossingen en voert handelsactiviteiten en transacties uit voor institutionele en zakelijke klanten in de hele wereld. Met zijn toegang tot meer dan 50 mondiale marktcentra voeren de in Europa gevestigde professionals van BTIG op het gebied van aandelenverkoop en trading, en zijn partners in de VS, Azië en Australië, transacties uit namens klanten in ontwikkelde, opkomende en frontier markten. Via zijn Europees hoofdkantoor in Londen en zijn kantoren in Edinburgh en Stockholm richt het niet-controversiële bedrijfsmodel van BTIG zich op het helpen van de klanten om de beste uitvoering te behalen, een steeds belangrijker wordende richtlijn onder MiFID II (richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten). In de post–MiFID II omgeving blijft BTIG zich onderscheiden door voorrang te geven aan de behoeften van de klant en door de evoluerende marktstructuur in de wereld te bevaren.

“Wij zijn ervan overtuigd dat Chris ons met succes zal helpen om de firma aan te sturen in zijn volgende groeifase,” zei Steven Starker, medeoprichter van BTIG. “Hij heeft een scherp inzicht in de gebieden waar wij kansen zien om onze band met onze klanten te versterken. Chris is de ideale persoon om onze zakelijke groei en de positie van de firma in de toekomst aan te drijven.”

Over BTIG BTIG is een mondiale financiële dienstverlener gespecialiseerd in institutionele trading, investeringsbankieren, onderzoek en verwante brokerage diensten. Met een grote wereldwijde voetafdruk en meer dan 560 werknemers, werken BTIG, LLC en zijn filialen vanuit 18 steden in de VS, en in Europa, Azië en Australië. BTIG biedt uitvoering, expertise en inzichten op het gebied van aandelen, aandelenderivaten, ETF’s en vast inkomen, valuta en grondstoffen (futures, grondstoffen, deviezen, rentevoeten, krediet en converteerbare en preferente effecten). De firma is vooral gespecialiseerd in mondiale uitvoering, portefeuille, elektronische en uitbesteedde trading, transitiebeheer, investeringsbankieren, prime brokerage, de inbreng van kapitaal, zakelijke toegang, onderzoek en strategie, commissiebeheer, enzovoort.

Vrijwaring: https://www.btig.com/disclaimer [https://www.btig.com/disclaimer].

Meer informatie over BTIG is te vinden op www.btig.com [https://www.btig.com/].

Contacten met de Media: Adel Raslan +44.20.3878.8574 araslan@prosek.com [mailto:araslan@prosek.com]

Amanda Gold +1.212.738.6134 agold@btig.com [mailto:agold@btig.com]

Web site: https://www.btig.com/