Home Blog Page 2

Slechts 5% van de koopwoningen bereikbaar voor starter HBO/WO

0

Door de snel stijgende woningprijzen wordt het kopen van een woning steeds lastiger. Calcasa onderzocht daarom de ontwikkeling van de betaalbaarheid en de financierbaarheid van woningen voor specifieke inkomens- en beroepsgroepen. De ontwikkeling van de betaalbaarheid toont een gemengd beeld: enerzijds zijn de netto woonlasten nog relatief laag door de lage rente, anderzijds stijgen de woningprijzen sneller dan het gemiddelde huishoudinkomen. De financierbaarheid van woningen voor lagere- en middeninkomens is door de gestegen woningprijzen sterk gedaald. De starter HBO/WO kan nog maar 5% van de koopwoningen financieren.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid op basis van een aflossingsvrije hypotheek, berekend door de netto woonlasten te delen door het netto inkomen, is nog steeds goed: de gestegen woningwaarden worden gecompenseerd door de lage rente. Het percentage van het netto inkomen dat wordt uitgegeven aan netto woonlasten is de afgelopen twee jaar wel licht gestegen van 14,6% naar 15,8%. Deze factor is relevant omdat deze de werkelijke kosten van een hypotheek weergeeft.

[figuur 1: Betaalbaarheidsindex (in %) op basis van aflossingsvrije hypotheek en annuïteitenhypotheek in Nederland]

Bij de betaalbaarheid op basis van een annuïteitenhypotheek wordt bij de netto woonlasten ook de aflossing op de hypotheek meegeteld. Omdat sinds januari 2013 de hypotheekrenteaftrek op basis van een aflossingsvrije hypotheek is vervallen, is de annuïteitenhypotheek de standaard hypotheekvorm geworden. Daardoor zijn de maandelijkse aflossingen, en daarmee uitgaven aan een hypotheek, flink gestegen ten opzichte van de periode voor 2013, toen veel woningkopers kozen voor een aflossingsvrije hypotheek. De afgelopen twee jaar is de betaalbaarheid op basis van de annuïteitenhypotheek gestegen van 30% naar 34%.

Een andere manier om de betaalbaarheid te meten is door te kijken naar de verhouding tussen de gemiddelde woningwaarde en het gemiddelde huishoudinkomen. Deze factor wordt niet beïnvloed door de huidige rentestand en geeft daarmee ook een indicatie van de rentegevoeligheid van schulden en het vermogen tot aflossing.

Omdat de woningwaarden sinds 2013 veel sneller stijgen dan de gemiddelde bruto inkomens, is de verhouding woningwaarde / inkomen flink gestegen tot een niveau van 4,5x. Deze factor ligt daarmee weer bijna op het niveau van 2008, de vorige top van de woningmarkt (zie figuur 2).

[figuur 2: Verhouding gemiddelde woningwaarde en bruto inkomen per huishouden in Nederland]

De ontwikkeling van de betaalbaarheid toont dus een gemengd beeld: enerzijds zijn de netto woonlasten nog steeds relatief laag door het lage renteniveau, anderzijds zijn als gevolg van de annuïtaire hypotheekvorm de maandelijkse woonlasten sinds 2013 flink toegenomen.

Financierbaarheid

Doordat de woningprijzen sneller stijgen dan de bruto inkomens, en het maximale leenbedrag voornamelijk is gebaseerd op het bruto inkomen, neemt de financierbaarheid van woningen snel af voor de lagere- en middeninkomens.

Calcasa heeft voor drie inkomens- en beroepsgroepen (starter HBO/WO, leraar basisonderwijs en journalist) onderzocht hoeveel vierkante meter woning zij in een gemeente kunnen kopen en welk percentage van de koopwoningvoorraad voor hen nog financierbaar is. Ter vergelijking is ook een analyse gemaakt voor de hogere inkomens, waarbij de beroepsgroep ‘manager’ als voorbeeld is genomen.

In haar analyse is Calcasa uitgegaan van het gemiddeld bruto inkomen per gekozen beroepsgroep*, financiering van de aankoop met een 100% hypotheek en het gemiddelde maximale leenbedrag op basis van de websites van de drie grootste hypotheekverstrekkers van dit moment (Rabobank, ING en ABN AMRO).

5% van de koopwoningvoorraad bereikbaar voor starter HBO/WO

Een starter met een HBO/WO opleiding kan in de meeste gemeenten (72%) alleen terecht voor een woning van 75 m2 of kleiner. Gemiddeld kan hij met een bruto inkomen van 32,6 duizend euro een woning van 70 m2 kopen. In de vier grote steden kan hij slechts 50 m2 kopen. Van het totaal aantal koopwoningen in Nederland is slechts 5% bereikbaar voor deze inkomensgroep.

[figuur 3: Gemiddeld aantal m2 en het percentage van de koopwoningvoorraad dat een starter HBO/WO nog kan betalen o.b.v. het maximale leenbedrag van 143 duizend euro per gemeente in Nederland]

14% van de koopwoningvoorraad bereikbaar voor leraar basisonderwijs

Een leraar in het basisonderwijs kan in 81% van de gemeenten een woning van maximaal 100 m2 kopen. Gemiddeld kan hij op basis van een bruto inkomen van 41,7 duizend euro een woning van 87 m2 kopen. In de vier grote steden bedraagt het aantal vierkante meters slechts 62. De leraar basisonderwijs komt slechts voor 14% van het totaal aantal koopwoningen in Nederland in aanmerking.

[figuur 4: Gemiddeld aantal m2 en het percentage van de koopwoningvoorraad dat een leraar basisonderwijs nog kan betalen o.b.v. het maximale leenbedrag van 183 duizend euro per gemeente in Nederland]

55% van de koopwoningvoorraad bereikbaar voor journalist

Voor een journalist geldt dat hij in de meeste gemeenten (92%) een woning van maximaal 150 m2 kan kopen. Met een bruto inkomen van 60,5 duizend euro kan hij gemiddeld 117 m2 kopen. Dit aantal loopt terug naar 89 m2 in de vier grote steden. Voor een journalist is 55% van het totaal aantal koopwoningen in Nederland financierbaar.

[figuur 5: Gemiddeld aantal m2 en het percentage van de koopwoningvoorraad dat een journalist nog kan betalen o.b.v. het maximale leenbedrag van 299 duizend euro per gemeente in Nederland]

89% van de koopwoningvoorraad bereikbaar voor manager

In vergelijking met de lagere- en middeninkomens kan de manager met een bruto inkomen van 97,1 duizend euro fors meer vierkante meters kopen: gemiddeld 157 m2. In 62% van de gemeenten kan hij terecht voor een woning van 200 m2 of kleiner. In de vier grote steden kan hij een woning van 126 m2 kopen. Voor deze inkomensgroep is 89% van de Nederlandse koopwoningen bereikbaar.

[figuur 6: Gemiddeld aantal m2 en het percentage van de koopwoningvoorraad dat een manager nog kan betalen o.b.v. het maximale leenbedrag van 541 duizend euro per gemeente in Nederland]

Nieuwe verzekering dekt financiële problemen bij ernstige ziekte

0

Oprichter Andere Morgen vult leemte in markt na overlijden echtgenote

AMSTERDAM – Toen zijn vrouw kanker kreeg, ontdekte ondernemer Pascal Jonkman dat er in Nederland nauwelijks een verzekering bestaat die de financiële problemen bij een ernstige ziekte dekt. Daarom richtte hij na haar dood Andere Morgen op. Een nieuwe verzekering die mensen meteen een flink geldbedrag uitkeert als ze kanker, een hartaanval of een beroerte krijgen.

In de VS en Engeland bestaan dergelijke verzekeringen al geruime tijd. Het gaat om een aanvulling op zorg-, ongevallen- en overlijdensverzekeringen. Die betalen behandelingen, vergoeden materiële schade of keren uit na overlijden. Maar ze houden geen rekening met het beschermen van het vermogen of de kosten voor extra verzorging, extra kinderopvang, vergoeding voor mantelzorg of behandelingen die zorgverzekeraars niet vergoeden. Terwijl dat nu juist de problemen zijn waar ernstig zieke mensen mee geconfronteerd worden. Andere Morgen betaalt na de diagnose een bedrag uit dat mensen naar eigen wens kunnen besteden.

Hoe belangrijk dat is ondervond Jonkman toen zijn vrouw Bianca borstkanker kreeg. Net in het jaar dat hij voor de stichting Alpe d’HuZes de berg op fietste om geld op te halen voor het kankeronderzoek van KWF. Een jaar later werd zijn vrouw kankervrij verklaard en fietste ook zij mee. Twee maanden later bleek de ziekte teruggekeerd en was er geen zicht meer op genezing. Zij overleed  in 2015. Jonkman ging mee naar alle behandelingen en gesprekken en ging minder werken om zijn vrouw en kinderen te verzorgen. ,,Maar dat kun je alleen doen als je geld op de bank hebt staan of een goede werkgever hebt,” stelt hij. ,,Als een ernstige ziekte zoals kanker, een hartaanval of een beroerte je overkomt, dan betekent dit vaak dat je  langdurig in de ziektewet komt. Bij veel cao’s en werkgevers zak je in een periode van twee jaar terug naar 70 procent van je inkomen. Van de zzp’ers heeft 80 procent niet eens een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarom wilde ik iets bedenken voor dit probleem. Dit is een leemte in de markt. Gezien de reacties die ik kreeg en de polissen die al afgesloten zijn, lijkt het nu al aan te slaan.”

Voor een of twee tientjes per maand kunnen mensen zich eenvoudig online via Andere Morgen verzekeren voor een bedrag van 5.000 tot 30.000 euro. ,,Hiermee kun je de tijd dat je ernstig ziek bent financieel overleven en dek je de extra kosten af. Maar je kunt er ook van op vakantie of het geld aan aanvullend onderzoek besteden, zoals bijvoorbeeld aan de MamaPrint, die verzekeraars niet meer willen vergoeden in het basispakket. Je bepaalt zelf waar je het aan uitgeeft. Dat is niet aan ons,” zegt Jonkman.

De risico’s worden gedragen door een grote verzekeraar. ,,Kanker, een hartaanval en een beroerte komen al lang niet meer alleen bij ouderen voor. Jongere mensen staan er vaak niet bij stil dat een ernstige ziekte hen ook kan overkomen, terwijl ze daarmee het risico lopen dat ze in de financiële penarie komen en bijvoorbeeld hun hypotheek niet kunnen betalen. Deze verzekering biedt daar mogelijk een oplossing voor,” aldus Jonkman.

BNG Bank passeert grens van 5 miljard euro duurzame obligaties

0

BNG Bank heeft bij internationale beleggers de afgelopen weken twee duurzame obligaties geplaatst ten behoeve van kredietverlening aan gemeenten en woningcorporaties. In totaal heeft de bank sinds 2014 acht duurzame obligaties ter waarde van EUR 5,2 miljard geplaatst op de kapitaalmarkt, waarmee ze op dit terrein behoort tot de meest vooraanstaande banken in Nederland.

BNG Bank financiert met de opbrengst de meest duurzame gemeenten en woningcorporaties van Nederland. De partijen worden geselecteerd aan de hand van een methodologie die is ontwikkeld door Telos, het centrum voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit van Tilburg. De gemeenten of woningcorporaties die in hun categorie het meest duurzaam zijn, worden gekoppeld aan een (euro)lening uit de opbrengst van deze obligatie. Zo wordt de opbrengst van de deze week uitgegeven ‘Sustainability Bond’ van EUR 750 miljoen gebruikt voorleningen aan 125 Nederlandse gemeenten die in hun categorie (bijvoorbeeld: grootste of kleinste gemeenten, agrarische gemeenten of voormalige industriële gemeenten) het best scoren op duurzaamheid.

De systematiek van Telos is gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals of ‘Global Goals’ die zijn ontwikkeld door de Verenigde Naties. Telos heeft 14 van de 17 Global Goals bij gemeenten kunnen meten. In de periode 2014-2018 is de score van gemeenten op vrijwel alle doelen stabiel gebleven dan wel verbeterd. BNG Bank stimuleert zelf, samen met de VNG, de invulling van de Global Goals door gemeenten. Zo is de bank in gesprek gegaan met gemeentebestuurders over duurzaamheid, onder meer tijdens vier lokale inspiratiebijeenkomsten en tijdens een landelijke bijeenkomst in de ‘Climate Planet’ in Utrecht. Daarnaast heeft de bank lokale ondernemers uitgedaagd om hun duurzame ideeën te pitchen tijdens een ‘Global Goals Social Impact Challenge’. De finale daarvan is komende woensdag 28 november bij de VNG in Den Haag. De winnaar komt in aanmerking voor financiering door BNG Bank of het BNG Duurzaamheidsfonds.

‘Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van de strategie van de BNG Bank. De bank wil het bewustzijn over duurzaamheid bij klanten vergroten door kennisoverdracht, innovatieve financiering én de uitgifte van duurzame obligaties. Daarnaast speelt de bank met deze obligaties in op de groeiende behoefte aan duurzame beleggingen bij nationale en internationale kapitaalverschaffers. BNG Bank heeft de afgelopen tien jaar meer dan EUR 100 miljard aan krediet verstrekt aan haar klanten in de publieke sector en behoort tot de grootste financiers van het Energieakkoord’, zegt Olivier Labe, lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank.

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van EUR 150 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

VEH: Amsterdam moet erfpacht voor iedereen vastklikken

0

VEH: Amsterdam moet erfpacht voor iedereen vastklikken

Amersfoort, 15 november 2018 – Vereniging Eigen Huis vindt dat de gemeente Amsterdam erfpachters moet helpen en beschermen door de toekomstige canonontwikkeling vast te klikken. In veruit de meeste gevallen is dat een gunstig alternatief voor eeuwigdurende afkoop. Ongeveer een derde van de erfpachters weet niet dat het mogelijkheid is om hun canon vast te zetten.

Door vast te klikken krijgen erfpachters een voorspelbare ontwikkeling van de jaarlijkse erfpachtcanon. Bij afloop van het tijdvak hebben zij dan niet meer te maken met een explosieve stijging van hun nieuwe canon.

Vastklikken van de erfpacht is volgens Vereniging Eigen Huis de enige manier om een grote groep Amsterdammers te laten profiteren van de vernieuwde erfpachtregeling. Met een opt-out moeten zij wel de mogelijkheid krijgen om vastklikken door de gemeente te weigeren.

Onderzoek VEH: weinig enthousiasme voor nieuwe erfpachtregeling

In 2016 maakte de gemeente Amsterdam de nieuwe erfpachtregeling bekend. Hoe ervaren actief geïnteresseerde erfpachters deze nieuwe regeling? Vereniging Eigen Huis vroeg meer dan 2.000 Amsterdamse leden naar hun mening en ervaringen met de overstapregeling*.

Weinig animo voor afkoop

Ongeveer de helft van de respondenten verwacht dat hun afkoopkosten zo hoog zijn dat zij de gemeente niet vragen om een aanbod voor eeuwigdurende erfpacht. Ook de onlangs aangekondigde extra korting van 10% zorgt voor weinig extra animo.

De andere helft van de woningeigenaren heeft de gemeente wel om een aanbod voor eeuwigdurende afkoop gevraagd. Van hen heeft tot nu toe slechts twintig procent een dergelijk aanbod daadwerkelijk ontvangen. Tachtig procent wacht daar al langer dan een half jaar op en een kwart van hen zelfs langer dan een jaar.

Van de erfpachters die een aanbod hebben gevraagd en ontvangen accepteert slechts 17% het voorstel van de gemeente, terwijl 19% het nog in overweging heeft. Het nieuwe erfpachtstelsel lijkt hiermee op een dood spoor te zitten.

Als Amsterdammers hun erfpacht afkopen betaalt ruim 80% van hen dat met eigen geld. Ongeveer 15% moet daarvoor een (extra) hypotheek afsluiten. Afkopen van de erfpacht lijkt daarmee vooral iets voor de vermogende Amsterdammer.

De resultaten van het onderzoek van Vereniging Eigen Huis geven het beeld van leden die interesse hebben in het nieuwe erfpachtstelsel. Uit recente cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat er onder de bevolking juist een grote desinteresse is voor erfpacht en dat slechts een kleine groep erfpachters actie onderneemt.

Zware onvoldoende voor informatie overstapregeling

Antwoorden over de kwaliteit van informatievoorziening door de gemeente geven een ontluisterend beeld. Ruim driekwart van de Amsterdammers vindt de informatie over de nieuwe erfpachtregeling slecht tot matig. Een kwart geeft de gemeente een rapportcijfer 1 of een 2, ruim twintig procent geeft daarvoor niet hoger dan een 3 of 4.

*onderzoek in oktober 2018 door Marlyse research bv onder leden van Vereniging Eigen Huis.

VEH: Hypotheekadviseurs laten weinig zorgwil zien

0

VEH: Hypotheekadviseurs laten maar weinig zorgwil zien

Amersfoort, 9 november 2018 – Hypotheekadviseurs moeten veel meer initiatief en ‘zorgwil’ tonen om huiseigenaren te helpen tijdens de looptijd van hun hypotheek. In de jaren na het tekenen van de papieren horen veel mensen nauwelijks nog iets van hun adviseur, terwijl zij dat wél verwachten. Daardoor missen zij kansen om hun maandlasten te verlagen of de hypotheek te verbeteren. Slechts iets meer dan de helft van de klanten is dan ook tevreden over zijn adviseur, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1.100 huiseigenaren*.

Zorgplicht ná het afsluiten

Vereniging Eigen Huis wil dat hypotheekadviseurs hun klanten veel actiever informeren en adviseren over voor hen relevante veranderingen. Nog te veel adviseurs zijn uitsluitend gericht op het moment van afsluiten en niet op de vele jaren daarna. Vrijwel iedere huiseigenaar dan te maken krijgt met veranderingen in zijn persoonlijke situatie en met nieuwe omstandigheden, zoals rentewijzigingen of dalende verzekeringspremies.

Alleen aandacht als de klant zelf contact zoekt

Slechts iets meer dan de helft van de huiseigenaren heeft na het afsluiten van de hypotheek nog wel eens contact met zijn hypotheekadviseur. In bijna 80% van de gevallen gebeurt dat pas als de klant zelf contact opneemt en om advies vraagt.

Er blijken helaas maar weinig adviseurs te zijn die met enige regelmaat zelf iets van zich laten horen, terwijl klanten dat wel verwachten. Veel adviseurs hebben een minimalistische opvatting van de zorgplicht en sturen hun klanten niet meer dan een algemene nieuwsbrief.

Gebrek aan zorgwil?

Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: “In een tijd waarin adviseurs bijna alles van hun klanten weten en over een veelheid aan analysetools beschikken, doen ze daar maar weinig mee. Klanten worden nog nauwelijks gewezen op belangrijke zaken als rentemiddeling of het voordeel van een lagere renteopslag door op de hypotheek af te lossen. Er lijkt een gebrek aan zorgwil te zijn”.

Zorgplicht moet duidelijker worden

Vereniging Eigen Huis wil dat de AFM duidelijkheid geeft over wat de klant van zijn onafhankelijke of bankadviseur mag verwachten tijdens de looptijd van zijn hypotheek. Desnoods moet daarvoor de regelgeving worden aangepast. De vereniging adviseert klanten om hierover altijd duidelijke afspraken met zijn adviseur te maken.

Risico op veroordeling

Actieve zorgplicht is ook nu niet vrijblijvend. Adviseurs die daarin aantoonbaar tekortschieten lopen daarmee het risico op een veroordeling door het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening) of een rechter. Het Kifid oordeelt evenwel wisselend over hoe de zorgplicht moet worden ingevuld. In een zaak werd  een onafhankelijk hypotheekadviseur veroordeeld tot het terugbetalen van ruim €3.200 voor een te hoge premie voor zijn overlijdensrisicoverzekering. In een soortgelijk geschil werd een bank juist vrijgesproken van een schadeclaim.

*Onderzoek onder 1.100 huiseigenaren in 2018 uitgevoerd door Maas Marktonderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis.

 

Perceptive Advisors sluit tweede fonds voor kredietmogelijkheden met hard cap van $ 675 miljoen

0

NEW YORK, 5 november 2018 /PRNewswire/ — Perceptive Advisors LLC, een beleggingsfirma die zich focust op de gezondheidszorg, is verheugd bekend te maken dat het Perceptive Fonds II voor Kredietmogelijkheden (Fonds II) (‘Perceptive Credit Opportunities Fund II’) definitief sluit met $ 675 miljoen in vastleggingskredieten. Fonds II heeft haar doelstelling overschreden en is overtekend en bereikte daarmee haar hard cap. Met de sluiting van Fonds II beheert Perceptive $ 1 miljard aan kapitaal gericht op privékrediet.

Fonds II heeft kapitaalverplichtingen ontvangen van een mondiale diverse groep institutionele investeerders, waaronder stichtingen, schenkingen, professionele beleggers, bankinstellingen en pensioenfondsen. “We zijn verheugd met de bekendmaking van de doorlopende groei van Perceptive Advisors en wij zijn blij met de steun van onze nieuwe en langdurige investeerders,” aldus Joseph Edelman, oprichter en CEO van Perceptive Advisors.

Perceptive Credit Opportunities zal haar gerichte investeringsstrategie in Fonds II doorzetten, dat geconcentreerd is op de levering van klantgerichte en minimaal verwaterende schuldfinancieringsoplossingen voor innovatieve ondernemingen in de gezondheidszorg. “We blijven een grote interesse zien van ondernemingen in de gezondheidszorg die op zoek zijn naar alternatieve financieringsoplossingen die groei en expansieve onderzoek en ontwikkeling mogelijk maken,” aldus Sam Chawla, Portfoliomanager van Perceptive’s Fonds voor Kredietmogelijkheden.

De Perceptive Fondsen voor Kredietmogelijkheden zijn gefocust op het leveren van op maat gemaakte kredietfinancieringsoplossingen voor ondernemingen in de gezondheidszorg in alle stadia en subsectoren, waaronder biofarma, medische apparatuur, diagnostiek, onderzoek in de biowetenschappen en IT voor de gezondheidszorg. Perceptive Fondsen voor Kredietmogelijkheden werken samen met kleine en middelgrote bedrijven in het verschaffen van kapitaal, uiteenlopend van $ 10 tot $ 100 miljoen per investering.

Over Perceptive Advisors

Perceptive Advisors, opgericht in 1999 en gevestigd in New York, is een beleggingsfirma gefocust op ondersteuning van de vooruitgang van de biowetenschappenindustrie door het identificeren van mogelijkheden en het sturen van financiële hulpmiddelen naar de meest veelbelovende technologieën in de gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie over Perceptive op www.perceptivelife.com.

Contact: Perceptive Advisors Jim Mannix 646-205-5300 mannix@perceptivelife.com [mailto:mannix@perceptivelife.com]

Web site: http://www.perceptivelife.com/

Atradius en Kemiex lanceren eerste online handelsplatform voor farmaceutische-, veterinaire-, en voedingsindustrie

0

AMSTERDAM, November 5, 2018 /PRNewswire/ —

Platform vergroot veiligheid online handelen en helpt bij identificeren van betrouwbare handelspartners 

Atradius en Kemiex lanceren samen een digitaal handelsplatform voor ruwe grondstoffen in de farmaceutische-, veterinaire-, voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Deze nieuwe digitale marktplaats stelt kopers en verkopers van Active Pharmaceutical Ingredients (API’s) en additieven in staat om betrouwbare partijen te identificeren en op een veilige manier te handelen. Atradius biedt kopers en verkopers inzicht in kredietrisico’s en biedt kredietverzekeringen aan waarmee zij per transactie deze risico’s kunnen afdekken.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg )

Het platform is ontworpen als alternatief voor bestaande handelsprocessen die vaak tijdrovend, ondoorzichtig en tot persoonlijke netwerken beperkt kunnen zijn. Het speelt ook in op de noodzaak in de farmaceutische sector, veterinaire industrie en voedingssector om kwaliteitscontrolemaatregelen strikt na te leven. Atradius levert een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid en transparantie van het platform door via één klik op het Kemiex-platform een kredietverzekering voor afzonderlijke transacties aan te bieden.

Wereldwijde digitale marktplaats 

De gebruikers van het platform zijn rechtstreeks verbonden met een wereldwijd netwerk van gekwalificeerde tegenpartijen, waardoor ze de doorlooptijden van transacties kunnen verkorten, concurrerende prijzen kunnen realiseren en controle over het handelsproces behouden. Het grootste voordeel is dat kopers en verkopers zaken kunnen doen met betrouwbare partijen die voldoen aan alle relevante regelgeving en kwaliteitscontroles en bovendien kredietwaardig zijn. Kemiex beoordeelt of elk bedrijf op het platform voldoet aan kwaliteitsnormen en brancheregels, terwijl Atradius de kredietwaardigheid van de handelspartners beoordeelt. Samen bewaken en evalueren zij bedrijven, de transacties, en het gedrag van handelaren om ervoor te zorgen dat elke transactie via het platform zo veilig mogelijk is.

“Dit strategische partnership geeft uitdrukking aan ons vermogen om innovatieve kredietoplossingen te ontwikkelen voor onze klanten en nieuwe activiteiten te ontplooien in de kredietverzekeringsmarkt. We willen op het gebied van digitalisering vooroplopen en onze klanten ondersteunen bij het verrichten van betrouwbare handelstransacties met internationale partijen”, vertelt Isidoro Unda, CEO van Atradius.

De samenwerking van Atradius met Kemiex is een belangrijke mijlpaal in het gebruik van de nieuwste technologie om samen innovatieve oplossingen aan klanten te kunnen bieden. Kemiex maakt gebruik van de laatste trends op het gebied van digitalisering, connectiviteit, big data en sociale functies om gebruikers een nieuwe ervaring te bieden.

“Bijna honderd bedrijven die actief zijn in de farmaceutische sector, veterinaire industrie en voedingssector hebben onze handelsoplossing in een vroeg stadium omarmd en geïntegreerd in hun inkoop en distributie. Kemiex is het eerste geïntegreerde internationale online platform dat handel met betrouwbare partners wereldwijd in deze sectoren mogelijk maakt”, zegt Pau Franquet, CEO van Kemiex.

De eerste dagen dat het platform operationeel was, lieten al veelbelovende resultaten zien. Grote handelsvolumes bestaande uit bijna 20 ton API’s en additieven die een waarde van honderdduizenden dollars vertegenwoordigen, konden worden verhandeld.

De kredietverzekering die via het platform wordt aangeboden, is beschikbaar voor handelaren die geregistreerd staan in Duitsland, Zwitserland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, België, Frankrijk en Nederland.

Over Atradius  

Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

Over Kemiex 

Kemiex, opgericht in 2017, lanceerde de eerste B2B-handelsoplossing voor API’s en additieven voor de farmaceutische, veterinaire, voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Het is een exclusieve goederenruil voor handelaren, kopers en verkopers die voldoen aan vooraf gedefinieerde kwaliteitsborging en financiële due diligence-criteria.

Kemiex is een team van zeer gemotiveerde internationale professionals met de missie om de handel in API’s en additieven te verbeteren. Het team wordt ondersteund door senior adviseurs van toonaangevende bedrijven en ondernemers in verschillende sectoren, zoals Pharma, Insurance, IT, Consulting en Financial Services.

Voor meer informatie: www.kemiex.com [http://www.kemiex.com ]

Noot aan de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie  Atradius   Corporate Communications Marketing         Olivier de Groot Tel. +31 (0)20-553-2758   Mob. +31 (0)6-5183-7242  E-mail: olivier.de.groot@atradius.com     www.atradius.nl [http://www.atradius.nl ]                     Twitter [http://twitter.com/atradiusnl ]                             LinkedIn [http://www.linkedin.com/company/atradius-nederland ]                         Youtube [http://www.youtube.com/atradiusnl ]              

VFN past Gedragscode aan ter bevordering verantwoorde kredietverlening

0

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) voert per 1 mei 2019 verschillende wijzigingen door in de VFN Gedragscode voor consumptieve kredietverlening. Met de wijzigingen wordt de consument verder ondersteund om verantwoord te lenen. De aanpassingen zien met name toe op doorlopende kredieten. Gedurende de looptijd van het doorlopende krediet zal regelmatig worden getoetst of het uitstaande krediet nog past bij de financiële situatie van de consument. Als dit niet meer het geval is, zal in overleg met de consument naar oplossingen worden gezocht. De looptijd van nieuwe doorlopende kredieten zal worden beperkt tot maximaal vijftien jaren. De nieuwe Gedragscode besteedt daarnaast veel aandacht aan de zogenaamde ‘Lock-Up’ problematiek. Consumenten die met hun doorlopende krediet niet meer over kunnen stappen naar een andere aanbieder (bijvoorbeeld door strengere leennormen of veranderingen in de persoonlijke situatie) worden extra beschermd.

Verreweg de meeste consumenten zijn tevreden met hun persoonlijke lening. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud. Het onderzoek van het Nibud wordt vandaag gepresenteerd tijdens het lustrum ter ere van het 90-jarige bestaan van de VFN. Het onderzoek toont echter ook aan dat de consument nog beter ondersteund kan worden bij het maken van verantwoorde leenkeuzes. Consumenten kijken nu vooral naar het rentepercentage en de maandelijkse verplichting van het krediet. Voor de totale kosten die zijn verbonden aan een consumptief krediet speelt echter juist ook de looptijd een hele belangrijke rol. Secretaris van de VFN Bert Reitsma stelt: “Het is goed nieuws dat het overgrote deel van de consumenten tevreden is met hun lening. Consumenten blijken zich daarnaast goed te informeren voordat zij een lening aangaan. Het onderzoek toont ook aan dat slimme ingrepen de consument kunnen ondersteunen om bewustere en op termijn verstandigere keuzes te maken. De aanpassingen die de VFN doorvoert in de Gedragscode sluiten hier prima bij aan.”

Problematische situaties eerder gesignaleerd door tussentijdse aandacht

De flexibiliteit van het doorlopende krediet brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee voor kredietaanbieders. Deze verantwoordelijkheden worden ook vastgelegd in de Gedragscode. “Bij doorlopend krediet zal veel vaker tussentijds worden getoetst of het krediet nog past bij de consument. Als sprake is van een problematische situatie, bijvoorbeeld bij achterstanden op andere kredieten, zal het krediet worden geblokkeerd voor vervolgopnames. Hiermee wordt beter voorkomen dat de consument in een problematische schuldensituatie terecht komt”, aldus Bert Reitsma.

AFM ondersteunt aanpassingen Gedragscode

De aanpassingen in de Gedragscode zijn mede op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen. Nicole Reijnen, woordvoerder van de AFM zegt hierover: “De AFM wil dat consumenteneen krediet krijgen dat passend is en blijft zodat zij zicht krijgen op een schuldenvrije toekomst. Dit betekent dat kredietverstrekkers erop gericht moeten zijn om ‘locked up’- situaties bij hun klanten te voorkomen en te beëindigen. Met de gewijzigde gedragscode geeft de VFN blijk van de noodzaak om consumenten beter te beschermen.”

Meer ondernemers met geldnood

0

Economische groei leidt tot meer privé-uitgaven dan verantwoord

Het aantal ondernemers met geldproblemen steeg in het derde kwartaal onverwachts met 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar ondanks de positieve economische ontwikkelingen. Het aantal bijstandsaanvragen nam het meest toe in de bouw en industrie, terwijl het aantal hulpvragen in de zorg juist flink daalde.

Dat blijkt uit de IMK-index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het IMK publiceert de index sinds 2011 ieder kwartaal en baseert zich daarbij op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt in opdracht van die gemeenten of de ondernemingen in de kern wel gezonde bedrijven zijn. De index geeft een goed beeld van het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert en geldt als indicator voor het aantal toekomstige faillissementen. 

Minder voorzichtig

“Het lijkt erop dat veel ondernemers door de economische zonneschijn minder voorzichtig zijn geworden en privé wat meer willen profiteren van goede tijden”, vertelt Han Dieperink, algemeen directeur bij het IMK, “en als het dan echt even tegenzit, kunnen de gevolgen groot zijn, ook wanneer een bedrijf in de kern gezond is”. 

De financiering van mkb-bedrijven en met name de financiering van werkkapitaal is nog steeds problematisch. Vaak is de bestaande financiering niet passend qua structuur of omvang. Het IMK investeerde daarom in het platform ‘Financiering voor MKB’, waarmee ondernemers kosteloos op weg worden geholpen naar financiering en ontving daarvoor een nominatie voor de Computable Award voor de beste ict-oplossing voor het mkb.

Advanced Markets lanceert bedrijf in VK

0

Door de FCA gereguleerde entiteit heeft nieuw kantoor in Londen en data center

LONDEN, 31 oktober 2018 /PRNewswire/ — Advanced Markets, een verschaffer van institutionele liquiditeit inzake deviezen en prime-of-prime diensten, heeft Advanced Markets (UK) Limited (AM (UK)), een door de FCA gereguleerde onderneming, gelanceerd. De entiteit omvat nieuwe handelsservers in de data centra LD4 en LD5 van Equinix evenals een nieuw kantoor in Londen dat wordt geleid door een veteraan in de sector, Nina Baksh.

“De lancering van onze integrale activiteit in Londen is een belangrijke stap in de mondiale strategie van het bedrijf,” zei Anthony Brocco, oprichter en algemeen directeur van Advanced Markets. “Op deze manier kunnen wij een betere dienstverlening verzekeren voor onze institutionele broker- en fondsenbeheerklanten in het Verenigd Koninkrijk en Europa, door te zorgen voor een regionale matching motor die volledig is dwars gekoppeld met onze bancaire en niet-bancaire liquiditeitsverschaffers.”

Volgens de bepalingen van zijn FCA-registratie kan AM (UK) enkel handelen als een Matched Principal Broker, wat betekent dat het elke klanttransactie moet koppelen aan een compenserende transactie met een liquiditeitsverschaffer. Dit model beperkt niet alleen maar het marktrisico van de firma, maar ook stemt het de belangen van de firma af op die van de klanten.

Verder is AM (UK) beperkt tot het handelen met enkel bekwame professionele tegenpartijen, overeenkomstig het mondiale beleid van het bedrijf.

Gebruikmakend van Direct Market Access (DMA/STP), het liquiditeitsmodel van Advanced Markets waarvan het bedrijf de pionier was bij de lancering in 2006, kunnen deelnemers in deviezenmarkten anoniem transacties verrichten betreffende prijzen die de leidende liquiditeitsverschaffers streamen in een volledig transparante en anonieme marktstructuur. De combinatie van het DMA/STP-model van het bedrijf en zijn robuuste lage latentie verhandelingsinfrastructuur hebben de participatie van leidende brokers, fondsenbeheerders en andere instellingen aangedreven.

Over Advanced Markets

Advanced Markets is een wholesale-aanbieder van prime-of-prime liquiditeit, krediet- en technologieoplossingen voor banken en brokers in de hele wereld. De producten van het bedrijf ondersteunen verhandeling met directe markttoegang in spot deviezen en edele metalen, evenals contracts for differences (CFD) betreffende een reeks financiële en commodity producten. Voorts levert het spot deviezen-, edele metalen- en CFD-verhandeling en kredietoplossingen en -diensten aan fondsenbeheerders, commodity verhandelingsadviseurs en zakelijke klanten.

Via zijn wholesale-klantenbestand dient de liquiditeit van Advanced Markets uiteindelijk meer dan 40.000 institutionele en individuele klanten in meer dan 30 landen wereldwijd. (Het bedrijf werkt niet rechtstreeks met retail-verhandelaars.)

Advanced Markets is gezamenlijk eigendom van Macquarie Americas Corp Inc. (een 100%-dochteronderneming van Macquarie Bank), BGC Partners en het bedrijfsmanagement.

Contacten met de Media: info@advancedmarkets.com [mailto:info@advancedmarkets.com] +1 704 544 9446

Web site: http://www.advancedmarketsfx.com/