Home Blog Page 11

VEH: registratie studieschuld bij BKR voorkomt betalingsproblemen

0

VEH: registratie studieschuld bij BKR voorkomt betalingsproblemen

Amersfoort, 1 februari 2016 – Vereniging Eigen Huis pleit voor registratie van studieschulden door het BKR. Omdat dit nu niet het geval is, kan een studieschuld bij een hypotheekaanvraag buiten beeld blijven. Ook de regels van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) maken het mogelijk dat de aflossingsverplichting van een studielening niet wordt meegeteld bij de toetsing van een hypotheekaanvraag. Hierdoor kunnen starters een duurder huis kopen dan eigenlijk bij hun inkomen en uitgaven past. Als iemand na enige jaren niet in staat blijkt om zowel zijn maandelijkse hypotheeklasten als de aflossing van de studieschuld te betalen, kunnen betalingsproblemen ontstaan.

Hogere hypotheek door truc met studielening

Sommige hypotheekadviseurs wijzen hun klanten op een truc bij het berekenen van de maximale hypotheek. Volgens de regels van de NHG telt een financiële verplichting die een jaar of later na het afsluiten van een hypotheek begint, niet mee bij het berekenen van de maximale hypotheek. Vereniging Eigen Huis wil dat de NHG de regels op dit punt aanpast.

Jonge mensen die de aflossing van hun studielening tenminste 1 jaar uitstellen of tijdelijk opschorten, kunnen hierdoor vaak tienduizenden euro’s meer lenen. Hypotheekadviseurs wijzen ook op Artikel 3 van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet, waarin toekomstige verplichtingen zoals een studieschuld niet expliciet worden genoemd. Maar in een blog geeft hypotheekadviseur Jos Koets al de reactie weer van toezichthouder AFM, die van mening is dat bij de hypotheekberekening wel rekening moet worden gehouden met een studieschuld, ongeacht of de terugbetaling pas later begint.

Registratie studieschuld voorkomt te hoge hypotheek

Vereniging Eigen Huis roept minister Bussemaker en de Tweede Kamer op om de registratie van studieschulden alsnog bij het BKR onder te brengen. Dan is het voor een geldverstrekker of een hypotheekadviseur altijd mogelijk om het bestaan van een dergelijke financiële verplichting objectief vast te stellen. De politiek heeft BKR-registratie tot nu toe tegengehouden met als argument dat ”een studielening pas hoeft te worden afgelost als iemand na afronding van zijn studie genoeg verdient, terwijl andere schulden direct moeten worden afbetaald”. Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor betalingsproblemen als de aflossing van een studieschuld niet wordt meegewogen in het hypotheekadvies.

Rechter: terechte BKR-registratie verwijderen kan wel

0

Bureau Krediet Registratie verliest geding om ‘valse claims’ tegen Dynamiet Nederland

Zoetermeer/Tiel, 30 november 2015 – Registraties van mensen die na eerdere betalingsachterstanden hun financiële zaakjes weer op orde hebben, kunnen wel degelijk verwijderd worden uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Daardoor kunnen ze eerder een hypotheek of een lening afsluiten en hoeven ze niet te wachten totdat al hun gegevens na vijf jaar zijn verwijderd.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag in een kort geding dat het BKR had aangespannen tegen Dynamiet Nederland, een gespecialiseerd bureau dat jaarlijks zo’n 5000 Nederlanders van hun veelal onterechte BKR-registratie afhelpt. BKR verweet Dynamiet valse verwachtingen te wekken bij consumenten door te claimen dat zij ook terechte registraties kan laten verwijderen. Bovendien zou Dynamiet inbreuk maken op het merkrecht van BKR door het gebruik van onder andere de term ‘BKR-registratie verwijderen’. Het bureau eiste een dwangsom die kon oplopen tot 100.000 euro. De rechter heeft die eisen afgewezen en stelt dat er geen sprake is van misleiding of merkinbreuk.
Het BKR beheert het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) waarin informatie is opgeslagen over de kredieten die 9 miljoen mensen hebben lopen of de afgelopen vijf jaar hebben gehad. Bij een betalingsachterstand komt er een ‘A’ of – als incassobureaus ermee aan de slag gaan – een code ‘A2’ achter iemands naam te staan. Die registraties blijven vijf jaar of langer staan. Kredietverstrekkers zien dat en weigeren in die gevallen doorgaans een lening of hypotheek.
Volgens het BKR is het onmogelijk dergelijke terechte registraties voortijdig te laten verwijderen. Door die valse claim van Dynamiet zou de geloofwaardigheid van het CKI in het geding zijn. Dynamiet heeft dit de afgelopen jaren echter met succes laten doen. ,,Een terechte registratie verwijderen kan wel degelijk, al is het een specialisatie op zich. Een gemiddelde jurist of advocaat zal het niet lukken. We hebben honderden voorbeelden en brieven van kredietverstrekkers die hiermee akkoord zijn gegaan,” stelt manager Deepak Thakoerdien van Dynamiet Nederland.

Zo kunnen terechte registraties ook door misverstanden rond nieuwe maandtermijnen of noodsituaties zoals werkloosheid zijn ontstaan. Als iemand weer werk heeft en als alle financiële problemen zijn opgelost, kan een kredietverstrekker een nieuwe belangenafweging maken en de registratie voor het aflopen van de termijn van vijf jaar laten verwijderen. Daarbij spelen diverse factoren een rol. Zo moet de kans op een nieuwe betalingsachterstand klein zijn en moet Dynamiet kunnen aantonen dat iemand weer financieel gezond is.
Volgens het BKR zijn registraties die verwijderd worden altijd onterecht. De rechtbank is het met Dynamiet eens dat ,,van een terechte registratie kan worden gesproken indien op het moment dat deze registratie voor het eerst plaatsvond werd voldaan aan de daaraan gestelde criteria. Het daarvoor kernachtig gebruiken van de uitdrukking ‘terechte BKR-registratie verwijderen’ acht de voorzieningenrechter niet misleidend,” zo staat in het vonnis.
Volgens de rechter maakt Dynamiet op haar website voldoende duidelijk dat het niet zelf de registraties kan verwijderen en ook dat niet iedere registratie verwijderd kan worden. Omdat er geen sprake is van misleidende reclame is er volgens de rechtbank ook geen sprake van inbreuk op het merkenrecht van het BKR.
Partijen hadden nog geprobeerd de zaak te schikken, maar kwamen daar niet uit. Volgens Dynamiet is het BKR kennelijk op het oorlogspad en is dit een poging de juridische dienstverlener monddood te maken en van de markt te weren. ,,Daar heeft de rechter nu een stokje voor gestoken,” stelt
Thakoerdien.

Hypotheekklanten nog steeds slecht geholpen bij betalingsproblemen

0

AFM rapport bevestigt slechte ervaringen van mensen met hypotheekproblemen

VEH: hypotheekklanten nog steeds slecht geholpen bij betalingsproblemen

Amersfoort, 17 september 2015 – Vereniging Eigen Huis is boos omdat veel hypotheekaanbieders hun meest kwetsbare groep klanten na vijf crisisjaren nog steeds geen adequate hulp bieden bij betalingsproblemen. De AFM komt in haar vandaag verschenen rapport niet verder dan een gemiddelde Klantbelang Centraal (KBC) score van 2,2 op een schaal van 5. De vereniging steunt daarom de uitbreiding van de bevoegdheden die de AFM volgend jaar krijgt om zorgvuldige klantbehandeling af te dwingen als mensen in betalingsproblemen zitten. In een brief aan de AFM en de politiek roept de vereniging hen op om noodzakelijke verbeterpunten vast te leggen in de gedragscode voor geldverstrekkers.

Waar gaat het mis

Hoewel de toon van het vandaag gepresenteerde rapport van de AFM vriendelijk is, is de conclusie glashelder: ‘geldverstrekkers moeten hun prestaties sterk verbeteren’. Er zijn geldverstrekkers die verbeteringen laten zien, maar er zijn ook nog steeds veel aanbieders die nauwelijks oog hebben voor de vaak penibele financiële situatie waarin klanten met een betalingsachterstand verkeren. Grote zwakte is dat veel hypotheekverstrekkers geen goede analyse maken als er betalingsproblemen zijn ontstaan. Hierdoor kunnen ook geen passende oplossingen worden aangeboden. Vaak is het tegendeel het geval: veel geldverstrekkers richten zich primair op het incasseren van betalingsachterstanden, aldus de AFM. Vereniging Eigen Huis herkent uit eigen praktijk dat veel geldverstrekkers volharden in deze eenzijdige aanpak en ziet de betalingsproblemen daardoor eerder verergeren dan verdwijnen.

Geldverstrekkers moeten naast hun klanten staan, niet tegenover

Hypotheekaanbieders tonen over het algemeen veel te weinig empathie voor hun klanten. Zij moeten veel meer naar hun klanten toe en naast hen gaan staan. “Zelfs mensen die willen meewerken aan een duurzame oplossing worden nu nog vaak zonder omwegen geconfronteerd met harde maatregelen. Met juridische standaardbrieven worden zij op dreigende toon gemaand om hun achterstand in te lopen, in plaats dat er in een persoonlijk gesprek hulp wordt aangeboden”, aldus directeur belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis.

Verbeteringen afdwingen

Na vijf jaren van economische crisis is het aantal hypotheekproblemen nog nooit zo groot geweest. Volgens het BKR kampen 112.800 huiseigenaren met een hypotheekachterstand van vier maanden of meer. “Na vijf jaar praten blijken hypotheekaanbieders niet in staat om op eigen kracht de dienstverlening voor hun meest kwetsbare klanten op orde te krijgen. Vereniging Eigen Huis heeft daarom geen vertrouwen in verder praten en wil dat verbeteringen worden afgedwongen” zegt Mulder. In een brief aan de AFM en de politiek stelt de vereniging een viertal hoofdpunten voor die branchebreed verankerd moeten worden:

1. Elke hypotheekaanbieder moet vastleggen hoe zij het klantbelang centraal stellen bij het helpen van klanten met betalingsproblemen.

2. Hypotheekaanbieders moeten klanten in een stappenplan duidelijk uitleggen wat zij van de bank kunnen verwachten als zij in betalingsproblemen komen. Klanten moeten weten welke hulp en inspanningen zij van hun geldverstrekker kunnen verwachten en wat er van hen zelf wordt verwacht.

3. Boeterentes, administratie- en incassokosten bij betalingsachterstanden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en transparant worden gemaakt.

4. Klanten die meewerken aan een onvermijdelijke verkoop van hun huis moeten invloed houden op het verkoopproces. Een onvoorwaardelijke volmacht mag slechts in bijzondere situaties worden gebruikt.

“Tenslotte roepen wij banken, verzekeraars en andere hypotheekaanbieders op om hun eigen Klantbelang score bekend te maken. Zo wordt bekend wordt wie er goed en minder goed presteren en kan iedereen de progressie per bank volgen. De algemene branchescore die de AFM publiceert zegt daarover te weinig”, aldus Rob Mulder.