Home Blog Page 10

Verwarring smartphonebezitters rondom financiering voor toestel

0

In 2017 wordt er voor telecomproviders een nieuwe verplichting opgelegd. Er is namelijk besloten dat de financiering voor smartphones bij abonnementen moeten worden vastgelegd bij het BKR in Tiel. Echter kwamen GSM Helpdesk en Telecompaper dat er nogal veel onduidelijkheden waren rondom deze regelgeving. Veel consumenten weten namelijk niet hoeveel ze nu per maand exact kwijt zijn voor hun telefoonabonnement of weten niet waarop dat bedrag is gebaseerd.  

Gratis smartphone blijkt dure kostenpost te zijn
Jarenlang konden smartphonegebruikers profiteren van een gratis toestel als ze een abonnement voor één of twee jaar afsloten bij een provider. In de praktijk blijft deze smartphone helemaal niet gratis te zijn. Integendeel zelfs, want consumenten moeten hun toestel als het ware ‘aflossen’ voor enkele euro’s per maand. Dit is ook de reden dat een provider zijn klanten zo lang mogelijk wil binden, omdat ze anders niet de gemaakte kosten kunnen terugverdienen.

Sinds 1 januari 2017 moet deze onduidelijke kostenpost openheid van zaken geven. De Wet Financiële Toezicht gaat ook zijn intrede vinden binnen de telecommarkt en gaan alle providers verplichten alle informatie en data kenbaar te laten maken. Echter blijkt deze nieuwe regelgeving nog niet geheel duidelijk te zien. Veel providers houden zich er ook nog niet aan, omdat er nog te weinig controle is vanuit de overheid. Ook tasten veel providers in het duister omdat ze niet weten wanneer ze iets moeten registreren. GSM Helpdesk heeft in overeenstemming met het BKR een overzicht gemaakt wanneer een financiering moet worden geregistreerd.

Grijs gebied
Deze onduidelijkheid kwam aan het licht, omdat er kritisch werd gekeken hoe de kostenverdeling per maand er nu exact uit kwam te zien. Het blijkt dat veel telecomproviders hier nogal geheimzinnig over doen en niet vertellen hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. De kosten voor een smartphone en voor het abonnement bevinden zich in een grijs gebied. Volgens de regelgeving mogen aanbieders toestellen verkopen onder de kostprijs, maar de vraag is dan ook of providers dit verlies voor lief nemen of dat zij het alsnog willen doorberekenen in het telefoonabonnement.  Mochten aanbieders het laatste scenario toepassen, dan komen ze in strijd met de regelgeving en dan kunnen ze fikse boetes verwachten of zelfs een invordering van hun licentie.

Overstappen naar sim only
Het frustreert dan ook veel smartphonegebruikers dat er zoveel onduidelijkheden zijn rondom de financiering van hun telefoonabonnement. Velen betalen iedere maand wel tientallen euro’s voor hun abonnement, maar beseffen zich niet dat de kosten voor hun smartphone hier ook is inberekend. Door deze constructie is het voor de abonnementhouders dan ook een reden om over te stappen op een sim only abonnement. Vergelijkingssite Simonlycheck.nl merkt dan ook dat er dit jaar veel mensen op de website zijn gekomen die de vergelijker hebben geraadpleegd. Of dit een teken is dat sommigen al bezig zijn met hun volgende abonnement, is onduidelijk. Toch kan de conclusie worden getrokken dat het aantal sim only abonnementen nog meer gaat toenemen als er niet snel duidelijkheid komt rondom de financiering van de smartphones en de abonnementen.

VEH: Huizenkopers vaak misleid bij keuze voor lang rentevast

0

VEH: Huizenkopers vaak misleid bij keuze voor lang rentevast

Amersfoort, 25 april 2017 – Hypotheekklanten van ING, bijBouwe, Allianz en Hypotrust Goede Start worden bij de keuze voor een lange rentevast periode misleid door de zogeheten verhuisregeling, vindt Vereniging Eigen Huis. Die regeling moet het mogelijk maken om de huidige, zeer lage hypotheekrente in de toekomst mee te nemen naar een volgende woning. Het gaat hier met name om hypotheken die worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Een starter die er verstandig aan denkt te doen om de hypotheekrente van zijn NHG-hypotheek lang vast te zetten – bijvoorbeeld 20 of 30 jaar – komt bij genoemde partijen bedrogen uit en verliest die lage rente zodra hij of zij verhuist naar een volgende woning die niet meer voor NHG in aanmerking komt. Door de stijgende huizenprijzen en gedaalde maximumgrens van de NHG zal deze tegenvaller steeds meer starters treffen die over enkele jaren doorstromen naar een grotere woning. Allianz en de Goede Start Hypotheek van Hypotrust verstrekken geen hypotheken zonder NHG, waardoor een klant bij verhuizing naar een duurdere woning boven de NHG-grens niets meer heeft aan de verhuisregeling.

De ene verhuisregeling is de andere nietUit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 35 geldverstrekkers naar verhuisvoorwaarden blijkt dat er ook andere beperkingen voorkomen waardoor de belofte van het meenemen van de lage rente niet kan worden waargemaakt. Zo geeft een aantal geldverstrekkers aan dat de lage rente vervalt bij iedere wijziging van de bestaande hypotheek, ook als die het gevolg is van gewijzigde wet- of regelgeving, aanpassing van de gedragscode, gewijzigd beleid van de geldverstrekker of op verzoek van de klant. Bij Delta Lloyd verliezen klanten bijvoorbeeld hun lage rente zodra zij bij een verhuizing een aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een annuïteitenhypotheek. Ook komt regelmatig voor dat er een strikte, beperkende termijn van drie maanden wordt gehanteerd voor de periode tussen het afsluiten van de nieuwe hypotheek en de aflossing van de oude hypotheek. Daardoor kunnen veel mensen hun verhuisregeling mislopen. Ook komt het vaak voor dat een klant tenminste 30 dagen van tevoren moet aankondigen dat hij gebruik wil maken van de verhuisregeling. Gebeurt dit niet tijdig, dan kan de oude lage rente alsnog niet worden meegenomen naar de nieuwe woning. Dergelijke, voor klanten onbekende voorwaarden kunnen mensen in problemen brengen zij verhuizen en er op rekenen dat hun rentevast periode doorloopt.

Onduidelijke voorwaardenHet onderzoek laat zien dat er naast grote onderlinge verschillen ook veel onduidelijkheden zijn over de voorwaarden van verhuisregelingen. Een duidelijke uitleg van verhuisregelingen is vaak onvindbaar in de voorwaarden, in brochures, op de website van geldverstrekkers en zelfs in de adviessoftware die hypotheekadviseurs gebruiken.

NHG beperkingen moeten van tafelVereniging Eigen Huis is van mening dat er sprake is van misleiding als een klant bij het afsluiten van zijn hypotheek wordt verteld dat hij 30 jaar lang kan profiteren van een vaste lage rente, terwijl dit in de praktijk vrijwel niet voor zal komen. Vooral bij starters is bekend dat zij al na 5 tot 10 jaar verhuizen naar een volgende woning, waarbij de kans groot is dat die buiten de NHG normen valt. Bij ING en bijBouwe is niet te achterhalen dat de verhuisregeling dan vervalt. Om te voorkomen dat deze mensen straks bij een verhuizing worden gedupeerd eist Vereniging Eigen Huis dat deze geldverstrekkers de NHG beperking voor alle klanten schrappen. Ook Allianz en Hypotrust Goede Start, die alleen hypotheken met NHG verkopen, zullen om diezelfde reden in actie moeten komen, bijvoorbeeld door klanten die hier geen weet van konden hebben de keuze te bieden om een andere rentevaste periode te kiezen of boetevrij over te stappen naar een andere aanbieder.

Vertrouwen herstellen met uitlegDaarnaast wil de vereniging dat alle geldverstrekkers de voorwaarden van hun verhuisregeling op een transparante en vooral duidelijke manier actief gaan uitleggen aan hun klanten. De vereniging zal ook de AFM op de hoogte stellen van haar bevindingen. De eigen hypotheekadviesdienst van Vereniging Eigen Huis is per direct gestopt met het adviseren van NHG-hypotheken van ING, bijBouwe en Allianz.

Voorbeeld dure schijnzekerheidDoor het extreem lage hypotheekrente wordt sinds 2015 bijna 50% van de hypotheken afgesloten met een rentevaste periode van 20 of 30 jaar. Huizenkopers denken daarmee voor zekerheid te kiezen, ook als zij later verhuizen naar een andere woning. Voor die zekerheid betalen zij wel een prijs. Het renteverschil tussen 10 jaar vast en 30 jaar vast is ongeveer 1 procentpunt. Dat betekent dat een starter met een hypotheek van 200.000 euro en 30 jaar rentevast in 5 jaar circa 10.000 euro (bruto) meer betaalt dan voor 10 jaar rentevast. Deze starter komt bedrogen uit als blijkt dat hij of zij de lage rente bij verhuizing toch niet mee kan nemen. Hij moet dan het rentetarief van dat moment betalen, dat naar verwachting hoger is. Als klanten en adviseurs dit wisten, dan hadden zij hoogstwaarschijnlijk voor een kortere en voordeliger renteperiode gekozen, of voor een andere geldverstrekker met een betere verhuisregeling.

Woningfinanciering kan voor meer mensen toegankelijk én verantwoord

0

In het 1e kwartaal van 2017 sloten 28.300 huishoudens een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De positieve kwartaalresultaten bieden het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) een goede basis om verder te werken aan maatwerkoplossingen voor doelgroepen in de woningmarkt. Zodat ook deze groepen op verantwoorde wijze de uitgaven voor een koopwoning kunnen financieren.

Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW licht toe: “Een aantal groepen op de woningmarkt dreigt echt tussen de wal en het schip te raken. We zien dit heel duidelijk bij starters en zelfstandigen zonder personeel, maar het speelt breder. Het WEW wil deze mensen op weg helpen door maatwerk in woonfinanciering te standaardiseren.”

Steeds vaker eigen geld meebrengen

Eén van de redenen waarom de toegang tot de woningmarkt voor bepaalde groepen onder druk komt te staan, is de wettelijke verlaging van de maximale Loan to Value (LTV) voor woninghypotheken. De verlaging van het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning beschermt huizenkopers tegen overkreditering. Hierdoor worden hypotheken veiliger. De aangescherpte regelgeving betekent echter ook dat mensen meer eigen geld moeten meenemen om een hypotheek te kunnen afsluiten. Vooral starters komen hierdoor in de knel, omdat zij vaak onvoldoende eigen middelen hebben om een huis te kunnen kopen, terwijl de huursector geen betaalbaar alternatief biedt.

Daarnaast leiden automatisering en digitalisering tot meer standaardisering in het hypotheekproces, waardoor specifieke groepen, zoals zzp’ers, flexwerkers en senioren, moeite hebben om verantwoorde financiering voor hun woonwens te vinden.

Advies aan het kabinet: maatwerk in leennormen

Voor degenen die er nog niet in slaagden hun woonwens verantwoord te financieren, werkt het WEW daarom in 2017 aan slimme oplossingen om ‘maatwerk situaties’ te standaardiseren. Het WEW adviseert ook het toekomstige kabinet om meer maatwerk in de leennormen mogelijk te maken.

Arjen Gielen: “Op die manier blijft woningfinanciering toegankelijk én toch ook verantwoord. Die balans vinden is essentieel, en kan zonder allerlei nieuwe regels of regelingen in te voeren. Het verkennen van nieuwe wegen is noodzakelijk. Het WEW is daar vanuit haar maatschappelijke missie al mee gestart. Natuurlijk willen we dat samen met de overheid en de markt doen.”

Over het WEW

Het WEW is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en is al ruim 20 jaar verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie. Zo heeft het WEW sinds de oprichting zo’n 1,5 miljoen huishoudens aan een passende hypotheek geholpen, konden vele mensen met betalingsproblemen in hun woning blijven wonen en zijn ruim 26.000 verliezen opgevangen.

250e inkomensverklaring afgegeven aan zzp’er voor NHG-hypotheek

0

Sinds eind 2016 hebben al meer dan 250 zzp’ers een inkomensverklaring ontvangen, waarmee zij al na één jaar zelfstandigheid een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunnen afsluiten. Hiermee kunnen zij een woning met een koopsom tot €245.000 veilig en verantwoord financieren.

 

De verstrekking van de 250e verklaring is feestelijk gevierd op het kantoor van Hypotheek Visie Bollenstreek. Zelfstandig ondernemer Miriam Küsters ontving bloemen uit handen van Jos van der Lans, franchisenemer van Hypotheek Visie en Marcel Sippekamp, Productmanager Acceptatie bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Ook was Herman van Houten aanwezig, directeur van Pentrax, de partij die de inkomensverklaring verstrekte.

 

Steeds meer zzp’ers weten de weg te vinden naar een hypotheek met NHG.

Een NHG-hypotheek na één jaar zelfstandigheid is sinds afgelopen december mogelijk. Het WEW speelt met de verruiming van de mogelijkheden in op de maatschappelijke ontwikkelingen die de organisatie ziet.

Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling bij het WEW: ‘We zien dat door de strengere regelgeving groepen met bijzondere behoeftes, zoals zzp’ers, buiten de boot dreigen te vallen. Wij zoeken daarom naar slimme maatwerkoplossingen zodat zij alsnog op verantwoorde wijze een koopwoning kunnen financieren. We zijn inmiddels ook al volop bezig voor andere groepen, zoals senioren en verduurzamers.’

Steeds meer zzp’ers weten de weg te vinden naar een hypotheek met NHG. Marcel Sippekamp: ‘We zien dat er iedere maand meer inkomensverklaringen worden afgegeven aan zzp’ers en verwachten dit jaar op 1.000 uit te komen. Zo’n verklaring is nodig om een verantwoorde hypotheek met NHG te krijgen. We verwachten dat er dit jaar dan ook veel hypotheken aan zzp’ers zullen worden verstrekt.’

Waarmaken woondroom

Sibylla Bantema, directeur van Aegon Hypotheken waar de 250e inkomensverklaring wordt ingezet ten behoeve van een hypotheek:  ‘De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor de hypotheek- en woningmarkt. Niet iedereen werkt meer in loondienst.’ De inkomensverklaring voor zzp’ers sluit volgens Aegon dan ook aan bij een behoefte van een groeiende groep consumenten. ‘Daarmee krijgen zij zekerheid over hun mogelijkheden op de hypotheek- en woningmarkt en kunnen ook zij hun woondroom waarmaken!’

Sinds enkele maanden kun je ook als zzp’er bij Hypotheek Visie terecht voor een hypotheek met NHG. Anton vanden Bol, algemeen directeur van Hypotheek Visie: ‘Al met cijfers van twaalf maanden kun je via Hypotheek Visie als zzp’er een hypotheek met NHG aanvragen. Door dat we met vele geldverstrekkers samenwerken zijn er verschillende mogelijkheden.’

Zzp’ers kunnen bij een groeiend aantal geldverstrekkers terecht

Het aantal geldverstrekkers dat zich aansluit bij het initiatief van het WEW blijft groeien. Zo kunnen zelfstandigen sinds kort ook terecht bij Rabobank en Lloyds Bank.

Daniëlle van den Akker, Product Manager bij Rabobank: ‘Bij Rabobank kunnen startende zzp’ers al langer een hypotheek krijgen, zelfs binnen een week. En dit tegen nagenoeg dezelfde voorwaarden als een klant die in loondienst is. Het is een goede ontwikkeling dat dit nu ook mogelijk is met Nationale Hypotheek Garantie. Daarmee kunnen we onze klanten nog meer zekerheid geven.’ Govert Krul, Product Manager bij Lloyds Bank: ‘Wij staan voor verantwoorde, duurzame kredietverstrekking aan een brede doelgroep. Het zzp initiatief van het WEW sluit hier volledig op aan en wij integreren de nieuwe methode dan ook graag in ons acceptatiebeleid.’

BKR vanwege misleiding voor de rechter gedaagd

0

Dynamiet eist via kort geding rectificatie van onjuiste informatie bij Radar

DEN HAAG – Het Bureau Krediet Registratie (BKR) uit Tiel is door Dynamiet Nederland voor de rechter gedaagd omdat het bij tv-programma Radar, op zijn website en in andere media onjuiste en misleidende informatie heeft verspreid. Dynamiet eist in een kort geding een rectificatie op straffe van een dwangsom die kan oplopen tot 500.000 euro.

Mensen met betalingsachterstanden worden door hun bank of kredietverstrekker aangemeld voor een negatieve registratie bij het BKR. Daardoor kunnen ze moeilijk een nieuwe lening of hypotheek afsluiten. Anders dan het BKR bij Radar beweerde is het wel degelijk mogelijk om dit soort registraties te laten verwijderen. Sterker nog, kredietverstrekkers zijn volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) verplicht deze verzoeken in overweging te nemen en op basis van belangen af te wegen of een registratie gehandhaafd moet blijven, zo hebben de Hoge Raad, gerechtshoven en lagere rechtbanken eerder geoordeeld. Mede op basis van die jurisprudentie heeft Dynamiet al veel mensen van hun terechte registratie afgeholpen.

Het BKR beweerde bij Radar en later ook op zijn website en in een persbericht dat dit niet kan. ,,Daarmee misleidt en ontmoedigt het consumenten. Als het BKR het zegt geloven mensen dat, terwijl ze op het verkeerde been gezet worden. Het BKR moet weten dat er regelmatig registraties worden verwijderd,” stelt advocaat Geert Schnitzler van Dynamiet.

Het bedrijf uit Zoetermeer neemt jaarlijks 4000 tot 5000 zaken aan. Als klanten volledige en juiste informatie verschaffen is de kans op succes minimaal 70 procent. Door de uitzending van Radar en de andere publiciteit wordt de goede naam van Dynamiet aangetast en melden zich minder klanten aan. Dynamiet overweegt die schade op het BKR te verhalen.

Volgens Schnitzler moeten de kredietverstrekkers zelf afwegen of een registratie wordt verwijderd. Het BKR is niet bij die belangenafweging betrokken. Bij Radar betoogde bestuurder Peter Willem van den Bosch van het BKR dat het verwijderen van negatieve registraties niet mogelijk is. Dynamiet had echter zowel aan Radar en het BKR diverse stukken laten zien die bewijzen dat het wel degelijk veelvuldig gelukt is om terechte registraties te laten verwijderen. De meeste registraties worden door kredietverstrekkers of na rechtszaken verwijderd op basis van een arrest van de Hoge Raad uit september 2011. Die stelt dat een kredietverstrekker te allen tijde een belangenafweging moet maken als een consument om verwijdering van zijn negatieve registratie vraagt. Het reglement van het BKR kan die uitspraak niet opzij zetten en Dynamiet werkt op basis van de uitspraak.

Eind 2015 verloor het BKR ook al een kort geding dat het tegen Dynamiet had aangespannen. Toen oordeelde de rechter dat het verwijderen van terechte registraties wel kan en dat Dynamiet geen misleidende reclame maakt door dat te beweren.

Dynamiet vraagt de rechter dat het BKR zijn uitlatingen vijf dagen na het vonnis rectificeert op zijn website en binnen tien dagen bij Radar. Het kort geding dient vrijdag 10 maart om 10.00 uur bij de rechtbank in Den Haag.

Rood staan kan wél duizenden hun hypotheek kosten

0

Gespecialiseerd bureau waarschuwt voor gevolgen nieuwe BKR-registraties


Tiel/Zoetermeer, 7 november 2016 – Duizenden Nederlanders die wel eens rood staan op hun bankrekening kunnen in de toekomst door verhuizing of vergeetachtigheid een negatieve BKR-registratie krijgen, waarna ze niet meer in aanmerking komen voor een hypotheek of lening.

In tegenstelling tot wat banken en het Bureau Krediet Registratie (BKR) beweren, kan de nieuwe regel om per 1 december ook consumenten te registreren die 250 euro rood mogen staan enorme consequenties hebben.
Daarvoor waarschuwt Dynamiet Nederland, een gespecialiseerd bureau dat jaarlijks zo’n 5000 Nederlanders van hun terechte en onterechte BKR-registratie afhelpt. Met de regel krijgen miljoenen bankklanten opeens een BKR-registratie, ook als ze niet rood staan. Het BKR stelt dat het alleen om een papieren maatregel gaat. Bovendien gaat het om positieve registraties, die wijzen op goed betaalgedrag.

Dat kan volgens Dynamiet echter heel snel veranderen. Iemand die maximaal 250 euro rood staat, moet maandelijks een termijnbedrag van 6 of 7 euro betalen. Wie tweemaal vergeet dat bedrag over te maken, kan een negatieve melding bij het BKR krijgen. Bovendien kan de bank dan de limiet intrekken en de gehele vordering opeisen. Dit wordt gemeld bij het BKR en dan krijgt iemand de zwaardere code A2 achter zijn naam. Die negatieve registratie blijft vervolgens vijf jaar staan, waardoor het afsluiten van een hypotheek of lening praktisch onmogelijk wordt.
,,Miljoenen mensen lopen nu een groot risico zonder dat ze dit beseffen. Van die miljoenen zullen er duizenden zijn die even niet opletten, verhuisd zijn of in scheiding liggen. Die merken niet dat ze een paar euro achterstand hebben en zijn de pineut. Je hoeft maar twee maanden niet op te letten en je hebt een negatieve registratie bij het BKR. En als je die eenmaal hebt, raak je niet die zomaar kwijt,” stelt mr. Marijn Knol. Jurist bij Dynamiet Nederland. ,,Het gaat vaak om een lage achterstand op een laag krediet. Wij vinden de gevolgen van een dergelijke registratie daarom bijna per definitie disproportioneel.”

Er dreigt nu een hausse aan negatieve registraties voor relatief lage bedragen, terwijl dat wettelijk niet eens mag. Dynamiet wijst op een beschikking van de Hoge Raad uit 2011. Daaruit blijkt dat financiële instellingen altijd een belangenafweging moeten maken, voordat ze een wanbetaler bij het BKR aanmelden voor een negatieve registratie. In dit geval ging het om een klant van Santander die na negen jaar trouwe kredietaflossing een betalingsachterstand van 20 euro niet betaalde en door een verhuizing de brieven en aanmaningen niet ontving. Daardoor kon hij uiteindelijk geen hypotheek afsluiten. De bank meldde hem automatisch aan bij het BKR, maar dat staat volgens de Hoge Raad niet in verhouding tot de gevolgen. De uitspraak heeft al in tal van rechtszaken geleid tot het ongedaan maken van negatieve BKR-registraties.
,,Wat de rechtbank, het Hof en als laatste de Hoge Raad stellen is dat je niet klakkeloos een codering achter een registratie mag plaatsen. Je moet eerst kijken wat er aan de hand is,” legt Knol uit. ,,Pas als je vindt dat het terecht is, mag je de code plaatsen. Het probleem is dat deze registraties voor kleine bedragen automatisch per computer doorgegeven worden en niemand die belangenafweging ooit maakt. Zeker als het om een paar euro gaat, zullen banken en kredietverstrekkers dat nooit doen, want dat kost te veel. Deze werkwijze is in strijd met de wet en zou dus eigenlijk aangepast moeten worden.”

Ambtenaren beste betalers

0

Overheidsmedewerkers negen keer minder betalingsachterstand dan gemiddeld

De betalingsachterstand op leningen is bij ambtenaren maar liefst negen keer kleiner dan gemiddeld. Dat blijkt uit onderzoek van Ambtenarenlening die de gegevens van 5.000 ambtenaren vergeleek met die van de gemiddelde Nederlandse lener. Het gaat om een vergelijking over het eerste half jaar van 2016.

Eerder dit jaar liet Bureau Krediet Registratie (BKR) al weten dat over de eerste zes maanden van 2016 minder mensen een betalingsachterstand hebben. Toch is dat met 9 procent nog altijd negen keer hoger dan de nog geen 1 procent bij ambtenaren. Ambtenaren kunnen volgens Ambtenarenlening dan ook gezien worden als de beste betalers. Anja Becker, directeur van Ambtenarenlening: “Het betaalgedrag van ambtenaren is uitstekend. Het aantal en de omvang van hun betaalachterstanden is te verwaarlozen.”

Stabiele baan
Ambtenarenlening deed drie jaar geleden al een vergelijkbaar onderzoek. Ook toen bleken ambtenaren een betere betalingsmentaliteit te hebben dan de gemiddelde Nederlandse lener. Het verschil was toen echter een factor 4 en daarmee ruim twee keer zo klein als nu. Becker wijt de groei in het verschil voornamelijk aan de financiële crisis en het verschil in baangarantie. “De afgelopen jaren zijn de betaalachterstanden over de hele linie toegenomen, ook bij ambtenaren. Toch is het verschil bij ambtenaren minimaal ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Ambtenaren hebben veel vaker een stabiele baan met een vast contract, waardoor zij minder snel in de financiële problemen komen. Pas nu het economisch beter gaat, stabiliseren de cijfers zich ook voor de rest van Nederland.”

Laagste rente
Dat ambtenaren goed zijn van betalen, vertaalt zich in een beduidend lagere rente op een lening. Becker: “In de rente die banken berekenen aan hun klanten is een behoorlijk percentage opgenomen ter compensatie voor het risico dat klanten hun lening niet op tijd of soms helemaal niet terugbetalen. Omdat ambtenaren hebben bewezen een betere betalingsmentaliteit te hebben, vormen zij nauwelijks een risico en zijn banken bereid hen de laagste rente te geven.”

Over Ambtenarenlening.nl
Ambtenarenlening is een van de grootste kredietbemiddelaars van Nederland. Het bedrijf bemiddelt uitsluitend voor (semi-)ambtenaren werkzaam bij de overheid, politie, brandweer, defensie en binnen het onderwijs. Ambtenarenlening is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en voldoet aan alle eisen van de Wet op het financieel toezicht waarvan de Autoriteit Financiële Markten toezichthouder is. Met een tevredenheidsscore van 9,4 op Trustpilot is Ambtenarenlening de nummer 1 in de categorie Particuliere Financiering.

VEH: registratie studieschuld bij BKR voorkomt betalingsproblemen

0

VEH: registratie studieschuld bij BKR voorkomt betalingsproblemen

Amersfoort, 1 februari 2016 – Vereniging Eigen Huis pleit voor registratie van studieschulden door het BKR. Omdat dit nu niet het geval is, kan een studieschuld bij een hypotheekaanvraag buiten beeld blijven. Ook de regels van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) maken het mogelijk dat de aflossingsverplichting van een studielening niet wordt meegeteld bij de toetsing van een hypotheekaanvraag. Hierdoor kunnen starters een duurder huis kopen dan eigenlijk bij hun inkomen en uitgaven past. Als iemand na enige jaren niet in staat blijkt om zowel zijn maandelijkse hypotheeklasten als de aflossing van de studieschuld te betalen, kunnen betalingsproblemen ontstaan.

Hogere hypotheek door truc met studielening

Sommige hypotheekadviseurs wijzen hun klanten op een truc bij het berekenen van de maximale hypotheek. Volgens de regels van de NHG telt een financiële verplichting die een jaar of later na het afsluiten van een hypotheek begint, niet mee bij het berekenen van de maximale hypotheek. Vereniging Eigen Huis wil dat de NHG de regels op dit punt aanpast.

Jonge mensen die de aflossing van hun studielening tenminste 1 jaar uitstellen of tijdelijk opschorten, kunnen hierdoor vaak tienduizenden euro’s meer lenen. Hypotheekadviseurs wijzen ook op Artikel 3 van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet, waarin toekomstige verplichtingen zoals een studieschuld niet expliciet worden genoemd. Maar in een blog geeft hypotheekadviseur Jos Koets al de reactie weer van toezichthouder AFM, die van mening is dat bij de hypotheekberekening wel rekening moet worden gehouden met een studieschuld, ongeacht of de terugbetaling pas later begint.

Registratie studieschuld voorkomt te hoge hypotheek

Vereniging Eigen Huis roept minister Bussemaker en de Tweede Kamer op om de registratie van studieschulden alsnog bij het BKR onder te brengen. Dan is het voor een geldverstrekker of een hypotheekadviseur altijd mogelijk om het bestaan van een dergelijke financiële verplichting objectief vast te stellen. De politiek heeft BKR-registratie tot nu toe tegengehouden met als argument dat ”een studielening pas hoeft te worden afgelost als iemand na afronding van zijn studie genoeg verdient, terwijl andere schulden direct moeten worden afbetaald”. Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor betalingsproblemen als de aflossing van een studieschuld niet wordt meegewogen in het hypotheekadvies.

Rechter: terechte BKR-registratie verwijderen kan wel

0

Bureau Krediet Registratie verliest geding om ‘valse claims’ tegen Dynamiet Nederland

Zoetermeer/Tiel, 30 november 2015 – Registraties van mensen die na eerdere betalingsachterstanden hun financiële zaakjes weer op orde hebben, kunnen wel degelijk verwijderd worden uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Daardoor kunnen ze eerder een hypotheek of een lening afsluiten en hoeven ze niet te wachten totdat al hun gegevens na vijf jaar zijn verwijderd.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag in een kort geding dat het BKR had aangespannen tegen Dynamiet Nederland, een gespecialiseerd bureau dat jaarlijks zo’n 5000 Nederlanders van hun veelal onterechte BKR-registratie afhelpt. BKR verweet Dynamiet valse verwachtingen te wekken bij consumenten door te claimen dat zij ook terechte registraties kan laten verwijderen. Bovendien zou Dynamiet inbreuk maken op het merkrecht van BKR door het gebruik van onder andere de term ‘BKR-registratie verwijderen’. Het bureau eiste een dwangsom die kon oplopen tot 100.000 euro. De rechter heeft die eisen afgewezen en stelt dat er geen sprake is van misleiding of merkinbreuk.
Het BKR beheert het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) waarin informatie is opgeslagen over de kredieten die 9 miljoen mensen hebben lopen of de afgelopen vijf jaar hebben gehad. Bij een betalingsachterstand komt er een ‘A’ of – als incassobureaus ermee aan de slag gaan – een code ‘A2’ achter iemands naam te staan. Die registraties blijven vijf jaar of langer staan. Kredietverstrekkers zien dat en weigeren in die gevallen doorgaans een lening of hypotheek.
Volgens het BKR is het onmogelijk dergelijke terechte registraties voortijdig te laten verwijderen. Door die valse claim van Dynamiet zou de geloofwaardigheid van het CKI in het geding zijn. Dynamiet heeft dit de afgelopen jaren echter met succes laten doen. ,,Een terechte registratie verwijderen kan wel degelijk, al is het een specialisatie op zich. Een gemiddelde jurist of advocaat zal het niet lukken. We hebben honderden voorbeelden en brieven van kredietverstrekkers die hiermee akkoord zijn gegaan,” stelt manager Deepak Thakoerdien van Dynamiet Nederland.

Zo kunnen terechte registraties ook door misverstanden rond nieuwe maandtermijnen of noodsituaties zoals werkloosheid zijn ontstaan. Als iemand weer werk heeft en als alle financiële problemen zijn opgelost, kan een kredietverstrekker een nieuwe belangenafweging maken en de registratie voor het aflopen van de termijn van vijf jaar laten verwijderen. Daarbij spelen diverse factoren een rol. Zo moet de kans op een nieuwe betalingsachterstand klein zijn en moet Dynamiet kunnen aantonen dat iemand weer financieel gezond is.
Volgens het BKR zijn registraties die verwijderd worden altijd onterecht. De rechtbank is het met Dynamiet eens dat ,,van een terechte registratie kan worden gesproken indien op het moment dat deze registratie voor het eerst plaatsvond werd voldaan aan de daaraan gestelde criteria. Het daarvoor kernachtig gebruiken van de uitdrukking ‘terechte BKR-registratie verwijderen’ acht de voorzieningenrechter niet misleidend,” zo staat in het vonnis.
Volgens de rechter maakt Dynamiet op haar website voldoende duidelijk dat het niet zelf de registraties kan verwijderen en ook dat niet iedere registratie verwijderd kan worden. Omdat er geen sprake is van misleidende reclame is er volgens de rechtbank ook geen sprake van inbreuk op het merkenrecht van het BKR.
Partijen hadden nog geprobeerd de zaak te schikken, maar kwamen daar niet uit. Volgens Dynamiet is het BKR kennelijk op het oorlogspad en is dit een poging de juridische dienstverlener monddood te maken en van de markt te weren. ,,Daar heeft de rechter nu een stokje voor gestoken,” stelt
Thakoerdien.

Hypotheekklanten nog steeds slecht geholpen bij betalingsproblemen

0

AFM rapport bevestigt slechte ervaringen van mensen met hypotheekproblemen

VEH: hypotheekklanten nog steeds slecht geholpen bij betalingsproblemen

Amersfoort, 17 september 2015 – Vereniging Eigen Huis is boos omdat veel hypotheekaanbieders hun meest kwetsbare groep klanten na vijf crisisjaren nog steeds geen adequate hulp bieden bij betalingsproblemen. De AFM komt in haar vandaag verschenen rapport niet verder dan een gemiddelde Klantbelang Centraal (KBC) score van 2,2 op een schaal van 5. De vereniging steunt daarom de uitbreiding van de bevoegdheden die de AFM volgend jaar krijgt om zorgvuldige klantbehandeling af te dwingen als mensen in betalingsproblemen zitten. In een brief aan de AFM en de politiek roept de vereniging hen op om noodzakelijke verbeterpunten vast te leggen in de gedragscode voor geldverstrekkers.

Waar gaat het mis

Hoewel de toon van het vandaag gepresenteerde rapport van de AFM vriendelijk is, is de conclusie glashelder: ‘geldverstrekkers moeten hun prestaties sterk verbeteren’. Er zijn geldverstrekkers die verbeteringen laten zien, maar er zijn ook nog steeds veel aanbieders die nauwelijks oog hebben voor de vaak penibele financiële situatie waarin klanten met een betalingsachterstand verkeren. Grote zwakte is dat veel hypotheekverstrekkers geen goede analyse maken als er betalingsproblemen zijn ontstaan. Hierdoor kunnen ook geen passende oplossingen worden aangeboden. Vaak is het tegendeel het geval: veel geldverstrekkers richten zich primair op het incasseren van betalingsachterstanden, aldus de AFM. Vereniging Eigen Huis herkent uit eigen praktijk dat veel geldverstrekkers volharden in deze eenzijdige aanpak en ziet de betalingsproblemen daardoor eerder verergeren dan verdwijnen.

Geldverstrekkers moeten naast hun klanten staan, niet tegenover

Hypotheekaanbieders tonen over het algemeen veel te weinig empathie voor hun klanten. Zij moeten veel meer naar hun klanten toe en naast hen gaan staan. “Zelfs mensen die willen meewerken aan een duurzame oplossing worden nu nog vaak zonder omwegen geconfronteerd met harde maatregelen. Met juridische standaardbrieven worden zij op dreigende toon gemaand om hun achterstand in te lopen, in plaats dat er in een persoonlijk gesprek hulp wordt aangeboden”, aldus directeur belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis.

Verbeteringen afdwingen

Na vijf jaren van economische crisis is het aantal hypotheekproblemen nog nooit zo groot geweest. Volgens het BKR kampen 112.800 huiseigenaren met een hypotheekachterstand van vier maanden of meer. “Na vijf jaar praten blijken hypotheekaanbieders niet in staat om op eigen kracht de dienstverlening voor hun meest kwetsbare klanten op orde te krijgen. Vereniging Eigen Huis heeft daarom geen vertrouwen in verder praten en wil dat verbeteringen worden afgedwongen” zegt Mulder. In een brief aan de AFM en de politiek stelt de vereniging een viertal hoofdpunten voor die branchebreed verankerd moeten worden:

1. Elke hypotheekaanbieder moet vastleggen hoe zij het klantbelang centraal stellen bij het helpen van klanten met betalingsproblemen.

2. Hypotheekaanbieders moeten klanten in een stappenplan duidelijk uitleggen wat zij van de bank kunnen verwachten als zij in betalingsproblemen komen. Klanten moeten weten welke hulp en inspanningen zij van hun geldverstrekker kunnen verwachten en wat er van hen zelf wordt verwacht.

3. Boeterentes, administratie- en incassokosten bij betalingsachterstanden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en transparant worden gemaakt.

4. Klanten die meewerken aan een onvermijdelijke verkoop van hun huis moeten invloed houden op het verkoopproces. Een onvoorwaardelijke volmacht mag slechts in bijzondere situaties worden gebruikt.

“Tenslotte roepen wij banken, verzekeraars en andere hypotheekaanbieders op om hun eigen Klantbelang score bekend te maken. Zo wordt bekend wordt wie er goed en minder goed presteren en kan iedereen de progressie per bank volgen. De algemene branchescore die de AFM publiceert zegt daarover te weinig”, aldus Rob Mulder.