Home Blog Page 10

Presentatie huurmarktcijfers NVM en VGM NL

0

Huurder woont steeds kleiner en duurder

 VGM NL en NVM: ‘Deregulering nodig om investeringen in huurmarkt te stimuleren’

 Nieuwegein, 12 september 2017 – De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector zijn in de eerste helft van 2017 opnieuw gestegen. Gemiddeld betalen huurders bij een verhuizing 6,9% meer per m² dan vorig jaar. In de grote steden is de prijsstijging per m² nog veel groter. In een oververhitte markt en door een goed economisch klimaat zijn huurders bereid om meer te betalen voor een steeds kleinere woning. Dit blijkt uit huurmarktcijfers van VGM NL en NVM over de eerste helft van 2017. Volgens de verenigingen zijn structurele maatregelen nodig om het aanbod vrije sector huurwoningen te vergroten. Ze doen een dringende oproep aan politiek Den Haag om de particuliere huurmarkt te dereguleren, zodat particuliere investeringen eindelijk van de grond kunnen komen.

 De cijfers van VGM NL en NVM hebben betrekking op circa 35.000 huurtransacties in de vrije sector (boven de liberalisatiegrens van 710,68 euro) op jaarbasis. In alle segmenten stegen de huurprijzen per m², met name die van appartementen. Meer dan driekwart van de transacties van appartementen vindt plaats in de grote steden. De ontwikkeling van de gemiddelde huurprijzen (bij mutatie) laat een gematigder beeld zien met een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar, naar € 999,-.

Amsterdam loopt nog steeds aan kop met een gemiddelde huurprijs van 18 euro per m², gevolgd door Utrecht, dat een sterke prijsstijging kende tot 12 euro per m². Ook in andere delen van het land stegen de huurprijzen, met als enige uitzondering Friesland, dat een minimale daling liet zien van -0,7%. Hier ligt de gemiddelde huurprijs onder de 8 euro per m².

Aanhoudende krapte

Door de aanhoudende krapte op de huurmarkt zijn huurders bereid om meer te betalen voor steeds kleinere woningen. Zo tellen zij in de stad Utrecht 700 euro per maand neer voor een woning van slechts 30 m². Eenzelfde bedrag in Roermond of Enschede levert een woning van 80 m² op. Voor huishoudens met behoorlijk meer bestedingsruimte – bijvoorbeeld 1.500 euro per maand – is in Amsterdam een appartement van ongeveer 95 m² te krijgen. In Amersfoort is voor dit geld een woning van 150 m² te vinden en in Druten is voor een paar honderd euro minder een woning van 172 m² beschikbaar.

Hoewel er in de eerste helft van 2017 meer nieuwbouwwoningen op de markt kwamen, had dit geen dempend effect op de prijzen. De huurprijzen gingen ook in het gestoffeerde (inclusief vloer en gordijnen) en gemeubileerde segment omhoog met respectievelijk 6,7% en 7,7%. Circa 20% van de transacties van makelaars van NVM en vastgoedmanagers van VGM NL vinden in deze categorieën plaats.

Doorstroming beperkt

Eric Verwey, voorzitter van VGM NL, maakt zich zorgen over het groeiend aantal ‘scheefwoners’ op de huurmarkt. “We kennen dit begrip uit de sociale huur, waar veel mensen met een te hoog inkomen in een goedkope corporatiewoning zitten. Maar ook de huidige vrije markt kent een snel groeiende groep bewoners die noodgedwongen in een te dure, en voor hun gezinssituatie vaak te kleine, huurwoning zitten. Ook dit zijn scheefwoners. Ze kunnen geen kant op en worden elke maand weer geconfronteerd met forse woonlasten.” Dit geldt voor circa 18% van de huurders. Zij zijn 36-40% van hun netto maandinkomen kwijt aan huurlasten.

Uit een enquête van VGM NL en NVM blijkt dat 1 op 8 huurders (circa 60.000 huishoudens) tegen zijn zin in een huurwoning zit, en liever een koopwoning had gehad. Als belemmeringen worden genoemd dat ze geen of te weinig hypotheek konden krijgen (51%) of geen geschikte woning konden vinden (39%). Ook scheiding of (hoge) leeftijd worden als redenen genoemd. De belangrijkste reden om te huren is voor huurders zowel boven als onder de liberalisatiegrens geen onderhoud. Huurders boven de liberalisatiegrens noemen daarnaast de locatie van de huurwoning en flexibiliteit als voornaamste redenen.

“De krapte op de huurmarkt belemmert de doorstroming”, aldus Verwey. “Veel huurders zitten vast in een woning die niet meer geschikt is voor hun veranderde gezinssituatie. Ze kunnen niet verhuizen naar een passende woning en houden de plaats bezet voor nieuwe instromers.” Uit de enquête blijkt dat een kwart van de huurders eigenlijk binnen 2 jaar wil verhuizen. Als belangrijkste belemmeringen bij het vinden van een nieuwe huurwoning noemen zij het beperkte aanbod en te hoge huurprijzen. In het segment onder de liberalisatiegrens worden de lange wachtlijsten ook als reden genoemd.

Onbalans op huurmarkt belemmert investeringen

NVM en VGM NL hopen dat het komende kabinet maatregelen neemt om de krapte op de huurmarkt aan te pakken. Ger Jaarsma, voorzitter NVM: “In vergelijking met andere landen kent Nederland veel sociale huurwoningen, maar zeer weinig vrije huur. Terwijl dit segment steeds belangrijker wordt, bijvoorbeeld door de opkomst van zzp’ers, die geen eigen huis kunnen of willen kopen. Daarbij komt dat er ook aan betaalbare koopwoningen een tekort is zodat een grote groep mensen geen kant op kan.

De vrije huursector biedt uitkomst, maar het aanbod is veel te klein en de grote vraag drijft de prijzen op. Er moeten veel meer huurwoningen bij. Het is van groot belang dat de investeringen in de huurmarkt op gang komen.”

Hiervoor is het nodig dat duidelijk wordt wie er verantwoordelijk is voor het stimuleren van de groei van het middensegment in de huurmarkt vinden VGM NL en NVM. Jaarsma: “De vrije huursector is het enige marktsegment waar geen subsidie naar toe gaat. Hierdoor is het bijna onmogelijk om in het middensegment woningen te realiseren voor particuliere investeerders. Bovendien heeft de particuliere huursector onder de liberalisatiegrens te maken met vrijwel dezelfde regels als de corporatiesector, terwijl zij geen publieke taak heeft. Particuliere beleggers ervaren dus oneerlijke concurrentie van corporaties, die zich goedkoop kunnen financieren omdat de overheid hun leningen borgt. Het zou goed zijn als het komende kabinet een einde maakt aan deze onbalans, en zo een impuls geeft aan investeringen in huurwoningen.”

Volgens NVM en VGM NL zou er een geleidelijke deregulering van de particuliere huursector moeten plaatsvinden. Jaarsma: “Ondanks dat er op dit moment geen regulering is boven de liberalisatiegrens kan het middensegment huur alleen tot bloei komen als duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling van deze categorie. Die partijen kunnen dan ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen, gesteund door aanpassingen van het huurbeleid.”

VGM NL (Vastgoedmanagement Nederland), de brancheorganisatie van vastgoedmanagers, en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM staan gezamenlijk voor circa 35.000 huurtransacties in de vrije sector op jaarbasis, waarmee een marktaandeel van circa 50% is gemoeid. Sinds 2014 registreren VGM NL en de NVM samen de transactiedata van huurwoningen. NVM en VGM NL streven naar een minder sterk gereguleerde woningmarkt, waarbij de keuzevrijheid van de consument leidend is bij de invulling van zijn of haar woonwens.

Jaarlijks onderzoek Vermogend Nederland

0

·               106.200 miljonairs in Nederland

·               Gemiddeld vermogen 2,9 miljoen euro, ongewijzigd sinds 2007

·               De gemiddelde miljonairsleeftijd is 60: een half jaar ouder dan in 2007

·               Meer vermogen in vennootschap, minder effecten in privé

·               16% doet actief aan ‘impact investing’

·               Zeeland heeft met 1,8% de grootste miljonairsdichtheid

·               Radio 1 en BNR populairste radiozenders bij miljonairs, FD en DFT populairste websites voor beleggingsnieuws

Jaarlijks onderzoek ‘Vermogend Nederland’

Miljonair van nu: druk met eigen vermogen en meer maatschappelijk betrokken

Al voor het vijfde jaar heeft Van Lanschot onder de naam Vermogend Nederland samen met het CBS een landelijk onderzoek gehouden naar de miljonair in ons land. Richard Bruens, Algemeen Directeur Private Banking en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot: “Vergeleken met voorgaande jaren zie je dat er meer wordt belegd en minder wordt gespaard. En bij die investeringen kijkt men samen met onze specialisten steeds vaker naar het maatschappelijk belang.” Vermogend Nederland onderzocht ook de mens achter de miljonair: ze voelen zich een stuk gezonder, zijn vaker getrouwd en scheiden veel minder dan niet-miljonairs.

Het landelijke onderzoek Vermogend Nederland bestaat uit een enquête onder de eigen klanten en een algemeen onderzoek dat het CBS al sinds 2007 houdt naar de miljonair in Nederland. Volgens het CBS mochten 106.200 huishoudens zich begin vorig jaar miljonair noemen, 500 meer dan het jaar ervoor. Ondanks die stijging is het totale vermogen van de miljonairs in ons land gelijk gebleven: ruim 300 miljard euro, gemiddeld 2,9 miljoen per persoon. Ook het aantal vrouwelijke miljonairs is gelijk gebleven: 23%.

Agrarische sector: meeste miljonairsOpvallend is dat bijna één op de vijf ondernemende miljonairs actief is in de landbouw. Daarvan is ongeveer de helft actief in de veeteelt en een kwart in bedrijven die granen of groenten telen.

Van alle provincies wonen relatief de meeste miljonairs in Zeeland (1,8%), gevolgd door Utrecht (1,6%). Qua woonplaatsen blijven Laren (NH), Blaricum en Bloemendaal met 10% de dichtstbevolkte miljonairsplaatsen van Nederland.

Minder sparen, meer beleggen en investerenVan de bezittingen bestaat op dit moment 13% uit bank- en spaartegoeden. Bijna de helft (48%) bestaat uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Bij niet-miljonairs is dit precies omgekeerd. De huidige lage rentestand heeft volgens 63% van de ondervraagde miljonairs (veel) invloed op de wijze waarop men met het vermogen omgaat. Bruens: “Dat is onder andere terug te zien in een forse daling van het onderbrengen van vermogen in spaartegoeden en deposito’s, vergeleken met vorige jaren. Liever investeert men in aandelen, beleggingsfondsen en vergelijkbare producten, maar ook meer in onroerend goed.”

Trend: meer vermogen in de vennootschapDe cijfers van het CBS van 2007 tot en met 2015 naar de verdeling van het vermogen laten een trend zien waarbij er steeds meer vermogen in de vennootschap van de ondernemende miljonair is ondergebracht en minder in effecten in privé. Bruens: “Op het eerste gezicht zou je op basis daarvan kunnen denken dat er minder wordt belegd in plaats van meer. Wat we zien is dat bijna de helft van de miljonairs vermogen in een holdingvennootschap heeft. Daarbij geven ondernemers aan dat driekwart van dat vermogen inzetbaar is voor beleggingen. Herkenbaar voor ons, want wij zien in de afgelopen jaren een toenemende behoefte aan professionele ondersteuning bij vermogensstructurering en financiële planning.”

Trend: maatschappelijk investerenEen duidelijke trend onder vooral jongere miljonairs in ons land is ‘Impact Investeren’, geld investeren in projecten waarbij naast winst ook maatschappelijke relevantie belangrijk is, zoals bijvoorbeeld milieu, duurzame energie of onderwijs. Bruens: “Toen wij hierover vijf jaar geleden bij ons onderzoek een vraag stelden, deed nog bijna niemand aan maatschappelijk investeren. Kijk je nu dan zie je dat één op de zeven ondervraagde miljonairs zich actief bezighoudt met impact investeren en in overleg met onze adviseurs zelfs een toenemend deel van het vermogen daaraan wil besteden. En bijna drie op de tien mensen die nog niet aan impact investeren doen, lijkt het wel interessant. We zagen de belangstelling voor maatschappelijk investeren klanten de afgelopen jaren sterk toenemen en begeleiden steeds meer van onze klanten hierbij. “

Ook voor vrijwilligerswerk zijn onze miljonairs wel te porren: zo’n 71% is bereid tijd en kennis ter beschikking te stellen aan sociale ondernemingen en 57% steekt nu al concreet tijd in deze en andere vormen van vrijwilligerswerk.

Rijkdom met offersDe eigen onderneming en het eigen vermogen vormen voor tweederde van de miljonairs de belangrijkste inkomstenbron. Zakelijke voorzichtigheid is daarbij aan de meesten van hen niet besteed: ze durven risico’s te nemen en trekken zich niet veel aan van conventies. Ook heeft het eigen bedrijf grote prioriteit. Bruens: “Ruim 65% van de ondernemer-miljonairs heeft voor het eigen bedrijf in de privésfeer zaken gelaten of opgeofferd. Het is dan ook niet vreemd dat zes van de tien het eigen bedrijf niet meteen zouden verkopen, ook niet als er een goed bod wordt gedaan. Opvallend daarbij is dat vrouwelijke miljonair-ondernemers veel minder dan mannen bereid zijn om voor zakelijk succes in hun privéleven grote offers te maken: slechts 9% is daartoe bereid, tegen 31% bij de mannen.”

Beheer van het vermogen vergt tijdMiljonairs besteden redelijk wat tijd aan financiële planning. Zes op de tien trekken hier een paar uur per maand voor uit. Ruim een kwart is er zelfs een paar uur per week mee bezig. Onderdeel van die financiële planning is samen met de adviseurs van Van Lanschot bepalen waaraan het vermogen het beste kan worden besteed. Bruens: “Voor een meerderheid van de ondervraagde miljonairs is het in stand houden van de huidige levensstijl en het pensioen daarbij het belangrijkst, gevolgd door schenkingen aan de familie. De oudere generatie reserveert meer voor goede doelen en het schenken aan familie. Jongeren daarentegen reserveren vaker fondsen om eerder te stoppen met werken, de studie van de kinderen, het aflossen van de hypotheek en om te investeren in het eigen bedrijf. Je ziet ook dat steeds meer miljonairs, als met de oude dag ook de gebreken komen, zélf hun zorg willen regelen. Ze komen dan naar ons om samen met onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken en het daarvoor benodigde bedrag te bepalen.”

Trends en verwachtingen Bruens over de komende jaren: “Ik verwacht dat bij onze klanten de vraag naar maatwerk en begeleiding bij het bepalen van de financiële toekomst nog verder zal toenemen. We zien nu al dat steeds meer klanten niet voor standaard beleggingsoplossingen willen kiezen, simpelweg omdat ze zich daarin minder herkennen. Daar gaan we met onze dienstverlening de komende jaren nog nadrukkelijker op inspelen.”

Gelukkiger en gezonderKijken we naar het privéleven van de miljonairs dan is het opvallend dat ze veel vaker gehuwd zijn dan niet-miljonairs (71% versus 45%) en dat ze het geheim van een succesvol huwelijk beter lijken te kennen. Van alle miljonairs is maar 7% gescheiden, de helft van het aantal bij niet-miljonairs (14%). Van alle miljonairs boven de 50 omschrijft 81% de gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer goed’. Dat is aanzienlijk hoger dan de 67% oudere niet-miljonairs. Sinds het eerste onderzoek Vermogend Nederland is de gemiddelde leeftijd van de miljonair in ons land met een half jaar gestegen naar bijna 60.

 

VEH: Makelaars wijzen kopers maar zelden op energiepotentie huis

0

Slechts een op de twaalf huizenkopers wordt actief door de makelaar gewezen op de mogelijkheden om het huis energiezuiniger te maken. Ook andere professionals die de koper in het traject tegenkomt beginnen er veelal niet uit zichzelf over. Zonder spontaan advies verduurzaamt 35% van de kopers, na advies is dat 55%. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De vereniging vindt dat hier een grote kans ligt nu we voor de enorme uitdaging staan om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Vereniging Eigen Huis doet een oproep aan alle bij de koop betrokken professionals om de koper hierbij te helpen.

Aankoop natuurlijk moment

 

Tijdens het aankoopproces van een woning komt de aanstaande huiseigenaar in gesprek met makelaar, hypotheekadviseur, bouwkundige of aannemer. De aankoop van een huis is een natuurlijk moment om de energiezuinigheid van het huis aan te pakken. Eventueel ongemak van bouwkundige ingrepen is het geringst als het huis nog niet bewoond is. Bovendien liggen financieringsmogelijkheden, zoals meefinancieren in de hypotheek, nog open. Professionals die kopers toch al tegenkomen kunnen de koper helpen door te wijzen op mogelijkheden en kansen.

Potentie is groot

Als huizenkopers door een bij de koop betrokken professional op de energiebesparingsmogelijkheden van een huis zijn gewezen, maken zij hier ook vaker werk van, zo blijkt. Een derde van de kopers neemt uit zichzelf maatregelen, na een ongevraagd advies door een professional is dat ruim de helft. Rob Mulder, directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis: “We staan voor de enorme opgave om alle koopwoningen te verduurzamen. Het is onvermijdelijk dat iedereen zijn steentje hieraan bijdraagt. Kopers hebben soms een duwtje in de rug nodig. Uit ons onderzoek blijkt dat dit effect heeft. Wij roepen iedereen die bij de aankoop van een huis betrokken is om hier werk van te maken. Juist het aankoopmoment moet optimaal benut worden om de verduurzaming van de woningvoorraad echt te versnellen.”

Makelaar pakt zijn rol niet

 

Bijna iedereen heeft bij de aankoop van een huis met een makelaar te maken. Dat maakt hem dé aangewezen professional om over energiebesparende maatregelen te beginnen, 78% van de respondenten verwacht dat ook. Eén op de vijf kopers heeft met de makelaar gesproken over hoe de energiezuinigheid van het huis kan worden verbeterd, maar moet daar in de meeste gevallen zelf over beginnen. Slechts bij 8% van alle kopers heeft de makelaar het initiatief genomen om energiebesparende maatregelen te bespreken. De rol van de makelaar is cruciaal. Hij kent het huis en spreekt de koper als eerste. Makelaarsorganisatie NVM heeft eerder laten weten hier een “prachtige rol” te zien voor de makelaar.

Ook andere professionals laten kans liggen

 

Wanneer de makelaar niet over verduurzaming begint, zullen huizenkopers ook minder snel met een bouwkundige of hypotheekadviseur de technische en financiële mogelijkheden daarvan bespreken. Kopers zien ook voor deze beroepsgroepen een rol weggelegd om over energiebesparende maatregelen te informeren. Vereniging Eigen Huis gaat het onderzoek naar de mate waarin professionals de koper over verduurzaming adviseren jaarlijks herhalen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 790 respondenten door Marlyse-Research in opdracht van Vereniging Eigen Huis.

Energiebesparende voorzieningen makkelijker te financieren met NHG

0

Het financieren van energiebesparende voorzieningen via een hypotheek mét Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is vanaf nu makkelijker. Huizenkopers en woningeigenaren hoeven voor de hypotheekaanvraag alleen nog maar een kostenspecificatie van deze voorzieningen aan te leveren.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter NHG, hoopt met deze aanpassing in haar voorwaarden woningverduurzaming te stimuleren. Dylan Dresens, directeur Beleid Ontwikkeling van het WEW licht toe: “In Nederland bezitten circa 4,4 miljoen huishoudens een eigen woning, waarvan er 1,3 miljoen NHG hebben. Voor hen én voor alle toekomstige woningeigenaren hebben wij de weg naar energiebesparing met een verantwoorde hypotheek toegankelijker gemaakt. Op die manier willen wij als WEW een impactvolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van woningen.”

Noodzaak tot verduurzaming

Steeds meer mensen zijn overtuigd van het nut en de noodzaak om hun woning te verduurzamen met bijvoorbeeld extra isolatie of zonnepanelen. Woningeigenaren dragen zo hun steentje bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Bovendien zorgen veel energiebesparende maatregelen voor lagere woonlasten. Als diezelfde maatregelen ook nog leiden tot meer wooncomfort en misschien wel een hogere woningwaarde, is verduurzamen wel heel aantrekkelijk.

Al veel mogelijk met NHG

Voor woningverduurzaming bestaan al aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Zo mag er een hogere hypotheek worden afgesloten. De maximale hypotheek bij aankoop van een woning is 101% van de woningwaarde. Als de koper de woning wil verduurzamen, kan dit bedrag worden verhoogd tot 106% van de woningwaarde. Iedereen kan dus beschikken over een extra budget voor energiebesparende voorzieningen ter hoogte van 5% van de woningwaarde.

Aanpassing maakt het nog makkelijker

Natuurlijk moet aangetoond worden dat het geld daadwerkelijk voor energiebesparende maatregelen gebruikt wordt. Voorheen moest de aanvrager vooraf de offerte overleggen van de leverancier die de maatregel gaat uitvoeren. Dit bleek tijdrovend, in een toch al hectisch proces. In overleg met de markt en de overheid heeft het WEW vastgesteld dat ook een passende en verantwoorde hypotheek afgegeven kan worden op basis van een kostenspecificatie van de maatregel vooraf. De controle achteraf om vast te stellen of het geld daadwerkelijk aan energiebesparende maatregelen besteed is, blijft bestaan. Door deze aanpassing in de NHG Voorwaarden Normen is het budget voor energiebesparende voorzieningen, dat tot op heden nog beperkt is gebruikt, toegankelijker geworden.

De Voorwaarden Normen van NHG, die per 20 juli 2017 zijn ingegaan, zijn te vinden op https://www.nhg.nl/V-N

MyCom en Tele2 gaan samenwerken in mobiele telefonie

0

MyCom gaat mobiele abonnementen van Tele2 verkopen.

De expertise van MyCom als grootste gespecialiseerde computer- en telecomretailer in combinatie met het schandalige snelle, nagelnieuwe 4G-netwerk van Tele2 zorgt ervoor dat de missie van MyCom en Tele2 om de markt open te breken en toegankelijk te maken voor iedereen extra kracht wint.

De stap van MyCom om mobiele abonnementen van Tele2 aan te bieden is logisch, omdat het speelveld in de branche is veranderd door de invoering van de Wet Financieel Toezicht (WFT) en de afname van fysieke spelers in winkelstraten. Wanneer je een telefoon op afbetaling koopt ga je eigenlijk een vorm van krediet aan. De Wet Financieel Toezicht (WFT) die op 1 mei 2017 is ingevoerd bepaalt dat bij een kredietbedrag van meer dan EUR 250 verplicht een toetsing bij het BKR moet worden gedaan. Onderzoek geeft aan dat consumenten hierdoor minder snel voor een telefoon op afbetaling kiezen, omdat de lening invloed heeft op het maximale leenbedrag van bijvoorbeeld hun hypotheek.

Daarom introduceerde MyCom eerder dit jaar al het ‘zo goed als nieuw concept’ samen met Infotheek Group, marktleider op het gebied van circulaire IT in Europa. Naast de verkoop van refurbished computers zijn ook de eerste stappen gezet in de verkoop van refurbished telefoons. Nu volgt de stap om mobiele abonnementen van Tele2 aan te bieden. “In Tele2 hebben wij een zeer ondernemende en betrouwbare telecom provider en partner gevonden,” zegt Marco Heestermans, algemeen directeur van MyCom. “Samen willen we de markt open breken en toegankelijk maken voor iedereen. 

MyCom onderscheidt zich niet alleen met nieuwe maar vooral ook met refurbished telefoons. Zo zijn we in staat op een consumentvriendelijke manier in te spelen op de nieuwe wet- en regelgeving en daarnaast toch de voordelen te bieden van een ‘zo goed als nieuwe’ telefoon. En vanaf nu kan dat ook nog eens in combinatie met een mobiel abonnement van Tele2, waardoor klanten gebruik kunnen maken van hun hoogwaardige 4G-netwerk,” aldus Heestermans.

Start pilot rondom duurzame bespaarmogelijkheden koopwoningen

0

Hypotheek Visie, Wij Wonen Duurzaam en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) slaan de handen ineen om een duurzaam huis voor iedereen mogelijk te maken. De organisaties starten een pilot om klanten te motiveren over te gaan tot verduurzaming van hun woning. In de pilot krijgen huizenkopers met De Woonlastenverlager inzicht in de duurzame (bespaar)mogelijkheden voor hun nieuwe woning én de financiering hiervan.

Steeds meer behoefte aan duurzaam wonen

Duurzame energiebronnen hebben de toekomst. Steeds meer huiseigenaren kijken kritisch naar hun energieverbruik en bespaarmogelijkheden. Je huis duurzaam maken is aantrekkelijk. Energielasten kunnen omlaag, het milieu wordt ontzien en het comfort in het huis gaat erop vooruit. Bovendien kan  de waarde van een huis stijgen als het energielabel opschuift. Om snel inzicht te krijgen of het proces naar een duurzaam huis interessant en mogelijk is, heeft Wij Wonen Duurzaam De Woonlastenverlager ontwikkeld.

Remco Kamer, directeur van Wij Wonen Duurzaam: “Met De Woonlastenverlager bieden we een helder overzicht van de maatregelen die je kunt nemen om je huis op een slimme manier van het huidige energielabel naar een label A woning te krijgen”.

Lekker leven

Hypotheek Visie biedt klanten De Woonlastenverlager aan voor een gereduceerd tarief. Hiermee wordt verder gekeken dan alleen het regelen van de hypotheek. Anton Vanden Bol, algemeen directeur Hypotheek Visie: “We helpen klanten met een compleet financieel plan. Ons motto ‘Je woont toch om te leven!’ betekent concreet dat een financieel adviseur niet alleen kijkt naar je financiële situatie, maar samen met jou in kaart brengt wat lekker leven voor jou betekent. En daar horen zo laag mogelijke maandlasten op een duurzame manier ook voor steeds meer mensen bij.”

Financiële mogelijkheden

Nog tot het einde van dit jaar kun je 101% van de woningwaarde lenen voor een hypotheek. Als je investeringen doet voor verduurzaming van je huis, kan dit bedrag worden verhoogd tot 106% van de woningwaarde. Voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moet je momenteel vooraf offertes overleggen van de partij die de energiebesparende maatregel gaat uitvoeren. Voor deze pilot vereenvoudigt het WEW, de organisatie achter NHG, deze voorwaarde en volstaat een kostenspecificatie, bijvoorbeeld op basis van De Woonlastenverlager.

Next steps

De Woonlastenverlager wordt in eerste instantie aangeboden bij een aantal Hypotheek Visie vestigingen. Gedurende de pilot wordt bekeken hoe deze wordt ontvangen door de klant. Bij succes wordt De Woonlastenverlager bij alle vestigingen uitgerold en aangeboden. Tegelijkertijd werkt het WEW samen met geldverstrekkers aan het vereenvoudigen van het acceptatieproces. Hoe meer partijen hierin aansluiten, des te interessanter het aanbod voor de klant wordt.

Dijsselbloem: BKR-registratie verwijderen mag en kan

0

Minister geeft bedrijf Dynamiet gelijk in strijd met Bureau Krediet Registratie

ZOETERMEER/TIEL/DEN HAAG – Het verwijderen van negatieve registraties bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) uit Tiel is wel degelijk mogelijk en toegestaan. Bijvoorbeeld als kredietverstrekkers een fout hebben gemaakt of als ze de belangen van consumenten niet goed hebben afgewogen. Dat heeft minister Dijsselbloem van financiën geantwoord op Kamervragen van het CDA.

De antwoorden van de minister zijn een steun in de rug van het gespecialiseerde bureau Dynamiet Nederland, dat hierover strijd voert tegen het BKR. Dat beweert – begin dit jaar nog in tv-programma Radar – dat het verwijderen van dit soort registraties niet mogelijk is en dat Dynamiet consumenten misleidt met valse beloftes. Begin dit jaar en in 2015 oordeelde de rechter al dat dit wel kan en dat Dynamiet daar mensen bij kan helpen.

Volgens de minister kunnen negatieve registraties van mensen met een betalingsachterstand verwijderd worden als deze onterecht blijken te zijn. Dat kan na overleg of na een uitspraak van de rechter. Als de regels voor registratie niet correct worden nageleefd, is een registratie onterecht, aldus Dijsselbloem. Consumenten hebben daar al verschillende rechtszaken over gewonnen.

Volgens de minister moet een registratie proportioneel zijn en voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). ,,Een belangenafweging dient plaats te vinden op basis van beschikbare gegevens. Als de consument nadere gegevens verschaft, kan dit tot een nieuwe en meer volledige afweging door de kredietverstrekker aanleiding geven,” aldus Dijsselbloem. Daarmee zegt hij hetzelfde als de Hoge Raad in zijn arrest van september 2011. 

Die stelt in deze ‘Santander-zaak’ dat een kredietverstrekker te allen tijde een belangenafweging moet maken als een consument om verwijdering van zijn negatieve registratie vraagt. Op basis van dit arrest heeft het BKR al veel registraties moeten verwijderen.

Volgens de minister is verwijdering of aanpassing van een negatieve registratie slechts bij uitzondering aan de orde na afweging van alle (bijzondere) omstandigheden. Op dit moment hebben 721.000 Nederlanders een negatieve registratie wegens betalingsachterstanden bij het BKR. Dynamiet helpt duizenden mensen per jaar daar van af te komen. Soms gaat het om kleine bedragen of achterstallige betalingen die door misverstanden of verhuizing zijn ontstaan. Toch kunnen mensen daardoor moeilijker een lening of hypotheek afsluiten.

Het BKR heeft sinds februari zijn reglement aangepast zodat kredietverstrekkers niet zomaar een registratie kunnen laten verwijderen. ,,Dat is in strijd met rechtelijke uitspraken. In feite is het BKR dus illegaal bezig,” stelt manager Deepak Thakoerdien van Dynamiet Nederland. Hij heeft diverse brieven van kredietverstrekkers die een achteraf onterechte registratie wilde laten verwijderen, wat recent door het BKR is geweigerd. Het bureau heeft inmiddels veertien rechtszaken lopen tegen het BKR en daar komt er elke week eentje bij. Deze week nog droeg  de rechtbank van Lelystad de Rabobank op een terechte registratie van een cliënt van Dynamiet te laten verwijderen.

Ook minister Dijsselbloem stelt dat kredietverstrekkers registraties moeten kunnen verwijderen, waarbij consumenten geholpen kunnen worden door bureaus als Dynamiet. ,,Onder bijzondere omstandigheden kan ook een verplichting voor de kredietverstrekker bestaan om een BKR-registratie te verwijderen terwijl er geen sprake is van een ‘technische fout’. In beginsel kan een consument dat zelf aan de kredietverstrekker verzoeken, maar de consument kan daarvoor ook een derde in de hand nemen. Bedrijven die aangeven in bijzondere omstandigheden consumenten te kunnen bijstaan bij aanpassing van de BKR-registratie vertellen dus niet noodzakelijkerwijs onwaarheden,” schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Volgens Dynamiet worden veel mensen nu onnodig belemmerd in het aanvragen van een hypotheek of lening, terwijl een legitieme reden hiertoe ontbreekt. Thakoerdien: ,,Het doel van het BKR, namelijk het beschermen van mensen tegen zichzelf en het beschermen van de financiële sector tegen betalingsachterstanden, wordt daarmee voorbij geschoten. Ook wordt geen rekening gehouden met de individuele omstandigheden en wordt elke consument over één kam geschoren. Iemand met twee keer een tientje achterstand krijgt dezelfde codering en dezelfde financiële beperkingen als iemand met een achterstand van 12 maanden en 2000 euro. Iemand die na tien jaar braaf betalen twee keer een achterstand heeft gehad krijgt dezelfde codering als iemand die van begin af aan structureel betalingsachterstanden heeft gehad.”

Perspectiefverklaring marktstandaard voor hypotheek flexwerkers

0

Nieuwe stichting regelt certificering uitzendbureaus

De perspectiefverklaring wordt dé marktstandaard voor het aanvragen van een hypotheek voor flexwerkers. Zij kunnen deze verklaring aanvragen bij het uitzendbureau als zij daar minimaal een jaar werken. Het uitzendbureau moet gecertificeerd zijn door de Stichting Perspectiefverklaring.

In deze stichting, die per 21 juni bestaat, zitten vertegenwoordigers van hypotheekverstrekkers, uitzendbureaus, consumentenorganisaties en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het belangrijkste doel van de stichting is het waarborgen van de kwaliteit van de verstrekte perspectiefverklaringen.

Brancheorganisatie ABU is verheugd over deze ontwikkeling. Directeur Jurriën Koops: “Met de oprichting van de stichting maken we in één keer een grote stap: het kopen van een eigen huis komt nu binnen handbereik van álle uitzendkrachten in Nederland. Tot nu konden uitzendkrachten namelijk alleen terecht bij uitzendbureaus die lid zijn van de ABU. Daarnaast draagt uitzendwerk op deze manier bij aan meer zekerheid voor werkenden.”

Het WEW, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft zich samen met de banken actief ingezet voor de totstandkoming van de Stichting Perspectiefverklaring. Algemeen directeur Arjen Gielen: “Steeds meer mensen hebben een flexibel arbeidscontract. Het WEW zet zich in voor maatwerkoplossingen die verantwoord eigenwoningbezit voor deze doelgroep mogelijk maken. Met de realisatie van de perspectiefverklaring hebben we met elkaar in de hypotheekmarkt een nieuwe standaard neergezet voor uitzendkrachten.”

Hoe werkt de perspectiefverklaring?

De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexkracht om een inkomen te vergaren. De verklaring is gebaseerd op een (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. Daarnaast hechten geldverstrekkers ook belang aan het eigen oordeel van uitzendbureaus over de (toekomstige) inzetbaarheid van de uitzendkracht. Daartoe behoort onder andere een kritische blik op het cv, werkervaring, referenties, eerdere beoordelingen en persoonlijke gesprekken. Uitzendkrachten moeten minimaal een jaar via één en hetzelfde uitzendbureau aan het werk zijn om een beroep te kunnen doen op de perspectiefverklaring. 

De verwachting is dat ongeveer 10% van de 275.000 uitzendkrachten die langer dan een jaar bij hetzelfde uitzendbureau werken een perspectiefverklaring zal aanvragen. Hoeveel van hen daadwerkelijk een hypotheek krijgen, zal de tijd leren. Bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag door de hypotheekverstrekkers spelen naast de perspectiefverklaring ook andere factoren een rol, zoals een tweede inkomen en de vraag of er sprake is van schulden.

Initiatiefnemers

De perspectiefverklaring is in 2013 gestart op initiatief van Randstad, Obvion en Vereniging Eigen Huis (VEH). De verklaring wordt door de grootste hypotheekverstrekkers geaccepteerd met daarbij de mogelijkheid van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het gaat om ABN AMRO, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Obvion, Rabobank, RegioBank, SNS en Delta Lloyd. Per 1 juli is het ook mogelijk voor andere hypotheekverstrekkers om toe te treden.

Meer informatie over de stichting is te vinden op www.perspectiefverklaring.nl. Hier is ook te vinden welke uitzendbureaus perspectiefverklaringen mogen verstrekken.

 

Verwarring smartphonebezitters rondom financiering voor toestel

0

In 2017 wordt er voor telecomproviders een nieuwe verplichting opgelegd. Er is namelijk besloten dat de financiering voor smartphones bij abonnementen moeten worden vastgelegd bij het BKR in Tiel. Echter kwamen GSM Helpdesk en Telecompaper dat er nogal veel onduidelijkheden waren rondom deze regelgeving. Veel consumenten weten namelijk niet hoeveel ze nu per maand exact kwijt zijn voor hun telefoonabonnement of weten niet waarop dat bedrag is gebaseerd.  

Gratis smartphone blijkt dure kostenpost te zijn
Jarenlang konden smartphonegebruikers profiteren van een gratis toestel als ze een abonnement voor één of twee jaar afsloten bij een provider. In de praktijk blijft deze smartphone helemaal niet gratis te zijn. Integendeel zelfs, want consumenten moeten hun toestel als het ware ‘aflossen’ voor enkele euro’s per maand. Dit is ook de reden dat een provider zijn klanten zo lang mogelijk wil binden, omdat ze anders niet de gemaakte kosten kunnen terugverdienen.

Sinds 1 januari 2017 moet deze onduidelijke kostenpost openheid van zaken geven. De Wet Financiële Toezicht gaat ook zijn intrede vinden binnen de telecommarkt en gaan alle providers verplichten alle informatie en data kenbaar te laten maken. Echter blijkt deze nieuwe regelgeving nog niet geheel duidelijk te zien. Veel providers houden zich er ook nog niet aan, omdat er nog te weinig controle is vanuit de overheid. Ook tasten veel providers in het duister omdat ze niet weten wanneer ze iets moeten registreren. GSM Helpdesk heeft in overeenstemming met het BKR een overzicht gemaakt wanneer een financiering moet worden geregistreerd.

Grijs gebied
Deze onduidelijkheid kwam aan het licht, omdat er kritisch werd gekeken hoe de kostenverdeling per maand er nu exact uit kwam te zien. Het blijkt dat veel telecomproviders hier nogal geheimzinnig over doen en niet vertellen hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. De kosten voor een smartphone en voor het abonnement bevinden zich in een grijs gebied. Volgens de regelgeving mogen aanbieders toestellen verkopen onder de kostprijs, maar de vraag is dan ook of providers dit verlies voor lief nemen of dat zij het alsnog willen doorberekenen in het telefoonabonnement.  Mochten aanbieders het laatste scenario toepassen, dan komen ze in strijd met de regelgeving en dan kunnen ze fikse boetes verwachten of zelfs een invordering van hun licentie.

Overstappen naar sim only
Het frustreert dan ook veel smartphonegebruikers dat er zoveel onduidelijkheden zijn rondom de financiering van hun telefoonabonnement. Velen betalen iedere maand wel tientallen euro’s voor hun abonnement, maar beseffen zich niet dat de kosten voor hun smartphone hier ook is inberekend. Door deze constructie is het voor de abonnementhouders dan ook een reden om over te stappen op een sim only abonnement. Vergelijkingssite Simonlycheck.nl merkt dan ook dat er dit jaar veel mensen op de website zijn gekomen die de vergelijker hebben geraadpleegd. Of dit een teken is dat sommigen al bezig zijn met hun volgende abonnement, is onduidelijk. Toch kan de conclusie worden getrokken dat het aantal sim only abonnementen nog meer gaat toenemen als er niet snel duidelijkheid komt rondom de financiering van de smartphones en de abonnementen.

VEH: Huizenkopers vaak misleid bij keuze voor lang rentevast

0

VEH: Huizenkopers vaak misleid bij keuze voor lang rentevast

Amersfoort, 25 april 2017 – Hypotheekklanten van ING, bijBouwe, Allianz en Hypotrust Goede Start worden bij de keuze voor een lange rentevast periode misleid door de zogeheten verhuisregeling, vindt Vereniging Eigen Huis. Die regeling moet het mogelijk maken om de huidige, zeer lage hypotheekrente in de toekomst mee te nemen naar een volgende woning. Het gaat hier met name om hypotheken die worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Een starter die er verstandig aan denkt te doen om de hypotheekrente van zijn NHG-hypotheek lang vast te zetten – bijvoorbeeld 20 of 30 jaar – komt bij genoemde partijen bedrogen uit en verliest die lage rente zodra hij of zij verhuist naar een volgende woning die niet meer voor NHG in aanmerking komt. Door de stijgende huizenprijzen en gedaalde maximumgrens van de NHG zal deze tegenvaller steeds meer starters treffen die over enkele jaren doorstromen naar een grotere woning. Allianz en de Goede Start Hypotheek van Hypotrust verstrekken geen hypotheken zonder NHG, waardoor een klant bij verhuizing naar een duurdere woning boven de NHG-grens niets meer heeft aan de verhuisregeling.

De ene verhuisregeling is de andere nietUit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 35 geldverstrekkers naar verhuisvoorwaarden blijkt dat er ook andere beperkingen voorkomen waardoor de belofte van het meenemen van de lage rente niet kan worden waargemaakt. Zo geeft een aantal geldverstrekkers aan dat de lage rente vervalt bij iedere wijziging van de bestaande hypotheek, ook als die het gevolg is van gewijzigde wet- of regelgeving, aanpassing van de gedragscode, gewijzigd beleid van de geldverstrekker of op verzoek van de klant. Bij Delta Lloyd verliezen klanten bijvoorbeeld hun lage rente zodra zij bij een verhuizing een aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een annuïteitenhypotheek. Ook komt regelmatig voor dat er een strikte, beperkende termijn van drie maanden wordt gehanteerd voor de periode tussen het afsluiten van de nieuwe hypotheek en de aflossing van de oude hypotheek. Daardoor kunnen veel mensen hun verhuisregeling mislopen. Ook komt het vaak voor dat een klant tenminste 30 dagen van tevoren moet aankondigen dat hij gebruik wil maken van de verhuisregeling. Gebeurt dit niet tijdig, dan kan de oude lage rente alsnog niet worden meegenomen naar de nieuwe woning. Dergelijke, voor klanten onbekende voorwaarden kunnen mensen in problemen brengen zij verhuizen en er op rekenen dat hun rentevast periode doorloopt.

Onduidelijke voorwaardenHet onderzoek laat zien dat er naast grote onderlinge verschillen ook veel onduidelijkheden zijn over de voorwaarden van verhuisregelingen. Een duidelijke uitleg van verhuisregelingen is vaak onvindbaar in de voorwaarden, in brochures, op de website van geldverstrekkers en zelfs in de adviessoftware die hypotheekadviseurs gebruiken.

NHG beperkingen moeten van tafelVereniging Eigen Huis is van mening dat er sprake is van misleiding als een klant bij het afsluiten van zijn hypotheek wordt verteld dat hij 30 jaar lang kan profiteren van een vaste lage rente, terwijl dit in de praktijk vrijwel niet voor zal komen. Vooral bij starters is bekend dat zij al na 5 tot 10 jaar verhuizen naar een volgende woning, waarbij de kans groot is dat die buiten de NHG normen valt. Bij ING en bijBouwe is niet te achterhalen dat de verhuisregeling dan vervalt. Om te voorkomen dat deze mensen straks bij een verhuizing worden gedupeerd eist Vereniging Eigen Huis dat deze geldverstrekkers de NHG beperking voor alle klanten schrappen. Ook Allianz en Hypotrust Goede Start, die alleen hypotheken met NHG verkopen, zullen om diezelfde reden in actie moeten komen, bijvoorbeeld door klanten die hier geen weet van konden hebben de keuze te bieden om een andere rentevaste periode te kiezen of boetevrij over te stappen naar een andere aanbieder.

Vertrouwen herstellen met uitlegDaarnaast wil de vereniging dat alle geldverstrekkers de voorwaarden van hun verhuisregeling op een transparante en vooral duidelijke manier actief gaan uitleggen aan hun klanten. De vereniging zal ook de AFM op de hoogte stellen van haar bevindingen. De eigen hypotheekadviesdienst van Vereniging Eigen Huis is per direct gestopt met het adviseren van NHG-hypotheken van ING, bijBouwe en Allianz.

Voorbeeld dure schijnzekerheidDoor het extreem lage hypotheekrente wordt sinds 2015 bijna 50% van de hypotheken afgesloten met een rentevaste periode van 20 of 30 jaar. Huizenkopers denken daarmee voor zekerheid te kiezen, ook als zij later verhuizen naar een andere woning. Voor die zekerheid betalen zij wel een prijs. Het renteverschil tussen 10 jaar vast en 30 jaar vast is ongeveer 1 procentpunt. Dat betekent dat een starter met een hypotheek van 200.000 euro en 30 jaar rentevast in 5 jaar circa 10.000 euro (bruto) meer betaalt dan voor 10 jaar rentevast. Deze starter komt bedrogen uit als blijkt dat hij of zij de lage rente bij verhuizing toch niet mee kan nemen. Hij moet dan het rentetarief van dat moment betalen, dat naar verwachting hoger is. Als klanten en adviseurs dit wisten, dan hadden zij hoogstwaarschijnlijk voor een kortere en voordeliger renteperiode gekozen, of voor een andere geldverstrekker met een betere verhuisregeling.