Home Blog

Borgun, één van Europa’s geavanceerde betalingsprocessoren, tekent een overeenkomst met fintech en verzekeringstechbedrijf novae om zijn digitale

0

novae en Borgun zullen oplossingen co-creëren om betaling- en loyaliteitsopties uit te breiden voor banken en handelaren en tegelijkertijd consumentenervaring te verbeteren

REYKJAVIK, IJsland, 20 maart 2019 /PRNewswire/ — Borgun, een Europese betalingsverwerker en merchant acquirer, heeft een overeenkomst ondertekend met de fintech en verzekeringstech bedrijf novae om zijn digitale transformatie te ondersteunen.

https://mma.prnewswire.com/media/838675/novae_Borgun_Executives.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/838675/novae_Borgun_Executives.jpg ]

Borgun en novae willen oplossingen co-creëren in een digitaal-vermogen raamwerk (DCF) ontwikkeld door novae, dat onzichtbare betalingen, digitale valuta’s, ingebouwde reis gerelateerde voordelen, push-betalingen en anderen technologieën inhoudt, gericht op het verbeteren en uitbreiden van betaling- en beloningsopties voor de bank en klanten in de handel van Borgun, en tegelijkertijd de consumentenervaring verbetert.

De DCF zal een gebruikersgerichte, universele, cross-border, all-digital, mobile-first loyaliteitsplatform hebben waarmee banken en consumenten op elk moment en overal vandaan (online en in-store) punten kunnen inwisselen, vanuit elk apparaat (mobiel, desktop of draagbaar) en met gebruik van elke betalingsmethode (krediet, debiet, punten of gesplitste betaling).

“Door middel van onze samenwerking met novae, is Borgun enthousiast om online en mobiele gereedschap in te zetten die consumentenvoordelen en consumentervaring naar het volgende niveau zullen brengen,” zegt Sæmundur Sæmundsson, de CEO van Borgun.

“novae is vereerd de mogelijkheid te krijgen om met een industrieleider zoals Borgun te werken aan de ondersteuning van zijn digitale transformatie,” zegt Sergio Arana, CEO van novae en Head of Ventures.

Dankzij de unieke smart betalingsoplossing van novae op een onzichtbare en veilig versleuteld betalingsplatform, zullen de klanten van Borgun beloningen zoals digitale valuta’s kunnen beheersen, die alléén of samen met andere betalingsmethodes zoals kredietkaart of debietkaarten geregistreerd op het platform, voor betalingen online en contactloos in-store over de hele wereld.

“Borgun wil de krachtige oplossing die novae bij ons aan het ontwikkelen is niet alleen in IJsland inzetten, maar ook in de VK, Hongarije, Tsjechië en andere markten waar ons bedrijf werkt,” zegt Pétur Fridriksson, Algemeen Directeur, Card Services and Business Development, bij Borgun.

“De samenwerking van novae met Borgun is stimulerend, en dit is slechts het begin. IJsland zal ons portaal voor uitbreiding in Europa zijn,” zegt Adriana P. Sanchez Krieger, Hoofd van Europa bij novae.

Tot slot, door het vermogen van machine learning en kunstmatige intelligentie in te zetten zal het platform van novae Borgun de interacties en koopgedrag van zijn klanten beter helpen begrijpen om proactief steeds meer relevante aanbiedingen voor te stellen.

Door de Hum/bot technologie van novae in te zetten, zal Borgun eenvoudig AI-powered consumenteninteracties waar snelheid de prioriteit is combineren met menselijke interacties als daar de voorkeur voor is, alsmede het leveren van ondersteuning aan zijn consumenten in de berichtkanalen die zij dagelijks gebruiken.

Over Borgun

Borgun, opgericht in 1980, was de eerste verstrekker en verwerver van kredietkaarten in IJsland, door verwervingsdiensten aan handelaren in zes landen in Europa te leveren. Het biedt een uitgebreide scala van simpele verzekerde betalingsverwerkingsoplossingen dat aangepast kan worden om aan bepaalde bedrijfsbehoeftes te voldoen. Borgun is lid van Visa Inc. en MasterCard International en heeft exclusieve overeenkomsten met JCB, Diners / Discover, Union Pay en American Express. Borgun is een bevoegde financiële institutie gereguleerd door de financiële toezichthoudende autoriteit van IJsland.

Bezoek voor meer informatie borgun.com [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2409145-1h=567117275u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2409145-1%26h%3D408245167%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fborgun.com%252F%26a%3Dborgun.coma=borgun.com] of schrijf naar borgun@borgun.is [mailto:borgun@borgun.is].

Over novae

novae verbetert de consumentenervaring met gebruik van technologie en diensten die mobiele transacties, communicaties en andere bedrijf-consument interacties sneller, gemakkelijker, efficiënter en leuker maakt. Novae, gevestigd in San Francisco en met in Miami een hub toegewijd aan business en innovatie, in Londen een verzekeringstech-hub en een gedeeld dienstencentrum in Buenos Aires en Bogota, heeft klanten in Amerika en Europa. Het is ook onderdeel van het aa Co, een wereldwijd aandeel investeringsmaatschappij gebaseerd in San Francisco en gefocust op het creëren, aankopen en investeren in kunstmatige intelligentie (AI), mobiele diensten en loyaliteitsondernemingen. Onder de strategische partners van novae bevinden zich onder anderen Visa, CyberSource, Canopius Syndicate bij Lloyd’s, Expedia en AAXIS. Investeerders in novae omvatten de privéschuld en aandelenkapitaalfonds CASEIF III LP en ExWorks Capital LLC.

Bezoek voor meer informatie wearenovae.com [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2409145-1h=3435891905u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2409145-1%26h%3D3064581131%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwearenovae.com%252F%26a%3Dwearenovae.coma=wearenovae.com] of onze Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2409145-1h=1729705960u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2409145-1%26h%3D551294470%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FWeAreNovae%26a%3DTwittera=Twitter] of LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2409145-1h=3599345784u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2409145-1%26h%3D995868256%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fwearenovae-com%252F%26a%3DLinkedIna=LinkedIn].

https://mma.prnewswire.com/media/403593/IATAI_Enterprises_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/403593/IATAI_Enterprises_Logo.jpg]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/838675/novae_Borgun_Executives.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2409145-1h=1820395044u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2409145-1%26h%3D208989325%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F838675%252Fnovae_Borgun_Executives.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F838675%252Fnovae_Borgun_Executives.jpga=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F838675%2Fnovae_Borgun_Executives.jpg] Logo – https://mma.prnewswire.com/media/403593/IATAI_Enterprises_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2409145-1h=2706448666u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2409145-1%26h%3D635832929%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F403593%252FIATAI_Enterprises_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F403593%252FIATAI_Enterprises_Logo.jpga=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F403593%2FIATAI_Enterprises_Logo.jpg]

CONTACT: press@wearenovae.com

Web site: http://wearenovae.com/

BNG Bank steunt energietransitie met krediet en kennis

0

DEN HAAG, Nederland, March 18, 2019 /PRNewswire/ —

BNG Bank heeft een succesvol jaar achter de rug. ‘Ik ben tevreden omdat we onze missie waarmaken om een betrokken partner te zijn voor een duurzamer Nederland. Klanten kunnen hun maatschappelijke doelstellingen realiseren dankzij onze kredietverlening tegen aantrekkelijke voorwaarden, onze kennis en expertise en nieuwe financieringsoplossingen als het BNG Duurzaamheidsfonds’, zegt bestuursvoorzitter Gita Salden.

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredieten is in 2018 met EUR 2,1 miljard gestegen naar EUR 11,6 miljard. De nettowinst over 2018 bedraagt EUR 337 miljoen. De bank stelt voor het dividendpercentage te verhogen naar 50% (2017: 37,5%).

De forse toename van de kredietverlening in 2018 is vooral te danken aan toenemende investeringen door decentrale overheden en woningcorporaties, onder meer in woningbouw en verduurzaming van bestaand vastgoed. Het tekort aan middenhuurwoningen in Nederland is nijpend. BNG Bank heeft mee mogen werken aan verlichting van dit probleem in Limburg door middel van een op maat gesneden financiering. De kredietverlening aan de zorgsector is licht gestegen, vooral door herfinanciering van bestaande leningen aan grote ziekenhuizen.

Ook de kredietverlening ten behoeve van duurzame energie is gestegen. De bank participeerde onder meer in de financiering van het windpark Borssele III/IV op de Noordzee, dat vanaf 2021 ruim 800.000 huishoudens gaat voorzien van duurzame elektriciteit. De bank financierde ook projecten ten behoeve van bio-energie, aardwarmte en zonne-energie. De kredietverlening aan infrastructurele projecten zoals snelwegen, snel internet en warmtenetten nam ook toe. Ten dele betreft het hier nieuwe technologie. De bank vindt de acceptatie van het inherente risico hiervan, binnen grenzen, in het belang van de versnelling van de verduurzaming van Nederland en de realisatie van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Met de start van het BNG Duurzaamheidsfonds komt de bank tegemoet aan de groeiende kredietvraag van zakelijke initiatiefnemers voor lokale duurzame projecten. Inmiddels zijn de eerste leningen verstrekt, onder meer ten behoeve van de installatie van laadpalen voor elektrische auto’s. De bank heeft in samenwerking met de Nederlandse overheid ook herfinancieringsovereenkomsten in het kader van de exportkredietgarantieregeling (EKG) gesloten.

Om de toenemende kredietverstrekking mogelijk te maken heeft BNG Bank een bedrag van EUR 18,4 miljard aan langlopende financiering opgenomen (2017: EUR 17,7 miljard). De bank plaatste onder meer benchmarkleningen in euro’s en Amerikaanse dollars, variërend in omvang van 500 miljoen tot 2,5 miljard. Bij internationale beleggers zijn tevens duurzame obligaties geplaatst ter financiering van hernieuwbare energie en van de duurzaamste gemeenten en woningcorporaties. In totaal heeft de bank sinds 2014 duurzame obligaties ter waarde van EUR 5,3 miljard geplaatst.

Renteresultaat stabiel, lagere nettowinst 

BNG Bank heeft over het verslagjaar 2018 een nettowinst behaald van EUR 337 miljoen (2017: EUR 393 miljoen). De belangrijkste oorzaak van de lagere winst ten opzichte van 2017 is de daling van het resultaat financiële transacties naar EUR 112 miljoen positief (2017: EUR 181 miljoen positief). Het resultaat financiële transacties is sterk afhankelijk van marktomstandigheden en het monetaire beleid van de ECB. Aangezien BNG Bank haar uitzettingen normaliter tot einde looptijd op de balans houdt, zal het overgrote dele van dit resultaat ongerealiseerd blijven. Het renteresultaat over 2018, de kern van het resultaat, is met EUR 434 miljoen nagenoeg gelijk aan het renteresultaat over 2017. Ook in 2018 is het renteresultaat positief beïnvloed door de gunstige tarieven voor nieuw aangetrokken financiering.

Solvabiliteitsratio’s stijgen 

Het eigen vermogen van BNG Bank is in het verslagjaar met EUR 0,3 miljard toegenomen tot EUR 5,0 miljard, met name door de ontwikkeling van de nettowinst. De solvabiliteitsratio’s zijn toegenomen, vooral als gevolg van de toevoeging van de ingehouden winst 2017 aan het Tier 1-vermogen van de bank. De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio zijn in 2018 gestegen tot 32%, respectievelijk 38%. De leverage ratio van de bank is ten opzichte van ultimo 2017 met 0,3 procentpunt toegenomen tot 3,8%. De bank voldoet daarmee ruimschoots aan de interne en externe eisen aan het eigen vermogen.

Dividendpercentage omhoog 

De positieve ontwikkeling van de leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om voor te stellen de pay-out te verhogen van 37,5% naar 50%. Na aftrek van de uitkering van dividend aan verschaffers van hybride kapitaal is een bedrag van EUR 318 miljoen (2017: EUR 375 miljoen) beschikbaar voor aandeelhouders. Het voorstel om 50% van dit bedrag uit te keren komt neer op een dividendbedrag van EUR 159 miljoen (2017: EUR 141 miljoen). Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. Het dividend bedraagt dan EUR 2,85 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2017: EUR 2,53 dividend).

Vooruitzichten 2019 

BNG Bank verwacht in 2019 toenemende investeringen door woningcorporaties in nieuwe woningen en een toename van duurzaamheidsinvesteringen, zoals die in hernieuwbare energie. Deze ontwikkelingen zullen de kredietvraag van onze klanten positief beïnvloeden. Het renteresultaat zal naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 410 tot EUR 450 miljoen. Gegeven de afhankelijkheid van marktomstandigheden is een betrouwbare prognose over het resultaat financiële transacties niet te geven. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2019.

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 130 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact. 

Het volledige jaarverslag van BNG Bank wordt gepubliceerd op 29 maart 2019.  

GECONSOLIDEERDE BALANS 


31-12-2018 1-1-2018 31-12-2017
Bedragen in miljoenen euro’s (IFRS 9) (IFRS 9) (IAS 39)
ACTIVA
Kasmiddelen 1.587 2.996 2.996
Bankiers 82 12 105
Cash collateral 12.043 13.892 13.892
Financiële activa tegen reële waarde via het
resultaat 1.606 1.628 2.006
Derivaten 8.390 8.978 8.982
Financiële activa voor verkoop beschikbaar – – 14.110
Financiele activa tegen reële waarde via het vermogen 9.648 10.794 –
Rentedragende waardepapieren tegen amortised cost 7.406 5.134 –
Kredieten 85.034 84.640 86.008
Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge
accounting 11.566 11.685 11.813
Deelnemingen met invloed van betekenis en joint
ventures 44 47 47
Onroerende zaken bedrijfsmiddelen 17 17 17
Acute belastingvorderingen 7 – –
Overige activa 79 19 19
Activa aangehouden voor verkoop – 30 30
TOTAAL ACTIVA 137.509 139.872 140.025
PASSIVA
Bankiers 2.383 2.079 2.079
Cash collateral 419 369 369
Financiële passiva tegen reële waarde via het
resultaat 762 944 944
Derivaten 19.223 21.870 21.870
Schuldbewijzen 103.722 104.323 104.127
Toevertrouwde middelen 5.800 5.421 5.417
Achtergestelde schulden 32 31 31
Acute belastingverplichtingen – 18 17
Latente belastingverplichtingen 99 83 173
Overige passiva 78 47 45
Totaal passiva 132.518 135.185 135.072
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en gerealiseerde reserves 3.555 3.715 3.366
Hybride kapitaal 733 733 733
Herwaarderingsreserve 125 189 259
Cashflow hedge reserve 10 19 193
Own credit adjustment 9 9 9
Cost of hedging reserve 222 22 –
Nettowinst 337 – 393
4.991 4.687 4.953
TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 137.508 139.872 140.025


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 


Bedragen in miljoenen euro’s 2018 2017
– Rentebaten 5.720 5.905
– Rentelasten -5.286 -5.470
Renteresultaat 434 435
– Provisiebaten 30 26
– Provisielasten -2 -3
Provisieresultaat 28 23
Resultaat financiële transacties 112 181
Resultaten uit deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 4 2
Overige resultaten 2 2
Resultaat uit activa aangehouden voor verkoop 0 –
TOTAAL BATEN 580 643
Personeelskosten -40 -44
Andere beheerskosten -33 -26
Afschrijvingen -3 -2
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN -76 -72
Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa 2 7
Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen met invloed van
betekenis en joint ventures -4 3
Resolutieheffing -12 -9
Bankenbelasting -31 -36
TOTAAL OVERIGE LASTEN -45 -35
WINST VOOR BELASTINGEN 459 536
Belastinglast -122 -143
NETTOWINST 337 393
– waarvan toekomend aan de houders van hybride kapitaal 19 18
– waarvan toekomend aan aandeelhouders 318 375


    PRN NLD

CONTACT: Contactpersoon: Robert Bakker, 070 3750 609, robert.bakker@bngbank.nl

Het Klimaatakkoord hoeft geen tweede kredietcrisis te betekenen

0

For English, see below

Het Concept-Klimaatakkoord houdt de gemoederen al maanden bezig. De doorrekening van het Klimaatakkoord die vandaag door het PBL werd gepresenteerd doet de financiële bezorgdheid onder de bevolking nog verder toenemen. Gelukkig onterecht, want er bestaan al fundamentele oplossingen voor de energietransitie die een minimale investering voor de consument vergen…

“Wen er maar aan”

Dat is wat minister Wiebes afgelopen december zei bij de presentatie van het Concept-Klimaatakkoord. Heel Nederland moet aardgasvrij worden, in 2030 moeten er al minstens anderhalf van de zeven miljoen huishoudens overgestapt zijn naar een duurzaam alternatief. Een verdere verhoging van de ‘gasbelasting’ dreigt. Ook lokale overheden stellen flinke ambities: onder gemeenten lijkt zelfs een wedstrijd te ontstaan wie er als eerste CO2-neutraal is.

Terwijl de overheid de bevolking steeds meer onder druk zet om te verduurzamen, reikt ze geen fundamentele oplossing aan. Wat is een geschikt alternatief voor aardgas en wat gaat dat kosten? Het gasfornuis vervangen door een elektrische kookplaat is misschien nog te overzien, maar hoe zorgen we dat we er straks letterlijk warm genoeg bij zitten?

De illusie van de warmtepomp

De warmtepomp wordt te pas en te onpas als alternatief voor de gasketel genoemd, maar is een grootverbruiker van elektriciteit. Al leggen we het hele dak vol met zonnepanelen, dan levert dit zeker in de winter verreweg niet voldoende elektriciteit op. En dat terwijl het gebruik dan juist maximaal is.

Als we massaal op de warmtepomp over zouden gaan en die van groene stroom willen voorzien, zullen dus vele extra wind- en zonneparken nodig zijn. Daarvoor is een flinke verzwaring van het elektriciteitsnet nodig en dus extra investeringen. Onder meer in Zeeland en het noordoosten van het land is het netwerk nu al te zwaar belast.

En met alleen een warmtepomp ben je nog lang niet klaar: zeker oudere huizen moeten flink geïsoleerd worden en eigenlijk ook nog worden voorzien van vloerverwarming en een goed ventilatiesysteem. Het gemiddelde huishouden is met gemak 70.000 euro verder om hun huis aardgasvrij te krijgen.

Tweestrijdig beleid

De Rijksoverheid doet met het Nationaal Energiebespaarfonds een financiële handreiking door gunstige leningen voor de verduurzaming van het huis te verstrekken. En dat terwijl er in Nederland nog steeds sprake is van een zodanig hoge hypotheekschuld dat Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, er recentelijk nog voor pleitte dat huishoudens meer financiële buffers aan moeten houden. Maar om onze huizen te verduurzamen worden we dus aangemoedigd om juist extra schulden op te bouwen.

De oplossing? We zitten er bovenop!

De hoofdpijn over dure warmtepompen en isolatiemaatregelen is gelukkig onterecht, want er bestaan al structurele oplossingen. Overheden zien deze alleen over het hoofd doordat zij zich letterlijk niet genoeg verdiepen in geschikte bronnen voor duurzame energie.

Een voorbeeld van een beproefde oplossing die desondanks veel te weinig aandacht krijgt is Ultra-Diepe Geothermie (UDG). Bij geothermie wordt meestal alleen aan warmtewinning gedacht, maar niets is minder waar: het primaire doel van Ultra-Diepe Geothermie is elektriciteitsopwekking, waarbij met de resterende warmte onze huizen kunnen worden verwarmd middels een warmtenet. Met UDG kan ten minste een derde van Nederland worden voorzien van elektriciteit én warmte. Omdat dit warmtepompen en isolatie overbodig maakt, vergt deze oplossing ook nog eens een minimale investering voor de consument.

Boor de juiste bron aan

Als we een aardgasvrij Nederland willen worden zonder daarbij een nieuwe kredietcrisis te ontketenen, zullen overheden hun huiswerk beter moeten doen. De energiebehoefte moet in kaart worden gebracht, evenals de bronnen waar we die energie uit kunnen halen.

De uiteindelijke structurele oplossing is een combinatie van diverse duurzame energiebronnen die allen aansluiten op één open warmtenet. Daarbij kan Ultra-Diepe Geothermie een relatief zeer grote bijdrage aan de nationale elektriciteits- en warmtebehoefte leveren, aangevuld met andere duurzame bronnen als waterstof, restwarmte en biomassa. Zo worden niet alleen klimaatdoelen, maar ook de spaardoelen van de consument behaald.

EINDE PERSBERICHT

The switch to renewables should not imply another credit crunch

According to the draft Dutch Climate Agreement, at least one-and-a-half million out of seven million households must have switched to a sustainable alternative for natural gas by 2030. This causes quite some financial concern among customers. This concern is needless:  fundamental solutions for the switch to renewable energy already exist, and they require a minimum investment for the consumer.

“Just get used to it”

That is what the Dutch Minister of Economics and Climate Wiebes said when presenting the draft Climate Agreement in December 2018. The Netherlands must become independent of natural gas and the existing ‘gas tax’ may be increased even further. Local authorities also set high ambitions: among municipalities even some competition seems to arise to determine who is the first to be CO2-neutral.

The government is increasing the pressure for sustainability; however, it does not offer a solution. The feasible alternatives to natural gas and the investments they require are not clear. Replacing the gas cooker with an electric cooker won’t be too much of a hassle, but how do we make sure our houses will be warm enough in the future?

The heat pump is an illusion

The heat pump is often referred to as an alternative to the gas boiler, but it consumes quite a lot of electricity. Even if we cover our entire roof with solar panels, this would not generate enough electricity to power it during the winter, when the electricity consumption is at its highest level.

If all Dutch households would replace their gas boiler with a heat pump and power it with sustainable electricity, many additional wind and solar farms would be needed. This requires a considerable enforcement of the existing electricity grid and thus increased investments. In some areas, like Zeeland and the North-East part of the Netherlands, the grid is already used at its maximum capacity.

Besides, with just installing a heat pump the journey to get your house sustainable is not yet finished: especially older houses need a lot of additional insulation, underfloor heating and a good ventilation system. This means that an average household needs to invest at least 70,000 euros to make their home independent from natural gas.

Conflicting policy

With the National Energy Saving Fund, the Dutch government provides some financial support by granting relatively cheap loans for improving the sustainability of the house. On the other hand, the mortgage debt in the Netherlands is still at such a high level that Klaas Knot, president of the Dutch National Bank, recently plead Dutch households to maintain larger financial buffers. But for the sake of making our homes more sustainable, we are encouraged to put ourselves in extra debt.

The solution? We are right on top of it!

Fortunately, the worries about expensive heat pumps and insulation measures are unnecessary, because fundamental solutions already exist. The government overlooks those solutions because they do not sufficiently study the actual sources of renewable energy that are available.

An example of a proven solution that nevertheless receives far too little attention is Ultra-Deep Geothermal Energy. Geothermal Energy is usually considered as a source for heat, but in fact the primary purpose of Ultra-Deep Geothermal energy is generating electrical energy. The residual heat can be used to warm our homes through a heat network. This solution has the potential to supply at least one third of the Netherlands with both electricity and heat. Because this solution doesn’t require any investment in heat pumps and insulation, a minimum investment for the consumer is involved.

Focus on the right source

If we want the Netherlands to become independent from natural gas without triggering another credit crunch, the government should improve their research. The total energy consumption must be mapped out, as well as the available sources to mine that energy.

The ultimate solution lies in a combination of various sustainable energy sources that all connect to one open (heating) network. Ultra-Deep Geothermal Energy would add a relatively large contribution to the national electricity and heat demand, supplemented by other sustainable sources such as hydrogen, residual heat and biomass. This way, not only climate objectives will be achieved, but also the savings objectives of customers.

END OF PRESS RELEASE

Woningmarkt koelt af

0

Delft, 7 maart – De Nederlandse woningmarkt lijkt af te koelen: het aantal woningverkopen neemt af, de woningprijzen stijgen minder snel en ook andere woningmarktindicatoren, zoals de licht verslechterde betaalbaarheid, het dalende consumentenvertrouwen en de afvlakkende economische groei, ondersteunen dit beeld.

De woningprijzen in Nederland zijn in de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. De prijsstijgingen gingen gepaard met positieve woningmarktindicatoren: stijgende woningverkopen, een dalend woningaanbod, een goede betaalbaarheid, economische groei en een positief consumentenvertrouwen.

Het huidige beeld van de woningmarkt is diffuus: het aantal verkochte woningen neemt af, het woningaanbod daalt nog steeds, de betaalbaarheidverslechtert licht maar is nog steeds historisch goed, de economische groei vlakt af en het consumentenvertrouwen is sterk gedaald. Dit leidt tot eenafvlakking van de woningprijsstijgingen, en op bepaalde plekken zelfs tot voorzichtige woningprijsdalingen. Op jaarbasis stijgen de woningprijzen nog inalle gemeenten in Nederland, echter op kwartaalbasis is de prijsstijging in de afgelopen vier kwartalen afgenomen en in het laatste kwartaal van 2018 zijn de prijzen in bijna een op de vijf gemeenten zelfs gedaald.

[Figuur 1: Verandering gemiddelde woningprijs voor alle koopwoningen in NL (j-o-j en k-o-k) ]

Woningprijzen stijgen minder snel

In het afgelopen kwartaal stegen de woningprijzen in Nederland met 1%, de laagste kwartaalstijging sinds het eerste kwartaal van 2016. Op jaarbasis is de prijsstijging nog steeds fors, namelijk 9,3%. Als de woningprijsontwikkeling op gemeenteniveau wordt geanalyseerd, dan valt op dat in het vierde kwartaal van 2018 in bijna een op de vijf gemeenten de woningprijzen daalden. Deze gemeenten liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg (zie figuur 2). In de drie kwartalen daarvoor daalden de prijzen in minder dan vijf procent van de gemeenten op kwartaalbasis.Daarbij dient te worden vermeld dat het lastig is om de woningprijsontwikkeling op kwartaalbasis voor een relatief klein gebied betrouwbaar te meten; het is vooral de trend die belangrijk is.

[Figuur 2: Verandering gemiddelde woningprijs in 2018Q4 t.o.v. 2018Q3 voor alle koopwoningen per gemeente in NL ]

Minder woningen verkocht, aanbod daalt verder

Sinds het tweede kwartaal van 2013 is het aantal woningverkopen 19 kwartalen op rij gestegen. Aan het einde van 2017 werd een verkooprecordbereikt van 284 duizend transacties op jaarbasis. Aan deze stijgingen is in 2018 een eind gekomen.

[Figuur 3: Aantal jaarlijkse transacties per kwartaal in blauw en aanbod per kwartaal in rood ]

Een afname van het aantal transacties kan worden veroorzaakt door een verslechtering van het sentiment en daarmee een lagere koopbereidheid. Dit valt meestal samen met een stijgend woningaanbod. Echter, het aantal aangeboden woningen daalt nog: eind 2012 piekte het aanbod met 282 duizend woningen, sindsdien is het aanbod elk kwartaal gedaald. In het afgelopen kwartaal stonden er nog maar 95 duizend woningen te koop, eendaling van 66%. Voor appartementen daalde het aanbod zelfs met 78% sinds eind 2012. De daling van het aantal verkopen wordt waarschijnlijk (deels)verklaard door het verminderde aanbod.

Grote regionale verschillen in daling woningverkopen

In de ontwikkeling van het aantal verkochte woningen bestaan grote regionale verschillen. Daarom is een nadere analyse gemaakt voor de provincies en grote steden. 

In de provincies Noord-Holland en Utrecht is de daling van het aantal transacties als eerste ingezet (zie tabel 1). In het vierde kwartaal van 2018heeft deze trend zich verspreid naar alle overige provincies, waarbij de daling in Zuid-Holland met 10% het grootst is.

[Tabel 1: Ontwikkeling aantal jaarlijkse transacties van koopwoningen per kwartaal ]

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het aantal verkochte woningen in de 15 grootste steden. In Amsterdam begon de transactiedaling al begin 2017; andere steden zoals Den Haag en Rotterdam volgden in de loop van 2018. 

[Tabel 2: Ontwikkeling aantal transacties van koopwoningen in 2018 per kwartaal voor de top 15 steden ] 

Woningmarktindicatoren geven gemengd beeld

De ontwikkeling van de woningprijzen, aantallen verkochte woningen en het aanbod geven geen eenduidig beeld. Daarom worden hieronder nog de ontwikkeling van de betaalbaarheid, het consumentenvertrouwen en de bredere economie (BBP en werkeloosheid) in kaart gebracht.

[Figuur 4: Betaalbaarheidsindex obv aflossingsvrije hypotheek en annuïteitenhypotheek in NL]

De betaalbaarheid van koopwoningen is door de forse prijsstijgingen bij een stabiel lage rente de afgelopen twee jaar licht verslechterd. Historisch gezien is de betaalbaarheid nog steeds zeer goed.

[Figuur 5: Consumentenvertrouwen in NL ]

Het consumentenvertrouwen is sinds halverwege 2018 afgenomen. Volgens consumenten is het een minder gunstige tijd voor grote aankopen en ze zijn negatiever over hun financiële situatie (zie figuur 7). Voor zowel dit als komend jaar wordt door het CPB een bbp-groei van 1,5% voorzien, na jaren van groei boven de 2%. De werkloosheid blijft laag. 

[Figuur 6: BBP-groei, inflatie en werkloosheid in NL ]

 

OXFAM: 3-jarig kind in Jemen uitgehuwelijkt om gezin te redden

0

Den haag – 26 februari – Oorlog, stijgende voedselprijzen en kelderende inkomens in Jemen dwingen mensen tot wanhopige maatregelen om te voorkomen dat ze omkomen van de honger. Dat zegt Oxfam Novib vandaag in de aanloop naar de internationale conferentie in Genève over de humanitaire situatie in Jemen waar bijna 10 miljoen mensen aan de rand van een hongersnood leven. 

Oxfam Novib sprak met families die naar het noorden van het land zijn gevlucht en zich genoodzaakt zagen om hun minderjarige dochters uit te huwelijken tegen betaling om op die manier te voorkomen dat de rest van de familie omkomt van de honger. In één van die gevallen gaat het om een driejarig meisje. Hoewel uithuwelijking van minderjarige meisjes vaker voorkomt in Jemen, is het schokkend dat kinderen op zo’n jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden in een poging om te overleven. 

Het is gebruikelijk dat meisjes vanaf 11 jaar uitgehuwelijkt kunnen worden. In de praktijd komt het nu voor dat meisjes al vanaf drie jaar worden uitgehuwelijkt. Zij worden dan tot hun elfde alleen ingezet als hulpje in het huishouden van hun schoonfamilie. Vanaf hun elfde jaar heeft de echtgenoot de mogelijkheid om seks te hebben met zijn kindbruid.  

De 9-jarige Hanan ging vroeger naar school, maar moest daarmee stoppen omdat ze werd uitgehuwelijkt. ‘Mijn schoonmoeder bleef me maar slaan en toen ik wegliep en terugging naar mijn ouders, sloeg mijn vader mij omdat ik was weggelopen bij mijn schoonfamilie,’ zegt ze tegen een medewerker van Oxfam. ‘Ik wil helemaal niet getrouwd zijn. Ik wil naar school.’ 

De ouders van Hanan, die ook hun driejarige dochter hebben uitgehuwelijkt, weten dat het verkeerd is om hele jonge kinderen uit te huwelijken, maar zeggen dat het geld dat ze daarvoor kregen als bruidsschat de enige manier was om de rest van de familie in leven te houden. 

‘Door het langdurig conflict worden de Jemenieten steeds wanhopiger. Gezinnen worden gedwongen tot het nemen van maatregelen die de levens van kinderen schaden. De toename van kindhuwelijken is een direct gevolg van de humanitaire ramp, die is veroorzaakt door de oorlog. De internationale gemeenschap moet er dan ook alles aan doen om het geweld te stoppen en ervoor te zorgen dat de mensen in Jemen voedsel, water en medicijnen krijgen die ze nodig hebben.’

Door de oorlog vluchten veel gezinnen naar geïsoleerde gebieden zonder basisinfrastructuur, scholen, waternetwerken, rioolwaterzuiveringssystemen en gezondheidscentra. Velen van hen leven in kleine tenten of lemen huizen die weinig bescherming bieden tegen de zon, regen of vriestemperaturen in de winternachten. Zonder inkomen en beperkte banen, kunnen veel gezinnen zich niet genoeg eten veroorloven. Ze zijn gedwongen om maaltijden over te slaan en alleen brood met thee te eten die ze kopen op krediet of door te bedelen.

Uit een enquête in het zuiden van Jemen blijkt dat 99% van de ondervraagden die hulp hebben ontvangen van Oxfam, dagelijks maaltijden overslaan zodat er meer overblijft voor de kinderen. Bijna alle ondervraagden zeggen dat ze sowieso het aantal maaltijden die ze per dag aten, hebben beperkt omdat er weinig te eten is. 

Iets meer dan een week geleden waren de internationaal erkende regering van Jemen en de Houthi’s het eens met de eerste fase van een terugtrekking uit de belangrijke havenstad Hodeidah. Het bereiken van de overeenkomst verliep traag en het is nog niet duidelijk wat de impact ervan zal zijn.

  

MSTS Wordt Eerste FinTech Bedrijf om Goedgekeurd te worden als Europese Elektronische Tolheffingsdiensten (EETS) Leverancier

0

MSTS Tolls zal EETS-conforme hardware en softwareoplossingen leveren voor transportbedrijven in Europa

RIJSWIJK, Nederland, 12 februari 2019 /PRNewswire/ — MSTS [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2371115-1h=4215285469u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2371115-1%26h%3D1876084247%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.msts.com%252Fen%26a%3DMSTSa=MSTS], een wereldwijde B2B betaling- en kredietoplossing leverancier, heeft vandaag aangekondigd dat zijn MSTS Tolls afdeling geregistreerd staat als Europese Elektronische Tolheffingsdienst (EETS) leverancier.

Als eerste Fin Tech bedrijf, en zevende algemene leverancier, dat sinds zijn oprichting in 2012 naar de goedkeuring van de EETS streeft, zal MSTS aanpasbare hardware en softwareoplossingen leveren om transportbedrijven in Europa te ondersteunen en een eigen EETS tolheffingsdoos uit te geven.

MSTS Tolls, met meer dan 30 jaar tolheffingservaring, beheert heffingskaarten, verzekert betalingen en contracten met meer dan 20 Europese tolexploitanten, waardoor transportbedrijven zich op hun bedrijf kunnen concentreren: transport. Door gebruik te maken van MSTS EETS-conforme toll boxes met back-end betalingsverwerking, kunnen transportbeheerders eenvoudig betalingen beheren via een eigen gebruikersvriendelijke klantportaal met mobiele functionaliteiten. MSTS zal ook zijn oplossing als white label oplossing aan partners aanbieden.

“Wij brengen met onze EETS oplossing een technology-first, rondom de consument ontwikkeld en innoverende benadering aan vervoerbedrijven en aan onze partners,” zegt Inez Berkhof, VP EMEA, MSTS.

Brandon Spear, MSTS president, zegt: “Een volledige geïmplementeerde EETS zal het hele landschap van de manier waarop tolheffing wordt beheerd in Europa veranderen. De Europese Commissie heeft de behoefte erkend aan technologische innovatie in een ruimte die vooral ingenomen werd overheidssubsidies die tolheffingsmogelijkheden slechts op een lokale schaal bieden. Wij begrijpen de fijnmazige en complexe behoeftes van transportbeheer vanuit onze meer dan 30-jarige ervaring in de vervoersindustrie, en wij maken gebruik van technologie om op een aantal moeilijke tolheffingsgerelateerde vragen oplossingen te bieden.”

EETS is momenteel in meerdere tolheffingsgebieden actief: Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Portugal, Polen A4, Hongarije en Spanje. In de toekomst zal het heel Europa omvatten. De 30-jarige expertise in tolheffing van MSTS, en zijn focus op technologie, hebben meegedragen aan de creatie van een industrie-leidende oplossing en de nieuwste OBU voor alle EETS-conforme tolheffingsgebieden.

Om meer te leren over de vervoersindustrie en de tolheffingsoplossingen van MSTS, bezoek https://www.multiservicetolls.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2371115-1h=3331757391u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2371115-1%26h%3D3754287536%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.multiservicetolls.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.multiservicetolls.com%252Fa=https%3A%2F%2Fwww.multiservicetolls.com%2F].

Over MSTS:

MSTS is een financiële technologie onderneming, dat wereldwijd met B2B bedrijven samenwerkt op het gebied van vervoer, productie, distributie en e-handel. De Credit as a Service oplossing van MSTS versnelt de handel van bedrijven door betalingen en A/R processen te stroomlijnen . Ten behoeve van zijn klanten behandelt MSTS jaarlijks $5 miljard aan transacties en verzamelt maandelijks $370 miljoen. MSTS, een volle dochteronderneming van World Fuel Services Corporation, heeft 40 jaar ervaring in het verzekeren van ondernemingen voor krediet en faciliteert transacties voor zijn klanten in meer dan 190 landen en regio’s.

CONTACT: John Everette, 312-964-9102, john.everette@walkersands.com

Web site: http://www.multiservicetolls.com/ http://www.msts.com/

JD iCity’s succesvolle aanwezigheid tijdens de AAAI 2019

0

BEIJING, 4 februari 2019 /PRNewswire/ — Tijdens de AAAI 2019 conferentie in Hawaii, trok JD iCity de aandacht door te tonen hoe zij geavanceerde technieken voor datefusie uit meerdere bronnen combineerden met ruimtelijk-temporele datagestuurde modellen voor het aanpakken van stedelijke problemen op het gebied van verkeer, milieubescherming, energieverbruik en andere gebieden waar de kennis verkregen is uit gegevens.

AAAI is de toonaangevende conferentie op het gebied van kunstmatige intelligentie, en Dr. Yu Zheng, Vice President van JD.COM, Chief Data Scientist van JD Digits, en algemeen directeur van JD Intelligent City Research, presenteerde tijdens de conferentie zijn keynote speech, ‘Urban Computing: Building Intelligent Cities Using Big Data and AI.’ Als voorstander van het concept van ‘Urban Computing’ schreef hij onlangs het boek ‘Urban Computing’, dat gepubliceerd is door de MIT Press. Dit is ‘s werelds eerste gezaghebbende boek over Urban Computing.

https://mma.prnewswire.com/media/817141/JD_Digits.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817141/JD_Digits.jpg]

In zijn keynote speech legde Zheng uit dat het concept van Urban Computing bestaat uit stedelijke perceptie en data-acquisitie, big data-management, data-gedreven analyse en verleende diensten.

Unieke ruimtelijk-temporele Big Data vereist ‘Speciale KI-algoritmen’

Zheng zei dat het proces voor stedelijke perceptie en data-acquisitie te maken heeft met een groot aantal uitdagingen, waaronder het verkrijgen van meer gegevens met minder middelen; onvoldoende gegevens als gevolg van het extreme gebrek aan stedelijke sensoren; en het probleem met ernstig gegevensverlies vanwege defecte sensoren of andere factoren.

Om deze uitdagingen aan te gaan stelde Zheng voor om verschillende soorten gegevens uit stedelijke ruimten in uniforme ruimtelijk-temporele gegevenstypen te verenigen, zoals gegevens over massastromen, verkeersstromen, luchtkwaliteit, weergegevens en sociale mediagegevens, en om vervolgens het beheer van die gegevens te optimaliseren met behulp van meerdere speciaal ontworpen ruimtelijk-temporele indices. Als voorbeeld toonde Zheng hoe deze technieken kunnen helpen bij het detecteren van parkeerovertredingen door de massale trajectgegevens van gedeelde fietsen te ontginnen.

‘ Stedelijke besturingssystemen’ maakt toekomstige intelligente steden mogelijk

Wanneer we het hebben over de laag van data-gedreven analyse in steden, benadrukt Zheng dat de structuur van ruimtelijk-temporele gegevens verschilt van eenvoudige tekst- en afbeeldingsgegevens. Een foto is statisch in grootte en niet variërend in tijd, maar het traject van een voertuig verandert echter voortdurend, en twee punten in het traject kunnen niet worden omgewisseld. Door het probleem met betrekking tot het voorspellen van regionale massastromingen als voorbeeld te gebruiken, iets dat tijdens grote gebeurtenis plaatsvindt, zijn de nieuwe KI-modellen die door JD Intelligent City Research ontwikkeld zijn, in staat om de mensenmassa’s of verkeersstromen in een tijdsperiode nauwkeurig te voorspellen. Dit heeft aanzienlijke waarde voor de stedelijke administratieve autoriteiten.

De analyse van ruimtelijk-temporele gegevens is niet nauwkeurig genoeg wanneer het niet verweven is met de big data uit verschillende sectoren. In een megastad kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit per regio zeer verschillend zijn, zelfs op hetzelfde moment. Zheng is van mening dat we de gegevens uit een groot aantal gebieden moeten samenvoegen om de luchtkwaliteit van een locatie in een stad te kunnen voorspellen. Dit zou informatie zijn over het weer, verkeer, mensenstromen, bezienswaardigheden, verkeersnetwerken, verslagen met informatie over de historische en actuele luchtkwaliteit, alsmede domeinkennis over meteorologie en milieuwetenschappen, zodat een effectief voorspellingsmodel gecreëerd kan worden.

Voor de aspecten voor het leveren van de diensten in Urban Computing, maakt hij gebruik van het Urban Computing-platform. Hij zei: ‘Een Urban Computing-platform, zoals de IOS, kan voor een slimme stad een besturingssysteem op stadsniveau bouwen. Het is bedoeld om gemeentelijke administraties te helpen bij het aanpakken van gegevensproblemen in sectoren zoals transport, planning, milieubescherming, energie, stedelijk krediet, openbare veiligheid en e-overheid, en om partners in verschillende industrieën in staat te stellen om met KI-algoritmen een ecosysteem voor intelligente stadsontwikkeling te bouwen.’

KI-ontwikkeling heeft behoefte aan data-wetenschappers

https://mma.prnewswire.com/media/817142/JD_Digits_Wechat.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817142/JD_Digits_Wechat.jpg]

Zheng benadrukte in het bijzonder het belang van data-wetenschappers. Volgens hem is het onmogelijk om de stedelijke problemen op te lossen zonder de bijdragen van interdisciplinaire talenten op het gebied van kunstmatige intelligentie die de regels achter de gegevens kunnen ontdekken en ook de algoritmemodellen in verschillende sectoren zouden kunnen toepassen.

https://mma.prnewswire.com/media/817140/JD_Digits_Wechat.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817140/JD_Digits_Wechat.jpg ]

Over Dr. Yu Zheng: http://urban-computing.com/yuzheng [http://urban-computing.com/yuzheng]

Over JD Digits

JD Digits was vroeger bekend als JD Finance tot het uitvoerig werd opgewaardeerd en opnieuw gepromoot in november 2018. Zijn operationele doel is om financiën en reële industrie te verbinden met gebruik van digitale technologie, de invloed van het internet te boosten, de digitale en intelligente ontwikkeling van industrieën te verbeteren, de ontwikkeling van reële economie te bevorderen en grotere sociale waarde te creëren.

Met zijn geavanceerde technologie en expertise in big data AI, IoT en blockchain, was JD Digits betrokken bij vele sectoren, van financiën, Urban Computing, landbouw, campus diensten tot digitale marketing. In de toekomst zal JD Digits in meer reële industriesectoren komen en dieper de huidige handelspatronen en opkomende trends diepgaander verkennen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/817141/JD_Digits.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817141/JD_Digits.jpg] Foto – https://mma.prnewswire.com/media/817142/JD_Digits_Wechat.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817142/JD_Digits_Wechat.jpg] Foto – https://mma.prnewswire.com/media/817140/JD_Digits_Wechat.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817140/JD_Digits_Wechat.jpg]

CONTACT: Liang Zhaohe, liangzhaohe@jd.com, +86 01089185860

Meer ondernemers en zzp’ers in geldnood

0

Forse toename van bijstandsaanvragen door zelfstandigen

Na een verbetering van de financiële situatie voor zelfstandige ondernemers in de afgelopen jaren, steeg het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandigen gedurende het vierde kwartaal van 2018. 

Dat blijkt uit de IMK-index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het IMK publiceert de index sinds 2011 ieder kwartaal en baseert zich daarbij op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt in opdracht van die gemeenten of de ondernemingen in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. De index geeft een goed beeld van het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert en geldt als indicator voor het aantal faillissementen.

Gedreven door consumentenbestedingen

“In het derde kwartaal zagen we de eerste voorzichtige signalen van een negatieve ontwikkeling”, vertelt Han Dieperink, algemeen directeur bij het IMK, “en dat beeld is helaas bevestigd in het afgelopen kwartaal en ook in januari zette dat door. Deze ontwikkeling lijkt vooral gedreven te worden door lagere consumentenbestedingen. Het aantal bijstandsaanvragen nam toe in de detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening, terwijl het in sectoren als de bouw juist beter gaat”.

BB&T rapporteert record jaarinkomsten van $3,1 miljard; $3,91 per verwaterd aandeel; Totaal kwartaalinkomsten van $0,97 per verwaterd aandeel, st

0

WINSTON-SALEM, North Carolina, 18 januari 2019 /PRNewswire/ — BBT Corporation kondigde vandaag haar verdiensten voor het vierde kwartaal van 2018 aan. Netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $754 miljoen. Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,97 voor het vierde kwartaal van 2018, een daling van $1,01 in vergelijking met het vorige kwartaal. Resultaten van het vierde kwartaal zorgden voor een jaarlijks rendement op gemiddelde activa van 1,43 procent en een jaarlijks rendement op gemiddeld vermogen van gewone aandeelhouders van 11,14 procent.

Fusie- en herstructureringskosten van $76 miljoen ($59 miljoen na belastingen) buiten beschouwing gelaten, bedroegen netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders $813 miljoen of $1,05 per verwaterd aandeel, een stijging van $1,03 in vergelijking met het vorige kwartaal.

Netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $789 miljoen ($1,01 per verwaterd aandeel) voor het derde kwartaal van 2018 en $614 miljoen ($0,77 per verwaterd aandeel) voor het vierde kwartaal van 2017.

Voor het hele jaar bedroegen de netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders een recordbedrag van $3,1 miljard, of $3,91 per verwaterd aandeel. Voor 2017 bedroegen de netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders $2,2 miljard, of $2,74 per verwaterd aandeel. Fusie- en herstructureringskosten en geselecteerde onderdelen uitgesloten, bedroegen aangepaste verwaterde inkomsten per aandeel $4,05 voor 2018, een stijging van 29,0 procent, vergeleken met $3,14 voor 2017.

“Wij rapporteren met genoegen recordaantallen voor belastbare equivalente rendementen van $3,0 miljard en sterke inkomsten voor het vierde kwartaal en het gehele jaar, terwijl wij significante investeringen blijven doen in ons digitale platform om de ervaringen van onze klanten te verbeteren”, zei Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King.

“Onze gediversifieerde bedrijfsactiviteiten blijven goed presteren, zoals duidelijk wordt uit recordinkomsten voor het kwartaal van $487 miljoen uit verzekeringsinkomsten en $139 miljoen uit inkomsten van investeringsbankieren Ons GAAP efficiëntieratio steeg tot 60,7 procent als gevolg van hogere fusie- en herstructureringskosten. Onze aangepaste efficiëntieratio was 56,5 procent, en dit is het laagste niveau sinds 2014. Ook hebben wij solide groei in leningen voor het kwartaal behaald”, zei King.

“De kwaliteit van activa blijft uitstekend en niet-presterende activa zijn verder verbeterd gedurende het vierde kwartaal”, zei King.

Hoogtepunten prestaties vierde kwartaal 2018


— Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,97, een daling van
$0,04 vergeleken met het derde kwartaal van 2018.

— Verwaterde inkomsten per aandeel bedroegen $1,05, fusie- en
herstructureringskosten uitgesloten
— Rendementen op gemiddelde activa bedroegen 1,43 procent
— Rendementen op gemiddeld vermogen van gewone aandeelhouders
bedroegen 11,14 procent
— Rendementen op gemiddeld vast kernkapitaal van aandeelhouders
bedroegen 19,02 procent

— Belastbare equivalente rendementen behaalden een recordbedrag van $3,0
miljard, $11 miljoen meer dan het derde kwartaal van 2018.

— De netto rentemarge bedroeg 3,49 procent, een stijging van twee
basispunten vergeleken met het voorgaande kwartaal
— Niet-rente inkomsten waren in principe vlak; bij uitsluiting van
inkomsten uit activa na uitdiensttreding die worden verrekend door
personeelskosten, stegen niet-rente inkomsten met $32 miljoen
vergeleken met het voorgaande kwartaal
— Verzekeringsinkomsten stegen naar een recordhoogte van $487 miljoen,
$39 miljoen meer dan het voorgaande kwartaal
— Investeringsbankieren en bemiddelingsvergoedingen en -commissies
bereikten een recordbedrag van $139 miljoen, $23 miljoen meer dan
het voorgaande kwartaal
— Het aandeel inkomsten uit vergoedingen was 42,0%, in vergelijking
met 42,3% voor het kwartaal ervoor

— Niet-rente uitgaven bedroegen $1,8 miljard, een stijging van $42 miljoen
in vergelijking met het derde kwartaal van 2018

— Niet-rente uitgaven zagen een daling van $71 miljoen in vergelijking
met het vierde kwartaal van 2017
— Het GAAP efficiëntieratio was 60,7 procent, vergeleken met 59,5
procent in het voorgaande kwartaal
— Aangepast efficiëntieratio was 56,5 procent, vergeleken met 57,3
procent in het kwartaal ervoor

— Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen
bedroegen $147,5 miljard, een stijging van $1,3 miljard, of 3,6 procent
op jaarbasis in vergelijking met het derde kwartaal van 2018.

— Gemiddelde CI-leningen stegen met $653 miljoen of 4,3% op jaarbasis
— Gemiddelde leningen voor commercieel vastgoed daalden $195 miljoen,
of 3,6% op jaarbasis
— Gemiddelde leningen voor woninghypotheken daalden $603 miljoen, of
7,8% op jaarbasis
— Gemiddelde indirecte leningen stegen met $154 miljoen of 3,5% op
jaarbasis
— Gemiddeld revolverend krediet steeg met $123 miljoen, of 16,6% op
jaarbasis

— Gemiddelde deposito’s bedroegen $157,8 miljard, in vergelijking met
$157,3 miljard voor het derde kwartaal van 2018

— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s daalden met $442 miljoen,
of 3,2% op jaarbasis
— Gemiddelde niet-rentedragende deposito’s vertegenwoordigen 34,0
procent van de totale deposito’s, vergeleken met 34,4 procent in het
voorgaande kwartaal
— Kosten van gemiddelde rentedragende deposito’s bedroegen 0,78
procent op jaarbasis, een stijging van 12 basispunten
— Kosten van gemiddelde totale deposito’s bedroegen 0,52 procent op
jaarbasis, een stijging van 9 basispunten

— Kwaliteit van activa blijft uitstekend

— Niet-presterende activa bedroegen 0,26 van het totale vermogen;
lager dan aantallen in 2006
— Leningen met een levertijdoverschrijding van 90 dagen of meer, en
nog steeds opbouwend, bedroegen 0,31 procent van leningen die werden
gehouden voor investeringen, vergeleken met 0,29 procent in het
voorgaande kwartaal
— Netto oninbare schulden bedroegen 0,38 procent van gemiddelde
leningen en leases, een stijging van drie basispunten
— De toeslag voor leningsverlies dekkingsratio was 2,99 maal
niet-presterende leningen die voor investeringen werden gehouden,
tegenover 2,86 maal in het voorgaande kwartaal
— De toeslag voor verliezen op leningen en leases bedroeg 1,05 procent
van leningen die werden gehouden voor investeringen, onveranderd in
vergelijking met het voorgaande kwartaal

— Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk

— Tier 1- kernkapitaal naar risicogewogen activa bedroeg 10,2 procent
— Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 11,8%
— Totaal kapitaal bedroeg 13,8 procent
— Leverage kapitaal bedroeg 9,9 procent
Presentatie rendementen en samenvatting kwartaalprestaties

Om te luisteren naar de live conference call van de rendementen voor het vierde kwartaal van 2018 van BBT, om 8 uur ‘s ochtends (ET) vandaag, belt u 866-519-2796 en voert u de deelnemerscode 876127 in. Er wordt tijdens de conference call over rendementen een presentatie gebruikt, die ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2349534-1h=1890553832u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2349534-1%26h%3D975868286%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fwebcasts-and-presentations%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fwebcasts-and-presentationsa=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fwebcasts-and-presentations] De conference call blijft 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6326592).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP toelichtingen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2349534-1h=1890553832u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2349534-1%26h%3D975868286%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fwebcasts-and-presentations%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fwebcasts-and-presentationsa=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fwebcasts-and-presentations] De Samenvatting Kwartaalprestaties van het vierde kwartaal van 2018 voor BBT, met gedetailleerde financiële gegevens, vindt u op de website van BBT via https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://c212.net/c/link/?t=0l=nlo=2349534-1h=4113178996u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2349534-1%26h%3D2970039141%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbbt.investorroom.com%252Fquarterly-earningsa=https%3A%2F%2Fbbt.investorroom.com%2Fquarterly-earnings].

Over BBT

Sinds 31 december 2018 is BBT een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $225,7 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van ongeveer $33,1 miljard. BBT bouwt voort op een lange, succesvolle traditie in bankieren voor de samenleving en biedt een waaier aan financiële diensten aan, waaronder retail en commercieel bankieren, investeringen, verzekeringen, welvaartsbeheer, vermogensbeheer, hypotheken, zakelijk bankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in 1800 financiële centra in 15 staten en in Washington, D.C. en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de Greenwich Associates voor kleine bedrijven en midmarketbankieren. Kijk voor meer informatie over BBT en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio’s zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen in de Verenigde Staten (“GAAP”). Het management van BBT gebruikt deze ‘niet-GAAP’-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke onderdelen in de huidige periode. Het Bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BBT is van mening dat investeerders deze niet-GAAP financiële maatstaven nuttig zullen vinden. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:


— De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat deze winsten
(verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa,
fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten en bepaalde andere
elementen buiten beschouwing laten Het management van BBT gebruikt deze
maatstaf in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het
management van BBT gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht
verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van
de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de
aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— Vast kernkapitaal en gerelateerde maatstaven zijn niet-GAAP-maatstaven
die de impact van immateriële activa en daaraan gerelateerde
afschrijving uitsluiten Deze maten zijn nuttig voor het consistent
evalueren van een bedrijf, of dit nu geacquireerd of intern ontwikkeld
is. Het management van BBT hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van
haar kapitaal en rendement in verhouding tot het risico op de
financiële balans te beoordelen en gelooft dat investeerders deze
nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
— De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van
aankoopsaccounting. De rente-inkomsten en gemiddelde balansen voor
PCI-leningen zijn geheel uitgesloten omdat de boekhouding voor deze
leningen kan resulteren in significante en ongebruikelijke trends in
opbrengsten. De aankoopsaccounting markeringen en gerelateerde
afschrijving voor a) aandelen die verworven van de FDIC bij de
acquisitie van Colonial Bank en b) niet-PCI-leningen, deposito’s en
langtermijnschulden die werden geacquireerd van Susquehanna en National
Penn werden uitgesloten voor een benadering van hun opbrengsten op
pre-acquisitie niveau. Het management van BBT is van mening dat de
aanpassingen aan de berekening van de netto rentemarge voor bepaalde
activa en verworven verplichtingen investeerders nuttige informatie
verschaft over de prestatie van de winstgevende activa van BBT.
— De aangepaste verwaterde inkomsten per aandeel zijn niet-GAAP in die zin
dat fusie- en herstructureringskosten en andere geselecteerde
onderdelen, na aftrek van belastingen, zijn uitgesloten. Het management
van BBT gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestaties van haar
Bedrijf . Het management van BBT gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
— De aangepaste zakelijke hefboomratio is niet-GAAP in die zin dat deze
winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa,
fusie- en herstructureringskosten en bepaalde andere elementen buiten
beschouwing laten Het management van BBT gebruikt deze maatstaf in de
analyse van de prestaties van haar Bedrijf . Het management van BBT
gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht verschaft n de lopende
activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten in
voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke
baten en lasten aantoont.
— De aangepaste prestatieratio’s zijn niet-GAAP in die zien dat fusie- en
herstructureringskosten zijn uitgesloten, en, in het geval van winst op
gemiddeld vast kernkapitaal van aandeelhouders, afschrijving van
immateriële activa. Het management van BBT gebruikt deze
‘niet-GAAP’-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf
. Het management van BBT gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht
verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten
van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van
de aanzienlijke baten en lasten aantonen.
Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BBT’s prestaties van het vierde kwartaal van 2018, beschikbaar via https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.

Dit persbericht bevat “voorspellende verklaringen” in de betekenis van de ‘Private Securities Litigation Reform Act’ van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en de toekomstige prestaties van BBT . Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen de verwachtingen en aannames van het management over de bedrijfsactiviteiten van BBT, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen zich op de toekomst richten, zijn deze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico’s en veranderingen van omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BBT kunnen materieel afwijken van de omstandigheden die in de toekomstgerichte verklaringen uiteengezet worden. Termen als “anticipeert”, “gelooft”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “bedoelt”, “plant”, “projecteert”, “kan”, “zal”, “moet”, “kon” en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico’s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, toch volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten die worden gepresenteerd in de toekomstgerichte verklaringen, zonder beperking, samen met de risico’s en onzekerheden die vollediger zijn beschreven onder onderdeel 1A-Risicofactoren in ons jaarrapport op formulier 10-K voor het jaar dat eindigt op 31 december 2017 en in elk van de daaropvolgend ingediende stukken van BBT bij de Securities and Exchange Commission:


— algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan
resulteren in tragere groei van deposito’s of vermogen, en een
achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag naar
leningen, verzekeringen en andere diensten;
— verstoringen aan de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een afwaardering van Amerikaanse
overheidsobligaties door een van de kredietbeoordelaars, de economische
instabiliteit en recessiegerelateerde omstandigheden in Europa, het
eventueel verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk;
— veranderingen in het renteklimaat, inclusief veranderingen aan de
rentetarieven door de Federal Reserve, samen met herbeoordelingen van
cashflow, kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en
waarde van leningen en deposito’s verminderen. Hetzelfde geldt voor de
waarde van andere financiële activa en verplichtingen;
— de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
— veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
ondernemingen waarbinnen BBT opereert;
— lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen
belastingposities innemen die nadelig zijn BBT;
— de kredietbeoordeling van BBT kan achteruit gaan;
— er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
— concurrenten van BBT kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BBT. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere
regelgeving dan BBT;
— cyber-veiligheidsrisico’s kunnen BBT’s zakelijke en financiële
prestaties en reputatie negatief beïnvloeden; en BBT kan aansprakelijk
zijn voor financiële verliezen die door derden worden veroorzaakt, als
gevolg van inbreuk op gedeelde data tussen financiële instellingen;
— hoger dan verwachte kosten als gevolg van IT-infrastructuur of het
nalaten om toekomstige systeemverbeteringen succesvol te implementeren
kunnen een nadelige impact hebben op BBT financiële toestand en
bedrijfsresultaten en kunnen resulteren in significante extra kosten
voor BBT;
— natuurrampen of andere rampen, waaronder terroristische aanslagen,
kunnen nadelige effecten hebben op BBT, waarbij de bedrijfsactiviteiten
van BBT wezenlijk verstoord kunnen worden alsmede de mogelijkheid of
bereidheid van klanten van BBT om een beroep te doen op de financiële
diensten van BBT;
— kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BBT en haar fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
— het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te voltooien
en/of integreren, of volledig verwachte kostenbesparingen of omzetgroei
door fusies en acquisities te verwezenlijken binnen de verwachte tijd,
kunnen een negatief effect hebben op de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BBT;
— significante juridische kosten en regelgevingsprocedures kunnen een
nadelig materieel effect hebben op BBT;
— ongunstige uitkomsten van juridische procedures of andere claims en
onderzoek door regelgevende instanties of overheden of andere
onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit, protesten,
boetes, straffen, restricties op de activiteiten van BBT of haar
vermogen om de zakelijke activiteiten uit te breiden, en andere
negatieve consequenties. Deze factoren kunnen allen lijden tot schade
aan de reputatie van BBT en ze kunnen een negatieve impact hebben op de
financiële omstandigheden en bedrijfsresultaten van BBT;
— risico’s voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
— maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;
— afname van deposito door natuurlijk verloop, verlies van klanten en/of
inkomsten als gevolg van voltooide fusies/overnames kunnen verwachtingen
overtreffen; en
— grootschalige systeemuitval, als gevolg van het falen van cruciale
interne systemen of cruciale diensten die door derden worden verstrekt,
kunnen een negatieve impact hebben op de financiële positie en
bedrijfsresultaten van BBT;
Lezers worden gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden voor het moment dit persbericht. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BBT niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN: Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732; MEDIA: Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

VEH: Hoge aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee

0

VEH: Hoge aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee naar nieuwe woning

Amersfoort, 26 november 2018 – Maar liefst 90% van de verhuizers neemt zijn oude aflossingsvrije hypotheek volledig mee naar de nieuwe woning. Dat kan een risico opleveren voor de toekomstige betaalbaarheid van de hypotheeklasten, waarschuwt Vereniging Eigen Huis.

Het ongewijzigd voortzetten van een hoge aflossingsvrije lening kan vervelende gevolgen hebben. De maandelijkse lasten kunnen voor sommige huiseigenaren te zwaar worden als het inkomen na pensionering lager is, de hypotheekrenteaftrek eindigt en de rente is gestegen.

Als bij een verhuizing een nieuwe hypotheek wordt afgesloten moeten adviseur en koper eerlijk en kritisch naar deze risicofactoren kijken, adviseert Vereniging Eigen Huis. Huiseigenaren kunnen zelf hun risico analyseren op scanuwaflossingsvrijehypotheek.nl

Aflossingsvrij lenen nog steeds gebruikelijk

Onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis laat zien dat 90% van de doorstromers hun aflossingsvrije hypotheek mee verhuist naar de volgende woning. Dit blijkt uit een analyse van bijna 142.000 hypotheekaanvragen van huiseigenaren die in 2017 en 2018 verhuisden.*

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht hoeft bij een verhuizing het aflossingsvrije hypotheekbedrag meestal niet te worden beperkt. Door de sterk stijgende huizenprijzen kan die aflossingsvrije lening vaak ongewijzigd worden meegenomen. In veel gevallen kan door afkoop van een oude spaar- of beleggingshypotheek zelfs nog een iets hoger bedrag aflossingsvrij worden gefinancierd. De enige voorwaarde is dat dat de nieuwe aflossingsvrije hypotheek niet hoger is dan 50% van de koopsom van de nieuwe woning. De andere helft moet ten minst annuïtair worden afgelost om in aanmerking te blijven komen voor hypotheekrenteaftrek.

Hypotheekvoorbeeld

Maarten en Maud verkopen hun huis en kopen een nieuwe woning met een hypotheek van € 395.000. Op hun oude huis zat een volledig aflossingsvrije hypotheek van € 185.000. De nieuwe hypotheek mag maximaal voor de helft aflossingsvrij zijn. Zij kunnen hun oude aflossingsvrije lening dus helemaal meenemen.

In de praktijk richten klanten en adviseurs zich bij een nieuwe hypotheek op de grens van maximaal 50% aflossingsvrij en wordt meestal niet aangestuurd op verder aflossen. Van de ruim 60.000 doorstromers die voor hun nieuwe huis een meer dan 90% een hypotheek afsloten, leent twee derde meer dan 40% van dat bedrag aflossingsvrij. De meeste van hen zijn tussen de 35 en 50 jaar oud.

Aflossingsvrij het hoogst in Bloemendaal, laagst in Pekela

Gemiddeld wordt bij een verhuizing € 145.500 aflossingsvrij geleend. In de gemeente Bloemendaal worden de hoogste aflossingsvrije hypotheken afgesloten. Het gemiddelde ligt hier op ruim

€ 313.000. In Blaricum, Heemstede, Wassenaar en Laren ligt het gemiddelde net onder de  300.000. Dit wordt verklaard door de relatief hoge huizenprijzen in deze gemeenten. De laagste aflossingsvrije hypotheken worden afgesloten in de gemeenten Pekela en Delfzijl. Door de lagere huizenprijzen ligt het gemiddelde hier op € 88.000.

* In opdracht van Vereniging Eigen Huis heeft HDN ruim 142.000 hypotheekaanvragen van doorstromers in de periode januari 2017 en augustus 2018 geanalyseerd. Doel was het in kaart brengen hoe huiseigenaren om gaan met hun aflossingsvrije hypotheek bij de aankoop van een volgende woning.