Home Blog

Nederlanders onderschatten kosten levensonderhoud na pensionering

0

Pensioengat slaat hard toe bij gepensioneerden, zo blijkt uit onderzoek van Schroders

Onderzoek: Nederlanders onderschatten de kosten van levensonderhoud na pensionering sterk

Nederlanders zijn geneigd de kosten van levensonderhoud na pensionering fors te onderschatten: degenen die de pensioenleeftijd naderen, verwachten gemiddeld 38% van hun pensioeninkomen aan eerste levensbehoeften[1]te besteden, maar in werkelijkheid geven gepensioneerden er meer dan 52% aan uit. 

Volgens de Global Investor Study 2018 van Schroders bestaat er in Nederland een flinke kloof tussen de verwachtingen van de niet-gepensioneerden en de financiële werkelijkheid van de gepensioneerden. 

Gepensioneerden hebben ook een lager inkomen dan wat mensen die de pensioenleeftijd naderen, verwachten straks nodig te hebben om comfortabel van te leven. Uit het onderzoek – waarin meer dan 22.000 mensen uit 30 landen werden ondervraagd [2]  – blijkt dat nog werkenden in Nederland verwachten gemiddeld 75% van hun huidige salaris of inkomen nodig te hebben om echt comfortabel te leven, terwijl gepensioneerden in werkelijkheid gemiddeld 69% ontvangen: een duidelijk bewijs dat het pensioengat echt bestaat. Het gat is echter een stuk kleiner dan elders in Europa. In België bijvoorbeeld verwachten nog niet gepensioneerden 75% van hun huidige inkomen nodig te hebben, terwijl gepensioneerden in werkelijkheid maar 54% hiervan ontvangen.

Van de verwachtingen van de nog niet gepensioneerde Nederlanders, zoals een tweede huis kopen (wens van 5%) of investeren in vastgoed om te verhuren (bij 7% van de ondervraagden), komt in werkelijkheid vrijwel niets terecht. Volgens het onderzoek geven Nederlanders wanneer ze uiteindelijk gepensioneerd zijn, daar hoegenaamd geen geld aan uit, vermoedelijk omdat er de andere kosten tegenvallen en er niets voor overblijft. 

Never mind the gap

Ondanks dit pensioengat blijken Nederlandse gepensioneerden relatief tevreden afgezet tegen Europa, want maar liefst 60% geeft aan dat ze voldoende inkomen hebben om comfortabel te leven. Dat is bijna twee keer zoveel als het aantal Belgen dat deze vraag positief beantwoordde, slechts 33%. Aan de positieve kant vallen de Denen op: met 64% zijn zij nog meer tevreden dan de Nederlanders met wat hun pensioeninkomsten.

Aan de andere kant van het spectrum geeft 7% van de Nederlanders aan dat ze niet genoeg hebben om comfortabel te leven, terwijl 34% zegt wel wat meer te kunnen gebruiken. In vergelijking daarmee is het aantal mensen dat niet tevreden is met hun inkomen in heel Europa gemiddeld twee keer zo hoog als in Nederland. België kent zelfs een extreem hoog aantal mensen dat zegt niet genoeg te hebben om comfortabel van te leven. Dit geldt voor maar liefst 30%, een percentage dat de Oost-Europese cijfers benadert. 

Nederlanders zien het aflossen van de hypotheek als grootste prioriteit (na het voorzien in hun eigen levensonderhoud met 33%) tijdens hun pensioen. Ongeveer 11% van het totale bedrag dat beschikbaar is (pensioen, spaargeld en ander liquide vermogen) zal naar verwachting van de nog niet gepensioneerden opgaan aan aflossen van de hypotheek. In de praktijk blijkt dit overigens maar 7% te zijn, als men daadwerkelijk gepensioneerd is. 

Hein Kuijpers, Head of Intermediary Netherlands, concludeert: 

“Het pensioengat, waarover zoveel te doen is, blijkt daadwerkelijk te bestaan, maar daarbij speelt een te optimistische inschatting een grote rol. Er bestaat een reëel risico dat mensen onderschatten hoeveel van hun pensioeninkomen ze nodig zullen hebben voor de kosten van levensonderhoud en hoeveel geld ze nodig hebben om na hun pensioen comfortabel te leven, zeker nu de rendementen op spaargeld en beleggingen zo laag zijn en de inflatie oploopt.

Er is geen toverformule. Om te voorkomen dat de toekomstige generaties na hun werkzame levens krap bij kas komen te zitten, zullen mensen het belang ervan moeten inzien om zo jong mogelijk te beginnen om geld apart te zetten.

Wie tot zijn vijftigste of zestigste wacht, is te laat om dit tekort aan te vullen. Het is aan te raden om een plan op te stellen en advies in te winnen van een adviseur.” 

Het volledige verslag van de Schroders Global Investor Study 2018, “Sparen voor een comfortabel pensioen”, kunt u vinden op www.schroders.nl/gis

[1]Dagelijkse uitgaven zoals voeding, kleding en huur/hypotheek.

[2]In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd in april 2018 een onafhankelijk online onderzoek uit onder meer dan 20.000 mensen die beleggen uit 30 landen in alle delen van de wereld waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, België, Spanje, het VK en de VS. “Mensen” wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.

 

KoopkansKaart toont huizenkopers waar zij nog kans maken

0

HypotheekBerekenen.nl onderzocht alle gemeenten in Nederland en toont de beste gebieden om een huis te kopen.

Starters en andere huizenkopers hebben het lastig. Het aanbod op de woningmarkt lijkt opgedroogd en de gemiddelde huizenprijs ligt hoger dan ooit. Toch zijn er nog mogelijkheden, zo toont de KoopkansKaart van HypotheekBerekenen.nl aan. Het platform deed onderzoek naar de woningmarkt in alle gemeenten en ontwikkelde een tool die consumenten helpt de kans op een koophuis sterk te vergroten, zelfs in de buurt bij de grote steden.

“We merken dat veel huizenkopers vooral de algemene berichtgeving in de media in de gaten houden. Ze horen dat het aanbod snel afneemt en dat de prijzen de pan uit rijzen. Dat is inderdaad het algemene beeld, maar het zijn de verborgen pareltjes die de moeite waard zijn. Die willen we met de KoopKanskaart graag heel duidelijk in beeld brengen,” aldus dhr D. van Zelm, eigenaar van online platform HypotheekBerekenen.nl.

Het platform deed onderzoek naar de huizenprijzen, het woningaanbod, het aantal verkopen en de aanwezigheid van een Starterslening in alle Nederlandse gemeenten. Op basis daarvan is de KoopkansKaart ontwikkeld. Die toont gebruikers de Koopkans, variërend van Zeer Goed tot Zeer Slecht. Bovendien hebben gebruikers de mogelijkheid om de Koopkans per inkomensgroep op te vragen, voor een zo persoonlijk mogelijk overzicht.

Uit de resultaten blijkt dat consumenten de laagste Koopkans hebben in Bloemendaal, waar de gemiddelde huizenprijs maar liefst 775.770 bedraagt. Ook in Laren, Blaricum, Wassenaar en Heemstede is het moeilijk om een eigen huis te kopen. Andersom is de Koopkans in Delfzijl het grootst en bieden ook Oldamt, De Marne, Brunssum en Heerlen veel kansen voor huizenkopers.

De KoopkansKaart maakt tenslotte inzichtelijk hoe er zelfs rondom de grote steden kansen bestaan om een eigen huis te kopen. Rondom Amsterdam zijn er mogelijkheden in Purmerend, Almere en Lelystad. Bij Rotterdam kunnen kopers hun slag slaan in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en rondom Den Haag lukt dat in Rijswijk, Delft en Zoetermeer het best. Kopers bij Utrecht kunnen het best zoeken in Nieuwegein, IJsselstein en in Lopik. Consumenten kunnen de KoopkansKaart zelf raadplegen op de site van HypotheekBerekenen.nl (https://hypotheekberekenen.nl/koopkansen).

Over HypotheekBerekenen.nl
HypotheekBerekenen.nl is het online hypotheekplatform van de landelijke organisatie. Met een netwerk van ruim 1.800 ervaren adviseurs die bij klanten thuis langskomen en daardoor dure huisvestingskosten besparen. Het platform biedt consumenten belangrijke hypotheekinformatie en brengt hen in contact met een adviseur die bij hen langs kan komen. 

https://hypotheekberekenen.nl/
https://hypotheekberekenen.nl/koopkansen

Kans op nieuwe recessie in 2020

0

Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen en een van de leiders op het gebied van (bank)garanties en incasso. Met ruim 100 jaar ervaring en 6000 medewerkers in meer dan 50 landen biedt Euler Hermes een uitgebreide dienstverlening aan B-to-B klanten in zowel klein-, midden- en grootbedrijf als multinationals, die hun debiteuren willen verzekeren. De groep heeft in 2017 een omzet van €2.6 miljard geboekt.

Euler Hermes heeft een credit intelligence netwerk ontwikkeld om de financiële stabiliteit van meer dan 40 miljoen bedrijven te analyseren. De groep heeft in 2017 in totaal €894 miljard transacties beschermd.

Euler Hermes, dochtermaatschappij van Allianz, is genoteerd aan NYSE Euronext Parijs. Euler Hermes heeft een AA rating van Standard Poor’s en Aa3 van Moody’s.

Meer informatie: www.eulerhermes.nl of twitter @EulerHermesNL

————————————————————————————————

Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include statements of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. In addition to statements which are forward-looking by reason of context, the words “may”, “will”, “should”, “expects”, “plans”, “intends”, “anticipates”, “believes”, “estimates”, “predicts”, “potential”, or “continue” and similar expressions identify forward-looking statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation, (i) general economic conditions, including in particular economic conditions in the Euler Hermes Group’s core business and core markets, (ii) performance of financial markets, including emerging markets, and including market volatility, liquidity and credit events (iii) the frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes and including the development of loss expenses, (iv) persistency levels, (v) the extent of credit defaults, (vi) interest rate levels, (vii) currency exchange rates including the Euro/U.S. Dollar exchange rate, (viii) changing levels of competition, (ix) changes in laws and regulations, including monetary convergence and the European Monetary Union, (x) changes in the policies of central banks and/or foreign governments, (xi) the impact of acquisitions, including related integration issues, (xii) reorganization measures, and (xiii) general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences. The company assumes no obligation to update any forward-looking statement.

Highland Capital Management Kondigt Lancering aan van Speciaal CLO UCITS Fonds

0

De specialist in gestructureerd krediet biedt Europese investeerders gerichte toegang tot leningen met variabele rentevoet met het Highland Flexible Income UCITS Fund

DALLAS, 11 juni 2018 /PRNewswire/ — Highland Capital Management, L.P., een internationale beheerder van alternatieve beleggingsfondsen, kondigt de lancering aan van het Highland Flexible Income UCITS Fund, een in Ierland gevestigd fonds dat gericht is op zekergestelde leenobligaties (collateralized loan obligations of CLO’s). Als innovator in gestructureerd krediet verbetert Highland met het nieuwe fonds zijn serie alternatieve kredieten en breidt het de markt uit onder Europese investeerders.

https://mma.prnewswire.com/media/345688/highland_capital_management__logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/345688/highland_capital_management__logo.jpg]

“Het verbeteren en uitbreiden van toegang tot de kredietmarkt voor leningen met variabele rente zit in Highland’s DNA, en dit fonds is hiervan het nieuwste bewijs,” aldus Mark Okada, medeoprichter en co-chief investment officer (CIO) van Highland Capital Management. “Het UCITS raamwerk levert investeerders een aantal voordelen op, en Highland’s kennis van gestructureerd krediet en ervaring in kredietbeheer en CLO portfolio’s in liquiditeitsgedreven instellingen maken ons bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van deze strategie.”

Onder toezicht van dhr. Okada, samen met Highland partner en co-CIO Trey Parker en Neil Desai, managing director en structured products portfolio manager, biedt het fonds gerichte toegang tot kredieten met variabele rentevoet via CLO tranches. Highland heeft het product ontwikkeld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar variabele-rentestrategieën onder Europese investeerders. Dergelijke strategieën zijn relatief ongebruikelijk binnen het grotere UCITS vastrentende universum, waardoor investeerders gedwongen worden tot meer duration-gevoelige strategieën voor inkomstenvoorziening. Het fonds, dat beoogt hoge inkomsten te genereren met de mogelijkheid tot incrementeel rendement door middel van vermogensgroei, biedt daarmee een waardevolle optie voor beleggers die naar lopende opbrengsten streven in een tijd waarin renterisico’s een bron van toenemende zorg zijn.

De basisrentetarieven bij CLO’s worden ieder kwartaal aangepast, waardoor het renterisico beheerst wordt. Tevens bieden CLO’s vaak een hoger rendement dan dat van kredietinstrumenten met vergelijkbare tarieven, deels dankzij de relatief hoge complexiteit. De duurzame opbrengst die de CLO-structuur biedt is aantrekkelijk voor investeerders die op zoek zijn naar stabiel inkomen zonder in te leveren op kredietkwaliteit.

Het fonds investeert in gestructureerde producten binnen de V.S. en Europa middels een combinatie van fundamentele kwetsbaarheidsanalyse en dynamische verdeling over rating-categorieën. Het portfolio bestaat hoofdzakelijk uit beproefde, investeringswaardige CLO schuldbewijzen van hoge kwaliteit, met een nadruk op minimaal kredietrisico –een belangrijke overweging op dit punt van de kredietcyclus.

Het Highland Flexible Income UCITS Fund wordt gehost op het Montlake UCITS Platform, een gerenommeerd, onafhankelijk platform voor UCITS fondsen dat investeerders toegang biedt tot een reeks liquide, transparante en gereguleerde investeringsproducten vanuit Dublin.

Highland heeft Bury Street Capital aangesteld, een in Londen gevestigde firma op het gebied van kapitaaluitbreiding, om hen te vertegenwoordigen binnen het V.K., op het Europees continent en in het Midden-Oosten. Bury Street zal als zodanig optreden als distributeur van het UCITS fonds.

Highland beheert secundaire CLO investeringen in een aantal belegginsinstellingen, waaronder beleggingsfondsen, particuliere fondsen en betaalrekeningen.

Over Highland Capital Management, L.P.

Highland Capital Management, L.P. is een internationale alternatieve vermogensbeheerder met miljarden dollars aan kapitaal, opgericht in 1993 door Jim Dondero en Mark Okada. Het pionierde op de markt voor leningen met hefboomwerking en heeft zich in 25 jaar tijd ontwikkeld door het opbouwen van kredietexpertise en een op waarde gebaseerde aanpak tot beheerder in ook andere vermogenscategorieën. Tegenwoordig werkt Highland als platform in diverse investerings- categorieën voor zowel institutionele als particuliere beleggers over de gehele wereld. Naast “high yield”- krediet omvat het investeringsvermogen van Highland’s tevens overheidsaandelen, vastgoed, particulier vermogen en speciale situaties, gestructureerde kredieten en sector- en regiospecifieke verticale producten gebouwd rond gespecialiseerde teams. Highland heeft zijn hoofdzetel in Dallas, Texas en heeft kantoren in New York, Buenos Aires, São Paulo, Singapore en Seoul. Ga voor meer informatie naar highlandcapital.com [https://www.highlandcapital.com/].

MEDIACONTACTEN: Lucy Bannon | +1 (972) 419-6272 | lbannon@highlandcapital.com [mailto:lbannon@highlandcapital.com]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/345688/highland_capital_management__logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/345688/highland_capital_management__logo.jpg]

Web site: https://www.highlandcapital.com/

Digital Realty Publiceert Rapport over Waarde Data-Economie voor G7-Landen

0

Uit bevindingen blijkt dat data jaarlijks $1,7 biljoen bijdragen aan de G7

Eerste rapport onderstreept het cruciale belang van data in het stimuleren van wereldwijde welvaart

LONDEN, 9 juni 2018 /PRNewswire/ — Digital Realty , een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen op het gebied van data centres, colocatie en interconnectie, heeft vandaag de bevindingen bekendgemaakt uit ‘The Data Economy Report’, een eerste, unieke en complete evaluatie van de economische bijdrage die data leveren aan de G7- landen. Het rapport belicht de waarde van data in de digitale economie van vandaag, en toont de noodzaak van investeringen in talent en infrastructuur om het volle potentieel van nieuwe werkgelegenheid en bedrijfsgroei in de G7 te ontsluiten.

Belangrijkste punten en snelle feiten uit het rapport onder meer:


— Waarde. Data voegen meer dan $1,7 biljoen toe aan de zeven rijkste
economieën ter wereld. Op zelfstandige basis zou de waarde van data in
de G7 gelijkstaan aan die van de tiende grootste economie ter wereld,
nog boven Canada, Zuid-Korea en Rusland.
— Investering. Er is aanzienlijke waarde te behalen uit voortdurende
investeringen in data, van directe investering in de fysieke
infrastructuur van datacentres en verbindingen tot de bredere behoeften
van gekwalificeerde werknemers.
— Top van Landen. Gemeten naar efficiënte besparingen,
productiviteitsverbetering en creatie van banen, draagt de data-economie
bij per land:

— ruim $1 biljoen aan de economie van de Verenigde Staten per jaar(1)
— $219 miljard in Japan
— $126 miljard in Duitsland
— $105 miljard in het Verenigd Koninkrijk(2)
— Groeipotentieel. Het VK extraheert momenteel 58% uit de volle
potentiële waarde van zijn data, terwijl Duitsland 55% extraheert uit
de volle potentiële waarde, ondanks dat het land kan bogen op een
grotere data-economie.

— Het vermogen van deze landen om hun data-economie te monetariseren
wordt tot nu toe enigszins beperkt door de behoefte aan talent en
opleiding van werknemers in dataverzameling en -analyse.
— Infrastructuur. Essentiële infrastructuur, zoals
internetconnectiviteit en data centres voor de opslag, verwerking en
transmissie van data over de hele wereld, is van cruciaal belang bij de
ondersteuning van de data-economie. Zo voegt ieder nieuw data centre in
het VK een waarde van $582 miljoen toe aan de nationale economie.
“Wereldwijd bevindt de data-centre-industrie zich in een unieke voorhoedepositie bij groei-initiatieven en ontwikkelingskansen voor onze economie en samenleving,” aldus de Chief Executive Officer van Digital Realty, A. William Stein. “De zich ontwikkelende data-economie creëert aanzienlijke kansen voor bedrijven over de hele wereld om economische groei te genereren en meer werkgelegenheid te scheppen. Onze bevindingen tonen aan dat wij door middel van samenwerking tussen de openbare en particuliere sector gebruik kunnen maken van dit cruciale moment in onze geschiedenis om het volle potentieel van data aan te wenden voor wereldwijde economische groei. Het is nu tijd voor een hernieuwde focus op investering in innovatieve technologieën, in relevante opleiding van werknemers, RD en digitale infrastructuur.”

Managing Director van Digital Realty EMEA, Rob Coupland, voegt toe: “De data centre-industrie is van groot belang bij het inspelen op de kansen die worden gepresenteerd door de data-economie. Door veilige, betrouwbare en high-speed data centre oplossingen te bieden waarmee bedrijven kunnen groeien en economieën kunnen bloeien, hebben de spelers in deze industrie cruciale digitale fundamenten opgezet, die net zo belangrijk zijn als de fysieke infrastructuur van een land.”

Om The Data Economy Report 2018 te downloaden, ga naar:
www.digitalrealty.com/DataEconomy [http://www.digitalrealty.com/DataEconomy].

Voor meer informatie over Digital Realty’s EMEA Platform, ga naar:
www.digitalrealty.com/Data-Centers/Europe [http://www.digitalrealty.com/Data-Centers/Europe].

Over Digital Realty
Digital Realty ondersteunt de data centre-, colocatie- en interconnectie-strategieën van meer dan 2.300 bedrijven die deel uitmaken van hun veilige, netwerkrijke portefeuille van data centres over heel Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië. Onder de klanten van Digital Realty bevinden zich lokale en internationale bedrijven van allerlei grootte, van cloud- en informatietechnologiediensten, communicatie- en sociale-netwerkbedrijven tot financiële dienstverleners, fabrikanten en leveranciers van energie, gezondheidszorg en consumentenproducten. https://www.digitalrealty.com/ [https://www.digitalrealty.com/]

Meer Informatie
Andrew P. Power
Chief Financial Officer
Digital Realty
415-738-6500

Perscontacten
Sue Jones
VP, Marketing
Digital Realty
+44 203 873 0145
s.jones@digitalrealty.com [mailto:s.jones@digitalrealty.com]

Elaine Hynes
Teneo Blue Rubicon
+44 20 7260 2778
+44 7917 165829

Safe Harbour-Verklaring
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, voorspellingen en uitgangspunten; dit is verbonden aan risico’s en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke gevolgen en resultaten aanzienlijk afwijken. Dit geldt onder meer voor uitspraken gerelateerd aan ‘The Data Economy Report’, het effect en potentieel van data op de economieën van landen en de verwachte voordelen van data centres voor de wereldeconomie en de data-economie. Deze risico’s en onzekerheden zijn onder meer de volgende: teruglopende vraag naar data centres of afnames in informatietechnologie-uitgaven; gedaalde verhuurtarieven, gestegen operationele kosten of verhoogde leegstandspercentages; toegenomen concurrentie dan wel toegenomen aanbod van data centre-ruimte; de geschiktheid van onze data centres en data centre-infrastructuur, vertragingen en storingen in de connectiviteit of stroomvoorziening, storingen of lekken in onze fysieke en informatie-beveiligingsinfrastructuur of -diensten; onze afhankelijkheid van belangrijke klanten, faillissement of insolventie van een belangrijke klant of een groot aantal kleinere klanten, wanbetaling of niet-verlenging van de huur door klanten; inbreuken op onze verplichtingen of beperkingen van onze klantcontracten; ons onvermogen om succesvol nieuwe panden en ontwikkelingsgebieden te ontwikkelen en te verhuren, en oponthoud dan wel onvoorziene kosten in de ontwikkeling van panden; de invloed van op dat moment heersende wereldwijde en lokale economische, krediet- en marktvoorwaarden; ons onvermogen om data centre ruimte te exploiteren die wij huren of onderhuren van een derde partij; tegenslag bij de verwerving of het gebruik van panden in buitenlandse rechtsgebieden; ons onvermogen om de beoogde voordelen te realiseren en verstoring van onze plannen en bedrijfsvoering, dan wel onbekende of voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot onze recente verwervingen; ons falen in een succesvolle integratie en inbedrijfstelling van door ons aangekochte of ontwikkelde panden of bedrijven; tegenslag bji het selecteren van nog aan te kopen panden en het afronden van verwervingen; risico’s verbonden aan joint venture investeringen, waaronder die ten gevolge van een gebrek aan controle over dergelijke investeringen; risico’s verbonden aan het aanwenden van schulden om onze bedrijfsactiviteiten te financieren, waaronder herfinanciering en risico’s op rentetarieven, het niet tijdig terugbetalen van onze schulden; negatieve veranderingen in onze credit ratings of verbreking van onze convenanten dan wel andere voorwaarden opgenomen in onze leenfaciliteiten en -overeenkomsten; ons onvermogen om de noodzakelijke financiering met eigen en vreemd vermogen te realiseren; onze afhankelijkheid van externe kapitaalbronnen; fluctuaties op de financiële markten en in wisselkoersen van vreemde valuta; negatieve ontwikkelingen in de economie of de vastgoedbranche in onze sector of de sectoren waaraan wij verkopen, waaronder risico’s met betrekking tot dalende vastgoedwaarden, waardeverminderingen en afnemende goodwill alsmede andere ontastbare waardverminderingsverliezen op vaste activa; ons onvermogen om onze groei effectief te sturen; verliezen die de waarde van onze verzekeringsdekking te boven gaan; milieu-aansprakelijkheid en risico’s met betrekking tot natuurrampen; ons onvermogen om de voor het bedrijf geldende regelgeving en voorschriften na te leven; ons onvermogen om onze status te behouden van Real Estate Investment Trust (REIT) ten behoeve van federale inkomstenbelastings-doeleinden; het niet slagen van een operationeel partnerschap om in aangemerkt te worden als partnerschap voor federale inkomstenbelastings-doeleinden; beperkingen van ons vermogen om deel te nemen aan bepaalde bedrijfsactiviteiten; wijzigingen in lokale, staats-, federale en internationale wetgeving en regulering, waaronder die welke van toepassing op belastingheffing; vastgoed- en ruimtelijkeordeningswetgeving; en stijgingen van belastingtarieven op onroerend goed. Voor een verdere lijst en beschrijving van dergelijke risico’s en onzekerheden, zie de rapporten en andere documentatie van het bedrijf bij de U.S. Securities and Exchange Commission, waaronder de jaarrapportage (Annual Report) op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2017 en kwartaalrapportage (Quarterly Report) op Form 10-Q voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2018. Het bedrijf wijst nadrukkelijk iedere intentie of verplichting af om enige toekomstgerichte uitspraken te actualiseren of te herzien, ook ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen dan wel om andere redenen.

Noot voor redacties:

Onderzoek t.b.v. The Data Economy Report en opstelling van het rapport vonden plaats tussen december 2017 en maart 2018.

Dit rapport werd gemaakt in opdracht van Digital Realty, het onderzoek en de creatie waren in handen van economie-consultancy Development Economics.

Alle gegevens zijn gebaseerd op data die compleet zijn tot eind 2016, de meest recente beschikbare dataset en eigen data van Development Economics.

(1) Gebaseerd op nationale rekeningen-data van de Wereldbank: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016start=1960view=chartyear_high_desc=true [https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016start=1960view=chartyear_high_desc=true]

(2) Wisselkoers: 1 EUR = 1.16925 USD (XE.com, 04.06.18)

Web site: http://www.digitalrealtytrust.com/

VEH: NHG hypotheekgarantie is onnodig duur

0

Vereniging Eigen Huis: NHG hypotheekgarantie is onnodig duur

Amersfoort, 8 juni 2018 – De premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) moet volgend jaar echt omlaag, vindt Vereniging Eigen Huis. Uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Eigen Woning, de organisatie achter de NHG, blijkt dat de organisatie op alle vlakken de wind in de rug heeft. Het premie inkomen neemt nog sneller toe dan werd verwacht, het verzekeringsrisico neemt verder af en het aantal verliesdeclaraties daalt sterk. Het vermogen van het fonds is in 2017 met maar liefst € 134 miljoen toegenomen tot ruim € 1,1 miljard.

NHG vermogen in 10 jaar verdrievoudigd

Door de groei van het aantal hypotheken met NHG en de forse premie-inkomsten is het vermogen van het waarborgfonds sinds 2008 bijna verdrievoudigd. “Deze enorme vermogensgroei hield ook in 2017 aan en laat weer zien dat er voldoende ruimte is om de premie te verlagen”, zegt Rob Mulder, directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

De kapitaalratio, een maatstaf die aangeeft in welke mate het Waarborgfonds in staat is verliesdeclaraties van mensen met een NHG-hypotheek op te vangen, is in tien jaar tijd niet zo gunstig geweest. Het weerstandsvermogen is met € 1,1 miljard historisch hoog.

NHG vaak te duur

Voor de NHG zekerheid betalen huizenkopers een premie van 1% over de afgesloten hypotheek . Deze premie moet de koper uit eigen middelen betalen, meefinancieren is niet mogelijk. Rob Mulder: “Op dit moment is NHG voor veel starters te duur. We horen regelmatig zij afzien van deze hypotheekzekerheid vanwege de hoge kosten”. Vereniging Eigen Huis wil dat de premie voor huizenkopers wordt verlaagd. In 2008 bedroeg de premie 0,45% en in 2006 0,28% van de hypotheeksom.

Verliesdeclaraties gehalveerd

Het aantal verliesdeclaraties van huiseigenaren die hun huis gedwongen moesten verkopen neemt steeds verder af. Ondanks het dalende schaderisico blijft de NHG premie tot op heden onverminderd hoog. Vorig jaar deden keerde NHG ruim € 48 miljoen uit aan 1.940 verliesdeclaraties van huiseigenaren. In 2016 werd nog € 105 miljoen uitgekeerd aan 3.182 huiseigenaren die door omstandigheden gedwongen hun huis met verlies moesten verkopen.

VEH en Consumentenbond:Volksbank herstelt teveel berekende boeterente

0

VEH en Consumentenbond: Volksbank herstelt teveel berekende boeterente

Amersfoort/Den Haag, 25 mei 2018 – De Volksbank gaat teveel betaalde boeterente terugbetalen aan klanten die voor 14 juli 2016 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost. Daarvan is sprake zodra een klant bij zijn eigen bank kiest voor een nieuw rentecontract met een lagere hypotheekrente, of daarvoor overstapt naar een andere bank. De Volksbank gaat de boeterentes tot 14 juli 2011 opnieuw berekenen en teveel betaalde bedragen teruggeven. Dat heeft de bank de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis laten weten.

De Volksbank, die hypotheken verstrekt onder de merknamen SNS, RegioBank en BLG Wonen, gaat klanten zelf benaderen en informeren over de herstelbetalingen. Consumenten die na 14 juli 2011 een boeterente aan de bank hebben betaald maar daar inmiddels geen klant meer zijn, krijgen ook bericht. Mocht dit niet gebeuren, dan kunnen zij zich bij hun voormalige bank melden.

Passend en eerlijk

In gesprekken met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis gaf de Volksbank aan dat zij na eigen onderzoek tot de conclusie kwam dat de berekening van de boeterentes beter had gekund.

De Volksbank heeft vervolgens een nieuwe berekeningswijze opgesteld die beide consumentenorganisaties passend en eerlijk vinden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dit is een goede regeling voor klanten van deze groep banken’.

Herstelbetalingen tot vijf jaar voor AFM-richtlijn

In maart 2017 kwam toezichthouder AFM met een leidraad die aangeeft hoe geldverstrekkers de boeterente moeten berekenen. Iedereen die zijn hypotheek na 14 juli 2016 heeft overgesloten, moet na een herberekening volgens deze richtlijn voor het teveel betaalde inmiddels zijn gecompenseerd.

De Volksbank is de eerste bank die ook boeterentes in een periode van vijf jaar voor de AFM-richtlijn opnieuw berekent en waar nodig herstelt. De bank past de nieuwe berekeningswijze toe op alle hypotheken die na 14 juli 2011 zijn overgesloten en waarvoor klanten een boeterente hebben betaald. “Wij roepen alle andere banken op om het voorbeeld van de Volksbank snel te volgen” zegt Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Juridische stappen

Tussen 2011 en 2016 sloten ongeveer 100.000 huiseigenaren hun hypotheek vervroegd over naar een lagere rente. Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2017 bleek dat veel banken hun klanten in die tijd een te hoge boeterente in rekening brachten. Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond  deden daarop een moreel appel op alle banken om hun klanten daarvoor te compenseren. De Volksbank is tot nu toe de enige bank die hieraan gehoor geeft. De consumentenorganisaties roepen andere banken op om dit voorbeeld te volgen. Als dat niet gebeurt, overwegen zij juridische stappen. Onlangs kondigden beide consumentenorganisaties aan Delta Lloyd Bank te zullen dagvaarden.

 

Groeiende vrees voor handelsoorlog in Azië-Pacific

0

AMSTERDAM, May 24, 2018 /PRNewswire/ —


– Ongerustheid over protectionistische maatregelen neemt toe  
– Bijna helft exporteurs in de regio verwacht omzetdaling van 10 tot 20 procent 
– Binnenlandse leveranciers juist positief gestemd 


Wereldwijd nemen de zorgen over een handelsoorlog toe door de protectionistische koers van de Verenigde Staten. De verwachting is dat Aziatische landen hierdoor het hardst geraakt zullen worden. Dit zet op termijn niet alleen een rem op de wereldwijde groei van het bbp, die dit jaar waarschijnlijk stijgt naar 3,2 procent – de sterkste groei sinds 2011 – maar leidt er ook toe dat exporteurs in de regio voor een sterke omzetdaling vrezen. Leveranciers die actief zijn in de binnenlandse markt zien juist mogelijkheden voor groei. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Azie-Pacific van Atradius, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in Australie, China, Hongkong, India, Indonesie, Japan, Singapore en Taiwan is onderzocht.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/695735/Atradius_Logo.jpg )

Een verslechtering van het wereldwijde handelsklimaat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de regio Azie-Pacific. Maar liefst 45 procent van de exporteurs die actief zijn in deze regio verwacht dat hun omzet hierdoor met 10 tot 20 procent zal afnemen. Zo is ruim de helft van de exporteurs in China pessimistisch over de effecten die mogelijke handelsbarrieres, zoals hogere importtarieven, kunnen hebben op hun omzet. Deze mening wordt gedeeld door leveranciers in Indonesie (65 procent), Taiwan (48 procent) en Hongkong (47 procent): landen die nauwe handelsbetrekkingen hebben met China. Leveranciers die zich vooral richten op de binnenlandse markt beschouwen het protectionisme juist als een kans. Dit geldt bijvoorbeeld in Indonesie voor bijna 3 op de 10 van deze bedrijven.

Ondanks het negatieve sentiment streven landen in de regio ernaar hun handelsrelaties met bedrijven in andere delen van de wereld te versterken. Hierbij richten zij het vizier vooral op Australie. Het is dan ook geen toeval dat 54 procent van de exporteurs in Australie optimistisch is over de omzetontwikkeling. Deze positieve verwachtingen worden ook door Japanse bedrijven gedeeld.

Aziatische bedrijven terughoudend met krediet 

Door het onzekere politieke en economische klimaat zijn exporterende bedrijven in Azie-Pacific terughoudend met het verstrekken van handelskredieten. Dit heeft een zichtbaar effect op het aantal binnen- en buitenlandse transacties dat op krediet is gesloten tussen handelspartners in de regio. Dit is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald: van 45,9 procent in 2017 naar 43,6 procent in 2018. De termijn waarin bedrijven aan hun betalingsverplichtingen voldoen, is toegenomen van 55 dagen in 2017 naar 57 dagen in 2018. Bedrijven uit alle landen in de regio – met uitzondering van China en Singapore – zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met een toename in de betalingsduur. De belangrijkste redenen om vorderingen als oninbaar af te schrijven, waren een faillissement of stopzetten van de bedrijfsactiviteiten.

“Naar verwachting is ook dit jaar sprake van een sterke groei van het internationale bbp. In 2019 zal deze groei echter licht dalen en 3 procent bedragen. Hoewel deze groei een breed draagvlak heeft, zijn er ook risico’s die de groei op termijn kunnen belemmeren. Dit geldt in het bijzonder voor Azie-Pacific, waar de onzekerheid aanhoudt over de mogelijke gevolgen van het protectionisme in de VS en het risico van een handelsoorlog”, zegt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius. “Ook een verdere groeivertraging van de Chinese economie en geopolitieke risico’s kunnen groei in deze regio in de weg staan. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op het ondernemersvertrouwen en mogelijk tot een stijging van het aantal faillissementen leiden. Het is dan ook cruciaal dat exporteurs tijdig maatregelen treffen om hun kasstromen te beschermen.”

“Het beoordelen van kredietrisico’s vormt de kern van de relaties die wij aangaan met onze klanten. Aziatische bedrijven die zich concentreren op de binnenlandse markt profiteren mogelijk wel van de liberalisering van internationale handel als nieuwe handelsovereenkomsten worden gesloten of bestaande verdragen uitgebreid. Hierbij ondersteunen wij onze klanten met informatie waarmee zij kunnen vaststellen of zij met de juiste handelspartners in zee gaan”, voegt Eric den Boogert, directeur van Atradius Azie toe.

In de Betalingsbarometer voor Azie-Pacific geeft Atradius inzicht in de belangrijkste oorzaken van betalingsrisico’s, de gevolgen hiervan voor de winstgevendheid van bedrijven en de visie van ondernemers over ontwikkelingen in de betalingsmoraal voor de komende 12 maanden. Het volledige rapport kan worden gedownload in de rubriek Publicaties [https://atradius.nl/publicaties ] op www.atradius.nl [http://www.atradius.nl ] .

Over Atradius Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

CONTACT: Voor meer informatie: Atradius Corporate Communications, Christine Gerryn, Tel.: +31-20-553-2047, E-mail: christine.gerryn@atradius.com, http://www.atradius.com

VEH: Persoonsgegevens huiseigenaren onbeschermd op straat

0

VEH: Persoonsgegevens huiseigenaren onbeschermd op straat

Amersfoort, 2 mei 2018 – Het Kadaster verstrekt tegen betaling niet alleen woninginformatie maar ook vergaande persoonsgegevens van de eigenaren. Iedereen kan online koop- en hypotheekakten opvragen. Daarin staat persoonlijke informatie van huidige en vorige eigenaren zoals geboortedata, woonadressen, burgerlijke staat, paspoortnummers, de koopsom van de woning en de hoogte van de ingeschreven hypotheek. Dit zal ook na ingang van de Europese privacywet AVG op 25 mei niet veranderen.

Vereniging Eigen Huis is al langere tijd bezorgd over de ruime wijze waarop het Kadaster privacygevoelige gegevens van huiseigenaren vrijgeeft en de gevolgen die dat kan hebben als deze gegevens op straat komen te liggen. De vereniging pleit er voor dat iemand die bij het Kadaster persoonsgegevens van een ander opvraagt, moet aantonen daarbij een gerechtvaardigd belang te hebben. In de praktijk zijn dit professionals die betrokken zijn bij woningtransacties zoals makelaars, notarissen en taxateurs.

Kadaster geen uitzondering op privacyregels

De AVG maakt een uitzondering voor nationale registers zoals het Kadaster, indien de inbreuk op privacy ‘noodzakelijk en evenredig’ is. Volgens Vereniging Eigen Huis kan de huidige werkwijze van het Kadaster deze toets niet doorstaan. Gevoelige persoonsgegevens kunnen onnodig en ongecontroleerd op straat komen. Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis: “Wij pleiten er voor dat persoonlijke gegevens alleen kunnen worden opgevraagd als daar een gerechtvaardigd belang voor is. Bijvoorbeeld als een notaris moet verifiëren of iemand rechtmatig eigenaar is van een woning of als een gerechtsdeurwaarder beslag moet kunnen leggen.”

In een interview dat begin mei verschijnt in Eigen Huis Magazine zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens: “Het Kadaster moet wellicht adviezen gaan geven aan notarissen over dingen die niet meer in aktes mogen worden opgenomen, omdat ze anders via het Kadaster in de openbaarheid komen. En dat mag niet.”

Onderzoek naar risico’s openbare persoonsgegevens

Ook in andere registers worden van huiseigenaren veel gegevens vastgelegd, zoals de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het WOZ-waardeloket, het energielabel en het VvE-register bij de Kamer van Koophandel. Koppeling van al deze gegevens kan een schat aan persoonlijke informatie opleveren.

Livy introduceert het woningdaten: de juiste match voor iedereen

0

Deze maand lanceert Livy een innovatief concept: het woningdaten. Hierbij worden woningzoekers en -eigenaren op basis van hun vooraf ingevulde profiel en een aantal aanvullende criteria, gematcht. Iedereen die wil woningdaten kan gratis een eigen Mijnhuiszaken account aanmaken. Woningeigenaren zien op basis van hun aangemaakte profiel direct hoeveel matches er voor hun huis zijn. En woningzoekenden krijgen een overzicht van de beschikbare matches én te koop staande woningen. 

In het matchingsproces wordt niet alleen gekeken naar budget en woonwensen, maar ook naar de levensfase waarin de woningzoekende zit en de buurt die daarbij past. Bij het woningdaten staan dus niet de huizen, maar juist de bewoners centraal. Mensen willen nu eenmaal graag in een buurt met gelijkgestemden wonen waar ze alle nodige voorzieningen bij de hand hebben.

Daarnaast kunnen woningzoekenden in hun persoonlijke, beveiligde MijnHuiszaken omgeving ook vrijblijvend bekijken hoeveel hypotheek ze kunnen krijgen, welke maandlasten daarbij horen én het aanbod van hypotheekverstrekkers bekijken. Ook zien ze meteen welke woningen daarbij passen.

Bij Livy draait alles om de consument. De aangesloten NVM makelaars zijn niet pand- maar klantgericht. Ze staan tijdens het hele proces klaar om advies en begeleiding te bieden. Daarom worden ze ook coaches genoemd. Ze ondersteunen waar nodig en kunnen taken overnemen waar de consument minder goed in is. 

Woningdaten maakt de huizenmarkt laagdrempelig en transparant voor iedereen. In de huidige markt is dit een geheel nieuwe manier van werken die precies aansluit op de behoeften van de moderne woonconsument.

Het woningdaten is vanaf nu voor alle woonconsumenten beschikbaar. De dienstverlening van de coaches en hypotheekadviseurs wordt vervolgens landelijk uitgerold.